سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر پاسارگاد جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۲۰ مهر ماه ۱۳۵۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - پاسارگاد - ۲۰ مهر ماه ۱۳۵۰

جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران

درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در برابر آرامگاه کورش ۲۰ مهر ماه ۱۳۵۰
ShahanshahiIran2500YearsPasargad18.jpg
شاهنشاه آریامهر در برابر آرامگاه کوروش بزرگ نیای ایرانیان
ShahanshahiIran2500YearsPasargad17.jpg
تاج گلی بر آرامگاه کوروش بزرگ نهاده شد
تاج گل بر آرامگاه کوروش

سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر پاسارگاد جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۲۰ مهر ماه ۱۳۵۰ - هم میهنان گرامی امسال چهل و هشتمین سالگرد جشن‌های پر افتخار ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۲۰ تا ۲۶ مهر ماه می‌باشد. انیرانیان و اسلامیست‌ها پروپاگاندای گسترده‌ای علیه این جشن‌ها؛ علیه ایران و ایرانی به راه انداختند. اکنون که بر همه ایرانیان آرمان این جشن‌های بزرگ روشن شده است، زادروز فرخنده کوروش شاهنشاه بزرگ هخامنشی را در روز ۷ آبان ماه جشن بگیریم. کوروش ایرانی بزرگی بود و ما فرزندان کوروش هستیم. تاریخ و تمدن کهن ایران را به یاد داشته باشیم و امروز این تاریخ شکوهمند را دوباره زنده کنیم. آینده ایران در ریشه‌های شاهنشاهی هخامنشی نهفته است و این همان بود که اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران برای کشور و مردم ایران در سر داشتند.

در آستانه چهل و هشتمین سالروز جشن‌های ۲۵۰۰ سال بینانگذاری شاهنشاهی ایران رویدادها، سخنرانی‌ها، جشن‌ها، ساختمان بیش از ۲۵۰۰ مدرسه، شهیاد آریامهر، استادیوم آریامهر و بسیاری دیگر از برنامه‌های عمرانی در سال ۲۵۳۰ شاهنشاهی ارج نهیم. در روز ۱۷ مهر ماه ۲۵۳۰ شاهنشاهی دو سوار کار پیک، «سپاس ملت ایران به پیشگاه شاهنشاه آریامهر و سران کشورها به یادبود کوروش شاهنشاه هخامنشی در آیین ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران را از رییس مجلس سنا و رییس مجلس شورای ملی به نمایندگی از سوی ملت ایران» دریافت کردند و به سوی تخت جمشید تاختند.

در روز ۲۰ مهر ماه ۲۵۳۰ شاهنشاهی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در برابر آرامگاه کوروش بزرگ بنیانگذار شاهنشاهی ایران سخنرانی فرمودند.

هلیکوپتر شاهنشاه ساعت ۱۱ و ۱۵ دقیقه در پهنه ویژه پاسارگاد بر زمین نشست. شاهنشاه آریامهر دسته گلی را در آیین باشکوهی بر آرامگاه کوروش بزرگ نهادند. آنگاه پرچم هخامنشی و پرچم شاهنشاهی ایران بر فراز آرامگاه افراشته شد و با شلیک ۱۰۱ گلوله آیین نیایش ملی و شکرگزاری در سراسر کشور آغاز شد. در آیین پاسارگاد در کنار خاندان شاهنشاهی ایران، نخست وزیر، رییس مجلس سنا، رییس مجلس شورای ملی، هیات دولت، بلندپایگان کشوری و لشکری، نمایندگان سپاهیان انقلاب، دانشمندان هموند کنگره ایرانشناسی، نمایندگان اقلیت‌های مذهبی ایران و نمایندگان دین‌های گوناگون جهان سرافرازی بودن در این آیین شکوهمند را داشتند.


کوروش !

شاه بزرگ،

شاه شاهان،

شاه هخامنشی،

شاه ایران زمین،

از جانب من، شاهنشاه ایران،

و از جانب ملت من،

بر تو درود باد.

در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران، من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن که دو هزار و پانسد سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می‌آوریم و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می‌داریم همه ما در این هنگام که ایران نو با افتخارات کهن، پیمان تازه می‌بندد، ترا به نام قهرمان جاودان تاریخ ایران، به نام بنیانگذار کهن‌سال‌ترین شاهنشاهی جهان، به نام آزادی بخش بزرگ تاریخ، به نام فرزند شایسته بشریت، درود می‌فرستیم.

کوروش!

ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده‌ایم تا به تو بگوییم

آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و برای نگاهبانی میراث پرافتخار تو همواره بیدار خواهیم بود.

سوگند یاد می‌کنیم که آن پرچمی را که تو دو هزار و پانسد سال پیش برافراشتی هم‌چنان افراشته و در اهتزاز نگاه خواهیم داشت.

سوگند یاد می‌کنیم که بزرگی و سربلندی این سرزمین را به عنوان ودیعه‌ای مقدس که گذشتگان ما به ما سپرده‌اند با اراده‌ای پولادین حفظ خواهیم کرد، و این کشور را سربلندتر و پیروزتر از همیشه به آیندگان خویش خواهیم سپرد.

سوگند یاد می‌کنیم که سنت بشر دوستی و نیک اندیشی را که تو اساس شاهنشاهی ایران قرار دادی، همواره پاس خواهیم داشت و همچنان برای مردم جهان پیام آور دوستی و حقیقت خواهیم بود.

در این بیست و پنج قرن، کشور تو و کشور من، شاهد سهمگین‌ترین حوادثی شد که در تاریخ جهان برای ملتی روی داده‌است، و با این‌همه هرگز این ملت در برابر دشواری‌های گران سر تسلیم فرود نیاورد.

در طول دوهزار و پانصد سال، هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران‌زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند، بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای درآورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند و در همه این مدت، علیرغم تیرگی‌ها، این سرزمین فروغ جاودان همچنان تجلی گاه اخلاق و کانون ابدی اندیشه باقی ماند.

اکنون ما در اینجا گرد آمده‌ایم تا با سربلندی به تو بگوییم که پس از گذشت بیست و پنج قرن، امروز نیز مانند دوران پر افتخار تو، پرچم شاهنشاهی ایران پیروزمندانه در اهتراز است. امروز نیز مانند روزگار تو نام ایران در سراسر گیتی با احترام و ستایش بسیار درآمیخته‌است.

امروز نیز مانند عصر تو، ایران در صحنه پر آشوب جهان پیام‌آور آزادگی و بشردوستی و پاسدار والاترین آرمان‌های انسانی است.

مشعلی که تو برافروختی و در طول دو هزار و پانسد سال هرگز در برابر تندبادهای حوادث خاموش نشد، امروز نیز فروزان‌تر و تابناک تر از همیشه در این سرزمین نورافشان است، و فروغ آن همچون دوران تو، از مرزهای ایران‌زمین بسیار فراتر رفته‌است.

کوروش !

شاه بزرگ،

شاه شاهان،

آزادمرد آزادمردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان،

آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود.


نیز نگاه کنید به