پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در نخستین سالگرد روز بیمه ۱۴ آبان ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
پیام شاهنشاه آریامهر به ملت ایران
تمبر پست روز بیمه ۱۴ آبان ماه ۱۳۴۷
تمبر پست روز بیمه ۱۴ آبان ماه ۱۳۴۷
تمبر پست روز بیمه ۱۴ آبان ماه ۱۳۴۷
تمبر پست روز بیمه ۱۴ آبان ماه ۱۳۴۷


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در نخستین سالگرد روز بیمه ۱۴ آبان ماه ۱۳۴۷

به‌مناسبت نخستین سالروز برگزاری روز بیمه، مراتب خوشوقتی خویش را از اینکه جامعه ایرانی بیش از پیش متوجه اهمیت نقش بیمه در پیشرفت حیات اجتماعی شده‌است، ابرازمی‌داریم.
در گذشته به کرات متذکرشده‌ایم که مهمترین جوابگوی احتیاجات جوامع حال و آینده بشری، در تحت هر رژیمی که باشند، بیمه‌های اجتماعی و مؤسسات تعاونی است و گفته‌ایم که کمال مطلوب ما این است که سرنوشت هر فرد ایرانی از هنگامی که به دنیا می‌آید تا وقتی که دیده از جهان فرومی‌بندد، با انواع بیمه‌ها از قبیل بیمه تحصیل و بیماری و حوادث و بازنشستگی و کهولت و غیره تأمین گردد و حتی این توجه به حدی رسد که استعدادهای ذاتی افراد نیز بیمه شوند.
ولی گذشته از بیمه‌های اجتماعی که لازمه تحقق انقلاب ایران است، از نظر صنعتی و اقتصادی نیز نقش بیمه در حیات ملی بسیار مهم است، زیرا این بیمه‌ها لازمه قطعی توسعه این قبیل فعالیتها هستند و به همین دلیل می‌بینیم که در جوامع مترقی هر قدر پیشرفت اقتصادی و صنعتی بیشتر باشد، فعالیتهای سازمانهای مختلف بیمه نیز گسترش زیادتری دارد.
با توجه بدین امر، لازم است به موازات توسعه اقتصادی کشور، در قوانین و مقررات مربوط به بیمه، تجدید نظر کلی به عمل آید، تا این مقررات و قوانین بتوانند جوابگوی نیازمندیهای جدید اقتصادی و صنعتی و کشاورزی و اجتماعی جامعه امروزی ایران باشند.
دولت باید حمایت لازم از بیمه‌های داخلی بنماید تا فعالیت ها و طرح های عمرانی نه تنها به ظاهر، بلکه در عمل نیز به جای آنکه در بازارهای خارجی بیمه شوند، از طرف شرکتهای بیمه ایرانی بیمه گردند و با تقویت همکاری میان شرکتهای بیمه داخلی، ترتیبی داده‌شود که میزان بیمه‌های اتکایی در خارج تقلیل یابد و حتی‌المقدور از صدور ارزی که از این بابت از کشور خارج می‌شود، جلوگیری به عمل آید.
قانون بیمه ناشی از خسارت مسئولیت مدنی که در مرحله نهایی تصویب مجلسین است، باید در آینده به نحو رضایت‌بخشی به مورد اجرا درآید و انواع بیمه‌های عمر، بازنشستگی، حوادث، بیمه‌های درمانی و بیمه‌های تحصیلی گسترش یابند.
بدیهی است اجرای این برنامه‌ها در درجه اول احتیاج به کادر مجهز و صلاحیت‌داری از کارشناسان بیمه دارد و باید چنین کادر متخصصی از طریق برنامه‌های خاص آموزشی تربیت گردد.
امیدواریم با توجه و همکاری روزافزون عمومی از یک طرف و اهتمام کامل دولت و سازمان‌های بیمه از طرف دیگر، روزبه‌روز نقش ثمربخش بیمه‌های اقتصادی و اجتماعی در حیات ملی ما توسعه یابد، تا جامعه نوین ایرانی هر چه بیشتر از ثمرات و فواید این عاملی که امروز به صورت یک رکن الزامی زندگی هر جامعه پیشرفته‌ای در آینده است، برخوردار گردد.


قوانین اصل هفدهم انقلاب شاه و ملت - پوشش بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیان