درگاه:سخنرانی‌ها

از مشروطه
(تغییرمسیر از سخنرانی‌ها)
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه‌ها سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی

بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی هنگام گشایش مجلس

بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر درباره نفت

بیانات محمدرضا شاه پهلوی به مناسبت جنگ جهانی دوم

بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی به مناسبت رستاخیز ملت ایران ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمد رضا شاه پهلوی به مناسبت روز مشروطیت

بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی به مناسبت انقلاب شاه و مردم

بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر به مناسبت های ویژه

بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی در آیین جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران

روح‌الله خمینی