مذاکرات مجلس سنا هفتمین دوره قانونگذاری ۱۷ شهریور ماه ۲۵۳۴ تا ۲۲ بهمن ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
قانون اجازه اجرای نظام‌نامه انتخابات مجلس سنا مجلس سنا

نمایندگان مجلس سنا در هفت دوره قانونگذاری

قانون اساسی مشروطه
مجلس سنا
شاهنشاه در گشایش دوره سوم مجلس سنا - اقبال نخست‌وزیر، محسن صدر رییس مجلس سنا
شاهنشاه دوره سوم مجلس سنا را می‌گشایند ۱۳۳۹


 • مذاکرات مجلس سنا دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی نشست ۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای رئیس در مورد درگذشت شادروان تیمسار ارتشبد خاتمی ۳- قرائت نتیجه انتخاب هیأت رئیسه شعب پنج‌گانه و کمیسیون تحقیق و تبادل نظر ۴- قرائت و تصویب چهل و پنج فقره اعتبارنامه ۵- اعلام رسمیت مجلس سنا (ساعت ده و چهل و پنج دقیقه صبح) ۶- قرائت و تصویب بقیه اعتبارنامه‌ها ۷- انتخاب هیأت رئیسه دایمی ۸- بیانات آقای رئیس به مناسبت جلسه اول مجلس سنا ۹- انتخاب بقیه هیأت رئیسه دایمی ۱۰- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس سنا چهارشنبه ۲ مهر ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی نشست ۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقای تیمسار صفاری ۳- معرفی هیئت دولت به وسیله جناب آقای نخست‌وزیر ۴- تصویب قانون اجازه عضویت دولت شاهنشاهی ایران در انیستیتو بین‌المللی پنبه و ابلاغ آن به دولت ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس سنا دوشنبه ۲۱ مهرماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی نشست ۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌ مجلس ۲- تقدیم عریضه اهالی خوانسار به وسیله آقای جعفری ۳- بیانات قبل از دستور آقایان: جعفری- موسوی - دکتر جهانشاه صالح (با تقدیم سؤال)دکتر مولوی ۴- تقدیم عریضه به وسیله آقای محسن رئیس ۵- انتخاب دو نفر جهت عضویت در هیئت نظارت اندوخته اسکناس و یک نفر جهت عضویت در کمیسیون دادگستری ۶- شور اول لایحه ثبت احوال ۷- ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا شنبه ۳ آبان ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی نشست ۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای رئیس به مناسبت روز تأسیس سازمان ملل متحد ۳- بیانات قبل از دستور آقای دها، بانو شمس‌الملوک مصاحب و آقایان: علامه وحیدی و دکتر جهانشاه صالح ۴- تقدیم هفت لایحه موافقت‌نامه همکاری به وسیله آقای وزیر مشاور ۵- معرفی بانو ملکه طالقانی به سمت معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش به وسیله وزیر آموزش و پرورش ۶- معرفی آقای رهبری به سمت معاون پارلمانی وزارت تعاونی و امور روستاها به وسیله آقای وزیر تعاون و امور روستاها ۷- تصویب قانون الحاق ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان حفظ نباتات مدیترانه‌ای و اروپایی و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۸- شور اول لایحه اجازه واگذاری یک صد هزار هکتار از اراضی ملی شده به استانداری آذربایجان شرقی جهت احداث گورستان ۹- شور اول لایحه اجازه واگذاری نود هکتار از اراضی ملی شده استان بلوچستان و سیستان به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران ۱۰- تصویب منتفی بودن تصویب‌نامه‌های دولت راجع به تشکیل انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات و ابلاغ آن به دولت ۱۱- تصویب منتفی بودن تصویب‌نامه دولت راجع به سازمان آب و برق خوزستان و ابلاغ آن به دولت ۱۲- تصویب قانون تأیید عمل دولت در مورد معافیت قانونی حقوق گمرکی کارخانه‌جات داخلی و ابلاغ آن به دولت ۱۳- تصویب منتفی بودن تصویب‌نامه دولت راجع به انضمام ادارات غله و قند و شکر، سازمان چای، انحصار دخانیات و اداره کل باربری به وزارت دارایی و اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت بازرگانی و ابلاغ آن به دولت ۱۴- تصویب لایحه تأیید عمل دولت در مورد تقلیل حقوقی گمرکی قطعات منفصله رادیو تلویزیون و ابلاغ آن به دولت ۱۵- ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی نشست ۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲-معرفی آقای ناصر شریف‌رازی به سمت معاون پارلمانی وزارت راه و ترابری به به وسیله آقای وزیر راه و ترابری ۳- اعلام وصول لایحه تعیین میزان حقوق بازنشستگی، مستمری و وظیفه مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی ۴- تصویب قانون ثبت احوال و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۵- شور اول لایحه اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی ۶- تقدیم پنج لایحه به وسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور ۷- ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی نشست ۱۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور: بانو جهانبانی، دکتر مرشد ۳-تقدیم عریضه به وسیله آقای جعفری ۴-جواب سؤال آقای دکتر جهانشاه صالح در مورد اقداماتی که برای جلوگیری از عملیات کارخانه‌ها و مؤسسات و منازلی که موجب آلوده شدن آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها می‌شود به وسیله وزیر مشاور ۵-تصویب قانون اجازه واگذاری ۹۰ هکتار از اراضی ملی‌شده استان سیستان و بلوچستان به سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۶- تصویب قانون اجازه واگذاری یکصد هکتار از اراضی ملی شده به استانداری آذربایجان شرقی جهت احداث گورستان و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۷- شور اول لایحه طرز وصول وجه سفته و ترتیب اجرای واخواست‌نامه ۸- شور اول لایحه مربوط به صدور چک ۹- بیانات بعد از دستور آقای دکتر صالح با تقدیم عریضه ۱۰- ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا دوشنبه ۳ آذر ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی نشست ۱۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم‌نامه شکواییه به وسیله بانو جهانبانی ۳- تقدیم عریضه دو نفر دانشجو به وسیله آقای دکتر نواب ۴- تقدیم تلگراف به وسیله آقای یارافشار ۵- بیانات قبل از دستور، آقایان: جلالی نائینی- فاضل سرجویی و سپهبد پالیزبان ۶- اعلام وصول لایحه الحاق یک ماده به قانون تشدید مجازات رانندگان ارسالی مجلس شورای ملی ۷- اعلام وصول لایحه استخدام هیأت علمی دانشکده افسری ارسالی مجلس شورای ملی ۸- اعلام وصول لایحه اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی ۹- اعلام وصول لایحه اجازه پرداخت فوق‌العاده به دانشجویان و دانش‌آموزان ارتش شاهنشاهی در هنرستان‌های موسیقی ارسالی مجلس شورای ملی ۱۰-اعلام وصول لایحه اصلاح ماده ۶۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی ۱۱-اعلام وصول لایحه اصلاح ماده ۱۰ الحاق به قانون تأسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی ۱۲- اعلام وصول لایحه اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و درجه‌داران و محصلین در نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی ۱۳-اعلام وصول لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۹ قانون آب و نحوه ملی شدن آن ارسالی مجلس شورای ملی ۱۴- اعلام وصول لایحه افزایش حقوق وظیفه مستمری کسانی که از اعتبارات وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی وظیفه و مستمری دریافت می‌دارند ارسالی مجلس شورای ملی ۱۵-اعلام وصول لایحه حقوق وظیفه و مستمری محصلین مراکز آموزشی نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی ۱۶- معرفی آقایان: دکتر تاجبخش، هدایتی (معاونان سیاسی و پارلمانی و اداری و پارلمانی وزارت امور خارجه) هنرمندی (معاون پارلمانی وزارت دادگستری) دکتر بهرون (معاون پارلمانی و اداری وزارت مسکن و شهرسازی) طباطبایی (معاون پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی) به وسیله آقای وزیر مشاور ۱۷-تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۱۸- معرفی آقای حشمتی به سمت معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و هنر به وسیله آقای وزیر فرهنگ و هنر ۱۹-تصویب قانون طرز وصول وجه سفته و ترتیب اجرای واخواست‌نامه و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۲۰- شور اول لایحه الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علایم راه‌ها ۲۱- شور اول لایحه موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی مصر ۲۲- شور اول لایحه موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس ۲۳- شور اول لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات وحشی و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند ۲۴- معرفی آقای دکتر سعادت به سمت معاون پارلمانی وزارت اطلاعات و جهانگردی به وسیله آقای دکتر کیان‌پور ۲۵- ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی نشست ۱۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای رئیس به مناسبت بیست و هفتمین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر و بزرگداشت روز ۲۱ آذر و نجات آذربایجان. ۳-بیانات قبل از دستور آقایان دکتر مرشد، دکتر نواب و موسوی ۴- معرفی بانو معارفی به معاونت پارلمانی وزارت رفاه و امور اجتماعی به وسیله آقای وزیر ۵- اعلام وصول لایحه عهدنامه مودت و همکاری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال ارسالی مجلس شورای ملی ۶- اعلام وصول لایحه اجازه عضویت دولت ایران در گروه مشورتی تحقیقات کشاورزی ارسالی مجلس شورای ملی ۷- اعلام وصول لایحه موافقت‌نامه همکاری‌های فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا ارسالی مجلس شورای ملی ۸- تصویب قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۹- تصویب قانون افزایش حقوق وظیفه و مستمری کسانی که از اعتبارات وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۱۰- تصویب قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۱۱- تصویب قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علایم راه‌ها و ارسال آن به مجلس شورای ملی. ۱۲-تصویب قانون موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۱۳- تصویب قانون موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی مصر و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۱۴- ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی نشست ۱۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دها و دکتر حجازی ۳- تصویب قانون صدور چک و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۴- معرفی آقای دکتر مهدوی به سمت معاون پارلمانی وزارت کار و امور اجتماعی به وسیله آقای وزیر ۵- شور اول لایحه کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن ۶- شور اول لایحه موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی ۷- شور اول لایحه موافقت‌نامه ترانزیت کالا بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان ۸- ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا دوشنبه ۸ دی ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی نشست ۱۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم تلگراف به وسیله آقای جلیلوند ۳- بیانات قبل از دستور آقای موسوی ۴- معرفی آقای منوچهر آگاه به سمت معاون پارلمانی وزارت کشور به وسیله آقای وزیر کشور ۵- تصویب قانون موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۶- شور اول لایحه موافقت‌نامه حمل و نقل هواپیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی نروژ ۷- شور اول لایحه موافقت‌نامه حمل و نقل هواپیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی سوئد ۸- شور اول لایحه پذیرش قواعد و مقررات فنی کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی ۹- معرفی آقای دکتر محمدحسن رهنوردی به سمت معاون پارلمانی وزارت بهداری به وسیله آقای وزیر ۱۰- معرفی آقای محمدعلی طوسی به سمت معاون پارلمانی وزارت علوم و آموزش عالی به وسیله آقای وزیر ۱۱- تقدیم دو لایحه (موافقت‌نامه همکاری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری گابن)(لایحه موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه) به وسیله معاون وزارت امور خارجه ۱۲- تقدیم لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون تصفیه و امور ورشکستگی و الحاق ۶ ماده به آن و اصلاح بعضی از مواد قانون تجارت و الحاق ۳ تبصره به قانون مزبور ۱۳- بیانات بعد از دستور آقای علامه وحیدی ۱۴- قرائت هفت مراسله دولت راجع به موافقت‌نامه‌های اعتباری ۱۵- ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی نشست ۱۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- معرفی تیمسار سپهبد کاتوزیان به سمت معاون پارلمانی وزارت جنگ به وسیله آقای وزیر جنگ ۳- معرفی آقای دکتر همایونفر به سمت معاون پارلمانی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وسیله آقای وزیر کشاورزی ۴- بیانات قبل از دستور بانو دکتر مصاحب، تیمسار دریابد رسایی، آقای دکتر مرشد و دکتر مژدهی ۵- معرفی آقای محمد کشاورزیان به سمت معاون پارلمانی وزارت پست و تلگراف و تلفن به وسیله آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن ۶- معرفی آقای زعیمی به سمت معاون پارلمانی وزارت بازرگانی به وسیله آقای وزیر بازرگانی ۷- تصویب قانون موافقت‌نامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی نروژ و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۸- تصویب قانون موافقت‌نامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی سوئد و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۹- تصویب قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۱۰- شور اول لایحه موافقت‌نامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی دانمارک ۱۱- شور اول لایحه موافقت‌نامه همکاری در زمینه پژوهش علمی و توسعه کشاورزی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان ۱۲- شور اول لایحه موافقت‌نامه روابط سینمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه ۱۳- شور اول لایحه عهدنامه مودت و همکاری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال ۱۴- شور اول لایحه الحاق یک ماده به قانون تشدید مجازات رانندگان ۱۵- ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا دوشنبه ۲۹ دی ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی نشست ۱۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: اشرف احمدی (با تقدیم دو فتوکپی اسناد) و موسوی ۳- بیانات آقای وزیر امورخارجه در مورد خلیج‌فارس و معرفی آقای نصیرعصار به‌سمت معاون سیاسی و پارلمانی وزارت امور خارجه ۴- بقیه بیانات قبل از دستور آقای علامه‌وحیدی ۵- تقدیم تلگراف به وسیله آقای دکتر جهانشاه صالح ۶- تقدیم سوال به وسیله آقای دکترصدیق ۷- اعلام وصول لایحه موافقت‌نامه اساسی در زمینه همکاری‌های علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده مکزیک ارسالی مجلس شورای ملی ۸- اعلام وصول لایحه موافقت‌نامه همکاری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده مکزیک ۹- تصویب قانون پذیرش قواعد و مقررات فنی کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی و ارسال آن به مجلس شورای‌ملی ۱۰- معرفی آقای محمدیگانه به سمت وزیر مشاور و بانوافخمی وزیرمشاور و مسئول هماهنگی در امور زنان به وسیله جناب آقای نخست وزیر ۱۱- تصویب قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه پژوهش علمی و توسعه تکنولوژی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۱۲- تصویب قانون موافقت‌نامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی دانمارک و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۱۳- تصویب قانون موافقت‌نامه روابط سینمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۱۴- تقدیم لایحه مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون تجارت گندم ۱۹۷۱ و پروتکل‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵. ۱۵- تصویب قانون عهدنامه مودت و همکاری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال و ابلاغ آن به دولت ۱۶- تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون تشدید مجازات رانندگان و ابلاغ آن به دولت ۱۷- شور اول لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۹ قانون آب و نحوه ملی شدن آن ۱۸- ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا شنبه ۴ بهمن‌ ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی نشست ۱۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای رئیس به مناسبت بزرگداشت ششم بهمن ۱۳۴۱ (سیزدهمین سالگرد انقلاب عظیم شاه و ملت) ۳- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر جهانشاه صالح (با تقدیم سؤال) علامه‌وحیدی- بانو شوکت ملک‌جهانبانی ۴- شور اول لایحه عضویت دولت ایران در گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی ۵- شور اول لایحه استخدام هیأت علمی دانشکده افسری ۶- شور اول لایحه موافقت‌نامه همکاری فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا ۷- شور اول لایحه مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما ۸- شور اول لایحه موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری عربی سوریه ۹- شور اول لایحه موافقت‌نامه همکاری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری گابن ۱۰- ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی نشست ۱۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای رئیس به مناسبت حادثه شوم ۱۵ بهمن ماه ۱۳۲۷ و شکرگزاری در مقابل تفضلات الهی که از وجود مبارک شاهنشاه آریامهر رفع خطر گردید ۳- بیانات قبل از دستور آقایان: تیمسار صفاری، علامه وحیدی، نیک‌پور ۴- معرفی آقای مهندس کیومرث معقول به سمت معاون پارلمانی وزارت نیرو به وسیله آقای وزیر ۵- تصویب قانون اصلاح تبصره ماده ۲۹ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و ابلاغ آن به دولت ۶- تصویب قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری عربی سوریه و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۷- تصویب قانون موافقت‌نامه همکاری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری گابن و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۸- تصویب قانون موافقت‌نامه همکاری فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا و ابلاغ آن به دولت ۹- تصویب قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۱۰- ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا دوشنبه ۲۷ بهمن ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی نشست ۱۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور تیمسار سرلشگر دیلمی و آقای رضایی ۳- تقدیم لایحه رسیدگی به تخلفات انضباطی مستخدمین پشتیبانی نجات و امداد سازمان دفاع غیرنظامی کشور به وسیله وزیر مشاور ۴- معرفی آقای شیخ‌الاسلام‌زاده به سمت وزیر مشاور (وزیر تندرستی و رفاه اجتماعی) و آقای منوچهر تسلیمی به سمت وزیر بازرگانی و آقای فریدون مهدوی به‌سمت وزیر مشاور و آقای کرمانج به سمت معاون پارلمانی وزارت صنایع و معادن به وسیله جناب آقای نخست وزیر ۵- اعلام وصول لایحه اصلاح تبصره ۲ ماده ۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی ۶- اعلام وصول لایحه اصلاح قانون پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به مأموران زندان‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی ۷- اعلام وصول لایحه مستثنی شدن سپاهیان انقلاب از شمول قانون بیمه افراد ثابت کادر ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث ناشیه که به مناسبت انجام وظیفه رخ دهد ارسالی مجلس شورای ملی ۸- اعلام وصول لایحه معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکت‌های سهامی ایرانی از پرداخت مالیات ۹- تقدیم سؤال به وسیله آقای لاجوردی ۱۰- تصویب قانون اجازه عضویت دولت ایران در گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی و ابلاغ آن به دولت ۱۱- تصویب قانون استخدام هیأت علمی دانشکده افسری و ابلاغ آن به دولت ۱۲- شور اول لایحه حقوق وظیفه و مستمری محصلین مراکز آموزشی نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۳- شور اول لایحه اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و درجه‌داران و محصلین در نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۴- شور اول لایحه اجازه پرداخت هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به‌دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۵- شور اول لایحه اصلاح ماده ۱۰ الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی ۱۶- ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا شنبه ۱۶ و یکشنبه ۱۷ اسفند ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی نشست ۲۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- اعلام وصول و تصویب فوریت طرح قانونی وصول مالیات از اتومبیل‌های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران ارسالی مجلس شورای ملی ۳- اعلام وصول لایحه انتقال وجوه سپرده دفاتر امور سرپرستی دادسراها از بانک به صندوق تعاون دادگستری ارسالی مجلس شورای‌ ملی ۴- اعلام وصول لایحه طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور ارسالی مجلس شورای ملی ۵- اعلام وصول لایحه شمول توسعه شبکه‌های تلویزیونی در شهرستان‌ها به تلویزیون‌رنگی ارسالی مجلس شورای ملی ۶- اعلام وصول لایحه مجازات متخلفین از مقررات مواد ۱۹- ۲۲- ۳۵ قانون برنامه و بودجه کشور ارسالی مجلس شورای ملی ۷- اعلام وصول لایحه اصلاح قسمت (د) ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و الحاق یک بند به قسمت (د) ماده مذکور ارسالی مجلس شورای‌ملی ۸- شور در لایحه بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور ۹- ختم جلسه به عنوان تنفس ۱۰- بقیه شور در لایحه بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور ۱۱- ختم جلسه به‌عنوان تنفس ۱۲- بقیه شور در لایحه بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور (یکشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۵۴) ۱۳- ختم جلسه به عنوان تنفس ۱۴- تصویب قانون بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۱۵- تقدیم بودجه سال ۱۳۵۵ مجلس سنا به وسیله آقای سیدجلال‌الدین شادمان کارپرداز مجلس ۱۶- ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا شنبه ۲۳ اسفند ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی نشست ۲۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- اعلام وصول و تصویب فوریت طرح قانونی عفو و بخشودگی زندانیان به مناسبت بزرگداشت نیم قرن شاهنشاهی پهلوی ارسالی مجلس شورای ملی ۳- بیانات قبل از دستور آقایان تجدد، بوشهری، دکتر جهانشاه صالح ۴- تصویب قانون طرح قانونی وصول مالیات از اتومبیل‌های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران و ابلاغ آن به دولت ۵- تصویب قانون طرح قانونی عفو و بخشودگی زندانیان به مناسبت بزرگداشت نیم قرن شاهنشاهی پهلوی و ابلاغ آن به دولت ۶- شور اول لایحه معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکت‌های سهامی ایرانی تولیدی از پرداخت مالیات ۷- شور اول لایحه اصلاح قانون پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به مأموران زندان‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ آن به دولت ۸- تصویب بودجه سال ۱۳۵۵ مجلس سنا و ابلاغ آن به کارپردازی ۹- بیانات بعد از دستور آقای پروفسور جمشید اعلم ۱۰- تقدیم صورت اسامی متخصصان فنی خارجی که در استخدام دولت هستند به وسیله آقای وزیر مشاور ۱۱- تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۳۴ قانون ثبت املاک به وسیله معاون وزارت دادگستری ۱۲- ختم جلسه- اعلام تعطیلات نوروزی.
