بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ به گزارش انرژی و دورنمای جهانی در سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

جشن سدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی


بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ به گزارش انرژی و دورنمای جهانی در سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

لابد زحمت کشیدید برای تهیه این گزارش با همکاران دیگرتان از ممالک مختلف ۱۵ کشور جهان. پیش‌بینی این وضع از لحاظ خود من زیاد مشکل نبود، چون در جریان کار هستم و گزارشاتی را هم که برای من می‌آید، می‌خوانم و یک مقداری هم انسان می‌تواند بعضی از چیزها را پیش‌بینی بکند. از اینکه ما می‌گفتیم نفت ماده نجیبی است، برای اینکه ۷۰ هزار مشتقات از نفت می‌شود گرفت، گو اینکه دانستن این مطلب مشکل نبود و حالا این مطلب را ذکر می‌کنیم، درست است که ما پای این حرف می‌ایستیم که قیمت نفت باید مساوی باشد با قیمت هر منبع انرژی جدیدی که پیدا بشود، ولی باز قضیه همان است، نفت یک ماده نجیبی است که ۷۰ هزار مشتقات دارد. از انرژی اتمی چند تا مشتقات می‌توان گرفت و غیر از نیروی الکتریسیته، گو اینکه ما گفتیم قبول داریم که اینها را با هم مقایسه کنیم، ولی باز هم قابل مقایسه نیست. اگر قیمت نفت مطابق قیمت الکتریسیته‌ای باشد که از اتم به دست بیاید، از آن ۷۰ هزار مشتقات دارید؟
از طرف دیگر این را هم نمی‌شود گفت که در دنیا فقط چند مملکت تولیدکننده نفت هستند و مابقی دنیا بروند گم بشوند. برای اینکه اگر هم بروند گم بشوند، ما به تنهایی در این دنیای بزرگ چه بکنیم؟ به تنهایی که زندگی نمی‌شود کرد. مگر اینکه انسان اگر تنها باشد، کم‌کم تمام انگیزه‌های زندگی و ترقی را از دست می‌دهد و کم‌کم برمی‌گردد و می‌رود توی غار بعد از این چند قرن. پس ترقی دنیا روی انگیزه رقابت است، روی انگیزه تبادل تجارت اطلاعات، تبادل علمی است، پس ما تولیدکنندگان نفت باید کاری بکنیم که دنیا چرخش بچرخد. با این گزارش معلوم می‌شود که تا سال دوهزار این اشکالات پیدا خواهدشد. وظیفه ما از لحاظ بشری چیست؟ ما باید بیشتر درآمد نفت را صرف ساختمان مملکتمان و ایجاد منابع انرژیتیک دیگر و دستگاه‌های تولیدکننده ثروت دیگر کنیم که اگر روزی هم نفتمان تمام شد، اینجا یک بیابان برهوت نشود. از طرف دیگر فکر می‌کنم آنهایی که پول زیادی دارند، از طریق نفت این پول زیادی را که نباید آتش زد و نباید بیهوده مصرف کرد. چه بهتر از اینکه این پول اضافیشان را سرمایه‌گذاری بکنند در پیدا کردن منابع جدید انرژی، حتی ایران. مثلاً ما به نوبه خودمان حاضر هستیم که برویم در باب انرژی آفتاب یا انرژی‌های دیگر.
اگر ممالکی هستند که به طور جدی در این رشته‌ها کوشش می‌کنند، ما هم برویم تا یک روزی این به درد ما می‌خورد، چه به درد ما که خوب مستقیماً از آن استفاده خواهیم کرد، چه به درد دنیا می‌خورد که ما نیز در این دنیا زندگی می‌کنیم، ولی هستند کسانی که خیلی از ما بیشتر پول اضافی دارند. ما در واقع پول اضافی نداریم. اگر هم این کار را بکنیم، روی عقیده است، ولی عده‌ای حقیقتاً پول اضافی دارند، چه بهتر از اینکه این پول را در راه پیدا کردن منابع جدید انرژی مصرف بکنند، نه اینکه پولشان را از دست بدهند. پول به اسمشان باشد، در موقعش هم سود معمولی پولشان را به آنها بدهند، اما کمک می‌شود به آن چند صد میلیارد دلاری که الان گفتید لازم است برای سرمایه‌گذاری برای پیدا کردن منابع جدید. من وظایفی دارم که این حرف‌ها را بزنم، کما اینکه چند سال پیش این اخطارها را کردم راجع به انرژی و نفت که بعد از چند سال مورد قبول واقع شد. حالا هم این حرف را می‌زنم، ضمن اینکه می‌گویم به نوبه خود ایران هم حاضر است در پیدایش این منابع جدید از هر راهی که ممکن است، شریک باشد و کمک بکند. خوشبختانه در بعضی چیزها ما از حالا شروع کرده‌ایم. در انرژی اتمیک شروع کردیم و دنبال انرژی خورشیدی هم هستیم. البته اینها مطالبی نیست که من بتوانم علنی صحبت کنم، ولی هر منبع دیگری باشد، ما سعی خواهیم کرد که در آنجا هم به یک طریقی یا مفید باشیم برای پیدا کردنش، یا احیاناً شریک، که انشاالله این مطلب را برای همه، برای خودمان، برای دنیا، ضمناً تمدن، موضوع را تا موقعی که کنترلش از دست خارج نشده باشد، بتوانیم این منابع جدید انرژی را به دست بیاوریم.