مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ اردیبهشت ۱۳۲۸ نشست ۱۵۷

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۷:۳۷ توسط Bellavista1957 (گفتگو | مشارکت‌ها) (مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ اردیبهشت ۱۳۲۸ نشست ۱۵۷)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ اردیبهشت ۱۳۲۸ نشست ۱۵۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

سال پنجم

شماره

مدیر سید محمد هاشمی

شنبه ماه ۱۳۲۸

دوره پانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۲۸ نشست ۱۵۷

فهرست مطالب: