مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۱۷ نشست ۵۰

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۲۹۵

۳ شنبه ۹ دی ماه ۱۳۳۱ - سال هشتم

شماره مسلسل ۵۰

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۵۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۳ شنبه دوم دی ماه ۱۳۳۱

فهرست مطالب:

۱ - طرح صورت مجلس
۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: کریمی - ذکایی – معتمددماوندی
۳ - تقدیم لایحه تمدید فرمانداری نظامی طهران بوسیله معاون وزارت دفاع ملی و بیانات ایشان در جواب آقای کریمی
۴ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسات ۲۷ و ۳۰ آذرماه
۵ - ختم جلسه بعنوان تنفس
۶ - سوالات نمایندگان

مجلس ساعت ۹ وچهل دقیقه صبح بریاست آقای محمد ذوالفقاری (نایب رئیس) تشکیل گردید.

- طرح صورت مجلس

۱- طرح صورت مجلس

نایب رئیس - جلسه رسمی است صورت غائبین جلسه گذشته قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)

غائبین با اجازه - آقایان: صراف‌زاده - راشد - دکتر ملکی - منصف - اورنگ

غائبین بی اجازه - آقایان: دکتر امامی - محمدحسین قشقایی - دادور - شاپوری - میلانی - مشار - زهری - تولیت - موسوی

دیرآمدگان با اجازه وزودرفتگان - آقایان: شوکتی ۳۰ دقیقه - جلیلی ۳۰ دقیقه - دکتر بقایی یکساعت - دکتر مصباح‌زاده یکساعت - اقبال یکساعت - محمد ذوالفقاری یکساعت ونیم - شبستری یکساعت وچهل وپنج دقیقه - عبدالرحمن فرامرزی یکساعت وچهل وپنج دقیقه - حمیدیه سه ساعت

دیرامدگان بی اجازه و زودرفتگان - آقایان: امیرافشار نیم ساعت. دکتر کیان نیمساعت. شهاب خسروانی یکساعت ونیم.

غائبین در رای - آقایان: افشارصادقی یک رای - ذکایی - یک رای - شهاب خسروانی سه رای

نایب رئیس - نسبت بصورت جلسه اعتراضی هست؟ آقای ناظرزاده بفرمایید

ناظرزاده - در بیانات بنده در جلسه قبل یک اشتباهاتی هست که تصحیح می‌کنم می‌دهم باداره تندنویسی

نایب رئیس - تصحیح می‌شود آقای وکیل‌پور

وکیل‌پور - در عرایض بنده در جلسه قبل یک اشتباهاتی شده که اصلاح می‌کنم می‌دهم به تندنویسی

نایب رئیس - اصلاح خواهدشدآقای مهندس حسیبی

مهندس حسیبی - در عرایض بنده یک اشتباهاتی شده‌است چون ازقرار معلوم خیلی تندصحبت کرده‌ام یک اشتباهاتی در صورت جلسه موجوداست اصلاح می‌کنم تقدیم تندنویسی می‌کنم.

نایب رئیس - اصلاح می‌شود آقای مهندس زیرک‌زاده

مهندس زیرک‌زاده - بنده گفته بودم (تعلیمات تحمیلی) نوشته شده‌است (تعلیمات تخریبی) تقاضامی کنم اصلاح شود.

نایب رئیس - اصلاح می‌شود نسبت بصورت مجلس دیگراعتراضی نیست (اظهاری نشد) چون عده کافی نیست تصویبش موکول ببعد می‌شود.

- بیانات قبل از دستور آقایان: کریمی - ذکایی – معتمددماوندی

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: کریمی - ذکایی - معتمددماوندی

نایب رئیس - چند نفرازآقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند آقای کریمی ما رعات یکربع را هم بفرمایید

نادعلی کریمی - بله چشم در ادوار گذشته گاهی اتفاق می‌افتاد که دولتها وزرای خودشان را به مجلس نمی‌فرستادند و گاهی هم ما از رادیو صدای گله را از نمایندگان ملت می‌شنیدیم ولی بنده خوشوقتم که جناب آقای دکتر مصدق در اغلب جلسات وزرای خودشان را به مجلس می‌فرستند و آقایان نمایندگان اگر انتقادی راهنمایی دارند مستقیما بخود آقایان تذکر می‌دهند و غالبا مورد توجه هم واقع می‌شود از این جهت نمی‌بایستی بنده بعنوان قبل از دستور این تذکر را اینجاب دهم و وقت آقایان نمایندگان را بگیرم ولی برای اینکه نطق قبل از دستور یکی ازسنن پارلمانی است و حق مجلس است (صحیح است) و با اینکه آقای دکتر مصدق دولتشان احتیاج باینکه تذکرات را آقایان نمایندگان علنا بدهند و از آنها بخواهند ندارند معهذا بنده برای حفظ این سنت مزاحم وقت آقایان شدم و ضمنا بعضی ازمخالفین نهضت ملی هم شاید این صرفنظرکردن آقایان نمایندگان را از نطقهای قبل از دستور و ندادن تذکرات را یک تعبیر بدی برای مجلس بکند که آبروی مجلس دوره هفدهم که همیشه همه نوع همکاری با دولت کرده‌است خوب نباشد و بنده می‌خواهم ادعاکنم که مجلس دوره هفدهم یکی از خودگذشتگی‌هایی کرده‌است که در دوران گذشته سابقه نداشته اختیاراتی است که برای سعادت ملت ایران روی اطمینانی که بشخص جناب آقای دکتر مصدق داشته‌است داده که تابحال در مشروطیت سابقه نداشته از این جهت بنده مزاحم شدم و تذکراتی که دارم بوسیله نطق قبل از دستور عرض می‌کنم.

