بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی هنگام گشایش هفدهمین دوره مجلس شورای ملی ۷ اردی‌بهشت ماه ۱۳۳۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۱ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس شورای ملی ۱۲۸۵-۱۳۵۷

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم
اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی هفدهمین دوره مجلس شورای ملی را ۷ اردی‌بهشت ماه ۱۳۳۱ می‌گشایند
بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی هنگام گشایش هفدهمین دوره مجلس شورای ملی ۷ اردی‌بهشت ماه ۱۳۳۱

سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی

هنگام گشایش هفدهمین دوره مجلس شورای ملی ۷ اردی‌بهشت ماه ۱۳۳۱


با استعانت از درگاه خداوند متعال و با کمال مسرت خاطر هفدهمین مجلس شورای ملی را افتتاح می نماییم امیدواریم که در طی این دوره قانونگذاری با تشریک مساعی مجلسین و دولت مشکلات عمومی برطرف شده وسایل آسایش مردم فراهم گردد.
روش دولت ما در سیاست خارجی حفظ مناسبات دوستانه و حسنه با تمام کشورها بر اساس احترام متقابل و پیروی از منشور سازمان ملل متحد و در عین حال تقویت قوای تامینیه به منظور حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور خواهد بود و در سیاست داخلی همانطور که کرارا تصریح نموده‌ایم تامین رفاه مردم و بالا بردن سطح زندگانی افراد مخصوصا طبقه کشاورز و کارگران بوسیله اعمال تولیدی و استفاده از منابع طبیعی کشور از آن جمله بهره‌برداری از منابع نفت که صنعت آن در سر تا سر ایران ملی شده‌است.
برای این که به بحران اقتصادی خاتمه داده‌شود و کارهای تولیدی و مبادلات بازرگانی رونق گرفته و سرمایه‌های فردی بکار افتد قبل از همه چیز بایستی امنیت قضایی بتمام معنی برای عموم تامین شود و دستگاه دادگستری خالی از هر نوع شائبه بوظایف خود عمل نموده با کمال بی غرضی و بی طرفی بدون ملاحظات سیاسی احقاق حق نموده تبهکاران را باسرع اوقات بکیفر برساند.
بدون امنیت قضایی زندگانی در جامعه قابل تحمل و امیدبخش نیست و در محیط هرج و مرج و تبعیض هیچ دولتی قادر به انجام وظیفه نخواهد بود و بدون رعایت اصل عدالت اجتماعی و مرتفع ساختن حوائج ضروری عموم طبقات ملت هیچ عملی ثبات و دوام کافی نخواهد داشت.
عدالت اجتماعی مایه قوام و دوام و باعث نظم و آرامش جامعه است
جا دارد که همه طبقات مخصوسا اغنیا و توانگران و کارفرمایان اجرای آن را از جان و دل خواستار باشند. بهمان نسبتی که اشخاص از جامعه استفاده کرده و مرفه زندگی می کنند بهمان نسبت بایستی فداکاری کرده با پرداخت مالیات و اقدامات دیگر در مصارف کشور شرکت نمایند تا طقات محروم و مستمند و بی وسیله بتوانند به آسانی بار زندگی را بدوش کشیده وسیله معیشت را با داشتن بهداشت و فرهنگ کافی دارا باشند.
تشیید مبانی مذهبی و ترویج شعائر اسلامی که بهترین سرمشق عملی زندگی اجتماعی ما است در ایجاد نظم و آرامش و امنیت قضایی و حفظ وحدت قومی و جلب اعتماد یکی از مهمترین عوامل است یقین است آقایان نمایندگان باین اصل کلی متوجه بوده و در این ران از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند نمود.
اصلاح قانون انتخابات که نواقص آن محتاج بتذکار نیست و تصویب قوانینی که بنیه اقتصادی کشور را تقویت نموده برای مردم استفاده عملی داشته باشد و بودجه مملکتی را توازن بخشد از اهم مسائل است و انتظار داریم که با حسن نیت و همکاری صمیمانه مجلسین بنحو احسن انجام پذیرد
با استظهار به عنایات پروردگار آرزومندیم که کشور ما از حوادث مصون مانده سعادت ملت ایران از هر حیث تامین گردد.