قانون اصلاح ماده ۱۵ نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی ۱۳۰۵

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۵ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اصلاح ماده پانزدهم نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی ۱۳۰۵ - مصوب ۲۶ مهر ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده پانزدهم - مجلس شورای ملی هر شش ماه مقارن تجدید انتخابات هیأت‌رییسه هشت کمیسیون از میان خود به طریق انتخاب جمعی معین می‌کندکه اسامی آنها از قرار تفصیل ذیل و هر یک نظر به تعیین مجلس مرکب از شش الی دوازده عضو است.

۱ - کمیسیون امور خارجه
۲ - کمیسیون داخله
۳ - کمیسیون نظام
۴ - کمیسیون عدلیه
۵ - کمیسیون قوانین مالیه
۶ - کمیسیون معارف و اوقات وصنایع مستظرفه
۷ - کمیسیون پست و تلگراف
۸ - کمیسیون فواید عامه و فلاحت و تجارت و صنایع.

این کمیسیونها به هیچوجه با سایر کمیسیونهایی که ممکن است مجلس تشکیل آنها را رأی دهد منافات نخواهد داشت.

اصلاح فوق در جلسه بیست و ششم مهر ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی در ماده پانزدهم نظامنامه داخلی مجلس به عمل آمده و به تصویب‌ مجلس شورای ملی رسید.

سید محمد تدین: رییس مجلس شورای ملی

  • ‌پاورقی: این قانون به موجب قانون ۲۱ فروردین ماه ۱۳۰۹ اصلاح شده‌است.