قانون ۱۵۰ میلیون ریال اعتبار برای کمک هزینه ارتش و تشکیل دادگاه فوق‌العاده برای رسیدگی به جرایم مربوط به وقایع شهریور ۱۳۲۰

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۲۴ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون یکصد و پنجاه میلیون ریال اعتبار برای کمک هزینه ارتش و تشکیل دادگاه فوق‌العاده برای رسیدگی به جرائم‌مربوط به وقایع شهریور ۱۳۲۰- مصوب ۲ آبان ماه ۱۳۲۳

ماده واحده - شماره ارتش ایران در سال جاری نود هزار نفر خواهد بود و برای پرداخت کمک هزینه قانونی به کارمندان اعتباری به میزان یکصد وپنجاه میلیون ریال به وزارت جنگ اعطاء می‌شود و برای پرداخت اعتبار نامبرده وزارت دارایی مجاز است مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از بانک ملی‌ایران وام دریافت و از محل صرفه‌جویی بودجه وزارت جنگ و صرفه‌جویی بودجه کل کشور در سال ۱۳۲۳ و سال ۱۳۲۴ مسترد دارند.

تبصره ۱ - وزارت جنگ مجاز است که از اعتبار مواد و بعضی از فصول بودجه به مصرف سایر مواد و فصولی که کسر اعتبار دارند برساند.

تبصره ۲ - برای رسیدگی به حیف و میل اموال دولت و کلیه جرائم به هر طریق به مناسبت وقایع شهریور ماه ۱۳۲۰ از طرف افسران و کارمندان‌لشکری و کشوری ارتکاب داده شده‌است دادگاه فوق‌العاده تشکیل دهد.

دادگاه مزبور مرکب از سه نفر از قضات عالیرتبه دادگستری که پایه آنها از ۸ کمتر نباشد و دو نفر افسر خواهد بود. این دادگاه یک دادستان و به تعداد کافی‌بازپرس و دادیار و کارمندان علی‌البدل از قضات دادگستری و افسران ارتش خواهد داشت. کلیه کارمندان قضایی این دادگاه بنا بر پیشنهاد وزارت جنگ ووزارت دادگستری و به تصویب هیأت دولت و فرمان اعلیحضرت همایونی تعیین شده و احکام صادره این دادگاه جز در مورد محکومیتهای جنایی که‌قابل رسیدگی فرجامی در دیوان کشور است در باقی موارد قطعی است. مرور زمان نسبت به جرائم فوق جاری نخواهد بود. رسیدگی و محاکمه در این دادگاه با رعایت قانون دادرسی و کیفر ارتش به عمل خواهد آمد

تبصره ۳ - مدت خدمت مشمولین دیپلمه مانند لیسانسیه یک سال خواهد بود که شش ماه در دانشکده و شش ماه در صف خدمت خواهند کرد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی