پیشاهنگی ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
هزاره فردوسی اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی

درگاه رضا شاه پهلوی

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
رضا شاه بزرگ در روز ۱۷ دی ۱۳۱۴ در برابر دانشسرای عالی و دختران پیشاهنگ
ولیعهد ایران محمدرضا پهلوی ریاست عالیه پیشاهنگی ایران
نشان سازمان ملی پیش‌آهنگی ایران
سوگند پیشاهنگی
دختران پیشاهنگ سربلند ایران در روز ۱۷ دی ۱۳۱۴ در دانشسرای عالی جشن کشف حجاب
ولیعهد ایران محمدرضا پهلوی ریاست عالیه سازمان ملی پیشاهنگی ایران ۱۳۱۵
پیشاهنگان ایران در آیین زادروز رضا شاه بزرگ
رژه دختران پیشاهنگ در برابر رضا شاه بزرگ
اردوگاه پیشاهنگی منظریه
پسران پیشاهنگ از کوه‌های پیرامون منظریه بالا می‌روند
دختران پیشاهنگ ایران
آینده ایران
پسران پیشاهنگ رژه می‌روند

رضا شاه بزرگ و پیشاهنگی ایران

پیشاهنگی سازمانی است ملی و بخشی از وزارت معارف که برای پرورش اخلاقی و اجتماعی جوانان با رعایت اصول پیشاهنگی و مقررات بین‌المللی بنیان نهاده شد. پیش آهنگی دانش نیست بلکه عمل است و از راه و روش ویژه عملی آموزش داده می‌شود و این آموزش‌ها بر پایه کار و واگذاری مسولیت به کودکان است. فعالیت‌های پیش آهنگی در یکان‌های آموزشی و اردوها و جامبوری‌ها و خانه‌های پیش آهنگی انجام می‌گیرد. این آموزش‌ها می‌باید از سوی آموزش دهنده (مربی) زیر سرپرستی کمیته‌های وابسته اداره شود. این کمیته‌ها از پدران و مادران برگزیده کودکان تشکیل می‌شود، زیرا بدون سرپرستی مستقیم پدران و مادران، ملی بودن آن معنی ندارد. سازمان پیشاهنگی بخشی از وزارت معارف که به وزارت آموزش دگرگون شد می‌باشد. سازمان پیش‌آهنگی نوجوانان ایرانی را با زبردستی‌های گوناگون آشنا می‌سازد، همانند چگونگی اردو زدن، نکات بهداشتی، قوانین راهنمایی و رانندگی، جهت‌یابی، کاردستی، بازی و نقاشی، نرمش و ورزش، کمک‌های اولیه، سرود و آداب هم‌نشینی، چامه‌خواندن، دانستنی‌ها درباره ریسمان، نیروی ریسمان، گونه‌های گره، بستن دو چوب، ساختن مهار، قایق، پل، عرابه، برج و ماکت برای بدست آوردن نشان شایستگی (لیاقت).

از سال ۱۳۰۶ نشریه ماهانه پیش‌آهنگی به چاپ رسید.

روز ۸ مهر ماه ۱۳۰۷ سازمان پیشاهنگی ایران در مجمع بین‌المللی پیشاهنگی جهان به رسمیت شناخته شد. با به رسمیت شناخته شدن سازمان پیشاهنگی ایران ریاست عالیه پیشاهنگی را والاحضرت محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران پذیرفتنند.

سازمان پیشاهنگی دختران ایران نیز بنیان نهاده شد و والاحضرت شمس پهلوی ریاست عالیه آن را پذیرفتند.

اردوهای پیشاهنگی برای آموزش پایوران و راهبران پیشاهنگی همه ساله در باغ پیشاهنگی پایتخت در منظریه و همچنین در دیگر شهری‌های ایران در تابستان اردوهای ورزشی و پیشاهنگی برگزار می‌شد.

روز ۱۹ مهر ماه ۱۳۰۷ پیشاهنگان ساری برنامه‌های جالبی در پیشگاه اعلیحضرت رضا شاه بزرگ اجرا کردند. در پایان برنامه‌ها شاهنشاه فرمودند از این پس سازمان پیشاهنگی زیر ریاست عالیه والاحضرت ولیعهد قرارگیرد.

۲۹ فروردین ماه ۱۳۰۸ پیشاهنگان بارفروش (بابل) در سبزه میدان در پیشگاه والاحضرت ولیعهد و همراهان دکتر امیراعلم و آقای ارفع حکومت مازندران نمایشی برگزار کردند.

۲۱ آبان ماه ۱۳۰۸ پیشاهنگان هلندی از سوی مجمع بین‌المللی پیشاهنگان رهسپار ایران شدند. این پیشاهنگان میهمان سازمان پیشاهنگی ایران خواهند بود و از بندرهای جنوب وارد کشور خواهند شد و آیین پیشباز از سوی پیشاهنگان جنوب انجام خواهد شد. چون ریاست عالیه پیشاهنگی با والاحضرت ولیعهد ایران محمدرضا پهلوی می‌باشد، ایشان دستورات مورد نیاز را خواهند داد و وزارت معارف نیز به وزارت معارف خوزستان دستورات پذیرایی را می‌دهد.

اردوهای پیشاهنگی و ورزشی در سال ۱۳۱۶ افزون بر منظریه در شانزده شهر دیگر ایران برگزار شد و ۷۳۰ تن از پایوران و رهبران پیشاهنگی شرکت کردند تا بتوانند به پرورش نونهالان میهن بپردازند. دستآورد پیشرفت و گسترش ورزش در ایران از میان بردن سستی و بی حالی از نهاد جوانان نژاده ایران و فرزندان این سرزمین است و نسل برومندی آموزش می‌یابد و بزرگ می‌شود که از دل و جان پرستشگر یزدان و شاه و میهن هستند.

۸ بهمن ماه ۱۳۰۸ بر پایه دستور اداره کل تشکیلات پیشاهنگی ایران، از سوی سازمان پیشاهنگی کازرون، آقای علی نقی به ریاست پیشاهنگی کازرون برگزیده شد. آقای یاور کاظم خان رییس قوای کازرون که دوستدار سازمان پیشاهنگی هستند در سخنرانی که درباره سودبخشی پیشاهنگی برای اهالی کردند، اهالی ۲۰۰ تومان برای فراهم آوردن یونیفورم و ابزار پیشاهنگی برای دانش آموزان پیشکش کردند تا پارچه و ابزار از شیراز فرستاده شود. هم چنین گزارشی درباره تشکیلات پیشاهنگی فارس و دومین مسافرت پیشاهنگان شیراز رسیده است که ۳۰ تن پیشاهنگ به همراه آموزگاران خود دو ساعت پیش از برآمدن آفتاب سرود خوانان و شادی کنان به سوی تخت جمشید به راه افتادند و به هنگام ورود به بارگاه شکوه و فرهنگ ایران، آیین احترام و سلام پیشاهنگی را به جای آوردند و سرود ملی ایران را خواندند.

شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی ریاست عالیه پیشاهنگی ایران

ولیعهد محمدرضا پهلوی از زمان ریاست عالیه پیشاهنگی خود جایزه پیشاهنگان و ورزشکاران را می‌دهند
ولیعهد ایران ریاست عالیه پیشاهنگی ایران ۱۳۱۵
جمبوری جهانی سوم
شاهنشاه و علیاحضرت روز را با پیشاهنگان اردوگاه پیشاهنگی منظریه می‌گذرانند ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۹

۱۸ امرداد ۱۳۳۵ شاهنشاه از اردوی جمبوری ملی پیشاهنگی که برای بیست روز در منظریه برپا شده بود بازدید کردند و در بیانات خود به جوانان پیشاهنگ فرمودند: "جوانان وطن ما سرمایه آینده مملکتند و تربیت صحیح آنها اولین قدم در راه بنای ایران نوین و مترقی است."

قانون سازمان ملی پیشاهنگی در روز پنجشنبه بیست و ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۷ به تصویب مجلس سنا رسید.[۱]

پیشاهنگی سازمانی است ملی و مستقل که تحت ریاست عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه برای تربیت اخلاقی و اجتماعی جوانان بارعایت اصول پیشاهنگی و مقررات بین‌المللی بر پایه اساسنامه‌ای که به تصویب شورای عالی پیشاهنگی ایران و توشیح ذات اقدس ملوکانه می‌رسداداره می‌شود. شورای عالی پیشاهنگی مرکب خواهد بود از:

 • - از وزیر دربار شاهنشاهی
 • - وزیر فرهنگ
 • - شهردار تهران
 • - رئیس انجمن ملی تربیت بدنی
 • - رئیس اداره کل تربیت بدنی و وزارت فرهنگ و دبیر کل پیشاهنگی و
 • - یک نفر از استادان دانشگاه به پیشنهاد شورای دانشگاه و
 • - دو نفر از رجال وشخصیتهای بصیر و
 • - سه نفر از علاقه‌مندان با سابقه در پیشاهنگی که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و فرمان همایونی منسوب می‌شوند.

وزیر دربار شاهنشاهی از طرف اعلیحضرت همایون ریاست شورای عالی پیشاهنگی ایران را به عهده دارد و وزیر فرهنگ نایب رئیس‌شورا خواهد بود.

۳ اردیبهشت ۱۳۳۸ شاهنشاه با لباس پیشاهنگی در آیین جشن پیشاهنگان شرکت فرمودند و در سخنان خود از پدران و مادران ایرانی خواستند که فرزندان خود را برای زندگی بهتر و آینده‌ای امیدبخش‌تر آماده سازند.

۱۶ آذر ۱۳۳۸ شاهنشاه هنگام شرفیابی هم‌بندان شورای عالی پیشاهنگی ایران در کاخ مرمر فرمودند: "ایران جدیدی که ما می‌خواهیم بسازیم ایرانی است که بر مبنای راستی، درستی، نیکوکاری، تلاش و کوشش پایه‌گذاری شده است و خوشبختانه این تعالیم در پیشاهنگی موجود است."

۱۷ آذر ماه ۱۳۴۱ هموند شورای عالی پیشاهنگی ایران و هیات مدیره انجمن هواداران تربیت پیشاهنگی در کاخ شاهنشاهی به پیشگاه شاهنشاه باریافتند. شاهنشاه پس از شنیدن گزارش پیشرفت‌های پیشاهنگی ایران درباره گسترش کارهای سازمان پیشاهنگی در سراسر ایران و دورافتاده‌ترین جاهای کشور با بهره‌مندی از سپاهیان دانش سخنانی ایراد کردند و فرمودند:... بار دیگر اهمیت پیش آهنگی را در تربیت نسل جوان مملکت تاکید بکنم و بگویم هر قدر آرمان‌های عالی پیش آهنگی و آرمان‌های معنوی و روحیش و هم چنین کار عملی که پیشاهنگان یاد می‌گیرند و آنها را در زندگی از یک طرف مهیای مبارزه با مشکلات زندگی و از طرف دیگر مهیا برای انجام کار نیک می‌کند، عمومیت بیشتری پیدا بکند نتایج بهتری از آن گرفته خواهد شد..[۲]

۱ آذر ماه ۱۳۴۴ شاهنشاه به مناسبت آغاز هفته کردار نیک پیشاهنگی به ملت ایران پیامی فرستادند و فرمودند: [۳]

اینک که هفته کردار نیک پیشاهنگی در سراسر کشور آغاز می‌شود، به کلیه خواهران و برادران عزیز پیشاهنگی و مربیان و اعضای شوراها و هیأت مدیره و انجمن طرفداران و کمیته‌های سراسر کشور درود می‌فرستیم و برای همه از خدا توفیق کامل در انجام خدمت مقدسی که به عهده دارند، خواستاریم.

شهبانو فرح پهلوی ریاست عالیه پیشاهنگی دختران

شهبانو فرح پهلوی ریاست عالیه پیشاهنگی دختران ایران
دختران پیشاهنگ گچساران ۱۳۴۳
شهبانو فرح در بازدید از اردوگاه و ابزار پیشاهنگان برای کمک در سمپاشی آفت درختان
دختران پیشاهنگ در جشن‌های ۲۵۰۰ شاهنشاهی ایران در تخت‌جمشید یاری می‌کنند مهر ماه ۱۳۵۰

۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۹ شاهنشاه و علیاحضرت با لباس ویژه پیشاهنگی از تشکیلات پیشاهنگان اردوگاه منظریه بازدید فرمودند. علیاحضرت شهبانو ریاست عالیه پیش آهنگی دختران را می‌پذیرند. پیشاهنگی دختران از سوی سازمان ملی پیش آهنگی ایران و با سرپرستی شورای عالی پیش آهنگی ایران و هیات مدیره که بر اساس قوانین ویژه برگزیده شده‌اند و به ریاست عالیه علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی اداره می‌شود. [۴] پیش آهنگی دختران از نظر خدماتی بر پایه مقررات جهانی پیش آهنگی در آموزشگاه‌هایی است که زیر سرپرستی مدیران فنی فعالیت و خدمت می‌نماید ولی در داخل هر واحد تقسیمات ویژه پیش آهنگی وجود دارد:

 • - اداره مرحله فرشتگان برای آموزش دختران از ۷ تا ۱۰ سال
 • - اداره مرحله فرشتگان برای آموزش دختران از ۱۰ تا ۱۵ سال
 • - اداره مرحله جویندگان و سیاران برای آموزش دختران از ۱۵ تا ۲۰ سال
 • - اداره جهانی دختران
 • - اداره فعالیت‌ها
 • - اداره حسابداری
 • - اداره‌های مربوط به ارزش یابی، آموزش نشان لیاقت روستایی، پیوندهای همگانی و خدمات اجتماعی با قسمت پسران پیش آهنگ مشترک است.

۲۰ بهمن ماه ۱۳۳۹ در پیشگاه علیاحضرت شهبانو آیین سوگند پیشاهنگی دختران پیشاهنگ در تالار فرهنگ برگزار شد.

۱۳ آذر ماه ۱۳۴۰ اعلیحضرت شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو با لباس پیشاهنگی در آیینی که از سوی پیشاهنگان بیرجند در دهکده حسین‌آباد برگزار شده بود شرکت فرمودند.

۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ در پیشگاه اعلیحضرت شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو آیین سوگند پیشاهنگی ۳٬۵۰۰ تن از سپاهیان دانش در اردوگاه منظریه که یک هفته دوره آموزش پیشاهنگی را گذرانده بودند برگزار شد. در این آیین شاهنشاه به نمایندگان سپاهیان دانش دستمال گردن پیشاهنگی را دادند.

۲۴ مهر ماه ۱۳۴۴ علیاحضرت شهبانو ریاست عالیه پیشاهنگی دختران خانه شماره شش پیشاهنگی را گشودند.

۲۶ بهمن ماه ۱۳۴۴ علیاحضرت شهبانو ریاست عالیه پیشاهنگی دختران ایران به مناسبت هفته کار نیک پیامی فرستادند و فرمودند: "ترقی و استحکام هر قوم و ملتی بیش از هر چیز بر میزان کار و کوششی است که انجام می‌دهند کشورهای مترفی به خاطر پیروزهای بیشتر و نگهداری مبانی تمدن خود موظف به ادامه جد و جهدهای خویشند و ممالک غیر مترقی برای همگام شدن با کاروان جهانی تمدن بشری و ایجاد شرایط زندگانی بهتر باید هر لحظه بر حجم کوشش‌های خستگی ناپذیر خود بیفزایند و تا حصول قطعیت کامل از پای ننشینند."

۲۸ بهمن ماه ۱۳۴۵ علیاحضرت شهبانو برای "هفته کار نیک پیش آهنگان" فرمودند: "یک پیش آهنگ واقعی باید سرمشق کار و کوشش و خدمت به میهن خود و به تمام جامعه بشری باشد."

۹ تیر ماه ۱۳۴۶ شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو به آیین پایان اردوی پیش‌آهنگی که در ارتفاع ۴۴۰۰ کوه‌های البرز برگزار شد تشریف فرما شدند.

۵ تیر ماه ۱۳۵۲ در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو آیین پایان اردوی کد شماره یک شیربچگان شمیرانات در کاخ سعدآباد برگزار شد در این آیین والاحضرت شاهپور علیرضا کلاه شیربچگی دریافت کردند.

برنامه‌ریزی جامبوری پیشاهنگی در ایران برای سال ۱۳۵۸

ShahanshahShahbanouScoutIran1.jpg

۵ آذر ماه ۱۳۵۲ در فرمان شاهنشاه آریامهر برای بیست و یکمین سالگرد نهضت نوین پیشاهنگی ایران، شاهنشاه با آرزوی پیروزی پیشاهنگی در ایران یادآور شدند که پیشاهنگ ایران با توجه به وظیفه و ماموریت ملی و بشری خویش و بر پایه انقلاب شاه و ملت بهرهای سازنده و ارزشمند در رسیدن به آرمان‌های انقلاب بر گردن دارند و بدانند که دگرگونی‌های گسترده جامعه ایرانی در همه زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روز به روز بر مسئولیت‌های می‌افزاید که به همان سان پر افتخارتر خواهند بود. در سال ۱۳۵۲ بیش از ۲۴۹٬۹۳۳ تن پیشاهنگ یک دل و یک جان کوشا بوده‌اند.

پیشاهنگی ایران در دوران بیست ساله بازسازی خود زیر ریاست عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر با اجرای برنامه‌های زیر بنایی و کوشش پیوسته توانسته است که از راه یادگیری این مکتب داوطلبی وانسان دوستی در زمینه پرورش اخلاقی و اجتماعی نوجوانان پیروزی‌های بزرگی بدست آورد. در سراسر کشور رَسَد و کمیته و واحد سمینار وارد و جمبوری ملی و سرانجام سازمان پیشاهنگی در شهرها و روستاها بوجود آمده و اکنون دویست و پنجاه و شش هزار پیشاهنگ در مراحل مختلف تعلیماتی کمر به خدمت بسته و آماده دستگیری و کمک و بالاخره سازندگی صفات و ملکات اخلاقی برای خود و بوجود آوردن جامعه‌ای شایسته ایران و ایرانیان هستند. از دیدگان بین‌المللی جایگاه ایران، مرکز آموزش مربی‌های خاورمیانه تا اندونزی و برمه خواهد شد. در سال ۱۳۵۲ دو اردو و یک سمینار روستایی بین‌المللی در ایران برگزار شد.

جمبوری که بزرگترین اجتماع پیشاهنگان جهان است در سال ۱۹۷۹ در ایران برگزار خواهد شد. سازمان پیشاهنگی ایران از سال ۱۳۵۲ در راه فراهم ساختن زمینه‌های نخستین این جمبوری جهانی می‌باشد، برنامه پنج ساله‌ای چیده شده است که شمار پیشاهنگان ایران تا سال ۱۳۵۸ به ۵۰۰٬۰۰۰ تن برساند. در جمبوری جهانی علاوه بر بیست و پنجهزار نفر پیشاهنگان جهان عده زیادی از جهانگردان و شخصیت‌های برجسته کشورها به ایران خواهند آمد و چون عنوان این جمبوری "جمبوری برای عمران" است ایران از این جهت انتخاب گردیده است که گسترش اقتصادی و پیشرفت‌های عمرانی آن در اثر انقلاب اجتماعی مقام شایسته‌ای در جهان احراز کرده است. اردوگاه چنین جمبوری عظیمی باید از هم اکنون تعیین و اعتبارات لازم برای آمادگی آن تأمین گردد و با بهره گیری از مدیریت صحیحی که اکنون بر سازمان پیشاهنگی حاکم است و صمیمت و همکاری توأم با عشق وعلاقه ایکه در برادران و خواهران پیشاهنگ وجود دارد قطعاً اردوگاهی مهیا خواهد شد که خود نمودار ذوق سرشار ایرانی و دسترنج قدرت کار پیشاهنگان و نشانه‌ای از سرعت عمران و سازندگی خلاق کشور ما خواهد بود.

برنامه پنج سال آینده پیشاهنگی ۱۳۵۸ - ۱۳۵۳:

پرورش استعداد و عواطف انسانی، تقویت احساسات ملی و میهنی، توجه برفتار اجتماعی نوجوانان پیشاهنگ و آماده کردن آنها برای شناخت و قبول مسئولیتهای فردی اجتماعی، ایجاد علاقه بخدمتگزاری، تقویت حس همکاری و تعاون در بین جوانان پیشاهنگ و آموزش روشهای عملی آن، آموزش مهارتهای ورزشی و هنری و تربیت قوای بدنی و فکری پیشاهنگان، کشف استعداد حوانان و راهنمائی شغلی آنها تطبیق برنامه تعلیماتی پیش آهنگی با نیازهای مادی و معنوی جامعه امروز ما، تنظیم برنامه‌های پیشاهنگی متناسب با سنین و مراحل تحصیلی، توسعه برنامه‌های پیشاهنگی روستائی و بهیه و تنظیم برنامه‌هایی بمنظور بهروزی و بهسای محیط ده، توسعه روابط بین المللی در هفته کار نیک پیشاهنگان که دیروز خاتمه یافت علیاحضرت شهبانوی محبوب ایران مبلغ دوازده میلیون ریال مرحمت فرمودند تا بصورت سهام کارخانجات و اوراق قرضه بحساب پس انداز پیشاهنگی منظور و با کمک فرهنگدوستان و مردم خیر خواه و محصول کار پیشاهنگان بتدریح افزایش یافته و منافع آن بمصرف امور پیشاهنگی برسد نه تنها پیشاهنگان بلکه ملت ایران از این عنایت و توجه خاص علیا حضرت حق شناس و سپاسگزار است (صحیح است).

پیشاهنگان ایران در سال ۱۳۵۲ به مبارزه با زشتی‌ها و آلودگی‌های آب و هوا و خاک پرداختند و در راه بوجود آوردن محیط سالم زیست برای گیاهان و حیوانات و انسان کوشش کردند و به بیماران زخمی از خون خود پیشکش کردند. در روز دوشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۲ علیاحضرت شهبانو دستوراتی درباره برنامه‌های آینده پیشاهنگی دادند. هم چنین برای فراهم ساختن و چاپ کتاب و دیگر نوشتارهای پیشاهنگی در کتار کتاب‌های درسی برای دوره‌های تحصیلی و راهنمایی و افزون بر آن نوشتارهایی برای آگاه ساختن مردم از کارهای تربیتی و زیر بنایی که از سوی این سازمان انجام می‌شود نیز دستوراتی دادند.

از جمله مسائل مورد توجه و قابل تقدیری که در گزارش آقای دکتر حسین بنائی رئیس شایسته سازمان پیشاهنگی ایران که عمر خود را در راه تربیت نسل جوان و سامان بخشیدن به تشکیلات نوین پیشاهنگی صرف کرده است این بود که کمیته‌ای مأمور شود تا طرز کا راین سازمان را از جهات مختلف مورد بررسی و ارزشیابی قرار دهند تاا معلوم شود در حدود مقدورات این دستگاه چه کرده است و چه نواقصی دراد و چه باید بکند تا در آینده با اعتقاد بیشتر بآنچه انجام پذیرفته است براه خود ادامه دهد این پیشنهاد که نشانه انصاف توأم با اعتماد بنفس که در شأن یک مربی لایق و صدیق جوانان مملکت است با احساس تحسین و قدرشناسی شورای عالی مواجه گردید (احسنت) اینجانب بعنوان عضو شورایعالی پیشاهنگی که از نزدیک شاهد خدمات و فداکاریهای رئیس و کارکنان و مربیان این سازمان هستم باید در این ساحت مقدس و خانه ملت بعرض برسانم که سازمان پیشاهنگی که مورد عنایت خاص شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت شهبانوی ایران است خدماتش موجب حقشناسی تمام مردم است و همگی آرزوی موفقیت کامل این تشکیلات مفید تربیتی را داریم

والاحضرت ولیعهد رضا پهلوی ریاست عالیه سازمان پیشاهنگی

والاحضرت ولیعهد رضا پهلوی ریاست عالیه سازمان ملی پیشاهنگی ۱۳۵۴
اجتماع پیش آهنگان دختر
اجتماع پیش آهنگی فرشتگان سرود می‌خوانند

قانون اصلاح ماده اول قانون سازمان ملی پیشاهنگی ایران در روز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید بر پایه این قانون ماده نخست قانون سازمان ملی پیشاهنگی دگرگون شد و ریاست عالیه سازمان به والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی سپرده شد.[۵]

گزارش بازدید ولیعهد از ۱۵ - ۴ تیر ماه ۱۳۵۴

روز چهارم تیرماه والاحضرت همایون ولایتعهد به همراه پیشاهنگان رسد نیاوران به اردوگاه «باغ رود» نیشابور که در دامنه کوهستانهای سرسبز بینالود واقع است تشریف‌فرما شدند از آن روز سکوت یکنواخت دامنه کوهستان جای خود را به تلاش و جنب و جوش سازنده پیشاهنگان داد و فضای شهر را موج سرور وشادی فراگرفت. در و دیوار و خیابان ها و معابر شهر با پرچمهای سه رنگ ایران و شعارهای ملی و میهنی با طرزی زیبا و بیسابقه آذین بندی شده بود و مردم نیشابور که در طول تاریخ بارها شاهدوستی و وطن پرستی خود را به اثبات رسانیده و در راه دفاع از استقلال کشور و حفظ نظام مقدس شاهنشاهی ایران فداکاری و جانبازی نموده‌اند مقدم مبارک والاحضرت همایون ولایتعهد را گرامی داشتند.[۶] احساسات وعلاقه‌ای که مردم نیشابور ابراز می‌نمودند بحدی بود که همه را تحت تأثیر قرار می‌داد.

در تمام شهر شادی وسرور وهیجان واحساسات طنین‌انداز بود وپیوند ناگسستنی بین شاه ومردم بخوبی احساس می‌شد. شادمانی وهیجان مردم هنگامی باوج رسید که خبر تشریف‌فرمائی والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی ووالاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی بهمراه فرشتگان وشیربچگان پیشاهنگ در روزهای ششم ونهم تیرماه باطلاع مردم رسید (احسنت). والاحضرت ولایتعهد محلی را برای اردوگاه انتخاب نموده وبا کمک سایر پیشاهنگان چادر برافراشتند واز آن پس ابتکار تنظیم وانجام کلیه برنامه‌ها را شخصاً بعهده گرفتند. در اولین روزهای اقامت خود که برای بازدید از روستاهی فرخک ورود که در مجاورت اردوگاه پیشاهنگی کورش کبیر قراردارد تشریف‌فرما شدند بدنبال گفتگو با اهالی واطلاع از کیفیت زندگی آنها دستور دادند در ایندو روستای ییلاقی تأسیسات برق وآبرسانی دایر شود.

اوامر والاحضرت بلافاصله وسیله گروه مهندسان وزارت نیرو ووزارت تعاون وامور روستاها اجرا وباعث خشنودی وشکرگزاری ودعاگوئی اهالی گردید.

در تمام مدتی که والاحضرت در اردوگاه اقامت داشتند غذای روزانه روستائیان فرخک ورود از اردوگاه تأمین می‌شد.

والاحضرت وهمراهان برای بازدید از غار ابراهیم ادهم که در چهار کیلومتری اردوگاه قرار دارد پیاده عازم ارتفاعات بینالود شدند وضمن راه‌پیمائی از گیاهان کوهی نمونه برداری نمودند والاحضرت که بزودی دوره پیشاهنگی را بپایان می‌رسانند در تمام مدت که در اردوگاه اقامت داشتند با اعتقاد وایمان باصول پیشاهنگی وتوجه بلزوم انجام کار نیک که یکی از منشهای پیشاهنگی بشمار می‌رود وباید جوانان مملکت هرچه بیشتر با اصول آن آشنا شوند با کمک پیشاهنگان رسد نیاوران بروی نهرهای منطقه پلهائی ساختند وساختمان یک برج دیده‌بانی را که در اصطلاح پیشاهنگی «خانه چوبی» نام دارد بر فراز کوه بینالود آغاز کردند. این برج بر اردوگاه بزرگ پیشاهنگی کورش کبیر مسلط است وتمام اردوگاه ودشت پهناور دامنه بینالود را زیر نظر دارد. در اردوگاه همه کارها را خود والاحضرت وپیشاهنگان انجام می‌دادند حتی انتخاب محل نصب چادر واستقرار پیشاهنگان وتهیه وآماده کردن چوب برای ساختمان برج دیده‌بانی وتهیه غذا وسیله خود ایشان وسایر پیشاهنگان انجام می‌گردید.

والاحضرت همایون ولایتعهد که رفتاری ساده و بی‌تکلف دارند و علاقمند هستند برنامه‌ها بدون هیچ تشریفات و در نهایت سادگی برگزار شود بعدازظهر روز هفتم تیرماه باتفاق خواهر گرامی خود والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی و گروه پیشاهنگان وفرشتگان برای بازدید از آرامگاه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری شاعر و دانشمند وعارف مشهور ایران و حکیم عمر خیام منجم وریاضی‌دان بزرگ با اتوبوس عازم شهر شدند. مردم بانتظار تشریف‌فرمایی والاحضرت همایون ولایتعهد و والاحضرت شاهدخت فرحناز از ساعت‌ها پیش در دوطرف خیابانهای شهر صف کشیده بودند وغریو شادی توأم با هیجان وابراز احساسات در تمام طول مسیر طنین‌انداز بود. هنگامیکه اتومبیل حامل والاحضرت‌ها وهمراهان از خیابانها می‌گذشت اشک شوق در چشمان مردان وزنان وکودکان موج می‌زد واز اینکه نعمت دیدار ولیعهد عزیز ایران و شاهزاده خانم فرحناز پهلوی نصیبشان شده بدرگاه خداوند متعال شکرگزار بودند.

اتومبیل از میان پرشورترین احساسات ساکنان این شهر می‌گذشت وعموم مردم احساسات پاک و شاهدوستانه و سپاس وستایش صمیمانه وعمیق خود را به پیشگاه رهبر عالیقدر ملت ایران شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانوی نیکوکار ابراز می‌داشتند. از خاطره پرشکوه و مسرت بخش این روزهای غرورآفرین هیچگاه از یاد مردم شاهدوست و وطن‌پرست نیشابور فرمواش نمی‌شود. آنچه که به چشم دیدم گواه بارزی است از حس حق‌شناسی مردم نسبت به شاهنشاه آریامهر ونمونه‌ای گویا از عشق وعلاقه شدید آنها به خاندان جلیل سلطنت واعتقاد وایمان پاک به اصالت نظام مقدس شاهنشاهی وپیوند ناگسستنی شاه ومردم که در طول ۲۵۰۰ سال تاریخ با خون ملت ایران عجین شده است والاحضرت همایون ولایتعهد در بازدید از آرامگاه عطار وخیام سئوالاتی از فرماندار ورئیس آموزش وپرورش فرمودند که پاسخ لازم بعرضشان رسید ودستوراتی در مورد تعمیر ومرمت آرامگاه عطار صادر فرمودند.

در مدتی که والاحضرت ولایتعهد ووالاحضرت شاهدخت فرحناز ووالاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی در اردوگاه کورش کبیر اقامت داشتند والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی ووالاحضرت منیژه همسر گرامیشان از اردوگاه بازدید فرمودند ومراسم خاص پیشاهنگی با حضور ایشان انجام گردید. ودر روز جمعه ۱۳ تیرماه سرکار علیه بانو فریده دیبا واولیای پیش‌آهنگان رسد نیاوران در مراسم پیشاهنگی اردو شرکت فرموده ونهار را با والاحضرت ولایتعهد صرف نمودند وبعدازظهر آن روز آرامگاه خیام، عطار وبیمارستان امدادی شیروخورشید سرخ را مورد بازدید قرار دادند.

اقامت والاحضرت همایون ولایتعهد ووالاحضرت شاهدخت فرحناز ووالاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی مجموعاً ۱۱ روز طول کشید وروز پانزدهم تیرماه اردوگاه را با هلیکوپتر بطرف مشهد مقدس ترک فرمودند. مردم شهرستان نیشابور به چنین روزهای پرافتخار در تاریخ حیات خود ارج می‌نهند وخاطره این ایام پرشکوه را گرامی می‌دارند و از صمیم قلب سپاس وستایش خویش را به پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر تقدیم می‌نمایند و مانند سایر هموطنان خود با عشق و علاقه سرشار به خدمتگزاری نسبت به شاهنشاه و کشور خود آماده هرگونه فداکاری و جانبازی بوده به زندگی سعادتمند خود که ثمره انقلاب شاه و مردم و توجهات خاص ذات اقدس شهریاری است افتخار می‌کنند و دوام وبقاء سلطنت شاهنشاه آریامهر و سلامت علیاحضرت شهبانوی نیکوکار و والاحضرت همایون ولایتعهد عظمی و خاندان جلیل سلطنت را از خداوند متعال مسئلت دارند.

پیشاهنگی در برنامه عمرانی پنجم

مجله بیست سال پیشاهنگی ایران شماره ویژه۵۰ سال سلطنت پهلوی در ایران ۳ خرداد ماه ۲۵۳۵

در برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۶ - ۱۳۵۲ آرمان‌های برنامه‌ریزی شده برای پیشاهنگی: [۷]

- پرورش نیروی جسمانی و سلامت روان افراد.
- کمک به رشد متعادل کودکان و نوجوانان و آماده کردن آنها جهت ادامه یک زندگی سالم.
- پرورش سجایای اخلاقی و ایجاد حس همکاری و تعاون میان افراد جامعه.
- ترغیب افراد به استفاده از تفریحات سالم.
- فراهم نمودن امکانات لازم و فرصتهای مناسب به منظور مشارکت مؤثر و مفید جوانان در فعالیتهای اجتماعی و عمرانی.
- تحکیم تفاهم ملی و بین‌المللی.

سیاست‌های پیشاهنگی در برنامه پنجم :

- تنظیم برنامه‌های پیشاهنگی بر اساس نیازهای جامعه به منظور جلب افراد به خدمات پیشاهنگی.
- استفاده جوانان غیر پیشاهنگ از خانه‌های پیشاهنگی و گسترش پیشاهنگی به کلیه گروه‌ها و قشرهای اجتماعی.

هدف‌ها و برنامه‌های ویژه پیشاهنگی در برنامه پنجم:

- تکمیل و تجهیز و بهره‌برداری از ۱۰۰ خانه پیشاهنگی و افزایش تعداد پیشاهنگان تا ۵۰۰ هزار نفر.
- ایجاد ۲۰ خانه جدید پیشاهنگی.
- تدارک مقدمات ژامبوری جهانی پیشاهنگی.
- افزایش تربیت مربیان پیشاهنگی تا حدود ۲۰ هزار نفر.
- توسعه مجتمع‌های تفریحی اطراف شهرها.


اعتبارات و سرمایه‌گذاری برای پیشاهنگی:

اعتبارات نگهداشت سطح عملیات اعتبارات عمرانی جمع کل اعتبارات
(۱) ثابت (۲) غیرثابت (۳) جمع (۴)=(۳+۲) (۴+۱)= (۵)
۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

افزون بر ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال اعتبارات عمرانی هم چنین از سرمایه‌گذاری ثابت بخش عمومی از محل اعتبارات عمرانی ۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال برای پیشاهنگی ویژه شده است که رویهم رفته بودجه‌ای برابر با ۱٬۵۱۰٫۰۰۰٬۰۰۰ ریال برای پیشاهنگی سرمایه‌گذاری شد.

نشان‌ها و بخش‌های پیشاهنگی

دهمین کنفرانس پیشاهنگی آسیا-پاسیفیک ۱۹۷۶ در تهران برگزار می‌شود
سومین جامبوری ملی پیشاهنگی ایران

سازمان پیش‌آهنگی ایران بخش‌ها، رده‌ها و درجه‌های گوناگون داشت که هر یک نام‌های ویژه‌ای در هر کشور داشتند. در سال ۱۳۱۸ بخشی از واژگان بکار رفته برای بخش‌ها، رده‌ها و درجه‌ها در سال ۱۳۱۸ خورشیدی از سوی فرهنگستان ایران پیشنهاد و برگزیده شد:

 • - سازمان پیش‌آهنگی ایران
 • - پایوران پیش‌آهنگی
 • - رییس پیش‌آهنگی
 • - معاون پیش‌آهنگی
 • - سرپیش‌آهنگ
 • - نوآموز
 • - دیوان پاداش
 • - پیوستگان
 • - جوخه
 • - سرجوخه
 • - جوخه‌یار
 • - کارپرداز
 • - نویسنده
 • - شیپورزن
 • - نشانه هنر
 • انجمن پیش آهنگی ایران
 • - رهبر پیش‌آهنگی
 • - رهبریار پیش‌آهنگی
 • - شیربچگان
 • - گرگ بچگان
 • - کدبانان
 • - فرشتگان
 • - جویندگان
 • - رسد پیش‌آهنگی
 • - شورای رسد
 • - سرپرستان رسد
 • - سررسد
 • - رسدیار

کتاب‌های راهنمای پیش‌آهنگی

کتاب راهنمای شیربچگان - سازمان ملی پیشاهنگان ایران
نشریه سازمان ملی پیشاهنگان ایران
 • - وودبچ علمی: راهنمای پیشاهنگی پسران
 • - کتاب پسران پیشاهنگ ایران
 • - فرشتگان پیشاهنگ ایران
 • - یک جوبیله، هشت جامبوری
 • - تحقیق و بررسی درباره: دومین اجتماع ملی پیشاهنگی دختران ایران
 • - مواد تعلیمات درجه سوم پسران پیشاهنگ
 • - درباره دومین اجتماع ملی پیشاهنگی دختران ایران تهران- منظریه ۱۳۵۴.
 • - نشان موفقیت فرشتگان
 • - کارنامه شیربچگان پیشاهنگ
 • - کارنامه پسران پیشاهنگ
 • - کارنامه فرشتگان پیشاهنگ
 • - کارنامه دختران پیشاهنگ
 • - کارنامه پیشاهنگان جوینده و سیار دختر
 • - کارنامه و دفترچه پیشاهنگی دختران
 • - دفترچه ثبت نام کد- رسد- دسته
 • - نکاتی چند درباره هفته کار نیک پیشاهنگی (بسیج تعاون)
 • - از هژیر بیاموز، برای شیربچگان پیشاهنگ
 • - روش پیشاهنگی در سواد آموزی
 • - تدریس ماده نویسی و ساده خوانی با روش پیشاهنگی
 • - آموزش درختکاری به مناسبت ۱۵ اسفند روز درختکاری
 • - خلاصه تعلیمات مراحل فرشتگان و شیربچگان
 • - خلاصه تعلیمات مراحل پسران و دختران
 • - روش اجرایی جلسات کد شیر بچگان: برای مربیان
 • - آماده باش
 • - هفته کار پیش آهنگی
 • - اساس نامه شرکت تعاون مصرف پیش آهنگی ایران: مصوب مجمع عمومی فوق العاده ۲۱ بهمن ۱۳۵۰
 • - اساس نامه شرکت تعاون مصرف پیش آهنگی ایران: مصوب مجمع عمومی فوق العاده ۲۱ بهمن ۱۳۵۱
 • - آیین نامه هیئت همکاری پیش آهنگی روستای ایران و کمیته همکاری پیش آهنگی روستائی استان‌ها و شهرستانها
 • - راهنمای کدبانان شیربچگان پیش‌آهنگ
 • - راهنمای جلسات سالانه مربیان پیش آهنگی روستائی
 • - راهنمای هدایت سرجوخگان
 • - راهنمای دوره آموزش نظری رهبری ملی
 • - دانستنیهایی درباره منظریه " باغ پیش‌آهنگان"
 • - مبحث گروهی برای مربیان پیش آهنگی
 • - راهنمای تصحیح کنندگان دفاتر دوره نظری و ردیج پسران سری اول
 • - راهنمای تصحیح کنندگان دفاتر دوره نظری و ردیج پسران سری دوم
 • - راهنمای تصحیح کنندگان دفاتر و ردیج نظری شیربچگان سری اول
 • - راهنمای تصحیح کنندگان دفاتر گلبرگ نظری پیش آهنگی دختران "پیش آهنگی جوینده و سیار "
 • - راهنمای تصحیح کنندگان دفاتر آموزش نظری گلبرگ دختران " واحد مکاتبه "
 • - راهنمای تصحیح کنندگان دفاتر آموزش نظری گلبرگ فرشتگان " واحد مکاتبه "

دیگر نشریه‌های سازمان پیش‌آهنگی ایران

۱- بولتن پیشاهنگی رفسنجان ۲- بولتن پیشاهنگی شاهپور آذربایجان ۳- سازمان پیشاهنگی نیشابور ۴- بولتن پیشاهنگی روستایی بندرشاه ۵- بولتن پیشاهنگی گرگان ۶- بولتن پیشاهنگی بروجرد ۷- سازمان پیشاهنگی ساری ۸- سازمان پیشاهنگی اصفهان ۹- سازمان پیشاهنگی خرمشهر ۱۰- سازمان پیشاهنگی آغاجاری ۱۱- پیشاهنگی روستایی ورامین ۱۲- نشریه پیشاهنگی گنبد کاوس ۱۳- بولتن سازمان پیشاهنگی اراک ۱۴- رسد سه آزاد شیراز ۱۵- رسد یازده دانشسرای مقدماتی شیراز ۱۶- بولتن سازمان پیشاهنگی استان کردستان (سنندج) ۱۷- نشریه فرهنگی مسجدسلیمان ۱۸- نشریه فرهنگی ارسباران


دنباله دارد

منبع