پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به مناسبت روز پیشاهنگی ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۳۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۸ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۸


۴ اردیبهشت ۱۳۳۸ پیام شاهنشاه به مناسبت روز پیشاهنگی

در این هنگام که به مناسبت روز پیشاهنگی از طرف سازمان ملی پیشاهنگی ایران در سراسر کشور جشن‌هایی بر پا می‌شود، فرصت نیکویی است که مراتب خوشنودی خودمان را به کلیه پیشاهنگان اعضای شورای عالی شوراهای پیشاهنگی استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها، کمیته‌های رسد و مخصوصاً جامعه مربیان پیشاهنگی ابراز داریم.

مملکت ما که در سنوات اخیر ترقیات محسوسی کرده‌است، برای رسیدن به ممالک مترقی جهان راهی بسیار طولانی در پیش دارد. مسلم است که اجرای برنامه‌های صحیح اجتماعی و تربیتی و آماده‌نمودن نسل جوان ایران، این راه را نزدیکتر خواهدساخت. فرزندان عزیز امروز ما سرنوشت فردای این مملکت را به دست خواهندگرفت و جا دارد که از پدران و مادران بخواهیم با شرکت دادن فرزندان خود در برنامه‌های تربیتی پیشاهنگی، آنان را برای زندگی بهتری آماده سازند تا برای انجام وظیفه خطیری که طبیعت بر عهده آنها قرار می‌دهد، مهیا باشند.

امید فراوان داریم که تأییدات پروردگار توانا و توسل به بذل عنایات ائمه اطهار، فرزندان برومند ایران در سایه تعالیم مقدس پیشاهنگی، افرادی شرافتمند، مؤدب، خوشرو، شجاع، پرهیزگار و با تقوای به بار آیند و با کردار حمیده و پندار نیکو خو گیرند.

شورای عالی پیشاهنگی ایران و وزارت فرهنگ و همچنین شوراهای پیشاهنگی استان‌ها و بخش‌های کشور که فعالیت‌های ثمربخش خود را در پنج سال اخیر به پیشرفت مکتب پیشاهنگی معطوف داشته‌اند، بایستی در سال نوین نیز تلاش فراوان کنند که با اجرای برنامه‌های تربیتی و ایجاد خانه‌ها و اردوگاه‌های پیشاهنگی، وسایل تعمیم و توسعه این مکتب قوی را در کلیه نقاط کشور، به خصوص برای روستازادگان و مرزنشینان فراهم نموده، موجبات رضا و خشنودی کامل ما را بیش از پیش مهیا سازند.

آینده پیشاهنگان عزیز و ایران نوین را به خدا می‌سپارم.