تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر خرداد ۱۳۳۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی

‌مجلس شورای ملی در جلسه عصر پنجشنبه سی‌ام خرداد ماه ۱۳۳۰ بعد از استماع توضیحات جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر بنا بر‌تقاضای ایشان از نود و دو نفر عده حضار با نود و یک رأی نسبت به دولت ابراز اعتماد نموده است.

‌تصمیم قانونی بالا در جلسه عصر پنجشنبه سی‌ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید. ‌ رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت