صفحه اصلی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی
ستارخان و باقرخان و جنگ‌آوران قانون اساسی سکولار مشروطه

به وبگاه مشروطه خوش آمدید. مشروطه یعنی پارلمانی و کشوری که قانون اساسی دارد. این پایگاه یک کتابخانه پژوهشی دیجیتال تاریخ معاصر ایران است. این کتابخانه از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۰ آغاز به کارکرد. کتابخانه‌ی زبان پارسی ما دارای ۵۴٬۹۳۲ یکان نوشتاری است. درونمایه این وبگاه دربرگیرنده اطلاعات درباره زندگی‌نامه‌ها، سازمان‌ها، رخدادها، جایگاه‌ها و یادمان‌ها و شاهکارهای ادب ایران می‌باشد. این وبگاه سندها، قانون‌ها، پروتکل مذاکرات مجلس شورای ملی، مجلس سنا، مجلس موسسان و فهرست نمایندگان مردم در مجلس‌ها در دوره‌های گوناگون را از آغاز جنبش مشروطه در ایران و بنیان مجلس شورای ملی در ۱۴ امرداد ۱۲۸۵ (روز مشروطیت) تا پایان دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی ایران ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را به همراه اصل سند یکپارچه و بدون سانسور و دستکاری برای آگاهی هم‌میهنان گردآوری کرده‌است. ابزار بازیابی قانون‌ها و مذاکرات بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی بر پایه تاریخ، موضوع و شخص، چه سخنران و چه درباره وی سازمان داده شده‌اند.

زندگی‌نامه پادشاهان مشروطه، اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ و اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر، و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و شخصیت‌های سیاسی، کشوری و لشکری، و دیگر بزرگان ادب و هنر ایران زمین نیز در این وبگاه وجود دارد. از همه ایرانیان می‌خواهیم که به ما در گسترش درونمایه پایگاه مشروطه یاری‌کنند و آن نوشتار یا فرتور را به ما بفرستید تاریخ ایران را با سند بخوانید و خود را از پیش‌داوری‌ها رها سازید. خرد خود را بکار بگیرید زیرا زمانی که ملت خود آغاز به اندیشیدن می‌کند و پرده از روی این گروه که می‌گویند ما می دانیم، بر می‌دارد می‌بیند که آنها دروغگویانی بیشتر نیستند و قدرت این گروه شکسته می‌شود.

زادروز والاحضرت شاهدخت لیلا پهلوی ۷ فروردین ماه • روز نیایش ۲۱ فروردین ماه • آغاز هفته ارزشیابی پیشاهنگی ۳ اردیبهشت ماه • بنیاد رادیو ایران ۴ اردیبهشت ماه • زادروز علیاحضرت ملکه مادر پهلوی ۶ اردیبهشت ماه • زادروز والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی ۸ اردیبهشت ماه • روز کارگر ۱۱ اردیبهشت ماه • آغاز هفته ایران باستان • روز دوستی جوانان شیر و خورشید سرخ ایران ۱۸ اردیبهشت ماه • روز تعاون ایران ۲۳ اردیبهشت ماه • روز لژیون خدمتگزاران بشر ۲۳ خرداد ماهروز مشروطیت ۱۴ امرداد ماهروز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ماهجشن هنر شیراز ۳۰ امرداد ماه تا ۸ شهریور ماهروز جهانی مبارزه با بیسوادی ۱۷ شهریور ماهبر تخت شاهنشاهی نشستن محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران ۲۵ شهریور ماهروز دهقان ۱ مهر ماه • روز شروش آریامهر ۶ مهر ماه • روز پلیس ۱۵ مهر ماه • جشن مهرگان ۱۶ مهر ماه • جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۱۷ تا ۲۶ مهر ماهروز خانه انصاف ۲۱ مهر ماهزادروز شهبانو فرح پهلوی ۲۲ مهر ماه تهرانروز راه‌آهن ۲۳ مهر ماهروز نیروی هوایی ۲۵ مهر ماه • جشن فرهنگ و هنر ۳ آبان ماه • زادروز اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ۴ آبان ماه تهران • زادروز والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی ۴ آبان ماه • روز نیروی دریایی ۱۴ آبان ماه • روز بیمه ۱۵ آبان ماه • هفته روشندلان ۱ تا ۷ آذر ماه • هفته کار نیک پیشاهنگی ۵ تا ۱۱ آذر ماهروز بهداشت و تنظیم خانواده ۱۴ آذر ماه • روز حقوق بشر ۱۹ آذر ماه • روز نجات آذربایجان ۲۱ آذر ماه روز مادر ۲۵ آذر ماهکشف حجاب و دادن حقوق اجتماعی به بانوان ایران ۱۷ دی ماهروز ارتش شاهنشاهی ایران ۱۸ دی ماهاصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی ۱۹ دی ماهانقلاب شاه و مردم ۶ بهمن ماهاستقلال دانشگاه تهران ۱۵ بهمن ماهروز شکرگزاری ۱۵ بهمن ماه • روز دفاع غیرنظامی ۲۵ بهمن ماه • کودتای سوم اسفند روز رضا شاه کبیرروز پرستار ۵ اسفند ماهدادن حق رای به بانوان ایران و حقوق برابر سیاسی با مردان ۸ اسفند ماهروز ملت ۹ اسفند ماهجشن درختکاری ۱۵ اسفند ماهجشن جاوید ۲۱ اسفند ماهروز ذوب‌آهن ۲۳ اسفند ماه • زادروز والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی ۲۱ اسفند ماه • زادروز رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماهروز پدر ۲۴ اسفند ماهروز نفت


نوشتار برگزیده
  • به سخنان شاهنشاه آریامهر درباره برنامه عمرانی پنجم گوش فرادهیم

سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در روشن ساختن خطوط اصلی برنامه عمرانی پنجم سازمان برنامه و بودجه ۸ دی ماه ۱۳۴۹ - ... سایر مظاهر انقلاب ما که همه آنها منطبق با اصول عدالت اجتماعی است، چنان استحکامی به جامعه ما داده که ایران در تمام دنیا به عنوان جزیره ثبات و یا دریای آرامش نامیده شده‌است. به هر صورت هر کس به سلیقه خودش اسمی که معرف استحکام وضع ما است به ما داده و مملکت ما به این پیشرفت‌ها نائل شده‌است. البته حسودان، کسانی که می‌دیدند دوازده ماده انقلاب ایران در داخل کشور چه اثراتی داشته و احیاناً ممکن است شهرت این پیشرفت‌ها به جاهای دیگر برسد و مردم اگر چشمشان باز باشد می‌توانند وضع خود را با دیگران مقایسه بکنند و نتیجه‌گیری نمایند، از این وضع ناراحت می‌شدند. همچنین بود وضع کسانی که به دنبال مرام می‌گردند، نه مثل ما که دنبال مرام نمی‌گردیم، بلکه به دنبال طریقی می‌گردیم که بیشتر و بهتر بتواند به کشور ایران و به ملت ایران خدمت بکند و در این جستجوها اغلب اوقات ابتکاراتی که شده نتیجه فکر خود ما بود، جز در قسمت‌های فنی و تکنولوژی که ما از سایرین اقتباس کردیم. شرط عقل هم همین است که کاری را که سایرین سال‌ها مطالعه کرده‌اند و مبالغ هنگفت و معتنابهی برای پیدا کردن تکنولوژیک و مسائل فنی خرج کرده‌اند، ما بدون زحمت، بدون خرج، شاید با پرداخت آن قیمت لیسانسی که آنها به طور کلی روی قیمت‌هایشان می‌کشند و سال‌های سال طول می‌کشد تا مستهلک بشود، همه آنها را تجربه شده و امتحان شده اقتباس بکنیم، ولی آن چیزی که مربوط به اجتماع ایران است و منطبق با روحیه ایرانی و تاریخ ایران و موقعیت جغرافیایی ایران است، ما آن را از کسی اقتباس نکردیم و این نتیجه قدرت معنوی ایران است، زیرا اقتباس کردن این چیزها یک نوع اسارت است در مقابل آن کشور یا آن ایدئولوژی که ما اینها را از آن اقتباس می‌کنیم، به علاوه ما را وادار می‌سازد که همیشه دنباله‌رو دیگران باشیم، در صورتی که می‌بینیم تکنولوژی و ترقیات فنی و صنعتی امروز (ایسم)های قدیمی را به کلی تحت‌الشعاع قرار داده‌است. قدرت انقلاب ایران این است که خود من، پیشنهادکننده اصول این انقلاب، به شما می‌گویم چه بسا بعضی از مواد دوازده‌گانه انقلاب که باید در سال‌های آینده تغییراتی بکند. البته فلسفه کلی ما تغییر نخواهد کرد، زیرا دنیا به قهقرا برنمی‌گردد، یعنی اگر ما جنگل‌ها را ملی کردیم در آینده این جنگل‌ها دو مرتبه بین افراد و سرمایه‌داران تقسیم نخواهدشد، یا زمین‌هایی که بین دهقان‌ها تقسیم شده‌است دو مرتبه به مالکیت بزرگ فردی تبدیل نخواهد شد، حداکثر آن است که یا در تعاونی‌ها جمع می‌شود یا در شرکت‌های سهامی زراعی. آب‌های این مملکت را نیز که ما ملی کردیم دو مرتبه بین افراد تقسیم نمی‌کنند که این حوض مال تو، آن چاه مال این، و آن رودخانه مال دیگری. همینطور است وضع مراتع.

فلسفه کلی ما درباره صنایع سنگین نیز آن است که این صنایع باید متعلق به جامعه باشد و به وسیله دولت که نماینده جامعه است اداره بشود، یعنی در آینده صنایع نفت ایران بین یک عده سهامدار تقسیم نخواهد شد. همچنین ذوب‌آهن که صنعت ملی ایران است به دست افراد یعنی به بخش خصوصی سپرده نمی‌شود، ولی خیلی چیزها است که امروز مورد عمل ما است اما فردا لازم است به وسیله تکنولوژی مدرن که تغییرات شگرفی در آن پدیدار شده، تغییر کند و با ترقیات جدید تطبیق نماید.

موضوعی که لازم است خاطرنشان بکنم (گو اینکه در کتاب انقلاب سفید و در بعضی نطق‌های خود به کرات راجع به آن توضیح داده‌ام)، اهمیت بیمه‌های گوناگون اجتماعی است. اصطلاحی که در این مورد به کار برده‌ام این است که یک ایرانی از موقعی که به دنیا می‌آید تا موقعی که از این دنیا می‌رود، در تمام مراحل زندگی‌‌اش و در سنین مختلف باید از مزایای بیمه‌ها بهره‌مند باشد، یعنی اولیای یک طفل وقتی که او به دنیا می‌آید با پیش‌بینی‌های لازم و پرداخت یک وجه کاملاً قابل تحمل مانند مخارج تحصیل باید او را بیمه کنند، همچنین بیمه‌هایی در مقابل بیماری. کسی که بیمار می‌شود باید به وسیله بیمه‌های اجتماعی در بیمارستان‌های مربوط مداوا بشود تا به خواست خدا بهبود پیدا بکند. همچنین بیمه عمر، بیمه پیری، بیمه از دست دادن عضو و سایر بیمه‌هایی که هست و خیلی‌ها هم بدان عمل می‌کنند. ولی فکر می‌کنم اگر بخواهیم این نوع عدالت اجتماعی را همگانی بکنیم و در سرتاسر مملکت توسعه بدهیم باید این جزو سیاست عمومی ما باشد و راه‌هایش را باید پیدا بکنیم که چگونه دولت کارمندان خودش را بیمه بکند، چگونه کارفرما کارگران خودش را بیمه بکند، چگونه شرکت‌های سهامی و سایر تشکیلاتی که جنبه شرکت و عمومیت دارد همه اعضای خودشان را بیمه بکنند. همانطور که گفتم تحت هر رژیمی آینده بشریت و ترقی مجامع و جوامع بین‌المللی بر اساس شرکت‌های تعاونی و بیمه‌های گوناگون اجتماعی استوار خواهدبود و زندگی افراد را از این راه در تمام مدت عمر تأمین نموده و موجبات راحت و رفاه آنها را فراهم خواهند ساخت.

در قسمت صنعت، واحدهای صنعتی ایران به سطح تولیدی از لحاظ مقدار و به سطح فنی از لحاظ اتوماسیون و به سطح فنی از لحاظ مهندسان و کارگران متبحر و متخصص باید برسند که تولید کارخانجات ایران و قیمت فرآورده‌های ایران با قیمت فرآورده‌های ممالک صنعتی رقابت بکند، تا ما بتوانیم صنعت سالم و صنعت قابل رقابت با سایر ملل جهان پیدا بکنیم. این فقط موقعی ممکن است که واحد تولیدی ما به همان سطح برسد، یعنی واحد تولید ما از این چیزی که الان هست خیلی بالاتر باشد، و متخصصینی که پشت ماشین‌ها ایستاده‌اند در کارشان تخصص کامل داشته باشند و ماشین‌ها هم ماشین آخرین سیستم باشند. علاوه بر این، دو چیز دیگر را نیز ما باید درست یاد بگیریم، یکی مدیریت که هر قدر به آن اهمیت بدهیم باز کافی نخواهد بود، در این مورد خوشوقتم که شنیدم صاحبان صنایع ما و شاید دیگران در صدد تأسیس یک مدرسه عالی مدیریت در سطح بین‌المللی در اینجا هستند که کار خوبی است.

و اما سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، هیچ مملکتی موقعیت استثنایی و عالی ایران را از لحاظ سرمایه‌گذاری دولت در امر کشاورزی ندارد، چرا؟ برای اینکه اراضی بایری که کشاورز در آنها کار نمی‌کند می‌تواند به وسیله شرکت‌های بزرگ یا خود دولت به صورت شرکت‌های بزرگ کشت و صنعت درآید. در ممالک دیگر ساختن شبکه درجه چهار روی اصول مالکیت بعضی اوقات غیر ممکن است. ما اینجا وقتی شرکت سهامی زراعی داریم و مالکیت شرکت، هیچ گونه اشکالی برای ایجاد شبکه آبیاری نخواهیم داشت. تعاونی‌های ما هم اگر بتوانند در امر آبیاری مقرراتی وضع بکنند که برای دولت امکان ساختن شبکه‌های سه و چهار پیدا بشود، کار خیلی عظیمی کرده‌اند. میل دارم وزیر اصلاحات ارضی با وزیر آب و برق در این موضوع مطالعه بکنند که آیا در شرکت‌های تعاونی هم ممکن است امکاناتی که در شرکت‌های سهامی وجود دارد ایجاد بشود یا خیر؟ این را هم تذکر می‌دهم که ساختن یک سد فقط به عشق اینکه شما یک سد ساختید و آماده نکردن شبکه آبیاری‌اش، یک نوع فانتزی است که برای کسانی که اول کارشان است شاید خوب باشد، ولی برای ایران امروز دیگر معنی ندارد و لازم نیست.

سدی که شما امروز نقشه‌اش را می‌کشید (و شاید کشیدن نقشه سد تقریباً به اندازه ساختمان خود سد طول بکشد) باید توأم باشد با تهیه نقشه شبکه آبیاری. همان موقعی که شما ساختن یک سد را شروع می‌کنید باید شبکه آبیاری‌اش را هم شروع بکنید، در همان زمان آبریز سد را نیز از لحاظ فرسایش زمین باید تأمین بکنید، بوته است، درخت است، پاشیدن مالچ است، هر سیستم جدیدی که امروز برای جلوگیری از فرسایش زمین در آبریز یک سد لازم است، باید هماهنگ و همزمان با شروع ساختن سد پیشرفت بکند، والا ما سدی ساختیم به نام خود من در رودخانه دز، چند سال از عمر این سد می‌گذرد؟ فکر نمی‌کنم بیش از هفت یا هشت سال، سیصدمیلیون تُن گل و لای به وسیله باران و شسته‌شدن زمین بر اثر سیل در این سد جمع شده، اگر قرار باشد این وضع به همین مقیاس ادامه پیدا بکند بیست یا سی سال دیگر این سد پر می‌شود. چه سدی؟ سدی که روز اول سه‌میلیاردوسیصدمیلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره آبش بود و شاید هفتمین سد دنیا به شمار رود، شاید یکی از اکونومیک‌ترین سدهای دنیا باشد، برای اینکه با حجم خیلی خیلی محدود به ارتفاع ۲۰۳ متر بتون‌ریزی شده و شما می‌توانستید سه‌میلیاردوسیصدمیلیون مترمکعب آب در آن ذخیره بکنید و ۵۲۰هزار کیلووات برق تولید نمایید و درحدود ۱۴۰هزار هکتار زمین را نیز در زیر آن آبیاری بکنید. چه زمینی؟ زمینی در خوزستان که هر محصولی شما آنجا بکارید، رکورد دنیا است. نیشکر بکارید، مطابق گزارشی که به من داده‌اند شاید ۱۲۵ تن نیشکر در هکتار محصولتان باشد، اقلاً ده درصد شهد و شیرینی دارد، این نیشکر یعنی دوازده تن و نیم حداقل شکری است که شما در هر هکتار از آنجا برمی‌دارید و این رکورد دنیا است. برای آزمایش در آنجا چغندر کاشتند زیرا سابقاً فکر می‌کردند در خوزستان نمی‌شود چغندر کاشت، ولی حد متوسط برداشت ۷۰ تن بود، در خیلی نقاط ۱۰۰ تن برداشت چغندر است. به تازگی مارچوبه در آنجا کاشتند، سؤال کردم، گفتند میزان محصول فعلاً چهار تن و نیم در هر هکتار است، ولی مطمئناً به پنج تن و احیاناً شش تن مارچوبه در هر هکتار می‌رسیم که باز رکورد بین‌المللی است. هر چه در این سرزمین بکارید با این آب‌های تمیزی که از کوه‌های نزدیک سرازیر می‌شود، به خصوص با تشعشع آفتابی که در خوزستان داریم، همین نتیجه را خواهد داد. به هر حال ما در آن سد جلوی فرسایش زمین را نگرفتیم، در نتیجه سیصدمیلیون تن گل و لای داخل سد رفته‌است. ما از روز اول ساختمان شبکه آبیاری سد را با ساختمان سد توأم نکردیم، در نتیجه اکنون که هشت سال از اختتام سد می‌گذرد، هنوز شاید نصف اراضی این سد آبیاری نمی‌شود.

سفیدرود هم همینطور، سایر سدهای ما نیز به نسبت بزرگی و وسعتشان نیز به همین درد مبتلا هستند، برای اینکه شبکه‌های آبیاریشان همزمان با ساختمان سد شروع نشدند، اما از این پس دیگر این کار نخواهد شد، مگر در جایی که بگویند ساختمان سد برای آب آشامیدنی اهالی آن منطقه حیاتی است و هیچ راه دیگری وجود ندارد، یا اینکه بگویید اگر این سد را ما نسازیم ممکن است فی‌المثل سیل یک قسمت بزرگ از مملکت را از بین ببرد، یا اینکه بگویید این سد از لحاظ تولید الکتریسیته طوری در موقعیت مناسبی قرار گرفته که از فروش برقش ما می‌توانیم از نظر اقتصادی این کار را توجیه بکنیم، ولی من تعجب خواهم کرد که وجود یک سد را فقط به خاطر برقش در کشوری که این همه نفت و گاز دارد، شما بتوانید از لحاظ اقتصادی توجیه بکنید و بگویید که این کار برای ما فایده دارد.

خوزستان آب و هوای به خصوصی دارد، خراسان همینطور، آذربایجان به همین ترتیب، سواحل دریای خزر غرب و شرقش از هم جدا است، در غربش حدود دو متر باران در سال می‌بارد، در شرقش هم در سال‌های خوب بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ و ۹۰۰ میلیمتر باران می‌آید، فلات مرکزی ایران هم که البته وضع به خصوصی دارد. سرمایه‌گذاری ما باید در راه شناختن جنس خاک ایران و تجزیه آب‌های کشور و املاحی که دارند صورت گیرد و معلوم شود که چه کود شیمیایی باید در نقاط مختلف مورد استفاده قرار گیرد. همچنین کدام بذر بهتر به این آب و هوا و به این خاک می‌خورد و همه جای دنیا را بگردید تا بهترین بذر را پیدا بکنید. خاطرم هست که در طول دو سال، سه سال، چهار سال من به بعضی از مسئولین امور خودمان می‌گفتم: می‌گویند یک بذر خارجی هست که خیلی خوب است، بروید آن را پیدا بکنید. بعد شنیدم که از درخت‌های اکالیپتوس در حدود دویست و شاید دویست‌وپنجاه نوع مختلف در دنیا وجود دارد. به آنها گفتم بروید آن را بیاورید، برای اینکه من می‌دانم و گزارشش را خواندم که درخت اکالیپتوس در هر آب و هوایی رشد می‌کند، در باتلاق رشد می‌کند، در جایی که اصلاً باران نمی‌آید رشد می‌کند، در زمین شوره‌زار رشد می‌کند، حتی درخت‌های اکالیپتوسی هست که در باتلاق درست مثل پمپ آب رفتار می‌کند، اشخاصی که دیده‌اند، عکس آن را گرفته‌اند که از کله درخت آب پاشیده می‌شود، یعنی این درخت مثل پمپ آب را از زمین می‌کشد و آن وقت اجباراً از بالا پخش می‌کند، برای اینکه تمام درخت از آب پر می‌شود، خیلی از زمین‌های شوره‌زار را می‌توانند به وسیله درخت‌های اکالیپتوس کنترل بکنند و شوری‌اش را کم نمایند. هر چه در طول سه چهار سال گفتم که یک دانه از آنها را به عنوان نمونه برای من بیاورند و نشان بدهند، نیاوردند و این همان سنگینی است که به آن اشاره شد.

تولید کشاورزی ایران باید به اندازه‌ای باشد که جمعیت ایران با پرداخت قیمت عادلانه، یعنی چیزی که از قیمت بین‌المللی بیشتر نباشد، به اندازه کافی بخورد و در بدن او آن مقدار کالری که لازم است، برود و احیاناً اگر امکانش باشد ایران با تولید اضافه بر مصرف خود قسمتی از کمبود مواد کشاورزی دنیا را جبران بکند. بدین ترتیب به موضوع کشاورزی و همچنین به موضوع صنایع کشور در حدود فلسفه انقلاب اشاره کردیم و گفتیم چه چیزهایی در دست دولت باید باقی بماند و چه کارهایی را بخش خصوصی باید بکند، ولی مواظب باشید برای قسمتی که در دست دولت است هر سرمایه‌گذاری که لازم است باید بکنید و از آن غافل نباشید، یعنی شرکت ملی نفت ایران همانطور که بارها گفتم بزرگترین شرکت نفت دنیا خواهد بود. برای اینکه تولیدش در کشور خود ما هست، اما شرکت‌های بزرگ دنیا که در ممالک دیگر کار می‌کنند و از آنجا منفعت می‌برند، ممکن است اصلاً یک روز قراردادشان فسخ بشود، ممکن است روزی آنها را بیرون بکنند، ممکن است روزی آنها از آن منافع سرشارشان محروم بشوند، در صورتی که شرکت ملی نفت ایران با نفت خودش سر و کار دارد. شرکت ملی نفت ایران باید بزرگترین شرکت نفتی جهان باشد. نفت بزرگترین منبع درآمد داخلی ما است، نفتی که این شرکت می‌فروشد اگر ما زیاد قیمت‌ها را پایین‌تر از قیمت واقعی نیاوریم منفعت دارد، گازی که می‌فروشد منفعت دارد، اگر شرکت ملی نفت ایران مقام خودش را حفظ بکند می‌تواند بزرگترین شرکت پتروشیمی دنیا هم باشد، برای اینکه تمام مواد اولیه‌اش در داخل خود مملکت است، بنابراین هر سرمایه‌گذاری که در آنجا لازم است باید بشود. لوله‌کشی که باید در سراسر این مملکت بشود، لوله‌کشی نفت و گاز است. پالایشگاه‌های متعددی نیز باید ساخته شود. پس در قسمت صنایع برای بخش دولتی، شرکت ملی نفت مقام اول را دارد. بعد شرکت توسعه صنعتی است که از این دو نمی‌توانیم غافل باشیم، همچنین توسعه ذوب‌آهن که بهره‌برداری از آن و گسترش زیربنایی آن در نزدیک اصفهان باید به حداکثر امکان برسد. اگر در برنامه پنج ساله ظرفیت آن فقط دومیلیون تن است، ولی شما بتوانید آن را به چهارمیلیون تن برسانید بهتر است، زیرا این کار اقتصادی خواهد بود.

اکنون که موضوع شرکت ملی نفت به میان آمده، دو سه مطلب است که باید آنها را تذکر داد. ملاحظه بکنید در قسمت نفت ما موفقیت‌های زیادی به دست آوردیم، این موفقیت‌ها با زحمت به دست آمد و ما آن کاری را که می‌توانستیم در این راه انجام بدهیم مطمئن باشید تا سرحد امکان انجام دادیم، ولی موضوع نفت در دنیا موضوعی است که شاید یکی از نمونه‌های ظلم ممالک پیشرفته نسبت به ممالک تولیدکننده مواد اولیه باشد. این مطلب را ما در کنفرانس ژنو چندین بار عنوان کردیم و تذکر دادیم که این وضع قابل تحمل نیست. حالا ایران خوشبختانه از مرز عقب‌ماندگی گذشته است. ... ملاحظه کنید در دوازده سال اخیر در مورد صنعت نفت در دنیا چه پیش‌آمدهایی کرده‌است. آن چیزی که من یادم هست موضوع « پُستد پرایس » است. بهای نفت در خلیج فارس در چند سال پیش پایین آمد، یعنی نفت ایران و تمام منطقه را از سابق ارزان‌تر « پستد پرایس » کردند، در صورتی که در همین مدت و شاید در نصف این مدت ارزش آن پولی که به ما می‌دهند، حالا دلار یا لیره یا هر چیز دیگر درحدود ۳۷ درصد کمتر شده، برای اینکه هزینه زندگی در آن ممالک درحدود ۳۷ درصد بالا رفته‌است، پس هم قیمت کمتری به ما می‌دهند و هم جنس‌هایی را که ما باید با همین پول بخریم در حدود ۳۷ درصد گرانتر باید بخریم، آیا این عادلانه است؟ بد نیست در این مورد مقایسه‌ای بکنیم، البته درباره خودمان صحبت می‌کنیم و به کسان دیگر کاری نداریم. امیدوارم همین عزم در همه جا باشد که ممالک اوپک هم از یک طرف معقولانه و با حساب و کتاب و از طرف دیگر به طور غیر متزلزل، تصمیماتی را که در کنفرانس اوپک اتخاذ می‌شود، به مرحله عمل بگذارند. شاید موقع آن رسیده‌است که اصولاً قیمت‌های مواد اولیه در دنیا به تناسب بالارفتن مواد تولیدشده ممالک صنعتی فرق بکند. دیگر از این درخواست ساده‌تر نمی‌شود. شما جنس را از ما ارزان‌تر می‌خرید، جنس خودتان را گرانتر می‌فروشید. ما هر روز لاغرتر می‌شویم و شما هر روز چاق‌تر، روزی شما خواهید ترکید، هیچ تردیدی نیست. این سیاست خیلی علنی و واضح ایران البته دشمنی‌هایی را ایجاد می‌کند، چنانکه می‌بینیم با چه طریق حقیقتاً مضحکی افرادی که اصلاً هیچ شباهت و وجه تشابهی با هم ندارند، ولی در یک هدف که ضدیت با پیشرفت ایران است با هم شریکند در گوشه و کنار به دور هم جمع می‌شوند،

اشخاص بی‌وطنی که اگر مخالف این سیستم و این رژیم بودند و می‌گفتند که ما از این رژیم خوشمان نمی‌آید، حرفشان تا حدی قابل فهم بود. یا اگر کسی از قیافه پادشاه خوشش نمی‌آید، خوب، این را نمی‌شود زیاد ایراد گرفت، چه می‌شود کرد؟ اما عمل کردن علیه مملکتی که پیشرفت مادی‌اش تا این حد بوده، از لحاظ رشد پیشرفتش ده درصد بوده، از لحاظ آزادشدن دهقانش، از لحاظ آزادشدن کارگرش، از لحاظ پیشرفت زن ایرانی که به این مقام رسیده، سپاه‌های انقلاب ایران که برای خدمت به دورافتاده‌ترین نقاط این کشور می‌روند، این کارها را با آن کارشکنی‌ها چطور می‌توان توجیه کرد؟ چگونه اینها به خود حق می‌دهند که بیایند و با سیاست سازندگی که در این مملکت است مخالفت بکنند، با انقلاب ایران مخالفت بکنند و بخواهند این کشور تحویل اجنبی بشود؟ تازه تحویل اجنبی بشود که چه کار بکنند؟ آن اجنبی که خودش به زبان آمده و گفته‌است که من اصلاً در سیاستم شکست خورده‌ام. این البته از یک طرف جای تمسخر است و از طرف دیگر جای تأثر که اینها اگر تعدادشان ۲۰۰ نفر، ۳۰۰ نفر، ۴۰۰ نفر، حتی ۱۰۰۰ نفر است باز چرا بایستی این پدیده ایجاد بشود؟ این موضوع چون مهم نیست روی آن تکیه نمی‌کنم، فقط جای تأسف است. اصالت کار ما طوری است که در عرض مدتی کوتاه این نتیجه‌ها را داده، خواهید دید که پنج سال دیگر نتیجه‌اش چه خواهد بود و بیست سال دیگر چه نتیجه‌ای خواهد داد. تا دوازده سال دیگر یعنی وقتی این برنامه تمام بشود و بعد برنامه پنج ساله پنجم و برنامه پنج ساله ششم به پایان برسد، ایران وارد دوره تمدن بزرگ خواهد شد. ما حالا درباره کارمان می‌گوییم جهش بزرگ و کار بزرگ، ولی بعد در دوازده سال دیگر من نام آن را تمدن بزرگ می‌گذارم، بر اساس فلسفه انقلاب ایران و پیشرفت‌هایی که در تمام زمینه‌ها خواهیم کرد.

ایران در آینده نزدیک شاید اگر در برنامه پنج ساله پنجم نشود، حتماً تا ده سال دیگر برنامه‌اش این خواهدبود که بتواند از لحاظ آموزشی اولاً بی‌سواد نداشته باشد، ثانیاً دبیرستان‌ها و مدارس حرفه‌ایش به اندازه‌ای باشد که احتیاجات مملکت را تأمین بکند، همچنین از لحاظ دانشگاهی آنقدر وسیله در داخل کشور باشد که هیچ کس به علت اینکه در ایران جا نیست، مجبور به رفتن به خارج نباشد، یعنی تمام کادر دانشگاهی ایران که برای پیشرفت کارش لازم است، در دانشگاه‌های ایران به اندازه کافی وجود داشته باشد تا هم دانشجویان ایرانی را بپذیرد و هم هزاران نفر از ممالک دور و نزدیک در دانشگاه‌های ایران مشغول تحصیل شوند، کما اینکه اکنون این کار شروع شده و عده‌ای برای کارهای خیلی تخصصی به دانشگاه‌های ما می‌آیند. البته ما نیز باید فارغ‌التحصیلان خود را به خارج کشور بفرستیم، هم برای کارهای تخصصی و هم برای تطبیق کارها، برای اینکه محیط دیگری را ببینند و تماس‌های علمی حاصل کنند و ما از تماس‌هایشان بهره‌مند بشویم.

با وجود این ما درمورد قوای مسلح خود از لحاظ تعداد و از لحاظ تشکیلات تا جایی که ممکن است صرفه‌جویی خواهیم کرد. در چند روز آینده تصمیماتی خواهیم گرفت که نمودار همین موضوع است، از جمله صرفه‌جویی در سازمان، منتها تا آن حد که این کشور برای دفاع از خودش هیچ وقت احتیاج به فرستادن یک تلگراف حتی برای نزدیکترین دوستش نداشته باشد که خواهش می‌کنم به کمک ما بیایید، زیرا دیدیم که این نوع درخواست‌ها از طرف کشوری که نه عزمش را دارد و نه امکانش را که از خود دفاع بکند، به چه فجایع بین‌المللی منتهی شده‌است.

با توسعه دموکراسی که روزبه‌روز در مملکت بیشتر می‌شود، آن صحبتی که کردم دایر بر اینکه اساس دموکراسی جامعه ایران نمی‌تواند بر یک شالوده غیر دموکراتیک اقتصادی قرار گیرد و به عکس یک شالوده اقتصاد دموکراتیک بدون دموکراسی سیاسی عملی نمی‌شود، خوشبختانه در هر دو زمینه داریم پیشرفت می‌کنیم. در دموکراسی سیاسی ما از پایین‌ترین سطوح که انجمن ده باشد چندین چیز مکمل دموکراسی داریم که یکی شرکت‌های تعاونی است، دیگری شرکت‌های سهامی زراعی، یکی هم خانه‌های انصاف، در آینده نیز خانه‌های فرهنگ به دموکراسی کمک خواهد کرد. وقتی ما در آنجاها تلویزیون و رادیو بگذاریم و افرادی بروند و برای آنها تمدن و فرهنگ ایران را توضیح بدهند، کتابخانه و وسایل دیگر داشته باشند، اینها البته به دموکراسی کمک خواهند کرد. هر قدر فکر آنها بازتر و فهمشان بیشتر بشود، بیشتر دموکراسی را درک می‌کنند. از آنجا می‌آییم به انجمن‌های شهر و شهرستان و استان و بالاخره به مجلسین سنا و شورای ملی. تمام اینها هر کدام یک مرحله و پله‌ای است که برای تعمیم دموکراسی ایران ایجاد شده‌است، اینها وقتی با ریشه‌کن شدن بی‌سوادی و توسعه وسایل آموزشی توأم بشود و بعد تطبیق بکند با اقتصاد دموکراتیک هدف ما جامه عمل خواهند پوشید. و اما اقتصاد دموکراتیک یعنی اقتصادی که در آن صنایعی که تعیین‌کننده قیمت است مانند نفت، آهن، حمل و نقل، پست و تلگراف، گاز، فرآورده‌های پتروشیمی (که می‌توانیم مردم را تا حدی در قسمت اخیر شریک بکنیم زیرا تعیین‌کننده قیمت نیست) در دست جامعه قرار دارد که به وسیله دولت که نماینده جامعه است اداره می‌شود، همچنین شرکت کارگران در سود کارخانه‌ها که باز باعث تعمیم اقتصاد دموکراتیک می‌شود، همین طور کارهای دیگری که در امور روستایی می‌کنیم، زیرا زراعت ایران کم‌کم دارد یک زراعت صنعتی می‌شود و اسمش هم کشت و صنعت است. پس این دو در کنار هم و توأم با هم پیشرفت خواهدکرد و رژیم دموکراتیک ما با اقتصاد دموکراتیک ایران به موفقیت‌های بسیار چشمگیر نائل خواهد شد.

حالا هدف‌هایی را که برای برنامه پنج ساله پنجم داریم در چند جمله خلاصه می‌کنم: از لحاظ کشاورزی مطالب را گفتم و تذکر دادم که اهمیت زیادی به کشاورزی می‌دهیم. از لحاظ صنعت کارهایی که در بخش دولتی کردیم از هر جهت کامل است، به خصوص در شرکت ملی نفت و صنایع ذوب‌آهن. موضوع جدیدی که باید به آن اشاره بکنم و هنوز به اندازه کافی درباره اهمیت آن توضیح داده نشده، مسئله کشف معادن مس است، همچنین توسعه شبکه برق که اگر به همین آهنگ بخواهیم پیش برویم فوق‌العاده است، زیرا یک رشد ۳۷ درصد گمان می‌کنم در دنیا بی‌سابقه باشد، با این حال اگر احتیاج باشد سعی می‌کنیم این رشد را حفظ بکنیم.

موضوع آموزش را هم شرح دادم، و اما درباره مسئله خدمات باید بگویم چیزی که زودتر از همه در زندگی مردم تأثیر خواهدکرد موضوع ساختمان مسکن است، چه در شهرها و چه در روستاها. اگر ما چند چیز را بتوانیم به قیمت‌های تقریباً ثابت به اختیار مردم بگذاریم، بزرگترین کار را انجام داده‌ایم و این امر خیلی مهم‌تر از آن است که سال به سال به حقوق کارمندان اضافه بکنیم، این چیزها یکی مواد مصرفی و دیگری مسکن است. اگر ما بتوانیم مسکن در اختیار مردم بگذاریم و مخصوصاً در این مورد به بعضی‌ها بیشتر توجه بکنیم کار شایسته‌ای انجام داده‌ایم، زیرا مثلاً اگر به یک افسر و یک درجه‌دار ارتش مسکن بدهیم این وسیله انجام وظیفه او است، برای اینکه در نقطه‌ای خدمت می‌کند که گاهی هیچ چیز در آنجا نیست، حتی شهر و آبادی نیست، پس مسکن برای او جزو وسائل کار و انجام وظیفه به شمار می‌رود. این مسکن نباید کرایه‌اش از مقدار معینی از حقوق او بیشتر بشود، حداکثر ده درصد و در خیلی از موارد پنج درصد، برای سایر کارمندان دولت هم همینطور. اگر ما یک مسکن ارزان‌قیمت در اختیار کارمند بگذاریم، خیلی مهمتر از آن است که حقوق را اضافه بکنیم، برای اینکه اگر حقوق بالا برود قیمت مسکن و قیمت تمام احتیاجات زندگی هم بالا می‌رود و این در واقع نقض غرض است. نمی‌گویم حقوق بالا نرود، باید بالا برود، ولی فقط در موقعی که بالارفتن حقوق برای بهتر زندگی کردن باشد نه تنها برای جبران گران شدن هزینه زندگی. ما موقعی بهتر زندگی می‌کنیم که میزان حقوق بالا می‌رود، یعنی قدرت خرید فرد یا خانواده بیشتر می‌شود و بهتر زندگی می‌کند، ولی اگر هزینه زندگی ده درصد بالا رفت و شما هم ده درصد به حقوقتان اضافه شد، در این صورت زندگی در همان سطح می‌ماند و بهتر زندگی نمی‌کنید، در حالی که من می‌گویم سعی کنید قیمت چیزهای مهم را ثابت نگه دارید. یا اگر احیاناً بعضی اوقات قیمت‌ها مانند سایر نقاط دنیا بالا رفت و این افزایش قیمت مثلاً دو درصد بود. شما اگر امکانش را داشتید سه درصد به حقوق‌ها اضافه بکنید تا همیشه کارمند قدری بهتر از سابق زندگی بکند. با این حال اگر شما مسکن ارزان در اختیار او بگذارید وضع خیلی بهتر خواهد شد. زیرا الان ۲۰ و شاید ۲۵ درصد حقوق کسانی که خانه ندارند برای پرداخت کرایه خانه می‌رود، از این رو اگر شما بتوانید کرایه خانه را به حدود ۱۲ یا ۱۵ درصد حقوقش برسانید، این ۱۰ درصد بقیه را در واقع به حقوق او اضافه کرده‌اید بدون اینکه بر قیمت اجناس اضافه بشود و بدون اینکه تولید تورم در مملکت بکند.

ولی برای اکثر کارمندان دولت ما باید خانه‌سازی بکنیم. وقتی که برای آنها خانه ساختیم چون عرضه زیاد می‌شود به طور غیرمستقیم کرایه خانه‌ها در سطح مملکت پایین می‌آید و رفاه بیشتر برای مردم ایجاد می‌شود. پس جزو خدمات، موضوع خانه‌سازی را هم باید در نظر بگیرید، حتی خانه‌سازی به وسیله مؤسسات داخلی و شرکت‌های خارجی که اگر بیایند به اقساط خانه بسازند و پولشان را به تدریج بگیرند فکر می‌کنم این سیاست صحیحی باشد، زیرا به همان اندازه که توسعه صنایع مملکت مهم است توسعه خانه‌سازی هم دارای اهمیت است. در این مورد مثالی می‌زنیم: ما در تبریز و اراک مراکز مهم صنعتی ایجاد کردیم. اگر در این دو نقطه به اندازه کافی برای کارگرانی که در آنجا مشغول کار خواهند شد خانه نسازیم، چه خواهد شد؟ بدون شک کرایه خانه در آنجاها به قدری بالا خواهد رفت که اگر حقوق فعلی را به کارگر بدهیم نمی‌تواند در آنجاها زندگی بکند، مگر اینکه حقوق او را دو یا سه برابر بالا ببریم تا زندگی‌اش نظیر زندگی کارگر دیگر ایرانی در سایر نقاط مملکت بشود. تهیه برنامه شما فکر می‌کنم روی همین خطوط باشد مگر اینکه در آینده پیشامدهایی بکند که از حدود کنترل و یا پیش‌بینی ما خارج باشد، در آن موقع وقت دارید که تقدم‌ها را معین کنید و آن متناسب با اوضاع بین‌المللی و احتیاجات داخلی کشور خواهدبود.

امیدوارم برنامه فعلی با موفقیتی که تا به حال داشته و بیش از مقدار پیش‌بینی شده بوده خاتمه پیدا بکند و برنامه پنجم را هم به یاری خداوند بتوانیم با همین موفقیت و شاید بیشتر تنظیم کنیم و انجام بدهیم. ما اگر در پروژه‌هایمان دقت بکنیم و در مخارجشان نظارت دقیق داشته باشیم، می‌توانیم آنها را ارزان‌تر و سریع‌تر تمام کنیم و تفاوت این دو خیلی خواهد بود. پروژه‌ای که می‌بایستی در عرض سه سال با فلان مقدار سرمایه تمام بشود، معمولاً ما آن را در عرض هفت هشت سال تمام می‌کنیم و در نتیجه تفاوت هزینه زندگی و گرانی بین سه سال تا هشت سال علاوه بر آنکه پروژه را گران‌تر تمام می‌کند موجب اتلاف وقت می‌شود و پروژه را غیر اقتصادی می‌سازد. درباره این چیزها دقت بکنید و همچنین سعی نمایید اغلب کارهای مملکتی را با ماشین حساب انجام بدهید و در حقیقت مکانیزاسیون کامل بکنید. امیدوارم نتایجی که از برنامه پنج ساله پنجم خواهیم گرفت از برنامه اخیر هم درخشان‌تر باشد.. ... به سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در روشن ساختن خطوط اصلی برنامه عمرانی پنجم سازمان برنامه و بودجه ۸ دی ماه ۱۳۴۹ گوش فرادهید و آن را میان ایرانیان پخش کنید


آخرین‌هاپروژه‌های بزرگ
سوگند محمدرضا شاه پهلوی به نگاهبانی از قانون اساسی سکولار مشروطه ایران ۲۵ شهریور ۱۳۲۰


حکومت مشروطه شاهنشاهی ایران

- پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران
- سرود ملی ایران
- پارلمان
- مجلس شورای ملی
- قوانین ایران نوین
- مجلس سنا
  • شاهنشاه ایران
- اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ
- اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- انقلاب شاه و مردم
- برنامه‌های عمرانی کشور
- به سوی تمدن بزرگ
- نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران
- علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی
- رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی
  • دادگستری


رسته‌های بنیادی