مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ آبان ۱۳۲۰ نشست نخست

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ آبان ۱۳۲۰ نشست نخست

دوره سیزدهم قانونگذاری

بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی

هنگام گشایش سیزدهمین دوره قانون‌گذاری

پایان دوره دوازدهم مجلس شورای ملی با وقایع فوق‌العاده مهمی تصادف نمود که برخلاف انتظار بود و تأثیرات عمیقی در امور کشور داشت نمایندگان آن دوره مانند عموم ملت با وجود تأثر از آن حوادث به طور کلی وظیفه خود را عاقلانه و با متانت انجام دادند.

اکنون که با خرسندی بسیار نخستین دوره قانون‌گذاری زمان سلطنت خود را می‌گشاییم هنوز از آرامش جهان که به شدت گرفتار پیچ و تاب جنگ است اثری هویدا نیست و متأسفانه کشور ما هم با تمام مساعی که به عمل آمده دچار تألمات آن می‌باشد در این هنگام چنان که چندی پیش در آغاز سلطنت خودمان هم اشاره نمودیم مقتضیات ایجاب می‌نماید که در سیاست خارجی رویه حسن مناسبات کامل با دولت‌های دوست و مخصوصاً همکاری نزدیک با ممالکی که منافع ما و آنها تماس خاصی با هم دارند بر مبنای حفظ و رعایت کامل مصالح ایران تعقیب گردد تا مشکلاتی که بر اثر حوادث جهان برای ما پیش آمده است به خواست خداوند و به کوشش همگی به نفع ملت و مملکت حل شود. نسبت به امور داخلی سیاست دولت باید با رعایت مقتضیات دنبال نمودن اصلاحات اجتماعی و اقتصادی باشد که از لحاظ قانون‌گذاری همکاری مجدانه مجلس و دولت را از هر جهت ایجاب می‌نماید مخصوصاً لازم می‌دانم ضرورت قطعی وحدت و یگانگی ملی را در این موقع مهم تاریخی خاطرت‌شان افراد ملت و کلیه طبقات جامعه بنمایم تا هر کس با حس مسئولیت و احتراز از افکار آشفته وظایف خود را چنان که مصلحت عمومی اقتضا دارد به دقت و به اقتضای رشد ملی انجام دهد که امنیت کشور محفوظ و استقلال کامل و ترقیات آینده میهن گرامی‌ما به نیکوترین وجهی تأمین گردد و بهترین وسیله آن قدرت و ثبات دولت است. دولت و مجلس باید برای نیل به این مقصود بی‌درنگ و با کمال قدرت قانونی تمام جدیت و مساعی خود را به کار برند و در کلیه امور به ویژه در کارهای بهداشت و آموزش و پرورش که پایه اساسی زندگی نوین مردم ایران می‌باشد توجه خاص ما را پیوسته راهنمای خود بدانند. توفیق کامل نمایندگان ملت را در انجام وظایف مهم خود از خداوند متعال خواستارم.

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۱۳

جلسه: ۱

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۲۰

فهرست مطالب:

۱- تشکیل جلسه به ریاست سنی آقای اسفندیاری و نطق افتتاحیه

۲- انتخاب هیئت رئیسه موقتی

۳- اقتراع شعب

۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ریاست سنی آقای اسفندیاری و منشی‌گری آقایان:

عیسی مشار - دکتر مؤدب نفیسی - اکبر - خسروشاهی تشکیل گردید.

۱) تشکیل جلسه به ریاست سنی آقای اسفندیاری و نطق افتتاحیه

رئیس- امروز به مبارکی و میمنت و توفیقات الهی اولین جلسه دوره سیزدهم قانون‌گذاری مجلس شورای ملی افتتاح می‌شود. به طوری که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی اظهار فرمودند امیدواریم انشاءالله عموم نمایندگان محترم با توفیق و تأییدات الهی در خدمات دولت و ملت و مملکت نتایج اقدامات‌شان طوری باشد که اسباب سرافرازی مجلس و آسایش و ترقی ملت ایران و رضایت ملت بشود (نمایندگان- صحیح است - انشاءالله).

۲ - انتخاب هیئت رئیسه موقتی

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید شروع می‌شود به انتخاب یک نفر رئیسموقتی (صحیح است) بدواً سه نفر برای اخذ و استخراج آراء و نظارت در آن معین می‌شود.

(آقای عیسی مشار اقتراع نمودند و آقایان: محمد هاشمی- عطاالله روحی و جواد شجاع معین شدند)

(اوراق رأی توزیع شد)

رئیس- آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

مهره تفتیشیه ۱۰۱ اوراق رأی ۱۰۱

آقای حسن اسفندیاری ۹۷ رأی

ورقه سفید ۴

رئیس- عده رأی دهندگان صد و یک نفر حسن اسفندیاری نود و هفت رأی ورقه سفید چهار، بنده زبانم واقعاً قاصر است و هیچ عبارتی را نمی‌توانم پیدا کنم که وافی باشد برای تشکر از لطفی که آقایان همکاران محترم بنده همیشه نسبت به بنده اظهار داشته‌اند و بالخصوص از احساسات ملاطفت آمیزی که در این چند روزه اخیر ابراز فرموده‌اند چنان که نمونه آن را با کمال یگانگی و مصلحت بینی که تصور فرموده‌اند امروز نشان دادند و بنده را رعین منت کرده‌اند نمی‌توانم واقعاً به هیچ عبارتی امتنان خود را ادا نمایم و امیدواریم این لطف آقایان نسبت به بنده همیشه باقی بوده و بنده هم بتوانم با اتفاق آقایان همکاران محترم خودم در خدمت کشور و دولت و ملت طوری ادای وظیفه نماییم که سعادت این کشور و سرافرازی همگی فراهم شود زیرا یقین دارم نیت همه نمایندگان محترم غیر از این نیست. (صحیح است - احسنت) شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس.

(اوراق رأی توزیع شد)

رئیس- آقایان مستخرجین آرا تشریف بیاورند.

(اوراق رأی اخذ و استخراج شده نتیجه به این قرار بود)

مهره تفتیشیه ۱۱۱ اوراق رأی ۱۱۱

آقای مرتضیقلی بیات ۶۶ رأی

ورقه سفید ۴۳

آقای دکتر طاهری ۲

رئیس- عده رأی دهندگان یکصد و یازده نفر آقای بیات، ۶۶ رأی آقای دکتر طاهری، ۲ رأی ورقه سفید، ۴۳ آقای بیات به اکثریت ۶۶ رأی به نیابت ریاست موقتی انتخاب شدند. حالا شروع می‌کنیم به انتخاب یک نفر نایب رئیس دیگر.

(اوراق رأی توزیع و پس از اخذ و استخراج نتیجه آن به شرح زیر بود)

مهره تفتیشیه ۱۱۱ اوراق رأی ۱۱۲

آقای مؤید احمدی ۶۰ رأی

آقای دکتر طاهری ۴۸ رأی

آقای دادور ۱

ورقه سفید ۳

رئیس- عده رأی دهندگان ۱۱۲ نفر آقای مؤید احمدی ۶۰ رأی، آقای دکتر طاهری ۴۸ رأی، آقای دادور یک رأی ورقه سفید ۳ آقای موید احمدی با اکثریت ۶۰ رأی به نیابت ریاست موقتی انتخاب شدند.

۳ - اقتراع شعب ششگانه

رئیس شروع می‌شود به انتخاب شعب عده حضار یکصد و بیست و نه نفر به هر شعبه بیست و یک نفر می‌رسد بعداً به شعبه‌های اول و دوم و سوم هر کدام یک نفر اضافه خواهد شد.

(آقای مشار اقتراع نمودند و نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

شعبه اول- آقایان: دکتر لقمان - دکتر مؤدب نفیسی - احمد مهذب - یمین اسفندیاری - خسروشاهی - مخبر فرهمند- محسن صدر - نراقی - منصف - نوبخت - اورنگ - نواب یزدی - دکتر اهری - مکرم افشار - نقابت - اوحدی شیرازی - مختار مشیردوانی - دکتر جوان - طهرانچی - تولیت.

شعبه دوم- آقایان: احمد بهبهانی - محمدتقی معتضدی - دبستانی - یدالله دهستانی - مرتضیقلی بیات - سزاوار دادور - لاریجانی - جهانشاهی - دکتر ملک‌زاده - عبدالله ناهید - ناصری - طوسی - ذوالقدر - شهدوست- حمزه تاش - اصفهانیان – صفاری - دکتر عطاالله سمیعی - آصف - اقبال.

شعبه سوم- آقایان: لیقوانی - جعفر اصفهانی - گودرزنیا - ثقةالاسلامی - آزادی - سلطانی - پناهی - حسین افشار - مشار - کاظم جلیلی - خواجه نوری - طباطبایی نایینی - مجد ضیایی - رحمت سمیعی - محمدتقی رفیعی - جواد شجاع – ابراهیم سمیعی - عباس مسعودی - دکتر سنگ - ماکویی - مهدوی.

شعبه چهارم- آقایان: دکتر قزل ایاغ - محیط - کازرونیان - فاطمی- مسعودی خراسانی - گرگانی - نصرتیان - ملک‌زاده آملی - اسمعیل ملایری - فریدونی - هدایت‌الله پالیزی - منشور - رهبری - دولت‌شاهی - فرخ - دکتر ادهم - دکتر غنی - پارسا – مؤید ثابتی - امامی- افخمی.

شعبه پنجم- آقایان: رستم گیو - معتصم سنگ - صفوی

یاراحمدی - فرشی - رضوی - فتوحی - معینی - اسکندر مقدم - عطاالله پالیزی - جلایی - ملک مدنی - شاهرودی - فیاض - ارگانی - دکتر طاهری - مؤید قوامی - اعظم زنگنه - فروهر - حسن اسفندیاری - نیکپور.

شعبه ششم - آقایان: خلیل حریری - مرآت اسفندیاری - ریگی - محمد طباطبایی - هاشمی- چایچی - نمازی - امیرتیمور - انوار - محمود عزیزی - امیر ابراهیمی- مؤید احمدی - وزیری - اعتبار - معدل - شباهنگ - روحی - حسن اکبر - دکتر تاج بخش - علیقلی هدایت - مستشار

به شعبه اول اضافه می‌شود - آقای موقر

به شعبه دوم اضافه می‌شود - آقای دشتی

به شعبه سوم اضافه می‌شود - آقای دکتر ضیا

۴ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس از آقایان خواهش می‌شود که پس از ختم جلسه شعبه‌های خودشان را تشکیل بدهند و هیئت رئیسه‌شان را انتخاب نمایند و زودتر مشغول کار شوند و شصت و شش فقره پرونده انتخابات هم رسیده است که باید در شعب مطرح گردد. آقای روحی فرمایشی داشتید؟

روحی- بنده عقیده دارم چون وقت گذشته است مقام ریاست مقرر بفرمایند که صبح شنبه سر وقت شعب تشکیل و هیئت رئیسه خودشان را انتخاب و شروع به کار نمایند (نمایندگان - صحیح است)

رئیس- بسیار خوب. اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه ۲۹ آبان سه ساعت پیش از ظهر دستور جلسه هم رسیدگی به پرونده‌های انتخابیه (صحیح است)

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری