سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام گشایش دوره نخست مجلس سنا و دوره شانزدهم مجلس شورای ملی ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۲۸ خورشیدی تازی

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم
اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی
سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی هنگام گشایش مجلسین سنا و شورای ملی ۲۰ بهمن ۱۳۲۸


سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام گشایش دوره نخست مجلس سنا و دوره شانزدهم مجلس شورای ملی ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸

به یاری خداوند متعال و با کمال مسرت خاطر برای اولین بار در تاریخ مشروطیت ایران دوره اول سنا و شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی را افتتاح می‌نماییم. چنانکه آقایان نمایندگان به خوبی واقف هستند جنگ جهانی و عوامل ناشیه از آن در این هشت سال اخیر ما را به مصائب بیشماری مواجه نمود که هر یک از آن‌ها ممکن بود کشور ما را به سخت‌ترین مهالک سوق دهد و در سنوات مذکور تمام مساعی و کوشش ما به مبازره با این مشکلات و دفع و رفع مخاطرات مصروف بوده است. اضافه بر مصائب نام‌برده مشکل مهم دیگری که چرخ‌های مملکت را از گردش بازمی‌داشت و مانع از این می‌شد که در سایه حکومت مشروطه راه ترقی و تعالی را بپیماید نواقص موجوده در قانون اساسی ایران بود که به هیچ روی شباهتی با قوانین مشابه مشروطیت‌های سلطنتی دنیا نداشت که خوشبختانه مطابق مصلحت و به طریقی که در تمام ممالک مشروطه دنیا معمول و متداول است نواقص عمده آن نیز مرتفع گردید و اصل دیگر که محتاج به تجدید نظر می‌باشد رفع نواقص آنها را مجلس مؤسسان به عهده مجلسین مقرر داشته که انتظار می‌رود به بهترین وجه انجام پذیرد.

به تحقیق می‌توان گفت این اقدامات، بنیان مشروطیت ایران را مستحکم نموده و کشور را از خطر هرج و مرج داخلی و فرمانفرمایی طبقات ممتازه که عکس‌العمل طبع آن سوق کشور به سوی حکومت مطلقه بود نجات بخشیده است و همچنین با تجدید نظر و تکمیل قانون انتخابات و تطبیق آن با اصول متداوله در سایه ممالک راقیه که مورد کمال توجه می‌باشد یقین داریم زمینه پیشرفت امور از هر حیث مهیا خواهد گردید حال که به یاری حضرت باری تعالی این موانع برطرف شده و تازه فرصت بدست آمده است که به کارهای اساسی کشور و درمان دردهای اجتماعی خود بپردازیم باید با صرف همت و بذل مجاهدت خستگی‌ناپذیر در تمهید موجبات سعادت و رفاه ملت کوشید. روش ما در سیاست خارجی تشبید و تحکیم روابط دوستانه بر اساس احترام متقابل با همسایگان و کلیه کشورهای جهانی می‌باشد و کما فی‌السابق کشور ما به اصول و مقررات منشور سازمان ملل متعد که آن را تنها ضامن و حافظ صلح جهانی می‌دانیم پایبند و علاقه‌مند است.

در سیاست داخلی هر چند کراراً بیان کرده‌ایم ولی باز بطور اجمال و اختصار تذکر می‌دهم که دولت ما ساعی خواهد بود در مرحله اول اقدام مؤثر در استخراج منابع ثروت مملکت و توزیع آن بنحو عادلانه‌تری با رعایت اصول هدایت اجتماعی فیمابین عموم مردم به عمل آورد و نسبت به رفاه طبقه کارگر و کشاورز توجه مخصوصی مبذول گردد تا بدین ترتیب کشور ما در ردیف سایر ممالک مترقی قرار گیرد و منظور اساسی و نهایی ما که بکرات گوشزد کرده‌ایم و عبارت از تامین پنچ اصل خوراک و پوشاک و مسکن و بهداشت و فرهنگ است برای همه تحقق پذیرد.

البته در اجرای این مرام و همچنین در پایین آوردن هزینه زندگانی، دولت ما به موقع لوایح را به مجلسین پیشنهاد خواهد نمود. خوشبختانه فعلاً بهترین وسیله‌ای که برای درک این هدف در دسترس ما قرار گرفته همان اجرای برنامه هفت ساله می‌باشد که به مطالعه و دقت بسیار به وسیله متخصصین تدوین و تنظیم یافته و ناگزیر این برنامه که شالوده اصلاحات کشور در کلیه شئون اجتماعی است باید حتماً عملی گردد. کشور ما دارای تاریخی بس کهن می‌باشد که در آن، دوره‌های سختی و محنت فراوان دیده می‌شود که از جمله آن دوره هشت سال اخیر از شهریور ۱۳۲۰ تا این زمان است ولی حال می‌توانیم عنوان کنیم که با تفضلات الهی و با شروع به اجرای این برنامه و اندکی صبر و بردباری، دوران رنج و محنت سپری خواهد شد و بالاخره تمدن باستانی و حس وطن‌پرستی و شهامت ملت ما که همیشه بر مشکلات زمان فائق و غالب آمده در این راه نیز پیروز و سربلند خواهد گردید و ثمرات نجات‌بخش و آثار نیکوی آن حتی قبل از پایان هفت سال که در برابر تاریخ چندین هزار ساله ما در حکم قطره در مقابل دریاست به منصه ظهور و بروز خواهد رسید. قسمت دیگر توجه دقیق ما معطوف به جهاد با اهریمن فساد و تامین و استقرار عدالت اجتماعی در کلیه شئون کشور خواهد بود و در این مبارزه خستگی‌ناپذیر دقیقه‌ای از پای نخواهیم نشست تا اینکه تحول و قوه الهی ریشه فساد را از بیخ و بن برکند و نهال صلاح و رفاه را به جای آن در جامعه غرس نماییم. قسمت دیگر از هدف‌های دولت ما رعایت این اصل خواهد بود که کار مردم تا حدی که اساس مرکزیت را در کشور رخنه دار ننماید به خود آن‌ها بیشتر سپرده شود تا موجبات عمران و آبادی استان‌ها بهتر فراهم گردد.

در قسمت قوای تامینیه خوشبختانه باید بگوییم ارتش صلح‌خواه ما به نحو مرتب و مطمئنی رو به پیشرفت و تکامل می‌رود و امنیت در کشور بهتر استقرار می‌یابد و یقین داریم ملت عزیز ما برای قدرت و عظمت روزافزون این رشته که حافظ استقلال و تمامیت کشور است از بذل هیچگونه کمک مضایقه نخواهد داشت. راجع به سازمان‌های خیریه بر شالوده استوار گامهای مؤثری برداشته شده که موجب خوشنودی خاطر ما است و البته سعی خواهد شد این تشکیلات روز به روز وسیع‌تر و مفیدتر و دارای وصف ممتازتری گردد. در کلیه مراحل مذکور دولت ما قدمهای مثبت و مفید و جسورانه برخواهد داشت و در راه پیشرفت این مرام که یقین داریم مورد تصدیق و تایید آقایان نمایندگان نیز می‌باشد بدیهی است مجلسین از توحید و مساعی با دولت مضائقه نخواهد نمود در خاتمه لازم می‌دانیم اوقات دقیق تاریخ جهان و کشور عزیز خودمان را به آقایان نمایندگان گوشزد نماییم و خاطرنشان کنیم که جز با اتفاق و وحدت کلمه و سعی و عمل طریق دیگری برای نیل به ترقی و تعالی نخواهد بود. از خداوند متعال مسئلت داریم که کشور ما را پیوسته در کنف حمایت خود مصون و آقایان نمایندگان را در انجام وظایف قانونی خود قرین موفقیت فرماید.

نگاه کنید به