پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به نهمین کنفرانس ملی کار ۲۵ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

جشن سدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به نهمین کنفرانس ملی کار ۲۵ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

نهمین کنفرانس ملی کار در مرحله‌ای از حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور آغاز می‌شود که جامعه متحول ایران با برخورداری از دست‌آوردهای انقلاب راه خویش را به سوی تمدن بزرگ به طور منظم دنبال می‌کند. در این هنگام که برنامه ششم عمرانی در دست بررسی و تدوین است، نتایج کار و توصیه‌های این کنفرانس می‌تواند در جامعیت بیشتر برنامه ششم عمرانی تأثیر بسیار داشته باشد. استفاده صحیح و مطلوب از قدرت تولید و خلاقیت منابع انسانی کشور و مالا افزایش بهره‌وری از مهمترین هدف‌های سیاست توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران است، زیرا از این طریق، از یک طرف امکان منطقی برای ارتقا باز هم بیشتر سطح رفاه نیروی کار کشور مهیا می‌شود و از طرف دیگر موجبات افزایش صحیح و مطلوب تولید ملی فراهم می‌گردد. به منظور حداکثر استفاده از قدرت تولید نیروی کار کشور، باید توسعه و تأمین استمرار آموزش حرفه‌ای و اجتماعی کارگران مورد توجه خاص قرار گیرد و با مشارکت وسیع‌تر واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، تعداد بیشتری از مراکز کارآموزی در جوار این واحدها به وجود آید. کنفرانس باید با ارائه راه‌حل‌های مناسب و منطقی مزد و بهره‌وری کار را بیش از گذشته به هم نزدیک و مرتبط سازد و بر این اساس کارگر با دلسوزی بیشتر، انضباط بیشتر و کارآیی بیشتر، به سهم مؤثر خویش در افزایش تولید و در عین حال بهبود کیفی محصول بیاندیشد. کارگر ایرانی باید احساس کند همان گونه که با اجرای اصل چهارم انقلاب شاه و ملت در منافع محل کار خود شریک شده است و با اجرای اصل سیزدهم انقلاب می‌تواند از مزایای مالکیت واحدهای تولید و صنعتی کشور بهره‌مند شود، وظیفه سنگینی در پیشبرد صنعت و اقتصاد مملکت به هموطنان خویش دارد.
ایفای چنین مسئولیتی فقط با کار بیشتر و افزایش مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای و جلوگیری از ضایعات و تقلیل هر چه بیشتر هزینه‌های تولید میسر است. ضرورت تأمین مسکن مناسب برای کارگران ایرانی به عنوان یک اقدام رفاهی و یک جزء مهم سیاست توسعه اجتماعی کشور همواره مورد توجه خاص ما بوده است. ایجاد و گسترش مجتمع‌های مسکونی در کنار واحدهای تولیدی و صنعتی با مشارکت مؤثر کارفرمایان، باید از جمله الزامات سیاست توسعه صنعتی کشور قرار گیرد، به طوری که به تدریج برای کلیه کارگران کشور در کنار واحدهای صنعتی محل اشتغال آنان، مسکن مناسب سازمانی ایجاد شود و ضمناً هر کارگری بتواند با پس‌انداز خود و استفاده از وام‌های رفاهی دولت در دوران اشتغال خویش مقدمات لازم را برای تهیه محل سکونت زادگاه خود مهیا سازد، تا پس از بازنشستگی با آسودگی خاطر در آن محل سکونت کند.
انتظار ما آن است که نهمین کنفرانس ملی کار، همانند کنفرانس‌های گذشته بتواند با استفاده از تبادل نظرها و بررسی‌های دقیق، راه حل‌های مناسبی را برای مسائل مطروحه ارائه دهد و با اخذ تصمیمات لازم نسبت به آنچه که در دستور کار کنفرانس قرار گرفته است، توفیق یابد.


نگاه کنید به

  • قانون کار - مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۳۷ کمیسیون مشترک کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا