پیام شاهنشاه آریامهر در گشایش دومین کنفرانس منطقه‌ای بانک‌های توسعه و عمران کشورهای آسیایی ۶ آبان ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم
رییس بانک‌های توسعه آسیا به پیشگاه شاهنشاه بارمی‌یابند


برای ما مایه بسی مسرت است که دومین کنفرانس سالانه بانک‌های عمرانی آسیا در تهران تشکیل می‌‎گردد و امیدواریم شما پایتخت ما را محل مناسب و مطلوبی برای انجام مذاکرات خود پیرامون مسایل فراوانی که مربوط به پیشرفت صنعتی همه ماست بیابید.


توسعه صنعتی در حقیقت در مبارزه مشترک ما بر ضد فقر و تضییع نیروی انسانی مؤثرترین وسیله پیکار است. برای آنکه هدف‌های ما تحقق یابد، باید از هیچ کوششی در راه تأمین تجهیزات و صلاحیت فنی لازم به منظور ایجاد یک جامعه صنعتی نوین فروگذار نکرد.


سازمان‌های مخصوص اعطای اعتبارات نظیر آنچه شما نمایندگی آن‌ها را به عهده دارید دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است، زیرا این سازمان‌ها علاوه بر دادن کمک‌های مالی و فنی در عین حال موجد اعتماد است و مانند یک نیروی مغناطیسی اندوخته‌ها و سرمایه‌های خارجی را به سوی مؤسسات صنعتی می‌کشاند.


در بسیاری از کشورهای ما شیوه و اصول تشکیل مؤسسات مالی با شرایط و مقتضیات کنونی منطبق شده است و در موارد عدیده بر اساس حمایت مؤسسات اعتبار دهنده بین‌المللی بوجود آمده است.
به هر حال مردم با استعداد این قاره با سرعت خارق‌العاده‌ای روش اینگونه مؤسسات را درک می‌کنند و پس از یک دوره کوتاه ابتکار عمل را به دست می‌گیرند و وظایف خود را به نحو مطلوبی انجام می‌دهند.


وقتی آن‌ها مانند امروز فرصت داشته باشند که عقاید و نظریات خود را با کارشناسان مؤسسات بین‌المللی از کشورهای صنعتی مبادله کنند می‌توانند از تجربیات کارشناسان قاره خود استفاده بیشتری بکنند. با این دلیل ما این کنفرانس سالانه را که برای نخستین بار در سال گذشته به ابتکار بنگاه اعتبارات صنعتی و سرمایه‌گذاری هند برپا شد و امسال بانک صنایع و معادن ایران به آن تأسی کرده است ستوده و آن را می‌گشاییم.


امید هر گونه پیروزی برای شما در گفتگوها و کوشش‌های شما در راه تجدید حیات صنعتی داریم، چه این تنها راه ایجاد یک سطح زندگی آبرومند و نمونه برای ملل ما است.