قانون اصلاح ماده اول قانون سازمان ملی پیشاهنگی ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون اصلاح ماده اول قانون سازمان ملی پیشاهنگی ایران - ‌مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی

‌ماده واحده - ماده اول قانون سازمان ملی پیشاهنگی ایران مصوب ۲۶ تیر ماه ۱۳۳۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده اول - سازمان ملی پیشاهنگی ایران، سازمانی است ملی و مستقل که تحت ریاست عالیه والاحضرت همایون ولایتعهد برای تربیت اخلاقی و‌اجتماعی جوانان با رعایت اصول پیشاهنگی و مقررات بین‌المللی بر طبق اساسنامه‌ای که به پیشنهاد شورای عالی پیشاهنگی ایران به تصویب ریاست‌عالیه می‌رسد اداره می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴٫۲.۸، در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نگاه کنید به