پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش مرکز نفتی مهرگان ۳۰ فروردین ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۳ خورشیدی تازی

برنامه عمرانی سوم


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش مرکز نفتی مهرگان ۳۰ فروردین ۱۳۴۳

مایه کمال مسرت ما است که امروز قرارداد نوینی که در صنعت نفت دنیا بی‌سابقه است همانطور که پیش‌بینی می‌شد مثمر ثمر واقع گردیده و اینک بهره‌برداری از تأسیسات شرکت نفت ایران و ایتالیا رسماً آغاز می‌شود.


این قرارداد و قراردادهای نظیر آن طلیعه فصل تازه‌ای است که روابط بین کشورهای تولید کننده نفت و شرکت‌های نفتی را بر پایه های جدیدی که متضمن تأمین منافع بیشتری برای آن کشورها است استوار می‌سازد، و ایران با امکاناتی که از حیث متخصص و مهندسین نفت و کارگران ممتاز و کادر اداری مجهز دارد موقعیت خود را که همواره در حال ترقی است بیش از پیش تحکیم خواهد کرد.


نتایجی که امروز به دست آمده حاصل کوشش و همکاری کارکنان ایرانی و ایتالیایی است. منابع نفتی ایران سرمایه گرانبهای مردم این سرزمین است که منافع حاصله از آن صرف امور تولیدی و آبادانی کشور می‌شود.


رجای واثق داریم شرکت ملی نفت ایران که حفظ و حراست این ذخایر را به عهده دارد با همت و پشتکار و همکاری کارکنان صنعت نفت وظایفی را که در این باره عهده دار است به نحو احسن انجام دهد.