بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی شام به سرفرازی ورود پرزیدنت ساحل عاج و بانو به تهران ۳ خرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی پرزیدنت ساحل عاج هوفویه بوانی از ایران ۷-۳ خرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی
ShahanshahAryamehrPresidentIvoryCoastTehran2536g.jpg
ShahanshahAryamehrTehranPresidentIvoryCoast2536b.jpg

بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی شام به سرفرازی ورود پرزیدنت ساحل عاج و بانو به تهران ۳ خرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

حضرت رئیس جمهوری،
برای شهبانو و من، پذیرایی از آن حضرت و بانو در کشور خودمان مایه کمال خوشوقتی است.
با این سفر شما، ما امکان پذیرایی از میهمان عالیقدری را یافته‌ایم که نه تنها رئیس یک کشور دوست، بلکه در عین حال یکی از برجسته‌ترین رهبران قاره بزرگ افریقا است. قاره‌ای که سنت دوستی و رابطه دیرینه‌ای در گذشته، کشور ما را با آن پیوند داده است و مسلماً گسترش روزافزون همکاری‌های همه‌جانبه، ما را در آینده با آن باز هم نزدیکتر خواهدکرد. من بارها اظهار داشته‌ام که از نظر ما، قاره افریقا، با امکانات و منابع وسیع طبیعی و انسانی خود و با اتکا به اراده تحول و پیشرفت که اکنون در سراسر آن دیده می‌شود، از شرایطی کاملاً مساعد برای نیل به آینده‌ای درخشان برخوردار است و با همین اطمینان است که می‌توانیم آن را «قاره فردا» بنامیم. در این تحول مثبت، نقش رهبرانی چون شما، حضرت رئیس جمهوری، که زندگی خود را از دیرباز وقف استقلال و اتحاد و ترقی ملت خویش کرده‌اید، طبعاً نقشی سازنده و درجه اول است. لازم به تذکر نیست که سیاست ایران در مورد افریقا، مؤید اصولی است که شما همواره پیرو و مدافع آنها بوده‌اید. ما پیوسته با قاطعیت اعلام کرده‌ایم که طبق اصول منطقی و قانونی، می‌باید در همه افریقا حکومت اکثریت برقرار گردد و کلیه آثار امپریالیسم و استعمار از میان برود. خوشبختانه روابط دوستی و همکاری ایران و ساحل عاج اکنون پیوسته رو به گسترش است. هیأت‌های نمایندگی کشورهای ما در سازمان‌های بین‌المللی همکاری و وحدت نظر نزدیک دارند و مبادلات بازرگانی ما بر اساس قراردادی که دو سال پیش به امضا رسید، به نحو رضایت‌بخشی صورت می‌گیرد. دید و بازدیدهای مقامات عالیرتبه دو کشور در سال‌های اخیر منظماً ادامه یافته است، و طبعاً باز هم ادامه خواهدیافت. یقین است که سفر کنونی آن حضرت به ایران، عامل بسیار مؤثری در تقویت نزدیکی و همکاری دو کشور ما خواهدبود.
ملت ایران به عنوان یک ملت دوست و علاقمند، صمیمانه آرزومند ترقی و رفاه کشور و ملت شما است و من با امید تحقق هر چه بیشتر این آرزو، تندرستی و شادکامی شخص شما، حضرت رئیس جمهوری، و بانو، توسعه و تقویت روزافزون روابط دوستی و همکاری ایران و ساحل عاج و آینده‌ای هر چه درخشانتر و سعادتمندتر برای تمام قاره افریقا آرزو می‌کنم.