پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در فرارسیدن نوروز باستانی به ملت ایران ۱ فروردین ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

برنامه عمرانی ششم/سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی
نوروز ۲۵۳۶ شاهنشاهی

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در فرارسیدن نوروز باستانی به ملت ایران ۱ فروردین ۲۵۳۶ شاهنشاهی


فرارسیدن نوروز باستانی را به همه مردم ایران شادباش می‌گویم و برای عموم آنان در سال تازه‌ای که اکنون آغاز می‌شود، شادکامی و پیشرفت و رفاه روزافزون آرزو می‌کنم.
سالی که در پشت سر گذاشتیم، نه تنها مانند دیگر سال‌های گذشته از نظر انجام برنامه‌های وسیع سازندگی و پیشرفت همه‌جانبه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور سالی موفقیت‌آمیز بود، بلکه در عین حال یک سال استثنایی بود که در آن بار دیگر عالی‌ترین مظاهر پیوند استوار و ناگسستنی شاه و ملت به مناسبت انجام یک آیین شکوهمند ملی به معرض تجلی در آمد.
برگزاری این آیین فرصتی بود که در همه طول سال ملت ایران پیروزی‌ها و ترقیات مادی و معنوی خود را در مدت پنجاه سالی که از آغاز تجدید حیات ملی ما می‌گذرد، به صورتی محسوس و با زبان ارقام و آمار مورد ارزیابی قرار دهد و راه درازی را که در این مدت کوتاه به سوی نیرومندی و سربلندی و عظمت ملی پیموده است، از نظر بگذراند و از این ترازنامه امیدبخش و غرورانگیز برای سال‌های آینده‌ای که می‌باید ما را وارد دوران پرافتخار تمدن بزرگ کند، الهام بگیرد.
برای ملت ما که در این تلاش بزرگ و مردانه از یک طرف از امکانات مادی و طبیعی فراوان و از اراده حداکثر بهره‌گیری از این منابع و امکانات برخوردار است و از طرف دیگر به زیربنای استواری از فرهنگ ملی و ارزش‌های جاودانی معنوی و فکری و نبوغ و استعداد ایرانی تکیه دارد، امروز دیگر نیل به هیچ هدفی، هر قدر هم عظیم و سنگین باشد، غیر ممکن نیست و درست به عکس، فقط چنین هدفی است که می‌تواند پاسخگوی شور و اراده و جهش همه‌جانبه این ملت و شایسته ارزش‌های واقعی تمدن ایرانی باشد.