درگاه:شهبانو فرح پهلوی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
محمدرضا شاه پهلوی شهبانو فرح پهلوی درگاه محمدرضا شاه پهلوی
علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی
پرچم علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

سازمان‌های زیر ریاست عالیه شهبانو فرح پهلوی

  • انجمن شاهنشاهی فلسفه
  • انستیتو پاستور
  • سازمان جشن هنرهای مردمی اصفهان
  • سازمان گفتگوی فرهنگ‌ها
  • سازمان ملی انتقال خون ایران
  • سازمان نابینایان ایران
  • سازمان ناشنوایان ایران
  • شورای عالی پژوهش‌های علمی
  • فرهنگستان علوم ایران ‌