با موقعیت مملکت و حساسیت آن دیگر مجال اینکه در کلیات صحبت کنیم نمی‌دهند بنده معتقدم که باید وارد جزئیات شد و باید تذکرات لازمه را متذکر شد و گفت روزیکشنبه یک دعوتی برای بنده آمد بنام صنف حمل و نقل متاسفانه بنده کمتر می‌توانم در این دعوت‌ها حاضربشوم ولی چون چند نفراز موکلین بنده در کرمانشاه که در آن صنف بودند خواهش کردند بنده هم حاضرشدم و جناب آقای دکتر سنجابی هم تشریف آوردند جناب آقای حاج سیدجوادی هم تشریف آوردند و بعد هم شنیدم جناب آقای مکی دعوت داشته‌اند و آمده‌اند در آنجا شکایت بود از اینکه امنیت برای حمل و نقل نیست بنده با اینکه به تیمسار سرلشگر علوی مقدم شخصا ارادت دارم ایشان برخلاف آن اخویشان بسیار افسر دمکرات و فهمیده و مودب و معقول و تحصیل کرده‌ای هستند (صحیح است) ولی خوب ایشان وارث یک تشکیلات خراب سابق هستند و نمایندگان حمل و نقل گفتند ۳۴ فقره سرقت در ظرف یکی دوماه اخیر در راه قزوین و تهران و حوالی تهران شده‌است و یک آلاتی هم ارائه می‌کردند خیلی مدرن و یک نوع گاز مخصوص و قیچی مخصوصی بود برای سیم بریدن که طناب محمولات را می‌برند و لاستیک و محمولات ماشین‌ها رابه سرقت می‌برند بعضی تشکیلات جدید درست کرده‌اند برای این کار کسانی که دولت آنها را از غارت مال مردم برکنار کرده‌است برای تخریب و اخلال دست باین کارها زده‌اند بنده توجه جناب آقای وزیر کشور را باین موضوع جلب می‌کنم که بهرعنوان شده‌است جلوگیری از این کاربفرمایند چون یکی از اصول لازم هر کشوری در درجه اول امنیت آن کشوراست این موضوع را مراعات بکنند اکنون که جناب آقای کفیل وزارت دفاع ملی تشریف آوردند بنده یادم افتاد که یک عده ازافسران راجع باینکه اجحاف و تبعیض در دادن درجه به آنها شده‌است باز شکایت دارند البته ممکن است وضع مملکت ما اقتضا نکند که بتمام افسران هم ساله مرتبا درجه بدهند بنده در این باب هیچ گفتگو و ادعایی ندارم فقط عرض بنده راجع به تعیض است می‌گویند که بعضی از آقایان افسران نقاط ضعفی داشته‌اند که می‌شده به آنها درجه ندهند ولی به آنها داده‌اند حتی درباره خود تیمسار معاون وزارت دفاع ملی بنده اطلاع حاصل کردم که در یک سال سه امتیاز دریافت کرده‌اند و هم بحمدالله از این موقعیت هم استفاده کرده و سرلشگر شده‌اند (خسروقشقایی - انصافا حقشان بوده‌است) (میراشرافی - جبران گذشته شده‌است) بنده بجای تیمسار سرلشگراز حسن ظن آقایان تشکر می‌کنم ولی بنده بطورمثال عرض می‌کنم که باید تبعیض نشود من شنیدم یک سرهنگ رحیمی هست بسیار افسر تحصیلکرده و لایقی است باو درجه نداده‌اند (گنجه - در آذربایجان هم زیاد هستند که به آنها درجه نداده‌اند) یک سروان حمید حمید هست که یک افسر تحصیلکرده و اروپا رفته ایست سه تا لیسانس دارد بسیار افسر وطن پرست و لایقی است باو هم درجه نداده‌اند یک کس دیگر از بنده تقاضا کرده‌است و نامه‌ای به بنده نوشته بنده نامه او را فرستادم به وزارت دفاع ملی گروهبان است استوار است نمی‌دانم تیمسار فرموده‌اند که این تشبث است و بعدا مثلا تنبیه می‌شود بنده می‌خواستم گله کنم که توسل یک مامور دولت به مجلس شورای ملی و به نمایندگان ملت این را بعنوان تشبث غیرقانونی تلقی نکنید اجازه بدهید ما واسطه بشویم و درد مامورینتان را عرض کنیم خودتان هم رسیدگی کنید دیگر زحمتی برایشان ایجاد نکنید مطلب دیگرکه می‌خواستم عرض کنم موضوع اجرای قانون است آقایان می‌دانند که همه مسئولیت دارید نظارت کنید که آیا قانون در سراسر کشور اجرا می‌شود یا نمی‌شود؟ بنده به آقایان عرض می‌کنم چند مرتبه هم این مطلب را روی وظیفه‌ای که دارم چون از طرفداران جدی دولت هستم و همین ماموریت را از طرف موکلین خودم داشته‌ام و دارم قبلا این تذکرات را به مامورین دولت و به وزرا مسئول داده‌ام چون توجه نکرده‌اند حالا اینجا برای اینکه در حضور موکلین خودم مقصر نباشم تذکر می‌دهم چقدر خوب شد که تیمسار تشریف آوردند بنده به آقایان اطلاع می‌دهم که در یک ناحیه‌ای بین کرمانشاه و کردستان بنام پاوره - نوسود- اورامان لهون - قشلاق و شمشیر و پنجاه‌آبادی و قریه آنجا مامور دولت وجودخارجی ندارد اداره آمار در آنجا ندارد دادگستری در آن ناحیه ندارد وزارت کشور در آنجا بهیچوجه نماینده ندارد یک عده خانه دو سه نفر معدود در آنجا هستند که مرحوم رزم‌آرا اینها را افسران افتخاری کرده بود و این روسای عشایر را برخلاف مصالح مملکت مسلح کرده بود و اینها را بهشان درجه و مدال داده بود که هر وقت سیاست خارجی اقتضا کند حکومت مرکزی را تضعیف کند و متزلزل کند آن سروان افتخاری سروان لهونی پسر جعفرسلطان معروف است که بارها برعلیه حکومت مرکزی قیام کرده و مبالع گزافی بدولت ضررزد و جوانانی کشته شدند تا توانستند آن منطقه را تصرف کنند و بعد که انگلیسها آمدند پسران او را بال و پردادند از بودجه وزارت دارایی از محلقند و شکر ماهانه تقریب دویست هزارتومان باین مرد متمرد بعنوان حقوق از بودجه قند و شکر می‌دادند و ایشان املاک مردم را در آن ضبط کرده‌است باغات مردم را ریشه کن کرده‌است اموال مردم را غارت کرده‌است هرچه داد و فریاد می‌زنند کسی بداد آن‌ها نمی‌رسد بنده توجه دولت رادراین باب جلب می‌کنم.

بنده با خود تیمسار در این باب قبلا صحبت کردم با دولت هم مذاکره کردم آقای نخست‌وزیر یک کارتی مرحمت کردند به بنده راهنمایی کردند با رئیس ستاد ارتش تیمسار سرلشگر بهارمست که بایشان هم ارادت دارم و بسیار مرد پاکی هستند ملآقات کردم ایشان متاسفانه فرمود باید استاندارکرمانشاه اظهارنظربکند که ما ارتش بفرستیم که قانون مملکتی را اجرابکند بنده معتقدم که این حرف صحیح نیست قانون باید در مملکت اجراشود اگر یک نقطه از نقاط مرزی کشور قانون اجرانشد موجب تضعیف دولت و تجری سایر نقاط کشورخواهدشد در این نقاط همیشه پادگانهای نظامی بوده یک گردان از طرف لشگر کردستان که آنوقت لشگر بوده‌است می‌آمدبه نوسود و پاوه و یک گردان هم ازطرف تیپ کرمانشاه بروانسر آقای اخگر اطلاع دارند همیشه می‌آمد باین حدود و این عده همیشه حافظ و نگهبان آن نواحی بوده‌اند و حالا دولت بکلی آنجا را رهاکرده و یک مرد اجنبی پرستی دارد آن جا را غارت می‌کند و مردم را در نهایت مضیقه گذاشته‌است مطلب دیگر که می‌خواستم عرض کنم راجع باین آبادی و عمرانی است که دولت شروع کرده بوسیله کمیسیون همکاری ایران و آمریکا بوسیله سازمان برنامه البته در بعضی از نقاط کشور یک اصلاحاتی شده استولی متاسفانه کرمانشاه فراموش شده‌است با این که آقای مهندس زنگنه مدیر عامل سازمان برنامه هستند و ایشان هم کرمانشاهی هستند بسیار مردم صحیح العملی هستند و از وقتی که متصدی اینکار شده‌اند اوضاع برنامه کاملا رضایت بخش است ولی ایشان از ترس اینکه بگویند تبعیض شده‌است راجع به کرمانشاه هیچ توجهی نکرده‌است یک معامله‌ای راجع به لوله کشی آب کرمانشاه شده‌است با آلمانها که نفت بدهیم و لوله بگیریم این معامله معوق مانده‌است برای لوله کشی تهران از کمیسیون همکاری ایران و آمریکا پول قرض کرده‌اند و کار لوله‌کشی را راه انداخته‌اند بنده استدعامی کنم که راجع به لوله‌کشی کرمانشاه که حقیقتا مردم در بی آبی می‌سوزند و عذاب می‌کشند توجهی بشود یعنی ازکمیسیون پولی قرض بکنند و کارلوله‌کشی را خاتمه بدهند.

امسال در کرمانشاه زن و بچه مردم برای گرفتن آب زیرکامیون می‌رفتند می‌رفتند از کامیونی که حامل آب بود آب بگیرند در اثر ازدحام و تشنگی و فشار زیر کامیون میرفته‌اند و له میشده‌اند و این‌ها نهایت درجه بهشان سخت گذشت همچنین پولهایی قرض داده‌اند به شرکتهای برق که برق شهرستانها تکمیل شود کرمانشاه از لحاظ برق فوق العاده در مضیقه‌است کیلواتی ۶ هفت ریال پول برق می‌گیرند و بتمام مردم هم نمی‌رسد آنهم ممکن بود کمک بکنند و نکردند بنده استدعا می‌کنم که دولت در این باره توجه بفرمایند. متاسفانه جناب آقای مهندس معظمی تشریف ندارند و راجع بخرابی تلفن کرمانشاه هم خیلی شکایت می‌شود حالا که ما همکاری کردیم با دولت والحمدالله تلفن ملی شد بنده خواهش می‌کنم که جناب آقای مهندس معظمی توجه عاجلی بکنند به تلفن کرمانشاه (امامی اهری - بهمه جا) موضوع دیگر راجع به وضع فرهنگ کرمانشاه است. کرمانشاه آقایان وضع فرهنگی خیلی رقت باری دارد همانطوری که جناب آقای ذوالفقاری در پشت این تریبون یک حقایقی را گفتند متاسفانه یک جرقه‌ای از این شعله بکرمانشاه سرایت کرده سه روز قبل روز روشن یکعده‌ای عناصر فریب خورده اسلحه سرد و چوب و چماق برده‌اند در صحن مقدس دبیرستان مخفی کرده‌اند و بعد یک بلوایی راه انداخته‌اند و قریب سی چهل نفراز طرفداران دولت را که ملی به آنها می‌گویند همه آنها را زخمی و مجروح کرده‌اند بنده توجه آقای وزیر فرهنگ را که متاسفانه تشریف ندارند بوضع رقت بار فرهنگ کرمانشاه جلب می‌کنم و تقاضا می‌کنم یک توجه بیشتری بوضع اداره فرهنگ کرمانشاه بکنند موضوع دیگر که می‌خواستم عرض کنم راجع بوضع اتوبوسرانی و این لایحه‌ای است که دولت به مجلس آورده‌است در تمام دنیا اتوبوسرانی یک نظم و ترتیبی دارد جز مملکت ما (صحیح است) بالاخره باید ترتیبی داده شود آقایان صاحبان اتوبوسها در این معبر مجلس در این صحن مجلس با بنده غالبا در این دو روزه شاید با اغلب آقایان نمایندگان هم تماس گرفته‌اند و می‌گویند ما مالکین اتوبوس‌ها هستیم و یک حق تشرفی داریم و مثلا یکنفرممکن است چند هزار تومان مخارجی کرده باشد برای داشتن یک تابلو و این ممکن است البته یک حق تشرف تقدمی داشته این جای تردید نیست ولی باید حتما آنها باشد متذکرباشند که مردم هم یک حقوقی دارند شهرداری و خود دولت هم راجع باین خیابانها که حق خیابان و حق عبورخیابان که با دولت است و همچنین انتظامات شهرکه با دولت است یک حقی دارد باید یک حقی برای دولت قائل بشوند که دولت حق دارد تجدید نظربکند از این جهت آنها شکایتشان بنظر من قابل شنیدن هست که می‌گویند بایستی حقوق ما محفوظ بماند ما را مثل سایرین در یک جهت برانید در این که این قانون حتما می‌بایستی تصویب شود در این هم شک و تردید نیست بنده در این باره هم ازهمقطاران تقاضا می‌کنم که یک چاره جویی بکنند و یک تصمیمی بگیرند که بقول معروف نه سیخ بسوزد نه کباب هم قانون اجرا شود و هم نظم و ترتیب برقرار بماند و هم حقوق صاحبان اتوبوس ازبین نرود...

نایب رئیس - وقت شما تمام شده

کریمی - بنده دو کلمه از عرایضم بیشترباقی نمانده‌است یکی اینکه خواستم استدعاکنم ازدولت در این موقع که باصلاحات پرداخته‌است و قدمهای بیشتری هم برای اصلاحات مملکت برداشته‌اند مردم خیلی از گرانی اجاره خانه‌ها و مستغلات شکایت می‌کنند از این بابت هنوز اعتنایی نشد اگر یک توجهی دولت در این قسمت بکند موجب رفاه مردم خواهد بود آقای چای لاهیجانی هم که خیلی گران شده‌است دولت یک توجهی هم در این باره باید بکند.

مهندس غروی - بنده اخطاردارم

عبدالرحمن فرامرزی - ماده ۹۰ چون ایشان چائی هستند.

نایب رئیس - آقای ذکایی

ذکایی - جناب آقای کریمی راجع به کرایه خانه‌ها تذکراتی دادند و جناب آقای مهندس حسیبی هم در جلسه گذشته یک طوماری به مجلس دادند که امیدوارم مورد توجه دولت قراربگیرد. بنده خواستم در این مورد یکقدری مشروحتر بعرض آقایان برسانم البته بر هیچیک از آقایان محترم پوشیده نیست که یکی از خواسته‌های اساسی مردم خصوصا مردم تهران موضوع تقلیل کرایه خانه و مسکن است که در تقلیل هزینه‌های زندگی عمومی و معیشت مردم تاثیر بسزایی دارد و حقیقتا هم این کرایه خانه‌ها برای اکثریت مردم طاقت فرسا گردیده و هرچه زودتر باید این بار سنگین از دوش مردم کاسته شود شاید امروز سه چهارم ساکنین شهر تهران از داشتن خانه و مسکن شخصی محروم هستند و مجبورند برای تهیه مسکن خود هرماه مبلغ هنگفتی نسبت به درآمدهای خود بعنوان کرایه خانه به مالکین بی انصاف خانه‌ها و مستقلات بپردازند.

بعد از شهریور ۱۳۲۰ که اکثرمردم ولایات در اثر درماندگی و از روی استیصال به تهران روی آوردند جمعیت تهران بطور کاملا محسوسی روبازدیاد گذاشت و صاحبان سرمایه نیز از این موقعیت استفاده کرده دست به ساختن خانه‌های متعدد زدند و با قیمت‌های غیرعادلانه ایی آنها را بمردم اجاره دادند دولت‌های سابق نیز اندک توجهی در این موضوع به نفع طبقات محروم و اجاره نشین نکردند چون آنها نمی‌خواستند اندک لطمه ایی به منافع سودپرستان بخورد و بدین ترتیب روز بروز کرایه خانه‌ها بطور سرسام‌آوری بالارفت بطوریکه امروز دیگر برای مردم طاقت فرسا و غیرقابل تحمیل شده‌است امروز که زندگی اکثریت مردم پریشان حال و نابسامان است این کشور با دشواری‌ها همراه است از طرف دیگر هم دست اجانب می‌خواهند هر روز بیشتر ملت ما که در مضیقه‌اند چرا باید اجازه داده شود که یک دشواری بزرگ با سایر دشواری‌ها بر مردم تحمیل شود چرا باید تلث حقوق و درآمد اکثریت مردم زحمتکش بعنوان کرایه خانه به جیب سودپرستان بی انصاف ریخته شود آنگاه این مسکن‌ها هم که بنام خانه با این کرایه‌های گزاف برمردم اجازه می‌دهند حقیقت خانه نیستند و این خانه‌ها که اکثر معلمین و کارمندان دولت و سایر طبقات متوسط سکنی دارند اگر در نظربگیریم خانه‌هایی هستند که نه اطاق کافی نسبت به جمعیت خانواده دارند و نه اکثر دارای برق و آب و لوازم زندگی امروزی می‌باشند حال دیگر وضع خانه‌هایی را که طبقات پایین تر در آنجا زندگی می‌کنند خوب می‌توان حدس زد غالبا اطاقهای تنگ تاریک و نمناک در مکانهای پر از کثافت خانه‌های آنها را تشکیل می‌دهند یک معلم و یک کارگر مگر چقدر درآمد دارد که علاوه بر تحمل زندگی دوزخی در این قبیل مکانها یک سوم حقوق خود را نیز تسلیم صاحبان خانه‌ها که غالبا نفع طلبان بی انصاف هستند بنمایند و چون این طبقات مبلغ قابل توجهی از درآمد خود را نیز بدین وسیله از دست می‌دهند بالطبع از لحاظ مادی دچار بحران می‌شوند حال تازه تنها کرایه خانه‌ها نیستند که مردم را در تنگنای فشار قرارداده بلکه کرایه گزاف معازه‌ها و سایرمستقلات نیز سبب بحران وضع مالی عمومی هستند زیرا وقتیکه مغازه‌ای باکرایه هنگفتی به اجاره داده می‌شود صاحب مغازه نیزبالطبع ناچاراست که این کرایه را برروی اجناس مورد فروش بکشد و آنها را با قیمتهای گرانتری در اختیار مردم بگذارد و بدین وسیله من غیرمستقیم پول مردم به جیب‌های سودپرستان می‌ریزد. و حقیقتا این وضع نمی‌تواند دوام داشته باشد مردم باید از لحاظ مادی در رفاه و آسایش باشند معلم و کارمند دولت کارگر تا یک زندگی راحت و آسوده نداشته باشند نمی‌توانند خوب انجام وظیفه نمایند و در نتیجه ضرر آن بکلیه اجتماع متوجه می‌شود همین آقای صاحبخانه اگر فرزندش در مدرسه خوب درس یادنگیرد و یا کارش در اداره و کارخانه خوب پیش نرود فورا زبان بانتقاد از معلم و کارمند و کارگر می‌گشاید بدون اینکه توجه کند که اول باید وسایل زندگی معلم و کارمند و کارگر را مهیا ساخت و سپس از آنها انتظار تدریس خوب و کار خوب را داشت و همین آقایان صاحبان خانه‌ها هیچوقت حاضر نیستند که موقع کرایه دادن خانه‌های خود رعایت عدل و انصاف را بکنند و هرمبلغی کرایه‌های که دلخواه خودشان باشد به مستاجر تحمیل می‌کنند اشخاصی هستند زمین را متری دهشاهی یک ریال در بهترین نقطه‌های شهر خریده‌اند و امروز آنها را خانه و مغازه ساخته با قیمتهای گزاف و کمرشکنی به مردم بیچاره تحمیل می‌نمایند و بدون توجه به ارزش قیمت این زمینها و مستقلات روزبروز به نسبت ترقی نرخ دلار و لیره بالامی برند.

این که ملاحظه می‌فرمایند بیشتر ناراضی‌ها در تهران هستند از عوامل عمده آن همین موضوع کرایه بی تناسب خانه هاست والا سایر هزینه‌های زندگی نسبت به شهرهای دیگر چندان زیاد نیست بنابراین باید قانون تعدیل مال الاجاره‌ها و پایین آوردن کرایه خانه‌ها در راس اصلاحات قرارگیرد حال که دولت جناب آقای دکتر مصدق مشغول اصلاحات است امیدوارم با در نظرگرفتن رفاه و آسایش عامه و بسا استفاده از اختیاراتی که دارند تصمیمات جدی و مقتضی در این مورد هم اتخاذنمایند. و آن آقایانی که هم منافع هنگفت شان کمی کاسته می‌شود باید بدانند اگر اصلاحی در تعدیل مال الاجاره‌ها و رفاه عمومی نشود ممکن است سرنوشت شومی در پی داشته باشد که آنوقت نه از خانه چیزی می‌ماند و نه از صاحب خانه

نایب رئیس - آقای ذکایی تامل بفرمایید اکثریت نیست (پس از چند لحظه اکثریت شد) بفرمایید

ذکایی - عرض دیگر بنده بطوریکه چندی قبل هم بعرض مجلس شورای ملی رسید موضوع راه گیلان و خلخال است که استان مهم آذربایجان و گیلان را بهم اتصال می‌دهد که از نظرموقعیت اقتصادی و تجارتی کمال اهمیت را دارد چون از لحاظ وضع جغرافیایی و آب و هوا محصولات استان‌های مزبور از همدیگر متمایز می‌باشند برنج و محصولات جنگل و صیدهای دریایی گیلان مورد مصرف و احتیاج نقطه آذربایجان بالعکس غلبه و خشکبار و سایر امتعه آذربایجان در گیلان محل استفاده‌است متاسفانه بواسطه فقدان راه شوسه تجارتی نزدیک که از نظرحمل و نقل مقرون به صرفه باشد بطوریکه لازم است مبادلات تجارتی صورت می‌گیرد راه اسالم و خلخال که اقصر فاصله بین دو استان مزبور است در مبادلات اجناس تجارتی و فعالیت اقتصادی هر دو استان اثرات و منافع شایان در بردارد گذشته از این در قرن بیستم و دراین عصر برق و ماشین هنوز صد و بیست هزار مردم خلخال از هرگونه مزایای این عصر کاملا محروم هستند تا حدی که مبادلات مختصر تجارتی را با کمک چارپایان انجام می‌دهند و مخصوصا در فصل زمستان این وضع رقت بار می‌شود زیرا همه سال عده‌ای مردم زحمتکش و چارپاداران در اثربرف و سرمای شدید در سرگردنه بین گیلان و خلخال با مرگ جانگدازی روبرو می‌گردند.

تاکنون چندین مرتبه ازطرف وزارت راه برای ساختمان راه مزبور تصمیم گرفته شده متاسفانه بی نتیجه مانده حتی در سال ۲۹ مبلع دو میلیون اعتبار شروع به ساختمان راه مزبور در کمیسیون بودجه مجلس بتصویب رسید باز بواسطه عدم پرداخت وجه نیمه تمام ماند چون اتصال راه مزبور برای اهالی خلخال و گیلان موضوع حیاتی است فعلا که نظردولت متوجه ترمیم اقتصادی کشور است استدعا دارم توجه سریع در این موضوع مبذول شود. ضمنا اگر از وقتم باقی مانده باشد می‌دهم به آقای اخگر

نایب رئیس – از وقت شما فقط دو دقیقه مانده‌است

اخگر - بنده از آقای معتمددماوندی هم وقت گرفته‌ام اگر چیزی باقی ماند در آخر صحبت می‌کنم.

نایب رئیس - آقای معتمددماوندی

معتمددماوندی - آنچه که بنده را وادارکرد امروز مختصری وقت آقایان را بگیرم موضوع شیلات و تحصن صیادان بندرپهلوی در تلگرافخانه بندرپهلوی است که قریب دو روز است نزدیک به هزار نفر فعلا در تلگرافخانه بندرپهلوی متحصن هستند. راجع به شیلات دوست عزیزجناب آقای ناصر ذوالفقاری یک حقایقی فرمودند که باید عرض کنم که اطلاعات بنده هم بیش ازآنچیزی است که ایشان در این زمینه فرمودند و درحقیقت اگر بخواهیم برای مداخلات نامشروع و ناروای شیلات که در این مدت در داخل مملکت نموده‌اند و همین عده‌ای ازایرانی نماهاو آنهایی که همیشه فریب خورده‌اند عرض بکنم به اصطلاح آن شعرمعروف یک دهن خواهدبه پهنای فلک تا بتوانم علل و جهاتی را که این دستگاه مخرب در طول مدتی که در مملکت مابوده و برعلیه استقلال مملکت ماقیام کرده‌است بیان کنم شاید مثنوی‌ها بقطر هفتادها هزار من لازم باشد و با اینکه ایشان تذکراتی دادند و شاید دولت هم توجهی داشته و اخیرا وزارت دارایی نماینده‌ای انتخاب کرده‌است بعنوان مدیرعامل که ایشان سالهای متمادی در شیلات بوده ولی اخیرا مدت چند سالی بود که از شیلات بیرون آمده بود و در سازمان برنامه کار دیگری می‌کرد آقای بهنام ایشان به معیت یکی از اعضای هیئت مدیره آقای خلیلی به بندرپهلوی تشریف برده‌اند همین دو روز پیش البته بنده را ملآقات کردند و من هم جهات مختلف مداخلات شیلات را به آقایان تذکردادم الان دولت باید مخصوصا جناب آقای وزیر کشور توجه کنند که یک ماه بیشتر به آنچه که ازدبه این آقایان باقی مانده نمانده‌است بعد از این یک ماه خواهی نخواهی باید شیلات را ترک کنند و توجه داشته باشید که بندرپهلوی الان یک وضعیت خاصی پیدا کرده از هر جهت و الان شبیه به یک محلی است که مملو از باروت فشرده باشد و منتظر کوچکترین جرقه‌ایست و برای اینکه ذهن حضرت مستطاب عالی جناب آقای وزیر کشور روشن باشد.

بنده باید عرض کنم که بندرپهلوی با هیچیک از نقاط گیلان قابل مقایسه نیست در تمام نقاط گیلان خداوند متعال تفضل فرموده‌اند باستثنای بندرپهلوی بندرپهلوی یک شهریست که بیش از چهل هزار جمعیت دارد و اطرافش فاقد همه گونه وسایل معیشت برای مردم آنست زیرا نه زمین دارد و نه آب برای زراعت مردم این سامان در اثر تجارت امرار معاش می‌کردند از وقتی که روسیه باینصورت درآمد تجارتشان از بین رفت ناچار یکعده زیادی مهاجرت کردند و بداخل مملکت آمدند ولی یکعده‌ای که بیچاره و مفلوک بودند و نمی‌توانستند مهاجرت کنند آنجا ماندند الان امرار معاششان صرفا با صید می‌شود قریب پنجهزار نفر بلکه بیشتر در سال باید از صیادی امرار معاش بکنند شیلات در سنوات گذشته فشارآورد و یک آئین‌نامه‌ای تدوین شد البته بنفع شیلات و حالا یکعده‌ای که آنجا مشغول صیادی بودند عناصری پیدا شدند که اخلال می‌کنند که بعضی از آنها منتسب به دستگاههای دولتی هستند وادار کردند نماینده دولت که فرماندارباشد و نماینده وزارت راه که رئیس اداره بندر باشد جلوی آنها را بگیرند و الان اینها دو روز است که در تلگرافخانه متحصن هستند بدون اینکه کوچکترین توجهی به حرف‌های این اشخاص بشود آقای وزیر کشور یک ماه مانده‌است باینکه این دستگاه را از دستهای منحوس کوتاه کنید بگذارید در این یکماه در بندر پهلوی که یک نقطه حساس مملکت است از لحاظ سیاست تشنجاتی پیدانشود الان باید دستور بفرمایید که جناب آقای استاندار گیلان که بنده چند روز پیش هم ایشان را دیدم واشهدبالله می‌خواهند کارهایی بکنند و می‌کنند و من هم تا آن اندازه‌ای که درباره اختلاف مالکین و زارعین پیش آمد و ایشان اقدام کرده‌اند ممنونم. دستور بفرمایید که به بندرپهلوی تشریف ببرند و فرمانداری هم تعیین کرده‌اید ایشان را بخواهند و با رئیس بندر و سایر روسای آن شهرستان برای این کار علاجی بکنند و من از اینجا پیامی برای آنهایی که متحصن هستند می‌فرستم و می‌گویم برای خاطر مملکت از تحصن امروز دست بردارید (نمایندگان - احسنت) برای اینکه ما در درجه اول بوطنمان علاقه مندیم. چون ایران نباشد تن من مباد برای اینکه هیچگونه تشنجی نباشد باید از تحصن دست بردارند ولی بشرط این که فرماندار شما بحرفشان گوش بدهند. آنجا نقطه مهمی است جناب آقای زیرک‌زاده جناب آقای مهندس حسیبی (مهندس حسیبی - بله چشم) باید توجه داشته باشید که این موضوع شیلات با نفت جنوب الان هیچ فرقی ندارد (صحیح است) همان وقتیکه ملت ایران تلاش می‌کرد برای خلع ید الان هم همان تلاشهای خائنانه‌ای را که ملت ایران آرزوی او را از دیر زمانی دارد باید بکنیم برای خلع ید آنها (صحیح است) بنده در بندرپهلوی بودم خانم مدیر تنها دبیرستان آنجا فریاد می‌زد که چند نفر دخترانی که پدرانشان در شیلات هستند تمام این مدرسه را مغشوش کرده‌اند و ما نمی‌توانیم از اینها هیچگونه جلوگیری کنیم برای اینکه منازل اینها در شیلات است و پدرانشان در شیلات کار می‌کنند آنجا شبها جلساتی دارند و حتی زنهایی که در آنجا بعنوان ماشین نویسی و سایر قسمت‌ها کار می‌کنند در این جلسات هستند شما ملاحظه کنید ببینید یکنفر گیلانی در تمام شیلات عضویت ندارد هر چه هست ارمنی هست هر چه هست آسوری هست مهاجر هست و تمام زیر سر این اشخاص است اگر شما بخواهید تمام بندرپهلوی را کنترل کنید اشکالی ندارد ولی شیلات را نمی‌توانید کنترل کنید تمام دروازه‌های آنجا بسته‌است و کسی نمی‌تواند بدون اجازه وارد آن جا بشود اگر شما که وزیر کشور هستید خواستید به آنجا وارد بشوید شما را هم راه نمی‌دهند و شما را که وزیر کشور هستید اگر نشناسند مطمئنا راه نمی‌دهند برای اینکه باید با تلفن از مدیر عامل آنهم با زبان روسی سوال کنند آقای آمده‌است اینجا اجازه داریم راهش بدهیم یا نه؟ تا او بپرسد این آقایی که آمده‌است کیست بعد اجازه بدهند شما را راه بدهند و با این کیفیت شبهادرآنجا جلساتی می‌شود و بنده ازجناب آقای سرهنگ زند که خیلی علاقه نشان می‌دهد و خیلی زحمت می‌کشدومجاهدت می‌کنند و همچنین مامورین انتظامی متشکرم ولی آنها در مورد شیلات اطلاعی ندارند چه کنند که در داخل شیلات راه ندارندتمام عواملی که در آنجاهستند قسمت عمده آنها ازمهاجرینند که در نتیجه این جنگ اخیر آمده‌اند بایران و تمام اینها در کارهای حساس شیلات واردند شما تشریف بیاورید یک نفرگیلانی یکنفراهل بندرپهلوی نیست برای اینکه اگر گیلانی برود آنجا اوامر آنها رانمی‌کند امتثال حرفهای آنها رانمی‌کند برای اینکه اگر به آنها بگویند شما بابارکاسهای صیادی که دارید آنجامی‌روید صیدمی‌کنید اسلحه‌ای که در آنجاهست بیاورید در کنارساحل لاهیجان آنها این کار را نمی‌کنند کما اینکه چندی پیش عده‌ای از آنها را گرفتند و همه دیدند دستگاههای صیادی در مقابل کوچصفهان که جنگلهای انبوهی دارد شبها درآنجا باچراغ علامت می‌دهند بعد از چندی متوجه شدند که این بارکاسهای صیادی در آنجا اسلحه پیاده می‌کنند آدم پیاده می‌کنند بجای اینکه بروند آنجاصیدبکنند این کارهارا انجام می‌دهند البته مامورین انتظامی هم دنبال آنها هستند و تیپ گیلان هم خوب دقت می‌کند و ما از آنها ممنونیم اما مادامی که این دستگاه بدستمان نیفتاده نمی‌توانیم کنترل بکنیم مادربندر پهلوی به آنها فشار داریم مطمئن باشید عده‌ای آنجاهستند که سرشان را بکف دستشان گرفته‌اند و اگر کوچکترین اقدامی کنند آماده‌اند که به مملکت خدمت کنند فداکاری کنند و این مردم مرزنشین که سالیان متمادی سینه‌های خودشان را سپربلاکرده‌اند امروز نباید برای خاطر شیلات از حیز زندگی بیفتند آنها سه ماه ازسال راکه شدیدترین مدت ایام سال است در دریاجان می‌دهند آمارغرق شدگان در دریا راهمه ساله ببینید اینها بعلت نداشتن وسایل خودشان راغرق می‌کنند و شیلات آنها را راه نمی‌دهد و کاری به آنها واگذارنمی‌کند اینها خانواده دارند آقای وزیر کشور بایک بدبختی دارند زندگی می‌کنند و خدای من شاهداست بچه هایشان سترعورت ندارند اگر غیرازاین بود دیوانه نبودند که بروند در آبهای سرد با طوفان سهمگین و خشمناک دست بیقه شوند برای امرار معاش زن و بچه خودشان الان استدعا می‌کنم دستور بفرمایید بجناب آقای استاندار بروند و به آقای فرماندار مذاکره بکنند منهم بنام ملت ایران و بنام این مملکت چون مردم بندرپهلوی طرفدار جناب آقای دکتر مصدق هستند و بجناب آقای دکتر مصدق ایمان دارند و معتقدند که جناب آقای دکتر مصدق برای مملکت کار می‌کنند الان باید باین آقایان بگوییم که چند صباحی که شما را از کار بیکار کرده‌اند غمگین نشوید دولت خودش متوجه این قسمت هست جناب آقای وزیر کشور توجه دارند فورا باید از تحصن خارج بشوید اگر وطن پرست هستید و قطعا آنهایی هم که در تحصن هستند اغلب مملکت خودشان را دوست دارند شاهنشاه را دوست دارند نخست‌وزیرشان را دوست دارند و می‌دانند که الان در این مملکت یک موقع بحرانی است و باید با دولت تشریک مساعی بکنند این بود آنچه که بنده را وادارکرد در این موضوع تذکری بدهم و البته مسائل مختصر دیگری هم داشتم ولی چون این مسئله در درجه اول اهمیت برای بنده بود لذا از بقیه مطالب صرف نظرمی‌کنم و امیدوارم در این مدت یکماه که بعد از ان ما می‌توانیم این دستگاه را از روس‌ها بگیریم و در اختیار ملت ایران بگذاریم هیچگونه پیش آمدی برای مملکت ما مخصوصا در بندرپهلوی نکند در ضمن آن طوریکه بنده شنیده‌ام بعضی از مامورین در اینکار دست دارند تحقیق کنید اگر اینطوراست فورا آنها را از بندرپهلوی بخواهید (میراشرافی - آقای مورخ الدوله سپهر خودش جزء جاسوسها است آنجا) همه هستند دیگران هم هستند تعقیب بکنید بنده اسامی اینها را نمی‌گویم در هر مقامی که هستند چون این یک ماه باید بسیار بسیار مواظب بود دستور بدهید که این مامورین در این یک ماه آنجا نباشند والا ممکن است ایجاد بلوا بشود که در این تشنجات حتما شیلات هم دست دارد ضمنا از موقع استفاده می‌کنم و سه فقره سوال از آقای وزیر راه و آقای وزیر کار کرده‌ام که تقدیم مقام ریاست می‌کنم (میراشرافی - آقای معتمددماوندی راجع به مورخ الدوله سپهرنفرمودید که خودش آنجا مشغول جاسوسی است) ضمنا چند دقیقه از وقتم را که باقی مانده به آقای اخگر می‌دهم

نایب رئیس -آقای اخگر پنج دقیقه وقت دارید بفرمایید

اخگر - بنده مسائل بسیار مهمی دارم که باید عرض کنم و این وقتی هم که حالا نصیبم شده‌است کافی نیست اجازه بفرمایید و موافقت بفرمایید که در جلسه بعد اول وقت بنده عرایض خودم را بعرض برسانم و باقی وقتم را می‌دهم به آقای مهندس غروی

نایب رئیس – دیگر وقتی نیست و نمی‌شود که یکمرتبه بشما بدهند و شما هم بدیگری بدهید.

- تقدیم لایحه تمدید فرمانداری نظامی طهران بوسیله معاون وزارت دفاع ملی و بیانات ایشان در جواب آقای کریمی

۳- تقدیم لایحه تمدید فرمانداری نظامی طهران بوسیله معاون وزارت دفاع ملی و بیانات ایشان در جواب آقای کریمی

نایب رئیس – وارد دستورمی شویم جناب آقای سرلشگر مهنا بفرمایید (خسرو قشقایی - سوالات کی مطرح می‌شود؟)

معاون وزارت دفاع ملی (سرلشگر مهنا)- بنده لایحه تمدید حکومت نظامی رابرای مدت دو ماه در شهرستان طهران به مجلس شورای ملی تقدیم می‌کنم. چون جناب آقای نادعلی کریمی فرمایشاتی فرمودند اگر آقایان اجازه بفرمایید چند کلمه جواب ایشان راعرض کنم.

