نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم


دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

افتتاح ۲۵ تیر ماه ۱۳۲۶ خورشیدی ۲۵ تیر ماه ۲۵۰۶ شاهنشاهی ۲۸ شعبان ۱۳۶۶ هجری ۱۷ ژوئیه ۱۹۴۷ میلادی

اختتام

۶ مرداد ماه ۱۳۲۸ خورشیدی ۶ مرداد ماه ۲۵۰۸ شاهنشاهی ۲ شوال ۱۳۶۸ هجری ۲۸ ژوئیه ۱۹۴۹ میلادی

فهرست نمایندگان دوره پانزدهم قانونگذاری برپایه الفبای حوزه انتخابیه

شماره ردیف حوزه انتخابیه نام خانوادگی و نام روشن‌سازی
۱ آباده صولت قشقائی – محمد حسین
۲ اراک بیات – عزت الله
۳ اراک مکی – حسین
۴ اردبیل باتمانقلیچ- مهدی
۵ ارسباران – اهر امامی اهری – علی اکبر
۶ اصفهان امین (امین التجار) – حاج سید حبیب الله
۷ اصفهان اعزاز نیک پی – عزیزالله
۸ اصفهان امامی – صفا
۹ اقلیت ها (ارامنه جنوب) ندارد از انتخابات خبری نشد و کرسی منتظر ماند
۱۰ اقلیت ها (ارامنه شمال) بوداغیان – آرام
۱۱ اقلیت ها (زرتشتیان) گیو - رستم
۱۲ اقلیت ها (کلیمیان) اریه – مراد اعتبارنامه اش تصویب نشد.
۱۳ ایرانشهر- فهرج- بلوچستان ارباب – (یزدی) مهدی
۱۴ بابل- بارفروش یمین اسفندیاری – اسدالله
۱۵ بابل - بارفروش اسلامی – عباس
۱۶ بابل - بارفروش شریعت زاده (مشاور) – احمد
۱۷ بجنورد شادلو - اردشیر
۱۸ بروجرد اعتبار- دکتر عبدالحسین
۱۹ بروجرد طباطبائی (سلطان العلماء) - محمد
۲۰ بم سالار بهزادی – علی اکبر
۲۱ بندر پهلوی معتمد دماوندی – ابوالمکارم
۲۲ بندر عباس مصباح زاده – دکتر مصطفی
۲۳ بوشهر صفوی – شکرالله
۲۴ بوشهر فرامرزی – احمد
۲۵ بهبهان و کهکیلویه سلطانی (شیخ الاسلامی) – سلطان علی خان
۲۶ بیجار و گروس اورنگ (شیخ الملک) – عبدالحسین
۲۷ قائنات (بیرجند) منصف – میرزا محمد علیخان
۲۸ تبریز گنجه ای – جواد
۲۹ تبریز لیقوانی – ابوالقاسم
۳۰ تبریز مامقانی – شیخ اسدالله
۳۱ تبریز مجتهدی – دکتر یوسف
۳۲ تبریز ملکی – علی اکبر
۳۳ تبریز اسکندری – امیر نصرت الله
۳۴ تبریز تقی زاده – سید حسن
۳۵ تبریز خوئی لر – محمد نقی
۳۶ تبریز ناصری – ناصرالدین
۳۷ تربت حیدریه کفائی – جعفر
۳۸ تهران هدایت – مهندس خسرو
۳۹ تهران عبده – دکتر جلال
۴۰ تهران آشتیانی – دکتر جواد
۴۱ تهران مسعودی – عباس
۴۲ تهران بهبهانی – سید علی
۴۳ تهران بهار (ملک الشعراء) – محمد تقی
۴۴ تهران صادقی - ابوالحسن
۴۵ تهران وکیل – سید هاشم
۴۶ تهران رضازاده شفق – دکتر صادق
۴۷ تهران نیک پور - عبدالحسین
۴۸ تهران امینی – دکتر علی
۴۹ تهران وکیلی – علی
۵۰ جهرم حاذقی – ابوالفضل
۵۱ جیرفت ضیاء ابراهیمی (ضیاءالواعظین) – سلیمان
۵۲ لرستان - خرم آباد غضنفری – محمد علی
۵۳ لرستان - خرم آباد کشاورز صدر – محمد علی
۵۴ خرمشهر راجی – دکتر عبدالحسین
۵۵ خلخال دهقان – احمد
۵۶ خوی – ماکو – سلماس امامی خوئی – نورالدین
۵۷ خوی – ماکو - سلماس ماکوئی – کامیل
۵۸ درگز مکرم – حسن
۵۹ دزفول ایلخانی (ایلخان ظفر بختیار) – امیرحسین خان
۶۰ دشت گرگان – یموت – گنبد قابوس آخوند جرجانی – محمد
۶۱ بنی طرف – دشت میشان – سوسنگرد موسوی – اسدالله
۶۲ دماوند مسعودی – محمد علی
۶۳ رشت اکبر- حسن
۶۴ رشت امینی – ابوالقاسم
۶۵ رضائیه ساعد – محمد در آبان ۱۳۲۷ نخست وزیر شد.
۶۶ رفسنجان معین زاده – مهدی
۶۷ سیستان – زابل وثوق (معتمدالسلطنه) – عبدالله
۶۸ زنجان افخمی (امیر اشرف) – سلطان ابراهیم خان
۶۹ زنجان ذوالفقاری – محمد
۷۰ زنجان ذوالفقاری – ناصر
۷۱ ساری - تنکابن شریف زاده خاوری – مرتضی
۷۲ ساری – تنکابن گلبادی – منوچهر
۷۳ ساوه – زرند سزاوار – عمادالدین
۷۴ سبزوار آزاد – عبدالقدیر
۷۵ سبزوار حائری زاده – سید ابوالحسن
۷۶ سراب – گرمرود – میانه بهادری – احمد
۷۷ سقز و بانه عباسی – محمد
۷۸ سمنان – دامغان عامری – جواد
۷۹ سنندج آصف – فرج الله خان
۸۰ سنندج اردلان – ناصر قلی
۸۱ سنندج وکیل – حسین
۸۲ سیرجان عدل اسفندیاری – عبدالله
۸۳ سیرجان مرآت اسفندیاری – حسن
۸۴ شاهرود فولادوند – غلامرضا
۸۵ شوشتر بهبهانی – ابوالقاسم
۸۶ شهر ری مشایخی – مهدی
۸۷ قمشه - شهرضا قهرمان (سردار اعظم) – ابوالفتح
۸۸ شهر کرد – بختیاری بختیار – آقاخان
۸۹ شهریار – ساوجبلاغ کردان کهبد – بهاءالدین در جلسه ۸ مورخ ۲۹/۵/۱۳۲۶ اعتبارنامه‌اش رد شد و در همین دوره از شهریار انتخاب شد

و در جلسه ۵۱ مورخه ۱۳/۱۲/۱۳۲۶ اعتبارنامه‌اش به تصویب رسید.

۹۰ شیراز (فارس) حکمت (سردار فاخر) - رضا
۹۱ شیراز (فارس) رضوی – ابوالحسن
۹۲ شیراز (فارس) صدزاده – مهدی
۹۳ شیراز (فارس) قوامی – محمد قلی
۹۴ شیراز (فارس) ملک پور – جواد
۹۵ طوالش – گرگانرود رفیع (قائم مقام الملک) – حاج آقا رضا
۹۶ تون – طبس – فردوس – گلشن گنابادی – محسن
۹۷ فسا صاحب دیوانی – غلام حسین
۹۸ فسا عرب شیبانی – عباسقلی
۹۹ فومن دادور – محمد علی
۱۰۰ فیروزآباد- ایلات خمسه فارس قشقائی – خسرو اعتبارنامه‌اش تصویب نشد.
۱۰۱ قزوین صاحب جمع – عسگر
۱۰۲ قزوین لاهوتی – نصرالله
۱۰۳ قم تولیت – ابوالفضل
۱۰۴ قوچان رحیمیان – غلامحسین
۱۰۵ کاشان – نطنز اخوان – احمد
۱۰۶ کاشان – نطنز نراقی – عباس
۱۰۷ کاشمر اقبال – میرزا علی خان
۱۰۸ کرمان بقائی کرمانی- دکتر مظفر
۱۰۹ کرمان رضوی – مهندس سید احمد
۱۱۰ کرمانشاه اعظم زنگنه – عزیز
۱۱۱ کرمانشاه پالیزی – هدایت الله خان
۱۱۲ کرمانشاه دولتشاهی – ابوالفتح
۱۱۳ کرمانشاه قبادیان – عباس
۱۱۴ گرگان فلسفی – دکتر خلیل
۱۱۵ خوانسار – گلپایگان معظمی – دکتر عبدالله
۱۱۶ لار فرامرزی – عبدالرحمن
۱۱۷ لنگرود – لاهیجان ارسنجانی – حسن در آبان ماه ۱۳۲۶ در جلسه ۲۷ اعتبارنامه اش رد شد.
۱۱۸ کمره – خمین – محلات خسروانی – شهاب
۱۱۹ مراغه افشار – فتح علی خان
۱۲۰ مراغه ملکی – دکتر ابوالحسن
۱۲۱ خیاو- مشکین شهر متین دفتری – دکتر احمد
۱۲۲ مشهد (خراسان) کلالی (امیرتیمور) – محمد ابراهیم خان
۱۲۳ مشهد (خراسان) ثابتی – مسعود
۱۲۴ مشهد (خراسان) اسدی – سلمان
۱۲۵ نهاوند – تویسرکان- دولت آباد- ملایر ظفری – اسماعیل خان
۱۲۶ ملایر – نهاوند – تویسرکان – دولت آباد ملک مدنی – هاشم آقا
۱۲۷ ساوجبلاغ - مکری - مهاباد ندارد از انتخابات خبری نشد و کرسی منتظر ماند.
۱۲۸ نائین طبا – دکترعبدالحسین
۱۲۹ نجف آباد محمود – محمود
۱۳۰ نیشابور نبوی – حسن
۱۳۱ خوار ورامین – ایوانکی ورامین آشتیانی زاده – محمد رضا
۱۳۲ همدان اسکندری – عباس
۱۳۳ همدان برزین – تقی
۱۳۴ یزد فاضلی – سید عباس
۱۳۵ یزد نواب – میرزا محمد حسین
۱۳۶ یزد هراتی – محمد


دوره پانزدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه سنی

منتخبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۲۶ خورشیدی برابر با ۲۸ شعبان ۱۳۶۶ هجری

  • آقای محمود محمود – رئیس

آقای محمد علی مسعودی – منشی

آقای ناصر ذوالفقاری– منشی

آقای محمد حسین قشقائی – منشی

آقای ابوالمکارم معتمد دماوندی– منشی

هیئت رئیسه موقتی

منتخبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۲۶ خورشیدی برابر با ۲۸ شعبان ۱۳۶۶ هجری

آقای رضا حکمت (سردار فاخر) – رئیس

آقای امیر حسین ایلخان– نایب رئیس

آقای حسن نبوی– نایب رئیس


آقای محمد علی مسعودی – منشی

آقای ناصر ذوالفقاری– منشی

آقای محمد حسین قشقائی – منشی

آقای عبدالوهاب اقبال – منشی

آقای ابوالمکارم معتمد دماوندی – منشی

هیئت رئیسه دائمی

منتخبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۲۶ خورشیدی برابر با ۲۹ رمضان ۱۳۶۶ هجری آقای رضا حکمت (سردار فاخر) – رئیس

آقای امیرحسین ایلخان – نایب رئیس

آقای حسن نبوی – نایب رئیس


آقای ابوالفضل حاذقی – منشی

آقای غلامرضا فولادوند – منشی

آقای محمد علی دادور – منشی

آقای ابوالمکارم معتمد دماوندی - منشی


آقای ابراهیم افخمی – کارپرداز

آقای مهندس احمد رضوی – کارپرداز

آقای ابوالقاسم امینی – کارپرداز

انتخاب منشی ها و کارپردازان روز اول شهریور ماه ۱۳۲۶ خورشیدی بعمل آمد.

هیئت رئیسه اجلاسیه اول

منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۲۶ خورشیدی برابر با ۲۲ ذیقعده ۱۳۶۶ هجری

آقای رضا حکمت (سردار فاخر) – رئیس

آقای امیرحسین ایلخان – نایب رئیس

آقای جواد گنجه ای – نایب رئیس


آقای مهدی صدرزاده – منشی

آقای عزیز اعظم زنگنه – منشی

آقای محمد علی دادور - منشی

آقای غلامرضا فولادوند – منشی


آقای مرآت اسفندیاری - کارپرداز

آقای افخمی– کارپرداز

آقای ابوالقاسم امینی - کارپرداز

انتخاب نواب رئیس، منشی ها و کارپردازان روز ۱۶ مهرماه بعمل آمد.

هیئت رئیسه اجلاسیه دوم

منتخبه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۲۷ خورشیدی برابر با ۲۳ جمادی الاول ۱۳۶۷ هجری

آقای رضا حکمت (سردار فاخر) – رئیس

آقای امیر حسین ایلخان – نایب رئیس

آقای جواد گنجه ای – نایب رئیس


آقای غلامرضا فولادوند – منشی

آقای دادور – منشی

آقای اسدالله موسوی – منشی

آقای مهدی صدرزاده – منشی


آقای ابوالقاسم امینی – کارپرداز

آقای افخمی – کارپرداز

آقای حاذقی – کارپرداز

انتخاب نواب رئیس و منشی ها روز ۱۷ فروردین و کارپردازان ۱۹ فروردین ماه بعمل آمد.

هیئت رئیسه اجلاسیه سوم

منتخبه ۱۴ مهرماه ۱۳۲۷ خورشیدی برابر با ۲ ذیحجه ۱۳۶۷ هجری

آقای رضا حکمت (سردار فاخر) – رئیس

آقای امیر حسین ایلخان – نایب رئیس

آقای جواد گنجه ای – نایب رئیس


آقای غلامرضا فولادوند – منشی

آقای مهدی صدرزاده – منشی

آقای اسدالله موسوی – منشی

آقای حسن اکبر – منشی


آقای عباسقلی عرب شیبانی – کارپرداز

آقای ابوالقاسم امینی – کارپرداز

آقای هدایت الله پالیزی – کارپرداز

انتخاب نواب رئیس و منشی ها روز ۱۵ مهر و کارپردازان ۲۰ مهر ماه بعمل آمد.

هیئت رئیسه اجلاسیه چهارم

منتخبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۲۸ خورشیدی برابر با ۴ جمادی الثانی ۱۳۶۸ هجری

آقای رضا حکمت (سردار فاخر) – رئیس

آقای امیر حسین ایلخان – نایب رئیس

آقای جواد گنجه ای – نایب رئیس


آقای فولادوند – منشی

آقای صدرزاده – منشی

آقای اسدالله موسوی – منشی

آقای دادور – منشی

آقای حاذقی – منشی

آقای کشاورز صدر – منشی


آقای پالیزی – کارپرداز

آقای افخمی – کارپرداز

آقای ابوالقاسم امینی– کارپرداز

انتخاب نواب رئیس و چهار نفر اول منشی ها و کارپردازان روز ۱۶ فروردین ماه ۱۳۲۸ خورشیدی بعمل آمد و انتخاب آقایان حاذقی و کشاورزصدر به سِمت منشی پس از تجدید نظر در ماده یک آئین نامه داخلی که تعداد منشی های هیئت رئیسه دائمی از چهار نفر به شش نفر افزایش یافت روز ۱۲ خرداد ماه ۱۳۲۸ انجام شد.