روز سروش آریامهر ۶ مهر ماه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

درگاه انقلاب مشروطه


۶ مهر ۲۵۳۵ شاهنشاهی پیام شاهنشاه به مناسبت سالروز سروش آریامهر

فرارسیدن روز سروش آریامهر را که نمایشگر استحکام و تعمیم اصل سالاری و مشارکت همه جانبه افراد ملت در پی‌ریزی سرنوشت خویش است، به مردم ایران شادباش می‌گوییم.
شش سال پیش با توشیح قانون اساسی در باب انجمن‌های ایالتی و ولایتی که تا آن زمان به مرحله اجرا در نیامده بود، مجال تحقق یافت و امکان آن فراهم آمد که ملت ایران علاوه بر مشارکت در سطح مملکتی از طریق مجالس مقننه در سطوح استان و شهرستان نیز در چگونگی توسعه و پیشرفت محل و منطقه خود سهیم باشند.
با شکل‌گیری انجمن‌های ملی، افق‌های تازه‌ای فرا روی ملت ایران گشوده شد تا مردم بتوانند درباره برنامه‌های گوناگون محلی اظهارنظر کنند و توسط نمایندگان انتخابی خود در تصمیم‌گیری‌ها با تشخیص اولویت‌ها و نیازهای محلی مشارکت مستقیم داشته‌باشند. ما از دیدگاه انقلاب شاه و ملت برای ساختمان نظام مردم سالاری از رهگذر این گونه انجمن‌ها اهمیت فراوان قائل و آنها را برای استقرار اصول فراگیرنده این انقلاب در جهت رسیدن به تمدن بزرگ ضروری می‌شماریم. مردم ایران هر قدر بیشتر و بهتر در تکوین این گونه انجمن‌ها شرکت کنند، در ایجاد یک پارچگی ملی و اجتماعی گام برمی‌دارند و به برنامه نوسازی ایران نو در چهارچوب سیاست عدم تمرکز کمک می‌کنند.
امسال برگزاری روز سروش آریامهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا انتخابات ۴۴۳ انجمن شهر و ۱۶۲ انجمن شهرستان و ۲۳۸ شورای آموزش منطقه‌ای در پیش است، که در جریان همین ماه انجام می‌شود و حزب رستاخیز ملت ایران در برگزاری اطمینان‌بخش آن مسئولیت ملی و تاریخی برعهده دارد. در این مورد ما دستور داده‌ایم تا حداکثر کوشش مبذول گردد تا همه مردم ایران بتوانند در این امر مهم ملی شرکت جویند و از میان نامزدهای اعلام شده، آنان را که می‌خواهند، برگزینند و به این انجمن‌ها گسیل دارند. با توجه به گسترش روزافزون اختیارات انجمن‌ها که از طریق اصلاحیه‌های قانونی و در قالب سیاست مستمر عدم تمرکز و سپردن کار مردم به دست مردم مشارکت فعالانه و صمیمانه عمومی در انتخابات، بهترین ضامن اصالت آن خواهدبود و در تکوین و تشکیل سازمان‌هایی که از هدف‌های انقلابی جامعه ایران مایه بگیرند، نقش ارزنده‌ای ایفا خواهدکرد.
توفیق همه کسانی را که با برداشتی مثبت و روحیه‌ای بیشتر و با صداقت و صمیمیت در این راه وظیفه ملی خود را انجام می‌دهند، خواستاریم.