مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
محمد ساعد نخست‌وزیر
ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر
مرتضی قلی بیات نخست‌وزیر دوره چهاردهم قانونگذاری
کابینه بیات نخست‌وزیر
محسن صدر نخست‌وزیر دوره چهاردهم قانونگذاری
کابینه صدر از راست: سپهبدی، آراسته، زند، سعید مالک، گلشاییان، رهنما، نخست‌وزیر، هدایت، اعتبار، نخعی
حکیمی برای بار دوم نخست‌وزیر می‌شود
کابینه دوم حکیمی از راست: هژیر، نجم، فهیمی، رهنما، مالک، کمال هدایت، اردلان، ریاضی وزیر جنگ – الهیار صالح، عدل
احمد قوام (قوام‌السلطنه) نخست‌وزیر
کابینه احمد قوام با سه وزیر توده‌ای
کابینه احمد قوام پس از بیرون کردن وزیران توده‌ای


سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام گشایش چهاردهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی ۶ اسفند ماه ۱۳۲۲

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم - ۶ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴ - نخست وزیران: محمد ساعد (۶ فروردین ۱۳۲۳ تا ۱۸ آبان ۱۳۲۳ ) - مرتضی‌قلی بیات (۴ آذر ۱۳۲۳ تا ) - ابراهیم حکیمی - محسن صدر - ابراهیم حکیمی - احمد قوام - رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی

انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی زیر نظر ارتش شوروی و انگلستان انجام شد و این دو کشور استعماری نمایندگان دست چین شده خود را به مجلس شورای ملی فرستادند. در این انتخابات ۱۳۳ تن نماینده از سراسر ایران انتخاب شدند. محمد مصدق در مجلس چهاردهم گروهی به نام اقلیت را دور خود جمع کرد. واژه اقلیت برگردان واژه روسی منشویک است. منشویک یکی از فراکسیون‌های سوسیال دموکرات حزب کارگر روسیه بود. در روز دوم گردهمایی حزب سوسیال دموکرات روسیه در لندن این حزب میان هواداران لنین و مخالفین لنین منشعب شد. هواداران لنین خود را بلشویک (Bolshevic) یا اکثریت و مخالفین خود را منشویک (Menshevik) یا اقلیت نامیدند. مصدق به وسیله گروه اقلیت در مجلس اوبستروکسیون راه انداخت، بدین معنا که هر گاه قانونی می باید تصویب می شد و یا نخست‌وزیری می باید رای اعتماد می گرفت، این گروه از نشست بیرون می رفتند و نشست را از اکثریت می انداختند. محمد مصدق برای ابستروکسیون به ۳۰ نفر نیاز داشت. نمایندگان اقلیت به سرکردگی محمد مصدق دست در دست نمایندگان حزب توده مجلس چهاردهم را به آشوب کشیدند. نام نمایندگان اقلیت به قرار زیر است:

۱- محمد مصدق، تهران ۲- ابراهیم افخمی، زنجان ۳- غلامعلی فریور، تهران ۴- محمدرضا تهرانچی، تهران ۵- امیرنصرت اسکندری، تبریز ۶ – ابوالحسن صادقی، تبریز ۷ – فتحعلی ایپکچیان، تبریز ۸ – رضا حکمت (سردار فاخر)، شیراز ۹ – عزت‌الله بیات، اراک ۱۰ – موسی فتوحی، مراغه ۱۱ – میرصالح مظفرزاده، رشت ۱۲ – عبدالله معظمی، گلپایگان ۱۳ – غلامحسین رحیمیان، قوچان ۱۴ – جواد عامری، سمنان ۱۵ – حبیب‌الله درّی، درجز ۱۶ – محمد بهادری، اهر ۱۷ – محسن افشارصادقی، رضائیه ۱۸ – محمدولی فرمانفرمائیان، سراب ۱۹ – ابوالقاسم صدر قاضی، مهاباد ۲۰ – ابراهیم آشتیانی، ایوانکی ۲۱ – حمدالله ذکائی، خلخال ۲۲- مهدی عدل، مشکین‌شهر ۲۳- رضا رفیع (قائم‌مقام)، گرگان‌رود ۲۴- حسن اکبر، فومنات ۲۵- داود طوسی، بجنورد ۲۶- محمد گرگانی، گنبد کاوس ۲۷ – اصغر پناهی، تبریز ۲۸ – منوچهر تیمورتاش، کاشمر ۲۹ – عباس تیموری، خوی ۳۰ – عبدالحمید زنگنه، کرمانشاه ۳۱ – خلیل فلسفی، گرگان ۳۲ - محسن افشارصادقی، رضائیه ۳۳ – اصغر سرتیپ‌زاده، تبریز (این شخص پس از چندی از اقلیت بیرون رفت)

حزب توده بيست نامزد داشت و از اين بيست نفر با پشتیبانی شوروی هشت نفر به مجلس راه يافتند و فراکسيون حزب توده را تشکيل دادند. نمايندگان حزب توده در شمال ايران، در شهرهایی که در اشغال ارتش شوروی بود بيشترين آراء را به دست آوردند. نام هشت نفر نمایندگان حزب توده بدین قرار است :۱- اردشير آوانسيان نماينده ارامنه شمال، ۲- محمد پروين گنابادي نماينده سبزوار، ۳- عبدالصمد کامبخش نماينده قزوين، ۴- ايرج اسکندری نماينده ساری و تنکابن، ۵- رضا رادمنش نماينده لنگرود و لاهيجان، ۶- ولی‌الله شهاب فردوس نماينده فردوس، تون و طبس، ۷- فريدون کشاورز نماينده بندرپهلوی و ۸- تقی فداکار نماينده اصفهان بودند.

نخست وزیر سهیلی

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اسفند ۱۳۲۲ نشست ۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تصویب هفت فقره اعتبارنامه و مخالفت با یک اعتبارنامه (۲٫۱ - مداخلات دولت ۲٫۲ تشکیل انجمن ۲٫۳ معروفیت محلی) ۳ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ فروردین ۱۳۲۳ نشست ۹ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اعلام اسامی اعضاء کمیسیونهای بودجه و محاسبات و مبتکرات و عرایض و مرخصی ۳ - طرح و عدم تصویب نمایندگی آقای دری ۴ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

نخست‌وزیر محمد ساعد

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ فروردین ۱۳۲۳ نشست ۱۰ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - معرفی هیئت وزیران و تقدیم برنامه دولت از طرف آقای ساعد نخست وزیر ۲٫۱ برنامه دولت: ۳ - طرح و تصویب اعتبارنامه آقای سیف پورفاطمی ۴ - قرائت گزارش مربوط به نمایندگی آقای دکتر مصدق و جریان انتخابات تهران ۵ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ فروردین ۱۳۲۳ نشست ۱۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- اجرای مراسم تحلیف از طرف هشت نفر از آقایان نمایندگان ۳- بیانات آقای فرخ راجع به اعلام جرم نسبت به آقایان سهیلی و تدین نخست وزیر و وزیر کشور سابق ۴- طرح گزارش شعبه مربوط به جریان انتخابات طهران ۵- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ فروردین ۱۳۲۳ نشست ۱۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - اجرای مراسم تحلیف از طرف ده نفر از آقایان نمایندگان‏ ۳ -بقیه مذاکره و تصویب گزارش شعبه در خصوص نمایندگان تهران‏ ۴ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏ *۶* • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ فروردین ۱۳۲۳ نشست ۱۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲- مذاکرات راجع بدستور ۳- انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه ۴- تصویب نمایندگی آقای مهندس فریور ۵- اجرای مراسم تحلیف از طرف بیست نفر از آقایان نمایندگان ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ فروردین ۱۳۲۳ نشست ۱۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - معرفی هیئت دولت از طرف آقای ساعد نخست وزیر ۳ - مذاکره راجع بطرح برنامه دولت و موکول شدن آن بجلسه آتیه ۴ - مذاکره راجع بگزارش شعبه اول راجع بانتخابات تهران ۵ - انتخاب کمیسیونها ۶ - تصویب اعتبارنامة آقای محسن افشار صادقی ۷ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۳۲۳ نشست ۱۹ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - قرائت پیشنهاد تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به عملیات میسیون امریکائی ۳ - طرح گزارش نمایندگی آقایان: سید محمد طباطبائی - محمد بهادری – یمین اسفندیاری و رحمن قلی خلعت‌بری ۴ - بقیه شور و تصویب برنامه دولت ۵ - تقدیم لایحه سه دوازدهم از طرف آقای وزیر دارایی ۶ - تقدیم طرح مربوط به اجرای سوگند آقایان وزیران ۷ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


۳ - بقیه مذاکره در پیشنهاد راجع بآئین قسم وزراء‌و تصویب دو فوریت آن ۴ - موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اردیبهشت ۱۳۲۳ نشست ۲۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقایان رفیع ووزیر مشاور و دکتر شفق راجع بدستور ۳- اعلام جرم آقای فرخ نسبت بآقای سهیلی و پیشنهاد جمعی از آقایان نمایندگان طبق اصل ۳۴ قانون اساسی راجع به این موضوع ۴- تقدیم آئین نامه قانون مالیات بر درآمد از طرف آقای وزیر دارائی ۵- انتخاب دو نفر نظار بانک و گزارش آقای نراقی عضو هیئت نظارت بانک به مجلس شورای ملی ۶- طرح گزارش شعبه پنجم راجع بانتخابات سبزوار و تصویب نمایندگی آقای طباطبائی و پروین گنابادی ۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اردیبهشت ۱۳۲۳ نشست ۲۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- مذاکره راجع بدستور ۳- طرح گزارش مربوط بنمایندگی آقای یمین اسفندیاری ۴- اعلام اسامی دونفر ناظر منتخبه جهت نظارت ذخیره اسکناس ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اردیبهشت ۱۳۲۳ نشست ۲۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- طرح و تصویب پیشنهاد آقای فرمان فرمائیان دائر باختصاص ایام چهارشنبه بسؤالات و نطقهای متفرقه آقایان نمایندگان ۳- قرائت مراسله وزارت دادگستری راجع بآقای تدین و ارجاع آن بکمیسیون عرایض ۴- تصویب پیشنهاد آقای فاطمی راجع بخروج اعتبارنامه آقای یمین اسفندیاری از دستور ۵- قرائت گزارش شعبه دوم راجع برد نمایندگی آقای شریعت زاده از بابل و موکول شدن آن بجلسه آتیه ۶- قرائت گزارش شعبه اول راجع بنمایندگی آقایان تهرانی و فیروز آبادی از تهران و موکول شدن آن بجلسه آتیه ۷- تصویب گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی راجع بمرخصی آقای عباس مسعودی ۸- تصویب پیشنهاد آقای دکتر معظمی راجع بخروج طرح قانونی راجع باجرای مراسم سوگند آقایان وزراء از دستور ۹- اجرای مراسم تحلیف از طرف ۲۳ نفر از آقایان نمایندگان ۱۰- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۲۳ نشست ۲۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- اعلام جرم نسبت بآقای تدین از طرف آقای سید محمد طباطبائی ۳- قرائت گزارش کمیسیون عرایض راجع به نتیجه رسیدگی به اعلام جرم آقایان سهیلی و تدین ۴- مذاکره و تصویب نمایندگی آقایان شریعت زاده و یمین اسفندیاری و رحمان قلی خلعت بری ۵- مذاکره و تصویب نمایندگی آقایان حسین تهرانی و فیروز آبادی ۶- تقدیم لایحه مربوط بترتیب امور زندان ۷- موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۳ نشست ۲۷ - دربرگیرنده: ۱- تصوی صورت مجلس ۲- مذاکرات راجع بدستور ۳- تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای مهندس فریور ۴- سئوال آقایان: ساسان- فرمند و دکتر کشاورز و جواب آقای هژیر وزیر کشور ۵- تقدیم یک فقره طرح لایحه از آقای وزیر کشور ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۲۳ نشست ۲۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- سئوالات آقایان: قبادیان و دکتر اعتبار و فرمانفرمائیان و فرود از آقای وزیر دارائی و پاسخ ایشان ۳- تقدیم و قرائت ورقه استیضاحیه آقای مهندس فریور ۴- قرائت پنج فقره گزارش شعبه دوم راجع بانتخابات شیراز و موکول شدن بجلسه آتیه ۵- قرائت و تصویب یک فوریت طرح قانونی راجع بکمیسیون نظارت امور خواربار و ارجاع آن بکمیسیون دارائی ۶- تصویب یک فوریت طرح قانونی راجع بانضمام کلیه مؤسسات آموزشی بوزارت فرهنگ و ارجاع آن بکمسیونهای بودجه و فرهنگ ۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۲۳ نشست ۲۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تعیین موقع جواب استیضاح آقای مهندس فریور. ۳- جواب آقای وزیر جنگ به سئوالات آقایان اسعد و فرمند و ساسان و قبادیان و تقدیم سه فقره لایحه ۴- تصویب استوارنامه نمایندگی آقایان رضا حکمت و نمازی و معدی و امام جمعه از شیراز ۵- موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۳ نشست ۳۱ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای نخست وزیر و ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای ساعد ۳ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی و تصویب یک فوریت آن ۴ - سئوال آقای دکتر شفق از آقای وزیر کشور و جواب آن ۵ - تصویب استوارنامة آقایان دهقان و اسکندری و تجدد ۶ - قرائت گزارش شعبه راجع بابطال انتخابات ایوانکی و موکول شدن به جلسه بعد ۷ - تصویب استوار نامه آقایان مجد- کام بخش و رفیعی ۸ - قرائت گزارش شعبه راجع بانتخابات شاهرود و موکول شدن به جلسه دیگر ۹ - تصویب گزارش کمیسیون عرایض راجع به استمهال ۱۵ روزه جهت رسیدگی باتهام منتسبه به آقای تدین ۱۰ - تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای مهندس فریور و تصویب یک فوریت آن ۱۱ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۲۳ نشست ۳۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای فرهودی ۳- طرح و رد گزارش شعبه اول راجع برد انتخابات ورامین و تصویب نمایندگی آقای آشتیانی ۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۲۳ نشست ۳۳ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اقتراع شعب ۳ - تصویب نمایندگی آقای صدریه از شاهرود ۴ - شور و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع بتمدید یکماه برای رسیدگی بپرونده اعلام جرم نسبت به آقای سهیلی و تدین ۵ - تصویب فوریت سه فقره لوایح وزارت جنگ ۶ - تصویب فوریت طرح قانونی پیشنهادی آقای دکتر شفق(محاسبه آسیب های جنگ و دریافت آن از متفقین) ۷ - رد فوریت طرح قانونی پیشنهادی آقای نراقی و ارجاع بکمیسیون مبتکرات ۸ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ خرداد ۱۳۲۳ نشست ۳۴ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - قرائت سه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی راجع باعلام جرم آقایان سهیلی و تدین و ارجاع بکمیسیون دادگستری ۳ - تصویب دو فقره گزارش مرخصی ۴ - اجرای مراسم تحلیف از طرف شانزده نفر از آقایان نمایندگان ۵ - قرائت گزارش کمیسیون مبتکرات راجع بمستشاران امریکائی و خروج آن از دستور ۶ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۱۳۲۳ نشست ۳۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای رئیس راجع بتعویق جلسه ۳- سئوال آقایان: نراقی و ایرج اسکندری از آقای وزیر پیشه و هنر و پاسخ ایشان ۴- سئوال آقایان: اردلان- نبوی و عماد تربتی از آقای وزیر کشاورزی و پاسخ ایشان ۵- تصویب نمایندگی آقای حشمتی ۶- شور گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به کتیبه‌های آستان قدس ۷- قرائت گزارش کمیسیون دادگستری راجع بطرح پیشنهادی اصلاح پاره از قوانین ۸- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ خرداد ۱۳۲۳ نشست ۳۷ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای اردلان ۳ - تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای دولت آبادی ۴ - سئوال آقایان: دکتر شفق – دکتر عبده – امینی – و دکتر معظمی و جواب آقای وزیر کشور ۵ - بیانات آقای نخست وزیر و معرفی آقایان: معاون وزارت فرهنگ و معاون نخست وزیر ۶ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ خرداد ۱۳۲۳ نشست ۳۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- مذاکره راجع بدستور ۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت دارائی راجع بواگذاری مقداری اراضی برای ایجاد گورستان جهت اتباع امریکا بقید دو فوریت و تصویب آن ۴- معرفی آقای دکتر آزموده بمعاونت وزارت کشاورزی ۵- سئوال یک فقره لایحه فوری از طرف معاون وزارت فرهنگ ۶- تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف معاون وزارت فرهنگ راجع بحقوق آموزگاران و دبیران و تصویب آن ۷- اعلام وصول طرح قانونی راجع بالغاء انحصار پنبه و ارجاع بکمیسیون مبتکرات ۸- تصویب اعتبارنامه آقای سید مهدی عدل از مشکین شهر ۹- مذاکره در طرح قانونی راجع بآئین نامه مازاد غله و موکول شدن بجلسه آتیه ۱۰- تصویب پنج فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی ۱۱- سئوال آقایان اردلان و مهندس فریور و پاسخ آقای وزیر کشور ۱۲- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۱۳۲۳ نشست ۳۹ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم بودجه سال ۱۳۲۳ کل کشور ۳ - بیانات آقای هژیر وزیر کشور راجع به مسافرت به لندن در جواب سئوال چند نفر از آقایان نمایندگان ۴ - سئوال آقای دکتر کشاورز از آقای وزیر دارائی ۵ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ تیر ۱۳۲۳ نشست ۴۰ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - طرح لایحه مربوط به کیفر مأمورین متخلف نظام وظیفه ۳ - معرفی آقای دکتر اقبال بمعاونت وزارت بهداری ۴ - تقدیم لایحه تشکیلات وزارت بهداری و لایحه اجرای آن پس از تصویب کمیسیون بهداری بقید یک فوریت ۵ - تصویب یک فوریت لایحه تقدیمی وزارت بهداری ۶ - بقیه شور لایحه تخلفات مأمورین نظام وظیفه ۷ - قرائت گزارش مربوط به تقلیل کارمندان دادگاههای عادی و تجدید نظر ۸ - تصویب نمایندگی آقای گله داری ۹ - طرح گزارش نمایندگی نمایندگان تبریز ۱۰ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ تیر ۱۳۲۳ نشست ۴۱ - دربرگیرنده:۱- تصویب صورت مجلس ۲- قرائت گزارش شعبه اول راجع بنمایندگی آقای دکترآقایان و موکول شدن به بعد ۳- طرح گزارش مربوط بنمایندگی آقای رحیم زاده خوئی از تبریز ۴- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ تیر ۱۳۲۳ نشست ۴۲ - دربرگیرنده:۱- تصویب صورت مجلس ۲- رد نمایندگی آقای رحیم زاده خوئی و خروج طرح گزارش نمایندگی چند نفر از نمایندگان تبریز از دستور ۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر بهداری ۴- تصویب استوارنامه آقای دکتر آقایان ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ تیر ۱۳۲۳ نشست ۴۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای دکتر مصدق و تقدیم یک برگ سئوالیه از آقای نخست وزیر (درباره رحیم‌زاده خویی) ۳- تقدیم دو فقره طرح قانونی از طرف آقای اردلان ۴- تقدیم پیشنهادی راجع به تشکیل کمیسیون منتخبه از شعب جهت رسیدگی به حسابهای بیست ساله ۵- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری ۶- سئوال آقایان فرهودی و فرخ و پاسخ آقای وزیر دادگستری ۷- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ تیر ۱۳۲۳ نشست ۴۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- اعلام جرم نسبت به آقای محمود پدر وزیر سابق پیشه و هنر ۳- سئوال آقای دکتر معاون و پاسخ آقای وزیر بهداری ۴- تصویب هشت فقره مرخصی ۵- تصویب و تمدید مدت رسیدگی به پرونده مربوط به اعلام جرم آقایان سهیلی و تدین ۶- قرائت دو فقره گزارش کمیسیون دادگستری مربوط به اعلام جرم آقایان سهیلی و تدین ۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ تیر ۱۳۲۳ نشست ۴۵ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم ۳ فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی ۳ - بیانات آقای رئیس راجع به تشکیل کمیسیونها و موقع و دستور جلسات ۴ - قرائت ورقه استیضاحیه آقای فرهودی ۵ - معرفی آقای سرتیب عبدالله هدایت به معاونت وزارت جنگ ۶ - طرح اعتبارنامه آقای پیشه‌وری از تبریز و رد آن ۷ - ختم جلسه بعنوان تنفس و تشکیل آن روز یکشنبه ۲۵ تیر ۸ - تقدیم لایحه تعیین تکلیف کارگر و کارفرما و تصویب یک فوریت آن ۹ - سئوال آقای فرهودی و جواب آقای وزیر جنگ ۱۰ - تصویب اعتبارنامه آقای ابوالحسن صادقی از تبریز ۱۱ - طرح اعتبارنامه آقای ایپکچیان از تبریز و خروج آن از دستور ۱۲ - تقدیم ورقه سئوالیه از آقای نخست وزیر از طرف آقای جمال امامی ۱۳ - سئوال آقای حشمتی و جواب آقای وزیر کشاورزی ۱۴ - اقتراع جهت شرفیابی در روز عید مبعث ۱۵ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ تیر ۱۳۲۳ نشست ۴۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- معرفی آقای دکتر غلامحسین خوشبین به معاونت وزارت دادگستری ۳- طرح و تصویب لایحه دو دوازدهم هزینه تیرو مرداد ۱۳۲۳ کل کشود ۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ امرداد ۱۳۲۳ نشست ۴۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- طرح و تصویب لایحه دو دوازدهم بودجه مجلس ۳- مذاکره راجع به تشکیل کمیسیونها ۴- تصویب اعتبارنامه آقای حاذقی از جهرم ۵- طرح لایحه مربوط به سازمان وزارت بهداری ۶- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ امرداد ۱۳۲۳ نشست ۴۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- مذاکره نسبت بورود در دستور ۳- مذاکره و تصویب پیشنهاد آقای طوسی و جمعی از آقایان نمایندگان راجع بواگذاری طرح رسیدگی بحساب بیست ساله بکمیسیون خاص ۴- تصویب پیشنهاد آقای فولادوند راجع بطرح ماده واحده مربوط به آئین نامه مازاد و موکول شدن تعیین تکلیف آن بجلسه آتیه ۵- مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع باعلام جرم نسبت بآقای علی سهیلی و ارجاع آن بضمیمه دو اعلام جرم دیگر آقای فرخ بکمیسیون دادگستری ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ امرداد ۱۳۲۳ نشست ۴۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - مذاکرات نسبت به ورود در دستور ۳ - تصویب دو فوریت طرح پیشنهادی راجع به آئین نامه مازاد غله سهم رعایا و مذاکره در اصل طرح ۴ - تقدیم یک ورقه سئوالیه از طرف محمد طباطبائی ۵ - بقیه مذاکره در طرح قانونی راجع بمازاد غله ۶ - تقدیم دو فقره لایحه قانونی از طرف آقای وزیر جنگ ۷ - اظهارات آقای رئیس ارجع بجلسه آتیه – موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ امرداد ۱۳۲۳ نشست ۵۰ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اعلام فوت اعلیحضرت رضا شاه از طرف آقای نخست‌وزیر ۳ - بیانات آقای رئیس و اقتراع جهت شرفیابی حضور اعلیحضرت همایونی جهت تقدیم تعزیت ۴ - موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ امرداد ۱۳۲۳ نشست ۵۱ - دربرگیرنده:۱- مذاکرات در خصوص صورت جلسه گذشته و اخذ رای نسبت به آن ۲- مذاکرات نسبت به ورود در دستور ۳- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۲۳ ۴- تعیین روز استیضاح از طرف آقای نخست وزیر ۵- سوال آقایان طوسی و دکتر رادمنش راجع به نفت و پاسخ آقای نخست‌وزیر ۶- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت فرهنگ ۷- موقع و دستور جلسه آنیه - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ امرداد ۱۳۲۳ نشست ۵۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اظهارات آقایان: کام بخش، نائب رئیس و دکتر شفق راجع به کمیسیون فرهنگ ۳ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف اقای وزیر بهداری ۴ - مذاکره در دستور ۵ - طرح و تصویب اعتبارنامه آقای جمال امامی از خوی و ماکو ۶ - قرائت گزارش شعبه ۴ راجع به نمایندگی آقای عباس پاشا تیموری از خوی و موکول شدن آن به جلسه بعد ۷ - تقدیم یک ورقه سئوالیه از طرف آقای جمال امامی ۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۲۳ کل کشور ۹ - تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای دکتر شفق ۱۰ - موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ امرداد ۱۳۲۳ نشست ۵۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- مذاکره راجع به دستور ۳- تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای دکتر کشاورز ۴- تقدیم دو ورقه سؤالیه از طرف آقای امیر تیمور ۵- بقیه مذاکره در دستور ۶- سؤال آقایان صفوی و فرمند و پاسخ آقای وزیر کشاورزی ۷- طرح و تصویب اعتبار نامه‌های آقایان تیموری و ذکایی ۸- شور در گزارش کمیسیون بهداری راجع به لایحه سازمان بهداری ۹- موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ امرداد ۱۳۲۳ نشست ۵۵ - دربرگیرنده: ۱-تصویب صورت مجلس ۲-مذاکره در دستور ۳-تصویب سه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی ۴-تصویب نمایندگی آقای دکتر کیهان از شهرضا ۵-سئوال آقای فداکار و پاسخ آقای وزیر پیشه و هنر ۶-بقیه شور در گزارش کمیسیون بهداری راجع به سازمان بهداری ۷-تقدیم یک فقره لایحه به قید دو فوریت از طرف آقای وزیر دارایی راجع به تمدید مدت ماده ۲۴ خرداد ۱۳۲۱ و تصویب دو فوریت آن ۸- مذاکره نسبت به تعیین وقت جلسات ۹-موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ امرداد ۱۳۲۳ نشست ۵۶ - دربرگیرنده:* ۱-تصویب صورت مجلس ۲-مذاکره در دستور ۳-سئوال آقای روحی و پاسخ آقای نخست‌وزیر ۴-سئوال آقای دکتر شفق و پاسخ آقای وزیر دارایی و تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای دکتر شفق راجع به مذاکرات قبل از دستور ۵-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقایان وزیر دادگستری و وزیر کشور ۶-سئوال آقای دکتر مصدق و پاسخ آقای نخست‌وزیر ۷-تصویب فوریت طرح پیشنهادی آقای دولت‌آبادی و جمعی از آقایان نمایندگان راجع به تفسیر بند ط از ماده ۶ قانون مالیات بردرآمد ۸-بقیه شور در ماده واحده پیشنهادی وزارت دارایی راجع به جمع‌آوری مازاد غله ۹-موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ شهریور ۱۳۲۳ نشست ۶۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس یازدهم و پنجم شهریور ماه ۲- مذاکره راجع بدستور ۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون مبتکرات راجع به تشکیل کمیسیون خاصی جهت اصلاح قانون انتخابات ۴- معرفی هیات دولت از طرف آقای ساعد نخست وزیر ۵- مذاکره در دستور ۶- طرح و تصویب پیشنهاد آقای مجد ضیائی راجع به اعضای کمیسیون مبتکرات ۷- اظهارات آقای مهندس فریور در تعقیب بیانات آقای نخست وزیر ۸- موقع و دستور جلسه آیته - ختم جلسه--


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ مهر ۱۳۲۳ نشست ۷۳ - دربرگیرنده:*۱- تصویب صورت مجلس ۲- مذاکره در دستور ۳- بقیه شور لایحه ۱۵۰ میلیون ریال اعتبار وزارت جنگ ۴- مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به اصلاح حقوق و هزینه سفر آقای پروفسور ابرلین ۵- بیانات آقای نخست وزیر راجع به موضوع نفت ۶- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

- مرتضی بیات نخست‌وزیر آذر ماه ۱۳۲۳

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آذر ۱۳۲۳ نشست ۷۸ - دربرگیرنده:۱- تصویب صورت مجلس ۲- معرفی هیئت دولت و تقدیم برنامه از طرف آقای بیات نخست‌وزیر ۳- مذاکره در اطراف طرح برنامه ۴- تصویب اعتبارنامه آقای مراد اریه نمایند کلیمیان ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آذر ۱۳۲۳ نشست ۷۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- مذاکره در پیشنهاد آقای فرهودی راجع به دستور ۳- تصویب اعتبارنامه آقای ایپکچیان از تبریز ۴- مذاکره در برنامه دولت ۵- قرائت پیشنهاد آقای دکتر شفق و بیانات آقای نایب رئیس راجع به پایان سال اول کنفرانس تهران ۶- بقیه مذاکره در برنامه دولت ۷- افتراغ شعب ۸- قرائت گزارش شعبه چهارم راجع به نمایندگی آقای پور رضا از فیروزآباد فارس ۹- بقیه مذاکره در برنامه دولت ۱۰- تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای مصدق راجع به نفت به قید در فوریت و تصویب دو فوریت و اصل طرح ۱۱- تصویب اعتبارنامه آقایان لنکرانی و پور رضا ۱۲- بقیه مذاکره در برنامه دولت ۱۳- افتراغ جنت شرفیابی روز عید غدیر ۱۴- قرائت گزارش کمیسیون عرایض عرایض راجع به عدم کفایت ادله و مستندات نسبت به اعلام بر علیه آقای سهیلی و ارجاع آن به کمیسیون دادگستری ۱۵- قرائت و تصویب ده فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی ۱۶- بقیه مذاکره در برنامه دولت و اخذ رای اعتماد ۱۷- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۲۳ نشست ۱۰۱ - دربرگیرنده:۱- مذاکرات راجع بدستور ۲- تصویب صورت مجلس ۳- مذاکرات قبل از دستور آقایان مهندس فریور و دکتر کشاورز و کاظمی و دکتر شفق ۴- تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف آقای وزیر دادکستری و ارجاع آن بکمیسیون ۵- سؤال آقای فرمانفرمائیان و پاسخ آقای وزیر دادگستری ۶- شور در گزارش کمیسیون بودجه راجع باضافه اعتبار آبیاری و راهسازی ۷- موقغ و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۳۲۳ نشست ۱۰۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت محلس ۲- بیانات آقای نخست وزیر راجع بمراسلات متبادله بین هیئت دولت و آقای دکتر میلسپو ۳- تقدیم و تصویب پیشنهاد مربوط بتشکیل کمیسیون جهة اصلاح نظامنامه داخلی ۴- تقدیم لایحه دو دوازدهم از طرف آقای وزیر دارائی ۵- موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه.


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۳۲۳ نشست ۱۰۳ - دربرگیرنده: ۱- صورت مجلس جلسه پیش ۲- بیانات قبل از دستورآقایان فرخ و وزیر فرهنگ و دکتر اعتبار ۳- مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اعلام جرم به آقای تدین وزیر سابق خواربار. • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ بهمن ۱۳۲۳ نشست ۱۰۴ - دربرگیرنده: ۱- صورت خلاصه جلسه پیش ۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی راجع به باز خرید حقوق کمتر از یکصد ریال وراث مستخدمین بازنشسته ۳- مذاکرات قبل از دستور آقای آصف ۴- مذاکره راجع بدستور ۵- طرح گزارش کمیسیون دادگستری مربوط به سردفترها ۶- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند ۱۳۲۳ نشست ۱۰۹ - دربرگیرنده: ۱- صورت خلاصه. ۲- مذاکره راجع بدستور. ۳- بیانات قبل از دستور آقای دکتر مصدق. ۴- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع بسردفتران. ۵- طرح گزارش مربوط بتجدید استخدام آقای گدار. ۶- معرفی آقای دکتر شیخ بمعاونت وزارت پیشه و هنر. ۷- بقیه مذاکره راجع باستخدام آقای گدار. ۸- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه.


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۲۳ نشست ۱۱۰ - دربرگیرنده: ۱- صورت خلاصه پیش ۲- اظهارات آقای نخست وزیر راجع به اعلان جنگ به ژاین و تقاضای رأی اعتماد. ۳- اخذ رأی اعتماد نسبت بدولت. ۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی ۵-تقدیم لایحه سازمان اقتصادی دولت از طرف آقای نخست وزیر. ۶- سؤال آقای فرمند و پاسخ آقای نخست وزیر.۷- طرح لایحه تجدید استخدام آقای گدار. ۸- موقع و دستور جلسه آتیه –ختم جلسه.


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۲۳ نشست ۱۱۵ - دربرگیرنده:۱ - قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش ۲ - اعلام نتیجه انتخاب یکنفر ناظر ذخیره اسکناس ۳ - افتـرع جهته شرفیـابی حضور ملوکانه در روز عید نوروز ۴ - تصویب دو فقره مرخصی ۵ - مذاکره در دستور و تصویب تجزیه و طرح ماده دوازدهم لایحه متمم دو دوازدهم بودجه ۶ - ارجاع ماده دوازدهم لایحه متمم دو دوازدهم بودجه بکمیسیون قوانین دارائی ۷ - تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی ۸ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ فروردین ۱۳۲۴ نشست ۱۲۰ - دربرگیرنده: ۱- قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش ۲- اعلام اسامی اعضاء کمیسیونها ۳- بیانات آقای نخست وزیر راجع بخدمات دولت و تقاضای رای‌اعتماد ۴- مذاکره در اطراف رای اعتماد و اخذ رای ۵- موقع جلسه بعد-ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین ۱۳۲۴ نشست ۱۲۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش ۲ - شور و تصویب طرح پیشنهادی مربوط بدو دوازدهم بودجه فروردین و اردیبهشت ۲۴ کل کشور ۳ - طرح و تصویب لایحه بودجه دو دوازدهم مجلس شورای ملی ۴ - ختم جلسه و موقع جلسه آتیه ۵ تصویب نامه‌هانخست‌وزیر ابراهیم حکیمی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۴ نشست ۱۲۵ - دربرگیرنده: ۱- قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش ۲ – بیانات آقای حکیمی نخست وزیر و معرفی هیئت دولت و تقدیم برنامه دولت. ۳ – مذاکره راجع به دستور ۴ – مذاکره راجع به گزارش کمیسیون قوانین دادگستری مربوط به آقای تدین ۵ – موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۴ نشست ۱۲۶ - دربرگیرنده:۱- قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش ۲- قرائت تلگراف واصله از گرمسار مربوط به حادثه مؤلمه زلزله. ۳- اجرای مراسم تحلیف از طرف عده از آقایان نمایندگان ۴- قرائت گزارش وضعیت اسکناس و پشتوانه آن از طرف آقای بوشهری ناظر ذخیره اسکناس. ۵- اخذ رای جهت انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس. ۶- مذاکره در گزارش مربوط به آقای تدین ۷- همهمه و خروج عده‌ای از آقایان نمایندگان و ختم جلسه به عنوان ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۴ نشست ۱۲۶ - دربرگیرنده: ۱ - اعلام نتیجه اخذ رای نسبت به دو نفر ناظر ذخیره اسکناس ۲ - طرح برنامه دولت (جنگ، پیمان سه دولت و متفقین و پروپاگاندای دکتر رادمنش لیدر حزب توده علیه دولت) ۳ - موقع دستور جلسه بعد – ختم جلسه ۴ - اخبار دانشگاه مراسم اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران به آقای ادوار هریو در دویست و پنجمین جلسه شورای دانشگاه مورخ یک شنبه ۲۳ اردی بهشت ماه ۱۳۲۴


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۲۴ نشست ۱۲۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت و مذاکره و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش ۲ - طرح برنامه دولت ۳ - ختم جلسه ۴ - سواد فرمان همایونی دائر بانتصاب آقای نخست وزیر ۵ - اخبار مجلس ۶ - گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی مجلس شورای ملی ۷ - اخبار کشور اخبار دربار شاهنشاهی ۸ - انتصابات و احکامنخست‌وزیر محسن صدر

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ خرداد ۱۳۲۴ نشست ۱۳۰ - دربرگیرنده: ۱- دنباله گفتگوهای جلسه ۲۹ خرداد ۱۳۲۴ ۲- اخبار مجلس (۲٫۱ نمایندگان تجار در مجلس، ۲٫۲ گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی، ۲٫۳ نامه آقای نخست‌وزیر به جناب آقای طباطبائی رئیس مجلس شورای ملی ، ۲٫۴ پاسخ محمد مصدق و حکیمی نمایندگان اقلیت به آقای رئیس مجلس ، ۲٫۵ پاسخ آقای رئیس مجلس به آقای صدر نخست‌وزیر)


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ تیر ۱۳۲۴ نشست ۱۳۱ - دربرگیرنده:۱- قرائت و تصویب صورت مجلس قبل ۲- معرفی دولت از طرف آقای صدر نخست‌وزیر و تقدیم و قرائت برنامه ۳- تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای دکتر مصدق ۴- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه. ۵- اخبار مجلس ۵٫۱ - جلسات محرمانه ۵٫۲ - دعوت اعلیحضرت همایونی از نمایندگان اقلیت و اکثریت ۵٫۳ - کمیسیون بودجه ۵٫۴ - گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی ۵٫۵ - لایحه تقدیمی به مجلس شورای ملی ۶- تصویب نامه‌ها ۷- انتصابات و احکام


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ تیر ۱۳۲۴ نشست ۱۳۲ - دربرگیرنده: ۱- قرائت و تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم لایحه قانونی دو دوازدهم از طرف آقای بدر وزیر دارائی ۳- طرح برنامه دولت (آقای صدر نخست‌وزیر ۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه--


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ تیر ۱۳۲۴ نشست ۱۳۳ - دربرگیرنده: ۱- قرائت و تصویب صورت مجلس ۲- مذاکره در دستور و تصویب پیشنهاد آقای قبادیان راجع به طرح لایحه دو دوازدهم ۳- خروج عده ای از آقایان نمایندگان از مجلس و کافی نبودن عده برای مذاکره و ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ امرداد ۱۳۲۴ نشست ۱۳۳ - دنباله جلسه ۱۳۳ دربرگیرنده: ۴- قرائت گزارش کمیسیون بودجه راجع بدو دوازدهم(برپا کردن آشوب در مجلس به وسیله مصدق در نپرداختن حقوق کارمندان دولت) ۵- تقدیم طرح یک دوازدهم بودجه تیرماه ۱۳۲۴ از طرف آقای دکتر مصدق و استرداد آن ۶- طرح و تصویب یکدوازدهم بودجه تیرماه کل کشور ۷- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ شهریور ۱۳۲۴ نشست ۱۳۵ - دربرگیرنده: ۱- قرائت و تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم لایحه (فوری) دو دوازدهم حقوق امرداد و شهریور از طرف آقای وزیر دارائی ۳- بیانات آقای رئیس دائر بابراز تاسف از فوت مرحوم حاج امام جمعه خوئی ۴- طرح لایحه دو دوازدهم ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه---

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ شهریور ۱۳۲۴ نشست ۱۳۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت و تصویب صورت مجلس ۲ - افتراغ شعب ششگانه ۳ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی ۴ - تقدیم لایحه درخواست اعتبار اضافی از طرف وزارت جنگ و معرفی آقای سرتیپ مقتدر به معاونت وزارت جنگ ۵ - مذاکره در اخذ رأی نسبت به ورود در دستور ۶ - بیانات آقای دکتر مصدق راجع به دلایل اوبستروکسیون ۷ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ مهر ۱۳۲۴ نشست ۱۴۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت و تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقایان نخست وزیر و دکتر مصدق ۳ - مذاکره راجع به دستور ۴ - بیانات قبل از دستور آقای دکتر مصدق ۵ - تصویب اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه‌های مرداد و شهریور ماه ۶ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ مهر ۱۳۲۴ نشست ۱۴۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت و تصویب صورت مجلس ۲ - مذاکره راجع به دستور ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان مهندس پناهی و حکمت ۴ - اظهارات آقایان وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه و وزیر دارائی ۵ - بیانات آقایان دکتر مصدق و وزیر دارائی و وزیر دادگستری ۶ - اخذ رأی اعتماد نسبت به هیئت دولت ۷ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ مهر ۱۳۲۴ نشست ۱۴۵ - دربرگیرنده: ۱- قرائت و تصویب صورت مجلس ۲- تقاضای آقای وزیر جنگ راجع بطرح لایحه اضافات افسران ۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی ۴- توضیحات آقای وزیر دارایی نسبت به اظهارات آقای دکتر مصدق در جلسه چهارم مهر ۵- بیانات آقای وزیر امور خارجه ۶- بیانات قبل از دستور آقای یمین اسفندیاری ۷- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای نخست وزیر ۸- بیانات آقایان دکتر مصدق و نخست وزیر ۹- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ مهر ۱۳۲۴ نشست ۱۴۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- مذاکره در اطراف بقیه انتخاب هیئت رئیسه و انتخاب چهار نفرمنشی (سخنان مصدق با دادن اطلاعات نادرست درباره سیستم پارلمانی انگلیس) ۳- بیانات آقای وزیر بهداری راجع بطرح لوایح وزارت بهداری ۴- تقدیم ورقه سئوالیه از طرف آقای دکتر کشاورز (درباره بسته شدن کلوب حزب توده) ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ مهر ۱۳۲۴ نشست ۱۴۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بقیه انتخاب هیئت رئیسه ۳- تقدیم یک ورقه سئوال از طرف آقای اردلان و آقای مهندس فریور از وزارت کشور راجع به برق تهران ۴- تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای بهبهانی به امضای ۸۰ نفر از نمایندگان راجع به تأخیر انتخابات دوره ۱۵ ۵- تقدیم و تصویب یک پیشنهاد از طرف آقای رضا حکمت در موضوع طرح فوق


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ مهر ۱۳۲۴ نشست ۱۵۰ - دربرگیرنده: ۱ - مذاکره راجع بصورت مجلس و تصویب آن ۲ - تقدیم پنج فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی ۳ - مذاکره و اخطارنظامنامه راجع بجریان تصویب طرح مربوط بتاخیر انتخابات (مصدق) ۴ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ مهر ۱۳۲۴ نشست ۱۵۱ - دربرگیرنده:۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان محمد طباطبائی، مصدق و بهبهانی ۳- معرفی آقای دکتر خشایار بسمت معاونت وزارت کشاورزی از طرف آقای وزیر کشاورزی ۴ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ مهر ۱۳۲۴ نشست ۱۵۲ - دربرگیرنده: ۱- قرائت صورت مجلس ۲- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی ۳- تقدیم یک ورقه سئوالیه از طرف آقای شهاب فردوسی ۴- بیانات قبل از دستور آقای آصف ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ مهر ۱۳۲۴ نشست ۱۵۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس‌های روز سه شنبه ۲۴ و پنجشنبه ۲۶ مهرماه ۲- انتخاب کمیسیونها ۳- قرائت ورقه استیضاح آقای فداکار ۴- بیانات آقای وزیر امور راجع بتخلیه ایران ۵- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی ۶- طرح لایحه مربوط بوام برای خرید اشیاء راه‌آهن ۷- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه--نخست وزیر حکیمی

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ آبان ۱۳۲۴ نشست ۱۵۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- معرفی هیئت دولت از طرف آقای حکیمی نخست‌وزیر و تقدیم برنامه ۳- قرائت استعفا نامه آقای نمازی از نمایندگی مجلس شورای ملی ۴- بیانات آقای لنکرانی راجع به سوال از آقای وزیر امور خارجه ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه---


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ آبان ۱۳۲۴ نشست ۱۵۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس و تقدیم یکورقه سوال از طرف آقای لنکرانی ۲- طرح برنامه دولت آقای حکیمی ۳- تعطیل جلسه بعنوان تنفس ۴- تشکیل جلسه بقیه مذاکرات راجع ببرنامه دولت ۵- اخذ رای اعتماد بکابینه آقای حکیمی ۶- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۲۴ نشست ۱۵۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- اخطار نظامنامه‌ آقای طوسی راجع بطرح رسیدگی بحسابهای بیست ساله ۳- بیانات قبل از دستور آقایان دکتر مصدق - فولادوند - افشارصادقی و فیروزآبادی ۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه---


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ آبان ۱۳۲۴ نشست ۱۵۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- طرح و تصویب گزارش راجع به استخدام آقای دکتر اوری مشاور فنی وزارت بهداری ۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاح قانون نظام وظیفه ۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه---


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آبان ۱۳۲۴ نشست ۱۶۰* - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- مذاکرات قبل از دستور راجع به اخبار منتشر مربوط به کردستان ۳- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به افزایش دو لشگر و اضافات افسران ۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه---


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آبان ۱۳۲۴ نشست ۱۶۱* - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای دکتر شفق و آقای هدایت وزیر مشاور و آقای وزیر جنگ ۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری ۴- تصویب لایحه وزارت جنگ راجع بافزایش قوا و ترمیم حقوق افسران ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آبان ۱۳۲۴ نشست ۱۶۲* - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقایان آصف، صدرقاضی، فرمانفرمائیان و نخست‌وزیر راجع بشایعات مربوط بکردستان و آذربایجان ۳- تقدیم یک لایحه راجع به اصلاح قانون مالیات بردرآمد از طرف آقای وزیر دارائی و طرح فوریت آن ۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آذر ۱۳۲۴ نشست ۱۶۳* - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- اقتراع برای شرفیابی حضور ملوکانه بمناسبت عید غدیر ۳- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی راجع بعهدنامه معاونت بین‌المللی و یکدوازدهم هزینه های دولتی نسبت بآبان ماه و چهار دوازدهم برای تا آخر سال ۴- تصویب فوریت لایحه ترتیب حل و فصل اختلافات بین دولت و مودیان مالیات بردرآمد ۵- تصویب فوریت و طرح لایحه یکدوازدهم مخارج آبان ماه و تصویب آن ۶- تصویب سیزده فقره مرخصی ۷- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری راجع به لایحه کیفر عمومی و اختیارات کمیسیون دادگستری ۸- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه---


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ آذر ۱۳۲۴ نشست ۱۶۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای وزیر کشور در موضوع اوضاع آذربایجان ۳- انتخاب یک نفر ناظر مالی بانک ۴- طرح پیشنهاد جمعی از آقایان نمایندگان راجع به فوریت طرح پیشنهادی بیمه کشاورزان ۵- تقدیم و طرح یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری راجع به اختیارات قوانین دادگستری ۶- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه--


