پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به ملت ایران پس از بازدید از زلزله‌زدگان خراسان ۱۵ شهریور ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به ملت ایران پس از بازدید از زلزله‌زدگان خراسان ۱۵ شهریور ماه ۱۳۴۷

پس از بازدید از صفحات بیرجند و گناباد که متأسفانه دچار قهر طبیعت شده و زمین لرزه دهشتناک چند روز قبل ساکنین قسمتی از این منطقه را دچار مصیبتی بزرگ نموده‌است، شهبانو و من تنها یک تسلی خاطر داریم و آن جنبش عمومی و توجه همه فرزندان این آب و خاک نسبت به برادران و خواهران بلاکشیده آنها است.

نه تنها جنبش عمومی دیروز تهران و سایر نقاط کشور قوت قلب هر ایرانی وطن‌پرست است که احساس می‌کند این ملت در غم و شادی یکدیگر شریک بلکه یک پارچه هستند، بلکه فداکاریهایی که پس از حادثه مشاهده شد نیرو و امید به مصیبت‌دیدگان و کمک‌دهنگان هر دو می‌بخشد.

افسری که هفده نفر کسان و فرزندان خود را از دست داده و با شهامت ساعتها و روزها به یاری دیگران شتافته‌است، نمونه یک فرزند برومند این آب و خاک است. افسر دیگری که در ساعات اولیه این حادثه نه تنها خود بلکه با همسر خویش بیچارگانی را از مرگ حتمی نجات داده‌است، تا جایی که پنجه و بازوی خویش را مجروح ساخته، رئیس شیر و خورشید و شهردار و سپاهی انقلابی که با مصیبت‌زدگی کمر همت به نجات دیگران بسته، روستانشینان و شهرنشینهایی که با تمام وسایل آناً به محل حادثه شتافته‌اند، مریضی که هزینه مسافرت به اروپا را به منظور معالجه و کمک به آسیب‌دیدگان اختصاص می‌دهد، کسانی که به طور گمنام اندوخته زندگی خود را نثار برادران خویش می‌نمایند، کودکان پرورشگاه شهرداری که مقرری یک ماه خویش را اهدا می‌کنند، کارگر و پیشه‌وری که تمام سرمایه خود را در طبق اخلاص می‌گذارد، دانشگاهی و دانشجویی که سر از پا نشناخته آناً به کمک هموطن خود می‌رود، بچه‌ای که تنها اسباب‌بازی خود را برای برادر و یا خواهر بلازده‌اش می‌فرستد، همه نمونه نژاد پاک ایرانی می‌باشند و شواهدی هستند که روشن می‌دارند این ملت کهن همیشه زنده و جاویدان خواهدماند و به یاری خدای توانا همیشه بر مشکلات پیروز خواهدگشت.

این بلای آسمانی مرگبار و گرانبار بود، ولی یک بار دیگر راز بقای ایران را به ظهور رساند.

من از همه این فرزندان، چه آنها که با نثار خود و مال خود به یاری هم میهنان خویش شتافته‌اند و چه آنها که در محل، فداکاریهای بزرگ نموده‌اند قلباً امتنان دارم.

ضمن اظهار همدردی عمیق و تسلیت خود به بازماندگان این حادثه اطمینان می‌دهم که شهبانو و من به پاس این فداکاری، ترمیم خرابیها را شخصاً زیر نظر خواهیم‌داشت تا به خواست خدای متعال منطقه‌ای آبادتر و سرسبزتر و مردمی خوشحال‌تر از همیشه آغاز زندگی کنند و سرزمینی که مظهری از زندگی عالی و مرفه انسانی و کشاورزی پیشرفته باشد، جای ویرانه‌های کنونی بر پا گردد.

دولت و شیر و خورشید سرخ و ارتش و ژاندارمری و شهربانی و انجمن‌های خیریه و بانوان و غیره، همه وظایف خویش را به خوبی انجام داده و می‌توان گفت بر حادثه مسلط گردیده‌اند. لازم می‌دانیم رضایت خاطر خودمان را از زحمات آنها ابراز بداریم.