نایب رئیس - بفرمایید

گنجه - بفرمایید منتهی بلندتر و پشت میکروفون

معاون وزارت دفاع ملی - اولا ایشان ضمن بیاناتشان دومرتبه بنده را کفیل وزارت دفاع ملی فرمودند بنده فقط یک معاون بی اختیار وزارت دفاع ملی هستم (ناظرزاده – چرا بی اختیار؟) موضوع دیگر در مورد ترفیعات افسران ارتش فرمودند البته آقایان باید مستحضر باشند که موضوع ترفیعات در ارتش شامل یک مقرراتی است که بایستی بامنتهای دقت همیشه اجرا بشود بنده ادعا نمی‌کنم که در تمام مراتب این مقررات و این قوانین صددرصد اجراشده و هیچ اعمال نظر و نفوذ خاصی در ان نشده‌است این را هم عرض می‌کنم چون هیچوقت دخالت در این امر نداشته‌ام ولی برحسب تصادف و اتفاق متاسفانه یا خوشبختانه در سال جاری برحسب امر جناب آقای نخست‌وزیر بنده خودم شخصا از نزدیک در این امور دخالت داشتم و نظارت کردم و لااقل برای این یک مرتبه می‌توانم حضور آقایان بانهایت اطمینان عرض کنم که حداکثردقت ممکنه‌ای که ازبشر جایزالخطاممکن است در این عمل انجام شده یعنی یک اشخاصی که حقی داشتند حقشان داده شده و اشخاصی که حق نداشته‌اند بانهایت سختی جلوشان گرفته شده‌است البته بایستی عرض کنم اشخاصی که حقی نداشتند و ترفیع گرفته‌اند شاید تصورمی‌کنم که بیست سال دیگرهم اگر در ارتش بمانند و بنده هم باشم ترفیع نخواهند گرفت البته این اشخاص ناراضی هستند تشبث می‌کنند وبنده هم مثل یک معاون وزارت دفاع ملی بهیچوجه نگران وناراضی نیستم که آقایان محترم هرجا حق کشی تصور فرمودند مراجعه بفرمایند خیلی هم خوشوقت می‌شوم (امامی اهری - بکی باید مراجعه بکنند؟) به بنده بنده برای این کارهستم در آنجا (نمایندگان - احسنت) ولی استدعا دارم که آقایان با فکر قبلی تشریف نیاورند یعنی بنده را قبلا محکوم ندانند اگر آقایان تشریف بیاورند و پرونده هریک از این افسرانی که شاکی هستند ملاحظه بفرمایند بدون استثناء باید از بنده تقدیرکنند که بدون استحقاق به اشخاص ناباب درجه داده نشده‌است امروز ارتش نهایت سعی و جدیت را دارد برای اجرای منظور و منویات آقایان محترم حقیقتا اشخاصی را که لایق نیستند خدمتگذار حقیقی نیستند آنها را نباید فرصت زیادتر از این بهشان بدهند و اگر چنانچه آقایان بنده و امثال بنده و همقطاران بنده را تشویق نفرمایند تصور می‌کنم که باین منظورنخواهیم رسید. بنابراین من مخصوصا از جناب آقای نادعلی کریمی تقاضا می‌کنم که راجع به هرکسی که نظری دارند مخصوصا تشریف فرما بشوند بنده پرونده و خلاصه پرونده آنها را خدمتشان می‌گذارم (کریمی - خوشبختانه بنده هیچ نظر خصوصی ندارم) عرض کنم جناب آقای نادعلی کریمی ضمنا چند کلمه‌ای راجع بخود بنده فرمودند بنده با اینکه در تمام عمر سعی کرده‌ام در هر پست و مقامی که بودم کسی از بنده نه خوبی و نه بدی حرفی بزند بهمین جهت هم هیچگونه ادعایی برای هیچ مقامی ندارد و از نظرخودم هم ارزش قایل نیستم نه این خودم آدم بزرگی هستم بنده فقط یک چیزمی‌خواهم و آن این است که در تمام مدت عمرم فرصت برای انجام یک خدمت پیداکنم نه بدرجه نه با پیشنهادات ایشان ونه بنشان بهیچ چیزبنده پابند نبودم ایشان فرمودند در ظرف یکسال به بنده سه امتیاز داده شده‌است باید عرض کنم که ۴ امتیاز به بنده داده شده‌است (شمس قنات‌آبادی - مبارک است) ولی ضمنا عرض کنم اگر چنانچه بنده در مدت خدمتم دنبال امتیازات می‌رفتم خیلی بیش از دیگران امتیازات داشتم و این امتیازات را هر روز آقایان اراده بفرمایند با نهایت افتخار تقدیم می‌کنم تمام امتیازات و واکسیلها را و می‌روم منزلم. اما استدعا می‌کنم در این چند روزی که به بنده فرصت خدمتگذاری داده شده‌است بنده را حقیقتا برای اجرای منظور مقدسی که بنده هم یک عامل کوچکی هستم تقویت بفرمایید (صحیح است) (بهادری - خیلی صحیح است) در موضوع منطقه غرب شرحی فرمودند

خسرو قشقایی – بسیار کارهایتان خوب بوده‌است همه از جناب عالی تعریف می‌کنند

نادعلی کریمی - آقای قشقایی چه عجب

ناظرزاده - یک حسابی است (صحیح است. صحیح است)

معاون وزارت دفاع ملی - تمنی می‌کنم هیچوقت اظهار مرحمت نفرمایید (اشاره به آقای قشقایی) رضایت شخص خودم از خودم بالاترین تشویق است برای خودم خیلی معذرت می‌خواهم وقت آقایان محترم را راجع بخودم که خیلی نآقابل هستم زیاد گرفتم (شمس قنات‌آبادی - صحیح است) البته صحیح است راجع بموضوع پادگان غرب آقای کریمی شرحی فرمودند بنده چون در جریان گسترش قوا در آنجا زیاد وارد هستم و موضوع مربوط به ستاد ارتش است بهمین جهت آقای نادعلی کریمی را هدایت کردم به ستادارتش البته اگر نتییجه مطلوبی گرفته نشده ممکن است مجددا مراجعه بفرمایند و بررسی شود و تا حدود توانایی در تامین منظور ایشان اقدام می‌شود دیگرعرضی ندارم

- اعلام تصویب صورت مجلس جلسات ۲۷ و ۳۰ آذرماه

۴- اعلام تصویب صورت مجلس جلسات ۲۷ و ۳۰ آذرماه

نایب رئیس - چون عده کافی است صورت جلسات ۵ شنبه ۲۷ و یکشنبه ۳۰ آذر ماه تصویبش را اعلام می‌کنیم.

- ختم جلسه بعنوان تنفس

۵- ختم جلسه بعنوان تنفس

نایب رئیس - لایحه شرکت اتوبوسرانی مطرح است یک پیشنهادی رسیده‌است که قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی تقاضادارم قبل از طرح لایحه شرکت اتوبوسرانی تهران نیمساعت تنفس داده شود. حسین مکی (جمعی از نمایندگان - مخالفی نیست)

نایب رئیس - چون مخالفی ندارد آقای مکی دیگر توضیح لازم نیست (صحیح است) و باید رای گرفته شود رای می‌گیریم به پیشنهاد تنفس آقای مکی آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد نیم ساعت تنفس اعلام می‌گردد.

(ساعت ده و نیم صبح مجلس به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)

نایب رئیس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری

- سوالات نمایندگان

سوالات نمایندگان

ریاست محترم مجلس شورای ملی متمنی است به آقای وزیر راه اطلاع بدهید که برای پاسخ به سوال زیرین بمجلس شورای ملی تشریف بیاروند.

سوال - علت آنکه وزارت راه از تاریخ تدوین قانون کار که چندین سال می‌گذرد تاکنون حاضر باجرای قانون کارو بیمه اجتماعی و صندوق تعاون و پرداخت حق السهم کارفرمابرای اجرای قانون مزبور استنکاف دارد چیست؟ تکلیف تضییع حقوق حقه کارگران اداره بندرپهلوی در قبال عدم اجرای قانون چه خواهد شد؟ وزارت راه تا چه تاریخ از اجرای قانون کار درباره کارگران مزبور امتناع خواهدداشت؟ معتمددماوندی


ریاست محترم مجلس شورای ملی متمنی است به آقای وزیر کاراطلاع بدهید که برای پاسخ به سوال زیرین به مجلس شورای ملی تشریف بیاورند.

سوال - علت آنکه تاکنون قانون کاردرباره کارگران اداره بندرپهلوی اجرا ننموده‌اند چیست؟ وتکلیف کارگران آنجا که چندین سال است حقوق حقه آنها تضییع می‌گردد چه خواهدبود؟ و آیا وزارت کار درنظرندارد که قانون کار - بیمه اجتماعی صندوق تعاون را درباره کارگران اداره بندرپهلوی اجرانماید. معتمددماوندی


ریاست محترم مجلس شورای ملی متمنی است به آقای وزیر راه اطلاع دهیدبرای جواب بسوال زیردرمجلس شورای ملی حاضرشوند.

سوال - راههای گیلان در اثرعدم توجه وزارت راه از حیز ارتفاع افتاده وخرابی‌های آن بقدری زیاد است که قابل توصیف نیست پلهای راههای قزوین برشت رشت به فومن پهلوی به آستارا در طول را طالش خراب و مخصوصا بعلت خرابی پل‌های راه طالش ارتباط طالش در فصل زمستان بعلت زیادی آبهای رودخانه باپهلوی ورشت قطع می‌شود برای ترمیم خرابی راههای گیلان و پلهای راههای گیلان که از هر جهت برای مملکت مهم است چه فکری شده‌است؟ آیادر برنامه ۵ ساله راهسازی مملکت برای ترمیم خرابیهای راههای گیلان و اسفالت کردن راههای گیلان چه پیش بینی‌هایی شده‌است. معتمددماوندی


ریاست محترم مجلس شورای ملی خواهشمنداست مقررفرمایید بجناب آقای وزیر خارجه اطلاع داده شود که برای پاسخ به سوال زیردرمجلس شورای ملی حضوربهم رسانند.

همانطوریکه در گذشته وبکرات ازدولت‌های وقت سوال شده بعضی ازسفارت خانه‌های خارجی در تهران دارای نشریات متعددوگاهی هم مضربحال استقلال مملکت هستند خواهشمنداست توضیح فرماینداولا بچه علت تاکنون اقدامی برای جلوگیری ازانتشاراین نشریات بعمل نیامده ثانیا دولت ایران در ممالکی که سفارت خانه‌های آنها در تهران بانتشار این اوراق مبادرت می‌ورزند اجازه عمل متقابل دارد یاخیر؟ ناصر ذوالفقاری ۳-۹-۳۱


سوال ازجناب آقای وزیر اقتصادی ملی. مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی خواهشمنداست به جناب آقای وزیر اقتصاد ملی ابلاغ فرمایند در مجلس شورای ملی حاضر شده پاسخ سوال ذیل را بدهند.

طبق اطلاعات موثقی که باینجانب رسیده و در بعضی از جراید هم منعکس شده در مورد صدور پروانه‌های برنج سوءاستفاده‌هایی شده‌است آیا وزارت اقتصاد ملی از جریانات بالا استحضاردارند یا خیر؟ ودرصورت اطلاع چه اقدامی فرموده‌اند. باتقدیم احترامات - بهاء الدین کهبد.

ریاست معظم مجلس شورای ملی خواهشمنداست مقررفرمایید جناب آقای وزیر اقتصادملی برای جواب به سوالات زیرهرچه زودتر در مجلس حاضر شوند

۱- جریان صدورپنجاه هزارتن برنج

۲- جریان معامله برنج با اندونزی وسوء استفاده که بضررحیثیت کشوردرمعامله شده‌است. دکتر بقایی کرمانی


ریاست محترم مجلس شورای ملی خواهشمنداست بجناب آقای وزیر دارایی اطلاع فرمایند که برای جواب به سوال زیردرمجلس حضوربهمرسانند.

سوال – با آنکه ثابت شده که چایهای قرمز موجود در گمرکهای جنوب و تهران فاسدو غیر قابل استفاده و مضربحال سلامت مصرف کنندگان است بچه مناسبت از طریق حراج بفروش میرسانند. پورسرتیپ


ازمقام ریاست محترم مجلس شورای ملی توقع دارم مقرر فرمایند وزیر دادگستری برای پرسش ذیل در مجلس حاضر شوند

درتعقیب ماده واحده ۲۵-۴-۱۳۳۰ راجع باوراق مکشوفه دستگاه جاسوسی کمپانی سابق نفت چه اقدامی شده؟

آیا کمیسیون تشکیل شده یانه؟

اگر کمیسیون تشکیل شده چه اشخاصی از طرف نخست‌وزیر انتخاب شده؟

و آثار عملی کمیسیون و محاکم چه بوده؟ سیدابوالحسن حائری‌زاده


ریاست محترم مجلس شورای ملی متمنی است بجناب آقای وزیر امورخارجه ابلاغ فرمایید در مجلس شورای ملی حاضرشده و به سوال زیر پاسخ فرمایند.

۱- در واقعه اخیر عراق از ایرانیان زائر و یا مقیم چند تن کشته وزخمی شده‌اند ؟

۲- وزارت امورخارجه برای حفظ جان ومال اتباع ایرانی مقیم در عراق و یا زائرین عتبات عالیات که هنگام بلوای مزبور در عراق بودند چه اقدامی نموده‌است؟

باتقدیم احترام - معتمددماوندی. ۲۰-۹-۳۱


از مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی توقع دارم مقررفرمایند نماینده دولت (وزیر دارایی) برای جواب پرسش ذیل در مجلس حاضرشوند.

پس از ملی شدن صنایع نفت و برسمیت شناختن آن در مجامع بین المللی (موضوع غرامت وخسارت که دولت ایران باید پس از رسیدگی بحساب از کمپانی مطالبه کند) تابحال چه اقدامی شده؟ و در مقابل تبلیغات سوء دولت انگلستان در موضوع خسارت و غرامت که باید کمپانی بپردازد و بعکس جلوه داده و در مجامع بین المللی ذیحق بودن خود را در مطالبه خسارت بواسطه سکوت دولت ایران مسلم دانسته علت سکوت چه بوده؟

آیابرای رسیدگی بحساب ۵۰ ساله کمپانی از مقامات صالحه تقاضا شده و نسبت به آن چه اقدامی بعمل آمده.

آیا مبلغ تحقیقی طلب حقه ایران طبق قرارداد دارسی لغوشده و عمال کمپانی غصبا دارایی ملت ایران را برده معلوم است؟ سیدابوالحسن حائری‌زاده ۲۳-۹-۳۱


مقام منبع ریاست محترم مجلس شورای ملی متمنی است بجناب آقای وزیر امورخارجه ابلاغ فرمایید در مجلس شورای ملی حاضرشده وبسوال زیرپاسخ دهند.

۱- منظورازمسافرت دونفرازسیاستمداران برجسته آمریکایی سناتور اسپارکمن و سناتور جیلت عضو کمیسیون خارجه سنای آمریکا را بایران تشریح فرمایند

۲- آیا با این دونفرمذاکراتی بعمل آمده‌است یا خیر؟

۳- اگر مذاکراتی با این دونفر از طرف وزارت امور خارجه و یا دولت بعمل آمده باشد مجلس شورای ملی را مطلع سازید.

باتقدیم احترام - معتمددماوندی ۲۰-۹-۳۱


سوال ازآقای وزیر کشاورزی

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی خواهشمنداست به آقای وزیر کشاورزی ابلاغ فرمایید در مجلس شورای ملی حاضرشده پاسخ سوال ذیل را بدهند.

۱- آیامراوده با بیگانگان و تبلیغ به نفع آنها بدون استحضار وزارت امورخارجه و دولت و تشریفات مخصوص که از طرف بعضی از دوائر آن وزارتخانه بعمل آمده و می آید مجازاست یا خیر؟

۲- بچه مناسبت وزارت کشاورزی فیلمی که بوسیله بیگانگان تهیه و توهین به اهالی این کشور است در وزارت کشاورزی بمعرض نمایش گذاشته‌است و آیا نمایش این فیلم مزبور با تحصیل اجازه از مقامات مسئول بوده یا خیر؟

باتقدیم احترامات. - بهاءالدین کهبد