قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور - مصوب ۲ آبان ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۴ مهر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

‌ماده واحده - لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور که ارقام آن از حیث وصولی از محل درآمد عمومی بالغ بر یکصد و نه میلیارد و پانصد و‌شصت میلیون و چهارصد و شصت و شش هزار و سیصد و هشتاد ریال و نود و هفت دینار (۱۰۹۵۶۰۴۶۶۳۸۰٫۹۷) و از حیث هزینه از محل درآمد‌مزبور بالغ بر یکصد و ده میلیارد و ششصد و هفتاد و هشت میلیون و هفتصد و سی و یک هزار و هشتصد و دوازده ریال و سی‌دینار(۱۱۰۶۷۸۷۳۱۸۱۲٫۳۰) بوده و صحت آن به تأیید دیوان محاسبات رسیده است تصویب می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱٫۷.۲۴ در جلسه روز سه‌شنبه دوم‌آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد پنجم - ص. ۱۸۵۵