پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش هشتمین نشست شورای وزیران همکاری عمران منطقه‌ای ۹ خرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
همکاری منطقه‌ای برای عمران درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش هشتمین نشست شورای وزیران همکاری عمران منطقه‌ای ۹ خرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی در مشهد

به نمایندگان محترمی که در هشتمین اجلاس شورای وزیران همکاری عمران منطقه‌ای شرکت جسته‌اند، صمیمانه خوشامد می‌گوییم.
این اجلاس زمانی منعقد می‌گردد که اکثر ملل جهان نسبت به نظام غیر منصفانه‌ای که بر مناسبات اقتصادی بین‌المللی حاکم می‌باشد، معترضند. پیشرفت و رفاه بیش از حد عده معدودی از کشورها به هزینه ممالک رو به رشد و استفاده اسراف‌آمیز از منابع نایاب و بدون جانشین انرژی و مواد اولیه و روش غیر سازنده‌ای که برخی از ملت‌ها آنچنان که در کنفرانس شمال و جنوب مشهود گردید، در برابر ضرورت اصلاح بنیادی در نام اقتصادی جهان در پیش گرفته‌اند، همه نتایجی وخیم برای آینده بشریت به بار خواهدآورد.
روا نیست که دو ثلث نفوس گیتی الی لابد به یک زندگی اندوهبار توأم با حرمان محکوم باشند و با حداقل معیشت، گذران کنند. وابستگی و احتیاج روزافزون ملل به یکدیگر ایجاب می‌کند که فقط در پرتو همکاری مؤثر و واقعی بین‌المللی به سوی جهانی مرفه‌تر و برخوردار از سعادت بیشتر، گام برداریم. لزوم همکاری و درک این حقیقت که خود بسایی و بی‌نیازی کامل ملی تصور رؤیایی بیش نیست، فلسفه پیدایش سازمان همکاری عمران منطقه‌ای بوده است. هدف اصلی ما آن است که با ترکیب و تلفیق استعدادها و کوشش‌های مداوم و مردم سه کشور، روابط برادری و صمیمانه موجود بین ملت‌هایمان را توسعه بخشیم. با عهدنامه ازمیر که اخیراً امضا گردید، همکاری عمران منطقه‌ای به مرز مشخصی رسید و موانع موجود در برابر رشد و گسترش این همکاری از میان برداشته شد. اکنون هنگام آن فرا رسیده که روحی به راستی خلاق در کالبد سازمان بدمیم و آن را متقابلاً وسیله نیرومندی برای توسعه همکاری قرار دهیم. اینک که مرحله دگرگونی و انتقال به پایان رسیده، باید امیدوار و چشم به راه پیدایش جامعه‌ای یک پارچه‌تر برای فردا باشیم، یعنی جامعه‌ای استوار بر بازرگانی روزافزون منطقه‌ای و شبکه ارتباطی و مخابراتی مؤثرتر و برنامه تشریک مساعی عمیق‌تر، علمی‌تر و فنی و صنعتی و فرهنگی. به عبارت دیگر باید به آن میزان و سطح از همکاری دست یابیم که توسعه و رشد متوازن اقتصادی و بهبود شرایط و اوضاع اجتماعی کلیه مردم منطقه ما را تأمین کند. باید توجه داشت که امکان و فرصتی پیش آمده تا بر مجاهدات خویش بسیار بیافزاییم و شایسته نیست بگذاریم این فرصت از دست برود، زیرا نسل‌های آینده، آمال و آرمان‌های عالی ما را داوری نخواهند کرد، بلکه قضاوت آنان متوجه اقداماتی خواهدبود که حقیقتاً در راه تحقق این آمال و آرمان‌ها به عمل می‌آوریم.
آرزومندیم مذاکرات شما ثمربخش باشد و یقین داریم که در ایفای مسئولیت خطیر و تاریخی خود فروگذار نخواهیدکرد.