 • مذاکرات مجلس سنا شنبه ۲۱ فروردین ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۲۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای رئیس به مناسبت آغاز پنجاهمین سال شاهنشاهی شکوهمند دودمان پهلوی و حادثه روز بیست و یکم فروردین ماه سال ۲۵۲۴ شاهنشاهی (۱۳۴۴ شمسی) و سپاس و شکرگزاری به مناسبت رفع خطر از وجود مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر ۳- بیانات قبل از دستور آقای رضایی ۴- تقدیم سؤال از وزارت بهداری به وسیله آقای پروفسور جمشید اعلم ۵- اعلام وصول لایحه تقلیل حقوق گمرکی ساختمان‌های پیش ساخته ارسالی مجلس شورای ملی ۶- اعلام وصول لایحه اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا ارسالی مجلس شورای ملی ۷- اعلام وصول لایحه اصلاح تبصره ۳ مادهٔ ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی ارسالی مجلس شورای ملی ۸- تقدیم لایحه الحاق به کنوانسیون موجد سازمان جهانی مالکیت معنوی به وسیله معاون وزارت امور خارجه ۹- شور اول لایحه موافقتنامه همکاری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده مکزیک ۱۰- شور اول لایحه موافقتنامه اساسی در زمینه همکاری‌های علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده مکزیک ۱۱- شور اول لایحه مجازات متخلفان از مقررات مواد ۱۹-۲۲ و ۳۵ قانون برنامه و بودجه کشور ۱۲- شور اول لایحه شمول قانون توسعه شبکه‌های تلویزیونی در شهرستان‌ها به تلویزیون رنگی ۱۳- شور اول لایحه طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور ۱۴- ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا دوشنبه ۳۰ فروردین ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۲۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقای تیمسار صفاری ۳- اعلام وصول لایحه اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی ارسال مجلس شورای ملی ۴- تصویب قانون اصلاح قانون پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به مأموران زندان‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ آن به دولت ۵- تصویب قانون مجازات متخلفین از مقررات مواد ۱۹ و ۲۲ و ۳۵ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ و ابلاغ آن به دولت ۶- تصویب قانون شمول قانون توسعه شبکه‌های تلویزیونی در شهرستان‌ها به تلویزیون‌های رنگی و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۷- تصویب قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور و ابلاغ آن به دولت ۸- تصویب قانون معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکت‌های سهامی ایرانی از پرداخت مالیات و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۹- شور اول لایحه تقلیل حقوق گمرکی ساختمان‌های پیش ساخته ۱۰- شور اول لایحه اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا ۱۱- ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۲۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان : جلالی نائینی ، سرلشگر دیلمی و علامه وحیدی ۳- جواب سئوال آقای دکتر صدیق از وزارت رفاه اجتماعی در خصوص بازگرداندن پزشکان ایرانی مقیم خارج از کشور به وسیله معاون وزارت رفاه اجتماعی ۴- اعلام وصول لایحه تعیین حقوق و مزایای رئیس کل راه آهن دولتی ایران ارسالی مجلس شورای ملی ۵- تصویب قانون موافقت‌نامه اساسی در زمینه همکاری‌های علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده مکزیک و ابلاغ آن به دولت ۶- تصویب قانون موافقت‌نامه همکاری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده مکزیک و ابلاغ آن به دولت ۷- شور اول لایحه اصلاح قانون تصفیه امور ورشکستگی و الحاق دو ماده به آن و اصلاح بعضی از مواد به قانون تجارت و الحاق پنج تبصره به قانون مزبور ۸- شور اول لایحه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون تجارت گندم ۱۹۷۱ و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۴و ۱۹۷۵ ۹- ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۲۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور بانو دکتر مصاحب و آقایان دکتر مرشد،دکتر جهانشاه صالح،فاضل سرجویی و پروفسور جمشید اعلم ۳- اعلام وصول لایحه موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری گابن ارسالی مجلس شورای ملی ۴- اعلام وصول لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۰ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ارسالی مجلس شورای ملی ۵- اعلام وصول و تصویب فوریت لایحه عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین دولت شاهنشاهی ایران و عراق ارسالی مجلس شورای ملی ۶- تقدیم طرح ممنوعیت نگهداری و عبوردادن دام در محدوده پایتخت به وسیله آقای دکتر یزدان‌پناه ۷- تصویب قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ آن به دولت ۸- تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰ الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت شاهنشاهی و ابلاغ آن به دولت ۹- تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلین در نیروهای مسلح شاهنشاهی و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۱۰- تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهارماده به قانون مجازات عمومی و ابلاغ آن به دولت ۱۱- تصویب قانون اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا و ابلاغ آن به دولت ۱۲- تصویب قانون تقلیل حقوق گمرکی ساختمان‌های پیش ساخته و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۱۳- تصویب قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون تجارت گندم مورخ ۱۹۷۱ و پروتکل‌های الحاقی مورخ ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۱۴- ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۲۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور تیمسار سرلشگر مطبوعی ۳- اعلام وصول لایحه تمدید مهلت مقرر در ماده ۶ قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی ارسالی مجلس شورای ملی ۴- تصویب قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق و ابلاغ آن به دولت ۵- تصویب قانون وظیفه و مستمری محصلین مراکز آموزشی نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ آن به دولت ۶- تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تصفیه امور ورشکستگی و الحاق دو ماده به آن و اصلاح بعضی از مواد قانون تجارت و الحاق پنج تبصره به قانون مزبور و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۷- شور اول لایحه انتقال وجوه سپرده دفاتر امور سرپرستی دادسراها از بانک به صندوق تعاون دادگستری ۸- شور اول لایحه اصلاح ماده ۶۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۹- شور اول لایحه اجازه پرداخت فوق‌العاده به محصلین رشته موزیک نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۰- ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا شنبه ۱۵ خرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۲۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر حجازی دکتر مرشد، دها و دکتر جهانشاه صالح ۳- اعلام وصول لایحه اصلاح مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تأسیس بانک توسعه و کشاورزی ایران ارسالی از مجلس شورای ملی ۴- اعلام وصول لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن ارسالی از مجلس شورای ملی ۵- تصویب قانون انتقال وجوه سپرده دفاتر امور سرپرستی دادسراها از بانک به صندوق تعاون دادگستری و ابلاغ آن به دولت ۶- تصویب قانون اجازه پرداخت فوق‌العاده به محصلین رسته موزیک نیروهای مسلح شاهنشاهی و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۷- تصویب قانون میزان حقوق بازنشستگی مستمری و وظیفه مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۸- شور اول طرح قانونی راجع ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدوده خدماتی پایتخت ۹- تقدیم پنج لایحه مربوط به موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت عراق به وسیله وزیر مشاور ۱۰- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۲۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقای رسول پرویزی ۳- تصویب قانون موافقت‌نامه راجع به تعلیف احشام بین ایران و عراق و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۴- تصویب قانون موافقت‌نامه مربوط به کلانتران مرز بین ایران و عراق و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۵- تصویب قانون موافقت‌نامه مربوط به استفاده از رودخانه‌های مرزی بین ایران و عراق و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۶- تصویب قانون موافقت‌نامه مربوط به مقررات کشتیرانی در شط‌العرب بین ایران و عراق و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۷- تصویب قانون حل و فصل جامع و قطعی کلیه مسایل و دعاوی در حال تعلیق بین ایران و عراق و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۸- تقدیم چند فقره نامه به وسیله آقای دکتر جهانشاه صالح ۹- اعلام وصول لایحه تشکیل سازمان نوآوری و نوسازی آموزشی ارسالی مجلس شورای ملی ۱۰- اعلام وصول لایحه تشکیل انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران ارسالی مجلس شورای ملی ۱۱- اعلام وصول لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی ارسالی مجلس شورای ملی ۱۲- اعلام وصول لایحه معافیت‌های مالیاتی مربوط به اجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ارسالی مجلس شورای ملی ۱۳- اعلام وصول لایحه اصلاح بند «ب» ماده ۱۱۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسالی مجلس شورای ملی ۱۴- تصویب فوریت و همچنین تصویب قانون مستثنی شدن سپاهیان انقلاب از شمول قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادثی که به مناسبت انجام وظیفه رخ می‌دهد و ابلاغ آن به دولت ۱۵- تصویب فوریت و همچنین تصویب قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ آن به دولت ۱۶- تصویب فوریت و همچنین تصویب قانون تبصره ۳ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی و ابلاغ آن به دولت ۱۷- تصویب فوریت و همچنین تصویب قانون اصلاح قسمت «د» ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و الحاق یک بند به قسمت «د» ماده مذکور و ابلاغ آن به دولت ۱۸- جواب سئوال آقای پروفسور جمشید اعلم در مورد نبودن داروهای ضروری به وسیله آقای شیخ‌الاسلام‌زاده وزیر مشاور و سرپرست وزارت بهداری و وزارت رفاه اجتماعی ۱۹- بیانات بعد از دستور آقایان جلیلوند و فاضل سرجویی ۲۰- تقدیم لایحه تشکیل وزارت تندرستی و رفاه اجتماعی به وسیله آقای دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده وزیر مشاور و سرپرست وزارت بهداری و وزارت رفاه اجتماعی و تصویب فوریت آن ۲۱- ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا شنبه ۲۹ خرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۳۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم عریضه موزعین اداره پست تهران به وسیله آقای جعفری ۳- بیانات قبل از دستور آقایان باقر بوشهری ، جعفری و عماد تربتی ۴- اعلام وصول و تصویب فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ، ارسالی مجلس شورای ملی ۵- اعلام وصول و تصویب فوریت لایحه اصلاح قانون اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش مصوب ۱۳/۳/۱۳۴۳،ارسالی مجلس شورای ملی ۶- اعلام وصول و تصویب فوریت لایحه تمدید مدت تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۲۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۶ آذرماه ۱۳۵۲،ارسالی مجلس شورای ملی ۷- اعلام وصول لایحه تبدیل قبوض اقساطی خرده مالکان مشمول شق تقسیم قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر به اوراق قرضه، ارسالی مجلس شورای ملی ۸- تصویب قانون تشکیل وزارت تندرستی و رفاه اجتماعی و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۹ـ تصویب طرح قانونی ممنوعیت نگهداری و عبوردادن دام در محدوده خدماتی پایتخت و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۱۰- تصویب فوریت و همچنین تصویب قانون اصلااح بند «ب» ماده۱۱۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ آن به دولت ۱۱- تصویب فوریت و همچنین تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی و ابلاغ آن به دولت ۱۲ - شور اول لایحه تمدید مهلت مقرر در ماده ۶ قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی و روستایی ۱۳- شور اول لایحه اصللاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق شش ماده به آن ۱۴ - ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۳۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور، آقایان :جعفری ،موسوی، دکتر جهانشاه صالح (با تقدیم چندنامه) ۳- جواب سؤال آقای لاجوردی در مورد اجازه پرداخت خسارت صادر کنندگان ناشی از کاهش ارزش دلار آمریکایی در برابر ریال به وسیله معاون وزارت بازرگانی ۴- تصویب قانون اصلاح ماده ۶۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ آن به دولت ۵- تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ آن به دولت ۶- تصویب قانون اصلاح قانون اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش مصوب ۱۳/۳/۱۳۴۳، ( ۲۵۲۳ شاهنشاهی ) و ابلاغ آن به دولت ۷- تصویب قانون تمدید مدت تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۲۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۶ آذرماه ۱۳۵۲، ( ۲۵۳۲ شاهنشاهی ) و ابلاغ آن به دولت ۸- تصویب فوریت و همچنین تصویب قانون تشکیل انستیتوی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۹- شور اول لایحه معافیت‌های مالیاتی مربوط به اجرای قانون گسترش مالکیت‌های واحدهای تولیدی ۱۰- اعلام تعطیلات تابستانی - ختم جلسه.
 • مذاکرات مجلس سنا دوشنبه ۷ تیر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۳۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور تیمسار صفاری و آقای جلیلوند ۳- اعلام وصول لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن به شرکت ملی صنایع مس ایران ارسالی مجلس شورای ملی ۴- اعلام وصول لایحه بیمه محصولات کشاورزی ارسالی مجلس شورای ملی ۵- اعلام وصول لایحه موافقت‌نامه همکاری اقتصادی فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک آلمان ارسالی مجلس شورای ملی ۶- اعلام وصول لایحه اجرای حکم مدنی ارسالی مجلس شورای ملی ۷- تصویب قانون موافقت‌نامه ترانزیت کالا بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و ارسال آن به مجلس شورای ملی ۸- تصویب قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۹- تصویب قانون تمدید مهلت مقرر در ماده ۶ قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی و ابلاغ آن به دولت ۱۰- شور اول لایحه تبدیل قبوض اقساطی خرده مالکان مشمول شق تقسیم قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر به اوراق قرضه ۱۱- شور اول لایحه اصلاح مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تأسیس بانک توسعه کشاورزی ایران ۱۲- شور اول لایحه تعیین حقوق و مزایای رئیس کل راه آهن دولتی ایران ۱۳- ختم جلسه.

۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقای دکتر مرشد و تیمسار صفاری ۳- اعلام وصول لایحه صدور چک ارسالی مجلس شورای ملی ۴- اعلام وصول لایحه اصلاح ماده ۳ راجع به صلاحیت دیوان کیفر در محاکمه غیابی ارسالی مجلس شورای ملی ۵ - اعلام وصول لایحه اجازه عضویت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در انجمن جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و فنی و کمیته اروپایی بتون و عضویت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در کمیته مذکور ارسالی مجلس شورای ملی ۶- اعلام وصول لایحه ثبت احوال ارسالی مجلس شورای ملی ۷- اعلام وصول لایحه تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی ارسالی مجلس شورای ملی ۸- اعلام وصول و تصویب فوریت لایحه اصلاح تبصره‌های ۱۹ و ۶۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور ارسالی مجلس شورای ملی ۹ - تصویب قانون معافیت‌های مالیاتی مربوط به اجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۱۰- تصویب قانون تبدیل قبوض اقساطی خرده مالکان مشمول شق تقسیم قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر به اوراق قرضه و ابلاغ آن به دولت ۱۱- تصویب قانون تعیین حقوق و مزایای رئیس کل راه آهن دولتی ایران و ابلاغ آن به دولت ۱۲- تصویب فوریت و همچنین تصویب قانون تشکیل سازمان پژوهشی و نوسازی آموزشی و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۱۳- تصویب فوریت و همچنین تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن به شرکت ملی صنایع مس ایران و اعاده آن به مجلس شورای ملی ۱۴- ختم جلسه.