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آذر ۱۳۲۴ نشست ۱۶۵* - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای رئیس در خصوص اوضاع آذربایجان ۳- اعلام نتیجه استخراج آراء متخذه جهت ناظر دخیره اسکناس و تجدید اخذ رای ۴- اخذ رای نسبت بطرح پیشنهادی آقای فرهودی ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آذر ۱۳۲۴ نشست ۱۶۶* - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای رئیس به مناسبت روز انعقاد انجمن سران سه دولت متفق در تهران ۳- بیانات قبل از دستور آقایان دکتر عبده و دکتر اعتبار در خصوص اوضاع آذربایجان ۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ۵- متن نامه‌های دولت شاهنشاهی ایران به دولت شوروی و پاسخ به آن ( ۵٫۱ نامه وزارت امور خارجه کشور شاهنشاهی ایران به سفارت شوروی درباره دخالت ارتش اشغالی شوروی در امور داخلی ایران ۲۶ آبان ۱۳۲۴ ۵٫۲ ترجمه یادداشت شماره ۵۲۶ مورخ ۲۶ نوامبر ۱۹۴۵ سفارت شوروی که ساعت ده و نیم روز پنجم آذر ۱۳۲۴ بدفتر اداره سیاسی وزارت امور خارجه تسلیم شده است ۵٫۳ متن یادداشت مجدد دولت ایران بسفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی ۶ اخبار مجلس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ آذر ۱۳۲۴ نشست ۱۶۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقاضای آقای وزیر دادگستری دائر به طرح لایحه مربوط بدادگاههای نظامی ۳- بیانات قبل از دستور آقایان گرگانی، هاشمی و صادقی ۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ---


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ آذر ۱۳۲۴ نشست ۱۶۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای فرخ ۳- تقدیم یک فقره لایحه راجع بمالیات بردرآمد از طرف آقای وزیر دارائی ۴- طرح خبر کمیسیون قوانین دارائی راجع باصلاح مالیات بردرآمد ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه---


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ آذر ۱۳۲۴ نشست ۱۶۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان اردلان و دکتر مصدق ۳- انتخاب یک نفر ناظر بانک ۴- مذاکره در باب تمدید مدت رسیدگی به اعلام جرمهای ارجاع شده به کمیسیون عرایض ۵- بقیه مذاکره در لایحه طرز حل اختلاف بین دولت و مودیان مالیات بردرآمد ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ۷- اخبار کشور ۷،۱- پاسخ وزیر امور خارجه شوروی به نامه ۳ آذر ۱۳۲۴ دولت امریکا درباره تخلیه ایران از ارتش شوروی و رویدادهای شمال ایران-*


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آذر ۱۳۲۴ نشست ۱۷۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تعیین شعب ششگانه مجلس بحکم قرعه ۳- بیانات آقای دکتر معظمی - تهرانچی راجع بدستور مجلس و اظهارات آقای وزیر دارائی ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه---


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آذر ۱۳۲۴ نشست ۱۷۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت جلسه ۲- بیانات آقای نخست‌وزیر راجع به اوضاع جاریه (آذربایجان) ۳- اظهارات آقای مهندس فریور در مخالفت با ورود به دستور و پاسخ آقای وزیر دارائی ۴- بقیه مذاکره در پیشنهادهای مربوط به لایحه طرز خل اختلاف بین دولت و مودیان مالیات بردرآمد ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ۶- اخبار رسمی ۶٫۱ پرسش‌های خبرنگاران جراید انگلستان از هیات دولت و پاسخ نخست‌وزیر ابراهیم حکیمی ۱۹ آذر ۱۳۲۹ ۷- سئوالات نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ آذر ۱۳۲۴ نشست ۱۷۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت جلسه ۲- بیانات آقای صدرقاضی بعنوان مخالفت با دستور و پاسخ آقای وزیر دارائی ۳- تصویب قانون طرز حل اختلاف بین دولت و مودیان مالیات بردرآمد ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ---


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۱۳۲۴ نشست ۱۷۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت جلسه ۲- بیانات آقای نخست‌وزیر بمناسبت وقایع آذربایجان ۳ - مذاکره درباره پیشنهاد آقای لنکرانی دائر به تشکیل جلسه خصوصی و تعطیل جلسه بواسطه کافی نبودن عده برای مذاکرات ۴- اخبار رسمی ۴٫۱ - یادداشت دولت ایران به سفارت‌های کبرای شوروی انگلستان و امریکا ۴٫۲ - تلگراف پاسخ اتلی نخست‌وزیر بریتانیا به تلگراف حکیمی نخست‌وزیر ۱۰ آذر ۱۳۲۴ در سالروز کنفرانس تهران


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آذر ۱۳۲۴ نشست ۱۷۳ - دربرگیرنده: ۱- بیانات آقای دکتر مصدق راجع باوضاع کشور ۲- مذاکره در باب دستور و پیشنهاد چند نفر از نمایندگان ۳- بیانات آقای فرهودی راجع بسیاست دولت ۴ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ دی ۱۳۲۴ نشست ۱۷۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تصویب پیشنهاد آقای دولت‌آبادی راجع به طرح لایحه چهاردوازدهم ۳- تقدیم لایحه مشارکت در تاسیس صندوق بانک بین‌المللی بقید یک فوریت از طرف آقای وزیر دارائی و تصویب فوریت آن ۴ - طرح خبر کمیسیون بودجه راجع بچهار دواردهم سال جاری ۵- تعطیل جلسه بعنوان تنفس ---


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ دی ۱۳۲۴ نشست ۱۷۴ - دربرگیرنده: ۱- بقیه مذاکره در لایحه چهاردوازدهم بودجه مملکتی ۲- تقدیم هقت فقره لایحه از طرف آقایان وزیر دارائی و وزیر دادگستری و وزیر بهداری ۳- بقیه مذاکره در لایحه چهار دواردهم بودجه ۴ - اعلام تنفس و تعطیل جلسه --- • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ دی ۱۳۲۴ نشست ۱۷۴ - دربرگیرنده: ۱- بقیه مذاکره در لایحه چهاردوازدهم بودجه ۲- معرفی آقای الهیار سالح بسمت وزارت کشور و آقای هاشم صهبا بسمت وزارت پیشه و هنر از طرف آقای نخست وزیر ۳- معرفی آقای دکتر علی اکبر اعتماد بسمت معاونت وزارت بهداری از طرف آقای وزیر بهداری ۴ - بقیه مذاکره در لایحه چهار دواردهم بودجه و تصویب یک دوازدهم آن ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ---


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۳۲۴ نشست ۱۷۴ - دربرگیرنده: ۱- قرائت گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی راجع بتمدید مدت رسیدگی باعلام جرم ۲- بقیه مذاکره در لایحه چهاردوازدهم بودجه ۳- معرفی آقای دکتر علی اکبر اعتماد بسمت معاونت وزارت بهداری از طرف آقای وزیر بهداری ۴ - بقیه مذاکره در لایحه چهار دواردهم بودجه و تصویب یک دوازدهم آن ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ---


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ دی ۱۳۲۴ نشست ۱۷۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تصویب قرارداد مشارکت دولت ایران در صندوق و بانک بین‌المللی ۳- قرائت گزارش طرح پیشنهادی نمایندگان راجع باصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس و طرز تشکیل جلسات ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه---


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ دی ۱۳۲۴ نشست ۱۷۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم ورقه استیضاح از دولت از طرف آقای تهرانچی و قرائت آن ۳- اخطار آقای کام بخش راجع بطرح لوایح ۴- مذاکره در باب طرح طرز تشکیل جلسات مجلس و تصویب پیشنهاد ارجاع امر بهیئت رئیسه ۵- تقدیم لایحه مجازات رانندگان از طرف آقای وزیر دادگستری ۶- تقدیم دو فقره لایحه راجع بقانون نظام وظیفه و شهدا نظامیان از طرف آقای وزیر جنگ ۷- بیانات آقای مظفرزاده راجع بتلگراف اهالی گیلان و قرائت تلگراف ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ دی ۱۳۲۴ نشست ۱۷۷ - دربرگیرنده*: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقای دکتر مصدق ۳- قرائت گزارش کمیسیون دادگستری دایر به منع تعقیب آقای تدین و اخذ رای و عدم تصویب آن ۴- اظهارات آقای وزیر دارایی در پاسخ آقای دکتر مصدق ۵- بیانات آقای طوسی بعنوان قبل از دستور ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ دی ۱۳۲۴ نشست ۱۷۷ - دربرگیرنده: بقیه جلسه پیشین ۱- بقیه نطق آقای طوسی بعنوان قبل از دستور ۲- اعلامیه تصمیم هیات رئیسه در خصوس تشکیل جلسات ۳- سوال آقای فداکار از آقای وزیر کشاورزی و پاسخ آقای وزیر ۴- معرفی آقای مهندس بیات به سمت معاونت وزارت کشاورزی ۵- تصویب گزارش کمیسیون دارادی راجع به اجازه استقراض از بانک ملی برای کمک به حریق‌زدگان قزوین ۶- قرائت گزارش کمیسیون عرایض راجع به تلگرافات اهالی شهرستانها در موضوع قضایای آذربایجان ۷- تصویب فوریت طرح راجع به کارمندان پیمانی ۸- بقیه مذاکره در لایحه ۳ دوازدهم ۹ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ----


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ دی ۱۳۲۴ نشست ۱۷۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲-نطق قبل از دستور آقای ثقه‌الاسلامی ۳- اخطارنامه آقای تیمورتاش ۴- بیانات آقای وزیر دارائی بمناسبت اظهارات آقای ثقه‌الاسلامی ۵- بیانات قبل از دستور آقای دکتر مصدق ۶- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر فرهنگ راجع بشورای عالی فرهنگ بقید فوریت ۷- توضیحات آقای وزیر دارائی بمناسبت بیاتات آقای دکتر مصدق ۸- توضیحات آقای وزیر بهداری ۹ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر کشاورزی راحع بسازمان بنگاه مستقل آبیاری ۱- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ----


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ دی ۱۳۲۴ نشست ۱۷۹ - دربرگیرنده*: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان صادقی - اردلان و مهندس فریور ۳- اظهارات آقای وزیر دارائی ۴- نطق قبل از دستور آقای صفوی ۵- بیانات آقای مصدق بعنوان اخطار نظامنامه‌ای در پاسخ آقایان وزیر دارائی و صفوی ۶- سوال آقای فرمانفرمائیان از آقای وزیر جنگ ۷- اخطار آقای نایب رئیس و تعطیل جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ دی ۱۳۲۴ نشست ۱۸۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- طرح گزارش راجع به شهریه وراث افسران ۳- تصویب فوریت لایحه اصلاح قانون شورای عالی فرهنگ ۴- تصویب فوریت لایحه ایجاد صندوقهای تعاونی کشاورزی ۵- طرح فوریت لایجه سازمان بنگاه مستقل آبیاری ۶- تقدیم لایحه راجع به دیوان محاسبات از طرف آقای وزیر کشاورزی ۷- تصویب فوریت لایحه سازمان بنگاه مستقل آبیاری ۸- تصویب قانون کمک به وراث افسران ۹- ختم جلسه ---


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ دی ۱۳۲۴ نشست ۱۸۱* - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تصویب طرح قانونی چاپ کتاب فرهنگ دهخدا ۳ - بیانات آقای نخست‌وزیر (شکایت دولت شاهنشاهی ایران از شوروی و ارتش سرخ در آذربایجان) ۴ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ دی ۱۳۲۴ نشست ۱۸۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲- استرداد استیضاح از طرف آقای تهرانچی ۳- تصویب صورت مجلس ۴- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت فرهنگ ۵- قرائت گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به اعلام جرم آقای بدر و ارجاع به کمیسیون دادگستری ۶- تصویب دو فقره مرخصی ۷- قرائت ورقه استیضاح از طرف آقای فرهودی ۸- ختم جلسه---


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۲۴ نشست ۱۸۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تصویب دوازده فقره مرخصی و رد مرخصی آقای دکتر آقایان ۳- تصویب طرح قانونی یک دوازدهم هزینه‌های وزارتخانه‌ها و ادارات با فوریت ۴- قرائت اعلام جرم نسبت بآقای بدر از طرف آقای دکتر مصدق ۵- بیانات آقای دئیس در نتیجه شرفیابی حضور همایونی ۶- بیانات آقای دکتر مصدق ۷- ختم جلسه--- • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ بهمن ۱۳۲۴ نشست ۱۸۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان فیروزآبادی، اردلان و محمدطباطبائی (کام‌بخش و کشاورز توده‌ای‌هایی که به فرمان استالین در باکو دوره آشوب و جداسازی دیده بودند نیز به نمایندگان درباره آذربایجان توهین کردند و نایب رئیس از نشست بیرون رفت) ۳- تعطیل جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ بهمن ۱۳۲۴ نشست ۱۸۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - نطق قبل از دستور آقای دکتر مصدق ۳- تصویب دو فقره صورت مجلس ۴- بقیه نطق قبل از دستور آقای دکتر مصدق ۵- بیانات قبل از دستور آقای شهاب فردوس ۶- اظهارات آقای فیروزآبادی ۷- موقع جلسه بعد - ختم جلسه


نخست‌وزیر احمد قوام


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ بهمن ۱۳۲۴ نشست ۱۸۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- طرح و تصویب لایحه پرداخت یك دوازدهم هزینه وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی برای بهمن ماه ۱۳۲۴ ۳- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اسفند ۱۳۲۴ نشست ۱۸۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت صورت مجلس ۲ - اخطار نظامنامه‌ای آقای فداکار ۳- بیانات قبل از دستور آقایان منصف و یمین اسفندیاری (درباره باجگیری و مزاحمت حزب توده از مردم مازندران) ۴- تشنج و تعطیل جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اسفند ۱۳۲۴ نشست ۱۸۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت صورت مجلس ۲ - طرح گزارش کمیسیون بودجه و قوانین دارایی راجع به لایحه کارمندان پیمانی ۳- تقدیم طرح قانونی از طرف آقای دکتر معظمی راجع بساختمان جهت خدمتگزاران دولت و کارگران بی بضاعت ۴- بقیه مذاکره در لایحه مربوط بکارمندان پیمانی ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ۶- تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۲۵ مجلس و هزینه چاپ کتاب لغت دهخدا از طرف آقای مرآت اسفندیاری--


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اسفند ۱۳۲۴ نشست ۱۹۰* - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسات ۲- مذاکره راجع بدستور جلسه ۳- طرح گزارشات کمیسیون دادگستری راجع باعلام جرائم برعلیه آقای سهیلی و بیانات آقای دکتر مصدق ۴- قرائت دو ورقه سوال از طرف آقایان دولت‌آبادی و فداکار از وزارت دارائی و وزارت کشور ۵- بقیه مذاکره در گزارشات کمیسیون دادگستری و بیانات آقای نقابت ۶- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اسفند ۱۳۲۴ نشست ۱۹۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسات ۲- اخطار نظامنامه‌ای آقای دکتر معظمی ۳- مذاکره راجع بدستور و بیانات آقایان دشتی و فداکار ۴- تصویب فوریت طرح قانونی ساختمان پنجهزار خانه جهت سکونت مستخدمین دولت و کارگران بی‌بضاعت ۵- بقیه مذاکره در گزارشات کمیسیون دادگستری راجع باعلام جرائم منتسبه به آقای سهیلی و اخذ رای نسبت به دو گزارش ۶- تعیین موقع جلسه بعد ۷- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی راجع به قرارداد مبارزه با ملخ و دفع آفات نباتی با دولتین عراق و شوروی ۸- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اسفند ۱۳۲۴ نشست ۱۹۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- نطق قبل از دستور آقای دکتر مصدق راجع به تخلیه ایران از قوای متفقین ۳- اظهارات آقای وزیر فرهنگ ۴- بیانات آقای دولت‌آبادی ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه