رادیو مشروطه - سدای ملت ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
رادیو مشروطه - سدای ملت ایران

قانون اساسی مشروطه

اینجا رادیو مشروطه سدای ملت ایران است

روز چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ نخستین فرستنده رادیویی ایران به دست والاحضرت همایون محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران گشایش یافت. نیروی این فرستنده یک دستگاه موج کوتاه ۲۰ کیلو واتی و یک دستگاه موج متوسط دو کیلو واتی بود که در شبانه روز پنج ساعت برنامه پخش می‌کرد و تنها مردم تهران و برخی شهرستان‌های نزدیک پایتخت می‌توانستند از برنامه‌های رادیو بهره‌مند شوند. از آن زمان تکنولوژی بسیار دگرگون شده است، امروزه رادیو بیشتر با بهره‌گیری از اینترنت پخش می‌شود.

وبگاه مشروطه یک کتابخانه پژوهشی دیجیتال تاریخ معاصر ایران است. این پایگاه از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۰ آغاز به کارکرد.

از روز ۱ دی ماه ۲۵۷۸ شاهنشاهی (برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹ ) پس از درازترین شب سال، یلدا، بخش نوینی از وبگاه مشروطه، رادیو مشروطه - سدای ملت ایران را می‌گشاییم. رادیو مشروطه بیست و چهار ساعت در شبانه روز و هفت روز در هفته برنامه دارد. به وقت ایران، بامدادان موسیقی پخش می‌شود، موسیقی که ما ایرانیان از رادیو ایران در زمانی که حکومت ایران مشروطه پارلمانی شاهنشاهی بود، می‌شنیدیم، موسیقی که هر ایرانی قلبش با شنیدن آن به تپش در می‌آید و خاطرات شیرین فراموش نشدنی دوره‌های شکوفایی سرزمین آریایی ایران و رفاه و امنیت و سرافرازی ملت ایران را به یاد می‌آورد.

به فریادهای از جان برآمده مردم ایران، با رادیو مشروطه، سدایی بین المللی می‌دهیم تا همه جهانیان که گوش‌های خود را بسته‌اند، این فریادها را بشنوند و فراموش نکنند که بر پایه اصل بیست و ششم قانون اساسی مشروطه، « قدرت در دست مردم است ».

از ساعت بیست به وقت تهران، برنامه‌های ارزنده و شنیدنی جناب سرهنگ آریا باقری، جناب کیا کیامهر، دکتر سعید احمدی، بانو محبوبه حسین‌پور، جناب سرگرد مسعود سپند و دیگر میهن پرستان (در دست تهیه است) پخش می‌شود. روزهای آدینه نیمروز، ساعت دوازده، سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر، علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و اعلیحضرت رضا پهلوی از رادیو مشروطه شنیده می‌شود.

همه هم میهنان را فرا می‌خوانیم برای آزادی ایران به رادیو مشروطه گوش فرا دهند.


برنامه‌گزاران رادیو مشروطه
جناب سرهنگ آریا باقری جناب کیا کیامهر دکتر سعید احمدی جناب مرتضی لطفی بانو فرزانه خردمند بانو محبوبه حسینی جناب سیاوش آذری
برنامه گنجینه خرد
برنامه راه بابک
برنامه پژواک
اخبار روز
برنامه بیداری ایرانیان
Mahbobeh Hoseinpour2020.jpg
SiavashAzari.jpg


ساعت به افق تهران ساعت به وقت اروپا کیوان شید (شنبه) مهر شید (یکشنبه) مه شید (دوشنبه) بهرام شید (سه‌شنبه) تیر شید (چهارشنبه) اورمزد شید (پنجشنبه) ناهید شید (آدینه)
۶:۳۰ ۴:۰۰ سرود شاهنشاهی ایران سرود شاهنشاهی ایران سرود شاهنشاهی ایران سرود شاهنشاهی ایران سرود شاهنشاهی ایران سرود شاهنشاهی ایران سرود شاهنشاهی ایران
۵:۳۰-۶:۰۰ ۴:۳۰-۵:۰۰ دکلمه پرویز مهاجر دکلمه پرویز مهاجر دکلمه پرویز مهاجر دکلمه پرویز مهاجر دکلمه پرویز مهاجر دکلمه پرویز مهاجر دکلمه پرویز مهاجر
۰۸-۰۹ ۶:۰۰-۶:۱۰ اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی
۰۹-۱۰ ۶:۳۰-۷:۳۰ دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی
۱۰-۱۱ ۷:۳۰-۸:۳۰
۱۱:۳۰-۱۲:۰۰ ۹:۰۰-۹:۳۰ بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند
۱۲:۳۰-۱۲:۴۰ ۱۰:۰۰-۱۰:۱۰ اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی
۱۲:۴۵-۱۴:۴۵ ۱۰:۱۵-۱۲:۱۵ جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری
۱۲-۱۳ ۱۳:۰۰-۱۳:۳۰ سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
۱۶-۱۷ ۱۳:۳۰-۱۴:۳۰ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ گل‌های رنگارنگ
۱۷-۱۸ ۱۴:۳۰-۱۵:۳۰ جناب کیا کیامهر جناب کیا کیامهر جناب کیا کیامهر جناب کیا کیامهر جناب کیا کیامهر جناب کیا کیامهر جناب کیا کیامهر
۱۸-۱۹ ۱۵:۵۰-۱۶:۰۰ شاهنامه شاهنامه شاهنامه شاهنامه شاهنامه شاهنامه شاهنامه
۱۹-۲۰ ۱۶:۰۰-۱۶:۳۰ بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند بانو فرزانه خردمند
۲۰-۲۱ ۱۷:۰۰-۱۷:۱۰ اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی
۲۱-۲۲ ۱۷:۳۰-۱۸:۳۰ دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی دکتر سعید احمدی
۲۲-۲۳ ۱۸:۴۵-۲۰:۳۰ سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
۲۳-۲۴ ۲۰:۳۰-۲۱:۰۰ دکلمه پرویز مهاجر دکلمه پرویز مهاجر دکلمه پرویز مهاجر دکلمه پرویز مهاجر دکلمه پرویز مهاجر دکلمه پرویز مهاجر دکلمه پرویز مهاجر
۰۰:۰۰-۰۱-۰۰ ۲۱:۰۰-۲۲:۳۰ جناب کیا کیامهر جناب کیا کیامهر جناب کیا کیامهر جناب کیا کیامهر جناب کیا کیامهر جناب کیا کیامهر جناب کیا کیامهر
۰۱:۰۰-۰۲:۰۰ ۲۳:۰۰-۲۳:۱۰ اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی اخبار روز با مرتضی لطفی
۰۲:۰۰-۰۳:۰۰ ۲۳:۳۰-۰۱:۳۰ جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری جناب سرهنگ آریا باقری
۰۵:۰۰-۰۶:۰۰ ۲:۳۰-۳:۳۰ جناب کیا کیامهر جناب کیا کیامهر جناب کیا کیامهر جناب کیا کیامهر جناب کیا کیامهر جناب کیا کیامهر جناب کیا کیامهر

Internet Radio