پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به کنگره جهانی بررسی تاثیر تمدن ایران در تمدن یونان و رم ۲۲ فروردین ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به کنگره جهانی بررسی تاثیر تمدن ایران در تمدن یونان و رم ۲۲ فروردین ۱۳۴۴


(این کنگره به ریاست عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و حضرت رییس جمهور ایتالیا و سرپرستی آکادمی ایتالیا، در شهر رُم برگزار شد.)


به مناسبت تشکیل کنگره فرهنگی پرارزش کنونی مراتب کمال خوشوقتی و تشکر خویش را به عموم اعضای محترم کنگره مخصوصاً به آکادمی بزرگی لینچئی که مبتکر تشکیل این مجمع است ابراز می‌داریم.


ما همواره نسبت به مقام بلند علمی و فرهنگی این آکادمی کهنسال که مظهر فرهنگ و تمدن درخشان و پرسابقه ایتالیا است با دیده احترام نگریسته‌ایم و سهم بزرگ این آکادمی و بنیاد کائتانی را که وابسته بدان است، و همچنین سهم مهم سایر مراکز مطالعات خاورشناسی ایتالیا منجمله دانشگاه رُم و دانشگاه ناپل و انستیتوی فرهنگی ایتالیا با خاورمیانه و خاور دور و انستیتوی شرقی رُم را در تحقیقات وسیع مربوط به تمدن و فرهنگ ایران هرگز فراموش نمی‌کنیم، همچنانکه فعالیت‌های علمی و پر ارزش سایر مراکز خاورشناسی غرب و دانشمندان برجسته‌ای که با آن‌ها همکاری دارند نیز مورد کمال تقدیر و امتنان ما است.


برای ما مایه مباهات است که امروز کنگره‌ای از دانشمندان عالیقدر برای مطالعه درباره تأثیر تمدن ایران در یونان و رُم تشکیل می‌شود. بدیهی است فرهنگ کهن ایرانی که به عنوان گرانبهاترین میراث تاریخی و ملی به دست ما رسیده است مایه سربلندی و افتخار ما است، ولی ما این میراث معنوی خود را یک میراث انحصاری ملی نمی‌دانیم، بلکه آن را قسمتی از میراث عظیم تمدن و فرهنگ بشری می‌شناسیم که هر یک از ملل قدیم و جدید جهان در تکمیل آن سهم خاص خود را داشته اند و دارند.
ما افتخار داریم که فرهنگ ما از روز اول فرهنگی بشری و جهانی بوده و همواره کوشیده است تا در خدمت جامعه بشری بکار رود. در این راه ما همانقدر که به تمدن یونان و رُم و سایر تمدنهای بزرگ شرق و غرب هدیه داده‌ایم به همان اندازه نیز بدان‌ها مدیونیم، و این مبادله ای است که ما بدان افتخار داریم، زیرا از همین مبادلات ارزش‌های فرهنگی و مدنی است که تمدن عظیم امروزی جهان زاییده شده است.


من به عنوان نگهبان میراث بزرگ فرهنگ کهنسال ایران تشکیل مجمع بزرگ امروز را در شهر رُم تبریک می‌گویم، و آمادگی کشور خود را برای توسعه هرگونه همکاری در این زمینه با تمام مراکز فرهنگی جهان به هر نوع که لازم و مفید باشد اعلام می‌دارم و به جامعه علم و فرهنگ ایتالیا که مبتکر ایجاد چنین مجمع عالی در راه تفاهم بیشتر و عمیق تر شرق و غرب شده است صمیمانه درود می‌فرستم.