مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم
محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر و کابینه امیرعباس هویدا در کاخ سعدآباد مجلس بیست و چهارم
جعفر شریف امامی نخست وزیر کابینه خود را به پیشگاه شاهنشاه آریامهر معرفی می‌کند
ژنرال ازهاری نخست وزیر کابینه خود را به پیشگاه شاهنشاه می شناساند
بختیار کابینه خود را به پیشگاه اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر در کاخ نیاوران معرفی نمود
امیرعباس هویدا نخست‌وزیر
جمشید آموزگار نخست‌وزیر
ارتشبد غلامرضا ازهاری نخست‌وزیر
ژنرال ازهاری نخست وزیر در مجلس شورای ملی
شاپور بختیار

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی - نخست وزیران امیرعباس هویدا - جمشید آموزگار - جعفر شریف‌امامی - تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری - دکتر شاپور بختیار - رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی


نخست‌وزیر امیر عباس هویدا - سال ۱۳۵۴


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ نشست نخست - دربرگیرنده: ۱ - اعلام اسامی هیئت رئیسه سنی بوسیله آقای مهندس عبدالله ریاضی (رئیس سنی) ۲ - بیانات آقای رئیس بمناسبت افتتاح بیست و چهارمین دوره قانونگذاری ۳ - اجرای مراسم تحلیف بوسیله ۲۶۰ نفراز نمایندگان ۴ - اقتراع شعب ششگانه ۵ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ شهریور ۱۳۵۴ نشست ۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورتجلسه قبل ۳ - اجرای مراسم تحلیف بوسیله آقای دکتر محمود ضیائی ۴ - قرائت اسامی هیئت رئیسه شعب ششگانه و اسامی اعضاء و هیئت رئیسه کمیسیون تحقیق ۵ - طرح و تصویب ۱۳۵ فقره اعتبارنامه نمایندگان ۶ - اعلام رسمیت دوره بیست و چهارم قانونگذاری و طرح و تصویب ۶۳ فقره اعتبارنامه نمایندگان ۷ - انتخاب رئیس ۸ - بیانات آقای رئیس ۹ - انتخاب دونفر نایب رئیس ۱۰ - طرح و تصویب بقیه اعتبارنامه نمایندگان ۱۱ - تعیین موقع و دستور جلسه آینده – ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ شهریور ۱۳۵۴ نشست ۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورتجلسه های روز سه شنبه (۲۵) و چهارشنبه (۲۶) شهریورماه ۱۳۵۴ ۳ - قرائت اسامی اعضاء کمیسیونهای پارلمانی منتخب از شعب ششگانه و اسامی هیئت رئیسه آنها ۴ - تعیین موقع جلسه آینده – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ مهر ۱۳۵۴ نشست ۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورتجلسه قبل ۳ - طرح و تصویب دو فقره اعتبارنامه نمایندگان ۴ - بیانات آقای نخست وزیر – تقدیم برنامه و معرفی اعضاء دولت ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه آینده ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ مهر ۱۳۵۴ نشست ۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورتجلسه قبل ۳ - اجرای مراسم تحلیف بوسیله دو نفرازنمایندگان ۴ - طرح و تصویب برنامه دولت و ابراز اعتماد بدولت آقای امیرعباس هویدا ۵ - تقدیم دوفقره لایحه بوسیله آقای دکتر محیدی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ۶ - تعیین موقع و دستور جلسه آینده – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ مهر ۱۳۵۴ نشست ۷ - دربرگیرنده: ۱ -قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورتجلسه قبل ۳ - انتخاب دونفر ناظر براندخته اسکناس در بانک مرکزی ایران وابلاغ به دولت ۴ - تقدیم لایحه واگذاری هشتاد هکتار از اراضی ملی شده چنارک شهرستان کرج به شهرداری کرج و اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بوسیله آقای دکترشادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۵ - قرائت گزارش شعب راجع به اعتبارنامه سه نفر از نمایندگان و ارجاع به کمیسیون تحقیق ۶ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ مهر ۱۳۵۴ نشست ۸ - دربرگیرنده: ۱ -قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات آقای رئیس به مناسبت سالروز میلاد مسعود علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان : اسحقی نژاد – اخلاق پور – دانشی – منصوریان – شریفی – دکترستوده – عباس میرزائی ۴ - تصویب صورتجلسه قبل ۵ - تقدیم ده فقره لایحه و یک آئین نامه بوسیله آقای دکترشادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۶ - طرح گزارش شوراول کمیسیون اموراقتصادی و دارائی راجع به واگذاری هشتاد هکتار ار اراضی منابع ملی شده چنارک شهرستان کرج به شهرداری کرج واعاده آن به کمیسیونهای مربوط ۷ - بیانات بعد از دستور آقای حجتی ۸ - تقدیم یک فقره سئوال از وزارت آموزش و پرورش بوسیله آقای مشیر ۹ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ مهر ۱۳۵۴ نشست ۹ - دربرگیرنده: ۱ -قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور آقایان : دکترامیری – محمدصادق افتخار – ابوالحسن عاملی – دکترواحدی – اشرف حریری – شادلو ۳ - تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای پردلی از وزارت آموزش و پرورش ۴ - تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای خدا دادریگی از وزرات صنایع و معادن ۵ - تصویب صورتجلسه قبل ۶ - معرفی بانو ملکه طالقانی به سمت معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش بوسیله‌آقای هوشنگ شریفی وزیر آموزش و پرورش ۷ - معرفی آقای زین العابدین رهبری به سمت معاون پارلمانی وزرات تعاون و امور روستاها بوسیله آقای صدقیانی وزیرتعاون و امور روستاها ۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری و ابلاغ بدولت ۹ - بیانات بعد از دستور آقایان : تقی زاده منظری – مشیر – محمد علی آموزگار ۱۰ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ آبان ۱۳۵۴ نشست ۱۰ - دربرگیرنده: ۱ -قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - قرائت تلگرام جوابیه علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و تلگرام تبریک وتهنیت مجلس شورای ملی به مناسبت میلاد مسعود معظم له ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: جعفر حیدری – عبداللطیف شیخ الاسلامی – دکترضیائی – غلامرضا هاشمی – طاهرجو کار – عنایت الله قائمی – رستم رفعتی ۴ - تصویب صورتجلسه قبل ۵ - معرفی تیمسار سپهبد کاتوزیان به سمت معاون پارلمانی وزارت جنگ بوسیله تیمسار ارتشبد عظیمی وزیر جنگ ۶ - تقدیم چهار فقره لایحه بوسیله آقای دکترشادمان وزیرمشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۷- طرح گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به تعیین میزان حقوق بازنشستگی ، مستمری و وظیقه مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۸ - تقدیم لایحه استخدام هیئت علمی دانشکده افسری ، بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۹ - طرح گزارش شوراول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و درجه داران و محصلین درنیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۰ - تقدیم یک فقره سوال بوسیله اقای حسن صدر از وزارت راه و ترابری ۱۱ - ختم جلسه ۱۲ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ آبان ۱۳۵۴ نشست ۱۱- دربرگیرنده: ۱ -قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستورآقایان : کبیری – محمدپارسا – محمد دهقان نژاد – حسن ملکشاهی – عبدالسمیع لیوانی – هرمز پیشوائی – عباس اخباری ۳ - طرح گزارش شوراول کمیسیون تعاون و امورروستاها راجع به اصلاح تبصره ماده ۲۹ قانون آب و نحوه ملی شدن آن ۴ - تصویب صورتجلسه قبل ۵ - طرح گزارش شوراول کمیسیون اموراستخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح ماده ده الحاقی به قانون تاسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادرثابت ارتش شاهنشاهی ۶ - تقدیم پنج فقره لایحه بوسیله آقای دکترشادمان وزیرمشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۷ - طرح گزارش شوراول کمیسیون اموراستخدام و سازمانهای اداری راجع به حقوق وظیفه و مستمری محصلین مراکز آموزشی نیروهای مسلح شاهنشاهی ۸ - طرح گزارش شوراول کمیسیون اموراستخدام راجع به اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی ۹ - معرفی آقای ناصرشریف رازی به سمت معاون پارلمانی وزارت راه وترابری ، بوسیله آقای مهندس شهرستانی وزیر راه و ترابری ۱۰ – طرح گزارش شوراول کمیسیون نظام راجع به اصلاح ماده ۶۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۱ - طرح گزارش شوراول کمیسیون نظام راجع به اجازه پرداخت فوق العاده به دانشجویان و دانش آموزان ارتش شاهنشاهی درهنرستانهای موسیقی ۱۲ - اعلام وصول لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان حفظ نباتات مدیترانه ای و اروپائی از مجلس سنا ۱۳ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۵۴ نشست ۱۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : بحیی معینی چاغروند – بنی احمد – عبدالله توکلی – عبدالعزیز راشدی – نواب صفا ۳ - تصویب صورت جلسه قبل ۴ - معرفی آقای علی اصغرطباطبائی به سمت معاون پارلمانی وزارت اموراقتصادی و دارائی بوسیله آقای انصاری وزیر اموراقتصادی و دارائی ۵ - تقدیم لایحه اصلاح ماده ۱۱۰ مکرر اصلاحی قانون مالیانهای مستقیم بوسیله اقای انصاری وزیر اموراقتصادی و دارائی ۶ - تقدیم دوفقره لایحه بوسیله آقای دکترشادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۷ - طرح و تصویب گزارش شوردوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۸ - معرفی آقای محمد حشمتی به سمت معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و هنربوسیله آقای پهلبد وزیر فرهنگ و هنر ۹ - طرح و تصویب گزارش شوردوم کمیسیون نظام راجع به اجازه پرداخت فوق العاده به دانشجویان و دانش آموزان ارتش شاهنشاهی درهنرستانهای موسیقی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ – طرح و تصویب گزارش شوردوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح ماده ۶۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اموراستخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح ماده ۱۰ الحاقی به قانون تاسیس صندوق پس انداز ثابتافسران و همافران و درحه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شوردوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و درجه داران و محصلین درنیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح گزارش شوراول کمیسیون اموراستخدام و سازمانهای اداری راجع به استخدام هیئت علمی دانشکده افسری ۱۴ - طرح گزارش شوراول کمیسیون دادگستری راجع به الحاق یک ماده به قانون تشدید مجازات رانندگان ۱۵ - طرح گزارش شوردوم کمیسیون اموراستخدام و سازمانهای اداری راجع به حقوق وظیفه و مستمری محصلین مراکز آموزشی نیروهای مسلح شاهنشاهی و اعاده آن به کمیسیون های مربوط ۱۶ - اعلام وضول لایحه ثبت احوال از مجلس سنا ۱۷ - بیانات یعداز دستور آقای حجتی ۱۸ - تقدیم یک فقره سؤال از وزرات اطلاعات و جهانگردی بوسیله آقای احمد بنی احمد ۱۹ – ختم جلسه ۲۰ - پرسش‌های نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آبان ۱۳۵۴ نشست ۱۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: رضی چلاجور – عبداللطیف شیخ الاسلامی – محمدحسین اسحقی نژاد – دکترعلی صدیق اسفندیاری سرهنگ تژده – ایرج مهرزاد ۳ - تصویب صورت جلسه قبل ۴ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به افزایش حقوق وظیفه و مستمری کسانی که از اعتبارات وزارتخانه ها یا موسسات دولتی حقوق وظیفه یا مستمری دریافت میدارند و ارسال به مجلس سنا ۵ - طرح و تصویب گزارش شوردوم کمیسیون تعاون و امور روستاها راجع به اصلاح تبصره ماده ۲۹ قانون آب و تحوه ملی شدن آن و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون اموراستخدام و سازمانهای اداری راجع به حقوق وظیفه و مستمری محصلین مراکز آموزشی نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح گزارش شوراول کمیسیون امورخارجه راجع به عهدنامه مودت و همکاری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهــوری سنگال ۸ - طرح گزارش شوراول کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی راجع به اجازه عضویت درگروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی ۹ - اعلام وصول دولایحه از مجلس سنا ۱۰ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آذر ۱۳۵۴ نشست ۱۴ - دربرگیرنده: ۱ -قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستورآقایان : سرهنگ محمدحسین خسروی دارانی – حسین میرزالو – منوچهر سرهنگ زاده – عبدالحسین مانی – غلامرضا اخلاق پور ۳ - معرفی آقایان غلامرضا تاج بخش و مصطفی هدایتی به سمت معاونان پارلمانی وزارت امورخارجه بوسیه آقای دکتر خلعتبری وزیرامورخارجه ۴ - معرفی آقای فتح الله سعادت به سمت معاون پارلمانی وزارت اطلاعات و جهانگردی بوسیله آقای دکتر کیان پور وزیر اطلاعات و جهانگردی ۵ - تصویب صورتجلسه قبل ۶ - طرح گزارش شوراول کمیسیون امورخارجه راجع به موافقت نامه همکاریهای فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا ۷ - طرح گزارش شوراول کمیسیون امورخارجه راجع به موافقت نامه همکاری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده مکزیک ۸ - طرح وتصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به استخدام هیئت علمی دانشکده افسری و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به الحاق یک ماده به قانون تشدید مجازات رانندگان و ارسال به مجلس سنا ۱۰ – طرح گزارش شوراول کمیسیون اموراقتصادی و دارائی راجع به الحاق یک تبصره به ماده یک قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی ۱۱ - طرح گزارش شوراول کمیسیون اموراقتصادی و دارائی راجع به اصلاح ماده ۱۱۰ مکرر اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و اعاده آن به کمیسیونهای مربوط ۱۲ - بیانات بعدازدستور آقایان : رامبد – دکترواحدی – اشرف حریری – دکترفیروزآبادی ۱۳ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آذر ۱۳۵۴ نشست ۱۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : سیدمسلم قریشی – رحمانقلی سیدی – حیدرزاده امین – حسن هرزندی – محمدپارسا و علی اوسط یگانه ۳ - تصویب صورتجلسه قبل ۴ - سؤال اقای پردلی از وزارتخانه های کشور ، نیرو و رفاه اجتماعی ۵ - معرفی بانودکتر کوکب معارفی به سمت معاون پارلمانی وزارت رفاه اجتماعی بوسیه اقای دکتر شیخ الاسلام زاده وزیر رفاه اجتماعی ۶ - تقدیم لایحه اعتبار هزینه های پیش بینی نشده ردیف (۵۰۳۰۰۱ ) بوسیله آقای طباطبائی معاون پارلمانی وزارت اموراقتصادی و دارائی ۷ - طرح و تصویب گزارش شوردوم کمیسیون امورخارجه راجع به عهدنامه مودت و همکاری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح گزارش شوراول کمیسیون امورخارجه راجع به موافقت نامه اساسی درزمینه همکاریهای علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده مکزیک ۹ - معرفی آقای اسمعیل هنرمندی به سمت معاون پارلمانی وزرات دادگستری بوسیله آقای صادق احمدی وزیر دادگستری ۱۰ - طرح گزارش شوراول کمیسیون اموراقتصادی و دارائی راجع به اجازه واگذاری نودهکتار از اراضی منباع ملی شده استان سیستان و بلوچستان به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران ۱۱ - طراح گزارش شوراول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اجازه واگذاری بکصد هکتار از اراضی منابع ملی شده به استانداری آذربایجان شرقی حهت احداث گورستان ۱۲ - تقدیم لایحه انتقال وجوه سپرده دفاتر امورسرپرستی دادسراها از بانک به صندوق تعاون دادگستری ، بوسیله آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری ۱۳ - اعلام وصول دو لایحه از مجلس سنا ۱۴ - قرائت نامه های رسیده از دولت ۱۵ - بیانات بعداز دستورآقای دکترحسین طبیب ۱۶ - معرفی آقای دکترمنوچهر بهرون به سمت معاون پارلمانی وزارت مسکن و شهرسازی بوسیله آقای همایون جابری انصاری وزیر مسکن و شهرسازی ۱۷ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آذر ۱۳۵۴ نشست ۱۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : یوسف کهن – دکتررحمانی – پردلی – بانودکترصنیع و آقای صدری کیوان ۳ - تصویب صورت جلسه قبل ۴ - معرفی آقای وحیدمهدوی به سمت معاون پارلمانی وزرات کار اموراجتماعی بوسیله آقای امیرقاسم معینی وزیر کار وامور اجتماعی ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امورخارجه راجع به موافقت نامه همکاریهای فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده امریکا و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش شوردوم کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی راجع به اجازه عضویت در گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح گزارش شوراول کمیسیون اموراقتصادی و دارائی راجع به اصلاح ماده ۱۱۰ مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم واعاده مجدد آن به کمیسیون های مربوط ۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون تحقیق درباره انتخابات حوزه انتخابیه رام هرمز و نمایندگان آقای منوچهر دهقان ۹ - طرح و تصویب کزارش ی شوری کمیسیون محاسبات و بودجه راجع به تفریغ بودجه سال ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ابلاغ به دولت و کارپردازی مجلس شورای ملی ۱۰ - تقدیم اسامی چهل نفر از مستخدمین رسمی واجد شرایط سمت مستشاری دیوان محاسبات جهت انتخابات مستشاران اصلی و جانشین بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت اموراقتصادی و دارائی ۱۱ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آذر ۱۳۵۴ نشست ۱۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : علی نظمی – علی بهنیا – جعفرجوادی – دکترشیروانی – محمدقلی بسیج خلخالی ۳ - تصویب صورتجلسه ۴ - تقدیم یک فقزه سوال بوسیله اقای پردلی از وزارت اطلاعات و جهانگردی ۵ - اجرای مراسم تحلیف بوسیله آقای منوچهر دهقان ۶ - تقدیم لایحه موافقت نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری گابن بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت اموراقتصادی و دارائی ۷ - طرح گزارش کمیسیونها راجع به انتخاب مستشاران دیوان محاسبات و اخذ رای نسبت به انتخاب پانزده نفر مستشاران اصلی و پنج نفر مستشاران جانشین ۸ - طرح سوال های آقایان دکتر مشیر و پردلی از وزارت آموزش و پرورش و ارجاع آنها به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۹ - طرح گزارش شوراول کمیسیون امورخارجه راجع به الحاق ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان حفظ نباتات مدیترانه ای و اروپائی ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اجازه واگذاری نود هکتار از اراضی منابع ملی شده استان سیستان و بلوچستان به سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران و ابلاغ بدولت ۱۱ - اعلام اسامی ۱۵ نفر مستشاران اصلی و پنج نفر مستشاران جانشین ، دیوان محاسبات و ابلاغ به دولت ۱۲ - اعلام وصول ۶ لایحه از مجلس سنا ۱۳ - قرائت نامه رسیده از دولت ۱۴ - بیانات بعد از دستورآقایان: چلاجور – دکترواحدی اسحقی کاهکش و بانو کمالی آزاد ۱۵ - اعلام تعطیلات زمستانی – ختم جلسه ۱۶ - پرسش‌های نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ دی ۱۳۵۴ نشست ۱۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور بانو ویدا داودی و آقایان : محمدصادق افتخار – مهندس صائبی – شهباز شهبازی – محمدرضاکبیری و بانو پری اباصلتی ۳ - تصویب صورت جلسه قبل ۴ - تقدیم لایحه معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکت های سهامی ایرانی از پرداخت مالیات ، بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت اموراقتصادی و دارائی ۵ - تقدیم چهار لایحه بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۶ - طرح سؤال ابراهیم پردلی از وزارت رفاه اجتماعی و استرداد سؤال بوسیله خود ایشان ۷ - معرفی آقای منوچهر آگاه به سمت معاون پارلمانی وزارت کشور ، بوسیله آقای دکتر جمشید آموزگار وزیر کشور ۸ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق انتخابات درمورد نفرهفتم حوزه انتخابیه شیراز و تصویب نمایندگی سرکار سرهنگ نوازالله جهانشاهی ۹ - معرفی آقای نصیرعصاربه سمت معاون پارلمانی وزارت امورخارجه به سیله آقای خلعتبری وزیرامورخارجه ۱۰ - معرفی اقای دکترمحمدحسین رهنوردی به سمت معاون پارلمانی وزارت بهداری بوسیله آقای پرفسور پویان وزیربهداری ۱۱ - معرفی آقای محمدکشاورزیان به سمت معاون پارلمانی وزارت پست و تلگراف و تلفن ، بوسیله آقای کریم معتمدی وزیر پست و تلگراف و تلفن ۱۲ - معرفی آقای فرامرز زعیمی به سمت معاون پارلمانی وزارت بازرگانی بوسیله آقای فریدون مهدوی وزیربازرگانی ۱۳ - معرفی آقای عزت اله همایونفر به سمت معاون پارلمانی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بوسیله آقای مهندس منصور روحانی وزیرکشاورزی و منابع طبیعی ۱۴ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق انتخابات درمورد حوزه انتخابیه کازرون و تصویب نمایندگی تیمسارسرلشکر عباس جباری ۱۵ - اخذ رای نهائی و تصویب لایحه افزایش حقوق وظیفه ومستمری کسانیکه از اعتبارات وزارتخانه ها یا موسسات دولتی حقوق وظیفه یا مستمری دریافت میدارند و ابلاغ به دولت ۱۶ - طرح و تصویب گزارش شوردوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه اساسی در زمینه همکاری های علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده مکزیک و ارسال به مجلس سنا ۱۷ - طرح و تصویب گزارش شوردوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده مکزیک و ارسال به مجلس سنا ۱۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اموراقتصادی و دارائی راجع به اجازه واگذاری یکصد هکتار از اراضی منابع ملی شده به شهرداری تبریز جهت احداث گورستانی و ابلاغ به دولت ۱۹ - اعلام وصول دولایحه از مجلس سنا (۱) لایحه صدورچک (۲) لایحه موافقت نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی ۲۰ - بیانات بعد از دستورآقای دهقان نژاد و بانو جهانبانی ۲۱ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ دی ۱۳۵۴ نشست ۱۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای محمود شریفی ۳ - معرفی آقای محمدیگانه به سمت وزیرمشاور و بانو مهناز افخمی به سمت وزیرمشاور و مسئول امور زنان بوسیله جناب آقای امیرعباس هویدا (نخست‌وزیر) ۴ - معرفی آقای محمد علی طوسی به سمت معاون پارلمانی وزارت علوم و آموزش عالی بوسیله آقای دکتر سمیعی وزیر علوم و آموزش عالی ۵ - تصویب صورتجلسه قبل ۶ - اجرای مراسم تحلیف بوسیله آقایان عباس جباری و نوازالله جهانشاهی ۷ - طرح گزارش شوراول کمیسیون دادگستری راجع به طرز وصول وجه سفته‌های واخواست شده ۸ - تقدیم لایحه اساسنامه سازمان گوشت کشور بوسیله آقای دکتر همایونفر معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ۹ - طرح گزارش شوراول کمیسیون اموراقتصادی و دارائی راجع به معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکت‌های سهامی ایرانی از پرداخت مالیات ۱۰ - طرح سؤال آقای صدر از وزارت راه و ترابری و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سئوالات ۱۱ - اعلام وصول سه لایحه از مجلس سنا ۱۲ - بیانات بعداز دستور آقایان : سیدرضا حجتی – محمدعلی آموزگار – غلامحسین دانشی – غلامرضا اخلاق پور –حیدری – نواب صفا – علی اصغر مطهری – قدرت اله واحدی – دکترطبیب ۱۳ - تقدیم سؤال بوسیله آقای اخلاق پور از وزارت نیرو ۱۴ - ختم جلسه ۱۵ - پرسش‌های نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ بهمن ۱۳۵۴ نشست ۲۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - *بیانات قبل از دستور آقایان : مجتبی نوری – غلامرضا هاشمی میاندوآب – کمیلی زاده – محمدنوری – دکترآزمون – منصوریان ۳ - تصویب صورتجلسه قبل ۴ - طرح گزارش شوراول کمیسیون امورخارجه راجع به الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط به علائم راهها ۵ - معرفی آقای سیروس کرمانج به سمت معاون پارلمانی وزارت صنایع و معادن بوسیله آقای دکترشادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۶ - طرح گزارش شوراول کمیسیون امورخارجه راجع به موافقت نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس ۷ - طرح گزارش شوراول کمیسیون امورخارجه راجع به موافقت نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی مصر ۸ - طرح گزارش شوراول کمیسیون امورخارجه راجع به موافقت نامه همکاری و جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی ۹ - طرح گزارش شوراولکمیسیون اموراستخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح تبصره ۲ ماده قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۰ - طرح گزارش شوراول کمیسیون اموراستخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح قانون پرداخت فوق العاده سختی خدمت به ماموران زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۱ - طرح گزارش شوراول کمیسیون اموراقتصادی و دارائی راجع به مستثنی شدن سپاهیان انقلاب از شمول قانون راجع به بیمه افراد کادرثابت ارتش و ژاندارمری درمقابل حوادث ناشیه که به مناسبت انجام وظیفه رخ میدهد ۱۲ - تقدیم سؤال بوسیله آقای اربابی اناری از وزارت آموزش و پرورش ۱۳ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق انتخابات درمورد نفر دوم حوزه انتخابیه کرمانشاه و تصویب نمایندگی آقای محسن اجاق ۱۴ - تقدیم سؤال بوسیله آقای مظفرجندقی از وزارت بهداری ۱۵ - اعلام وصول چهار لایحه از مجلس سنا ۱۶ - معرفی آقای کیومرث معقول به سمت معاون پارلمانی وزارت نیرو بوسیله آقای دکتر وحیدی وزیر نیرو ۱۷ - تقدیم لایحه اصلاح تبصره ۳ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۱۸ - بیانات بعد از دستور آقایان : صبوری یزدی – دکترفرزان امیری ۱۹ - ختم جلسه ۲۰ - پرسش‌های نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ بهمن ۱۳۵۴ نشست ۲۱ - دربرگیرنده: ۱ -قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورتجلسه قبل ۳ - تقدیم سؤال بوسیله آقای پردلی از وزارت راه و ترابری ۴ - بیانات آقای نخست‌وزیر و تقدیم بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسون اموراقتصادی و دارائی راجع به حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی و ابلاغ بدولت ۶ - طرح و تصویب گزارش شوردوم کمیسیون امورخارجه راجع به الحاق ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان حفظ نباتات مدیترانه‌ای و اروپائی و ابلاغ بدولت ۷ - طرح و تصویب گزارش شوردوم کمیسیون اموراقتصادی و دارائی راجع به معافیت بهده اوراق قرضه منتشره شرکت‌های سهامی ایرانی از پرداخت مالیات و ارسال به کمیسیون سنا ۸ - طرح گزارش شوراول کمیسیون دادگستری راجع به انتقال وجوه سپرده دفاتر امورسرپرستی دادسراها از بانک به صندوق تعاون دادگستری ۹ - تقدیم لایحه تقلیل حقوق گمرکی ساختمان‌های پیش ساخته بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۱۰ – تقدیم لایحه تشکیل انستیتو تغذیه و علوم و صنایع غذائی ایران بوسیله آقای دکتررهنوردی معاون وزارت بهداری ۱۱ - بیانات بعد از دستور آقایان : آستانه‌ای – حریری – یزدی ۱۲ - ختم جلسه ۱۳ - پرسش‌های نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ بهمن ۱۳۵۴ نشست ۲۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستورآقایان : رضوی نژاد – اسحقی نژاد – پزشکپور ۳ - تصویب صورتجلسه قبل ۴ - تقدیم سؤال بوسیله آقای پزشکپور ازدولت ۵ - تقدیم لایحه اعتبار سنوات آتی خانه های سازمانی گارد شاهنشاهی بوسیله آقای دکترشادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۶ - تقدیم لایحه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بکنوانسیون تکمیلی کنوانسیون حمل و نقل مسافر و توشه بوسیله راه آهن توسط آقای مهنس شریف رازی معاون پارلمانی وزرات راه و ترابری ۷ - تقدیم لایحه اصلاح مواد ‹‹ ۱۰›› و ‹‹ ۱۱›› قانون تاسیس بانک توسعه کشاورزی ایران بوسیله آقای دکترهمایونفر معاون پارلمانی وزرات کشاورزی و منابع طبیعی ۸ - طرح سوال آقای رحیمی لاریجانی از وزارت نیرو ۹ - تقدیم لایحه تشکیل سازمان نوآوری و نوسازی آموزشی بوسیله آقای شریفی وزیر آموزش و پرورش ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اموراستخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح تبصره دوماده دو قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شوردوم کمیسیون اموراستخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح قانون پرداخت فوق العاده سختی خدمت به ماموران زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح وتصویب گزارش شور دوم کمیسیون اموراقتصادی و دارائی راجع به مستثنی شدن سپاهیان انقلاب از شمول قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری درمقابل حوادث ناشیه که به مناسبت انجام وظیفه رخ میدهد و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح گزارش شوراول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قسمت ‹‹ د‌ ›› ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و الحاق یک بندبه قسمت ‹‹ د›› ماده مذکور ۱۴ - معرفی آقای دکترشیخ الاسلام زاده به سمت وزیرمشاور و آقای دکترتسلیمی به سمت وزیر بازرگان و آقای دکتر مهدوی به سمت وزیر مشاور بوسیله جناب آقای امیرعباس هویدا (نخست وزیر) ۱۵ - اعلام وصول سه لایحه از مجلس سنا (۱) موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری عربی سوریه (۲) لایحه موافقتنامه همکاری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری گابن (۳) لایحه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر درهواپیما ۱۶ - بیانات بعد از دستور آقای خسروی دارانی ۱۷ – ختم جلسه ۱۸ - پرسش‌های نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ بهمن ۱۳۵۴ نشست ۲۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورتجلسه قبل ۳ - طرح و تصویب گزارش شوردوم کمیسیون امورخارجه راجع به موافقت نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس و ابلاغ بدولت ۴ - تقدیم لایحه اصلاح مواد ۱ و ۲۵ آئین نامه معاملات دولتی بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت اموراقتصادی و دارائی ۵ - طرح و تصویب گزارش شوردوم کمیسیون امورخارجه راجع به موافقت نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی و ابلاغ بدولت ۶ - طرح و تصویب گزارش شوردوم کمیسیون امورخارجه راجع به الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علائم راهها و ابلاغ بدولت ۷ - طرح و تصویب گزارش شوردوم کمیسیون امورخارجه راجع به موافقت نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی مصر و ابلاغ بدولت ۸ - طرح گزارش شوراول کمیسیون دادگستری راجع به مجازات متخلفین از مقررات مواد ۱۹ ، ۲۲ ، ۳۵ قانون برنامه و بودجه کشور ۹ - تعیین موقع و دستورجلسه آینده – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ بهمن ۱۳۵۴ نشست ۲۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورتجلسه قبل . ۳ - طرح گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور ۴ – تقدیم لایحه اعتبار سنوات آتی طرح مجموعه ورزشی آریامهر بوسیله آقای دکترمجیدی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ۵ – ادامه مذاکره درگزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور ۶ - تعیین ودستورموقع جلسه آینده – ختم جلسه

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اسفند ۱۳۵۴ نشست ۳۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - ادامه مذاکره و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۳ - طرح و تصویب یک فوریت طرح تقدیمی عده‌ای از نمایندگان راجع به وضع عوارض نسبت به اتومبیل‌هایی که در تهران نمره می‌شوند. ۴ - قرائت طرح تقدیمی نمایندگان راجع به عفو و بخشودگی زندانیان به مناسبت بزرگداشت نیم قرن شاهنشاهی پهلوی ۵ - تقدیم لایحه اجازه تعهد در سال ۲۵۳۶ برای پروژه‌های مربوط به طرح‌های نیروی زمینی شاهنشاهی به وسیله آقای دکتر مجیدی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ۶ - تقدیم لایحه اصلاح قانون راجع به ضرب مسکوک طلا به وسیله آقای طباطبایی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی ۷ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اسفند ۱۳۵۴ نشست ۳۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : جاف _ دکتر رحمانی _ قاسمزاده و بانو اباصلتی ۳ - تقدیـم لایحه تعیین حقـوق و مزایای رئیس کل راه آهن دولتی ایران بوسیله آقای مهندس شریف رازی معاون وزارت راه و ترابری ۴ - تقدیم بودجه سال ۱۳۵۵ مجلس شورای ملی بوسیله آقای منصوریان کارپرداز مجلس شورای ملی ۵ - تقدیم لایحه موافقتنامه اعطای وام و کمک بلاعوض بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری افغانستان بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون نخست وزیر ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به مجازات متخلفین از مقررات مواد ۱۹ ، ۲۲ و ۳۵ قانون برنامه و بودجه کشور و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قسمت د ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و الحاق یک بند به قسمت د ماده مذکور و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیـون امور اقتصادی و دارائـی راجع به طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به شمول قانون توسعه شبکه های تلویزیونی در شهرستانها به تلویزیونهای رنگی ۱۰ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اسفند ۱۳۵۴ نشست ۳۴ - دربرگیرنده: ۱ _ قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : پارسا _ جاف _ دکتر رفعت _ بانو عدیلی و آقای آموزگار ۳ - تصویبب صورت جلسه های قبل ۴ - تقدیم اصلاح بودجه سال ۱۳۵۴ مرکز بررسی قیمت ها ، وزارت علوم و آموزش عالی ، وزارت دادگستری و وزارت رفاه اجتماعی و فهرست موارد استخدام متخصصین فنی خارجی بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۵ - تقدیم لایحه منطقه ای شدن دفاتر اسناد رسمی بوسیله آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری ۶ - تقدیم لایحه اجازه عضویت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در انجمن جهانی سازمانهای تحقیقات صنعتی و فنی و کمیته اروپائی بتون و عضویت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در کمیته مذکور بوسیله آقای کرمانج معاون وزارت نیرو ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به انتقال وجوه سپرده دفاتر امور سرپرستی دادسراها از بانک صندوق تعاون دادگستری و ارسال یه مجلس سنا ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به اصلاح تبصره ۳ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به شمول قانون توسعه شبکه های تلویزیونی در شهرستانها به تلویزیونهای رنگی و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به طرح قانونی وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اسفند ۱۳۵۴ نشست ۳۵ دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: طرفی _ دکتر شیروانی _ پیشوائی _ افتخار _ شریفی _ دکتر طبیب _ موسوی ماکوئی ۳ - تصویبب صورتجلسه های شماره ۲۹ و ۳۳ و ۳۴ ۴ - تقدیم ۹ فقره اصلاح بودجه سال ۱۳۵۴ بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاورو معاون پارلمانی نخست وزیر ۵ - تقدیم لایحه موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک آلمان و لایحه موافقت نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک آلمان برای همکاری اقتصادی ، فنی و علمی ، بوسیله آقای عصار معاون وزارت امور خارجه ۶ - اعلام وصول لایحه بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور از مجلس سنا ۷ - قرائت گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به طرح قانونی عفو و بخشودگی زندانیان بمناسبت بزرگداشت نیم قرن شاهنشاهی پهلوی ۸ - تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگستری راجع به طرح قانونی عفو و بخشودگی زندانیان بمناسبت بزرگداشت نیم قرن شاهنشاهی پهلوی و ارسال به مجلس سنا ۹ - تقدیم طرح پیشنهادی نمایندگان راجع به الزام به کار بردن اصطلاح فارسی « شاهنشاهی ایران » در هر زمان و مکان بوسیله آقای پزشکپور ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه روابط سینمائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی دانمارک ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه حمل ونقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی سوئد ۱۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه حمل ونقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی سوئد ۱۴ - قرائت طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای ملی راجع به الزام بکار بردن اصطلاح فارسی « شاهنشاهی ایران » در هر زمان و هر مکان و ارجاع طرح به کمیسیونهای مربوط ۱۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه حمل ونقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی نروژ ۱۶ - قرائت دستور وتعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اسفند ۱۳۵۴ نشست ۳۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستـور آقایـان : واحدی _ عباس میرزائی _ دکتر عادلی _ کاظمی _ دلخوش فومنی _ سترک دره شوری _ متولی ۳ - تصویب صورتجلسه شماره ۳۰ مورخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۵۴ ۴ - اخذ رأی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور و ابلاغ بدولت ۵ - تقدیم لایحه اصلاح ماده ۳ راجع به صلاحیت دیوان کیفر در محاکمه غیابی ، بوسیله آقای صادق احمدی وزیر دادگستری ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به تقلیل حقوق گمرکی ساختمانهای پیش ساخته ۷ - تقدیم لایحه اصلاح تبصره ماده ۸ آئین نامه طرز اداره و نحوه الغاء اجازه تأسیس بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۸ - تقدیم لایحه تمدید مهلت مقرر در ماده ۶ قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستائی ، بوسیله آقای رهبری معاون وزارت تعاون و امور روستاها ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا ۱۰ - طرح گزارش یک شوری کمیسیون محاسبات و بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۵۵ مجلس شورای ملی و ابلاغ به کار پردازی مجلس شورای ملی ۱۱ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اسفند ۱۳۵۴ نشست ۳۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای محمد نوری ، بانو جهانبانی _ و آقایان : احمد دانشمند _ دکتر سواد کوهی _ اشرف حریری _ چلاجور _ قاسمی ۳ - تصویب صورتجلسه های شماره ۳۵ و ۳۶ ۴ - تقدیم لایحه بیمه محصولات کشاورزی و فهرست اجازه پرداخت حق سهمیه ، عضویت و کمک دولت ایران بابت سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و اصلاح بودجه سال ۱۳۵۴ وزارت فرهنگ و هنر بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۵ - تقدیم لایحه اصلاح تبصره ۲ ماده ۶ قانون خدمات اجتماعی زنان مصوب ۱۳ / ۴ / ۱۳۴۷ بوسیله خانم دکتر طالقانی معاون وزارت آموزش و پرورش ۶ - تقدیم لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن به شرکت ملی صنایع ایران بوسیله آقای کرمانج معاون وزارت صنایع و معادن ۷ - اعلام وصول لایحه وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران از مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح تبصره ۳ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به تقلیل حقوق گمرکی ساختمانهای پیش ساخته و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تأسیس بانک توسعه کشاورزی ایران و ارجاع مجدد آن به کمیسیونهای مربوط ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تعیین حقوق و مزایای رئیس کل راه آهن دولتی ایران ۱۳ - بیانات بعد از دستور آقای دانشی ۱۴ - تعیین موقع و دستور جلسه آینده _ ختم جلسه


- سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی - آغاز جشن‌های پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی و گاهنامه شاهنشاهی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ فروردین ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۳۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای دکتر فیروز آبادی _ بانو درخشنده کمالی آزاد و آقایان : دهقان نژاد _ هرزندی _ دکتر سواد کوهی ۳ - تصویب صورتجلسه های شماره ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۷ و ۳۸ ۴ - تقدیم سه فقره سؤال بوسیله آقای پردلی ۵ - تقدیم لایحه تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری بوسیله بانو معارفی معاون وزارت رفاه اجتماعی ۶ - طرح و تصویبب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده بقانون مجازات عمومی و ارسال به مجلس برای تصویب مجدد ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری عربی سوریه ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به الحاق دولت شاهنشاهی ایران بکنوانسیون توکیو راجع بجرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اموور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری گابن ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری در زمینه پژوهش علمی و توسعه تکنولوژی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه تصویب قواعد و مقررات فنی کنوانسیون های بین المللی دریائی ۱۲ - ختم جلسه ۱۳ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ فروردین ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۴۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای آزمون _ بانو دکتر صنیع _ آقایان : حسینعلی سلیمانی _ حیدرزاده امین _ میرزالو _ بانو اباصلتی و آقای شیخ الاسلامی بانه ۳ - تقدیم سه لایحه بوسیله آقای صادق احمدی وزیر دادگستری ۴ - تصویب صورتجلسه قبل ۵ - طرح سؤال آقای جندقی از وزارت بهداری ۶ - طرح سؤال آقای دکتر پرویز اربابی از وزارت آموزش و پرورش و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تعیین حقوق و مزایای رئیس کل راه آهن دولتی ایران و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به الحاق یک تیصره بماده ۱۱۰ مکرر قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری گابن ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اجرای احکام مدنی ۱۱ - اعلام وصول دو لایحه از مجلس سنا ( ۱ ) لایحه شمول قانون توسعه شبکه های تلویزیونی در شهرستانها به تلویزیون های رنگی ( ۲ ) لایحه معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکت های سهامی ایرانی از پرداخت مالیات ۱۲ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اریبهشت ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۴۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : بهنیا _ مظهری _ علی پاشا نوری اسفندیاری _ منصوریان _ محمد صادق افتخار _ دکتر رحمانی _ سرهنگ محمد حسین خسروی _ دکتر قدرت الله واحدی ۳ - تصویب صورتجلسه قبل ۴ - تقدیم سؤال بوسیله آقای پردلی ، از وزارت آموزش و پرورش ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تأسیس بانک توسعه کشاورزی ایران ۶ - تقدیم ۴ لایحه بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۷ - تقدیم لایحه اصلاح ماده ۲ موافقت نامه اعتبار بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان ، بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۸ - تقدیم لایحه اصلاح قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات واخذ جرائم رانندگی ، بوسیله آقای منوچهر آگاه معاون وزارت کشور ۹ - اخذ رأی نهائی نسبت به لایحه معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکت های سهامی ایرانی از پرداخت مالیات و ابلاغ بدولت ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل سازمان نوآوری و نوسازی آموزشی ۱۱ - اخذ رأی نهائی نسبت به لایحه شمول قانون توسعه شبکه های تلویزیونی در شهرستانها به تلویزیون های رنگی و ابلاغ بدولت ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون تعاون و امور روستاها راجع به تمدید مهلت مقرر در ماده ۶ قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستائی ۱۳ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده ختم جلسه ۱۴ - پرسش‌های نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اردیبهشت ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۴۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان دکتر فرزان امیری _ سعید جوادی _ بانو اباصلتی _ و آقایان کبیری _ اسحقی نژاد _ تقی زاده منظری ۳ - تقدیم لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۴ ماده به آن و لایحه اصلاحی قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی ، بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه تصویب قواعد و مقررات فنی کنوانسیونهای بین المللی دریائی و ابلاغ بدولت ۵ - لایحه و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری در زمینه پژوهش علمی و توسعه تکنولوژی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان و ابلاغ بدولت ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری گابن و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن بشرکت ملی صنایع مس ایران ۸ - طرح سؤال آقایان اخلاق پور ، دانشی و شریفی از وزارت نیرو ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و درائی راجع به الحاق یک تبصره بماده ۱۱۰ مکرر قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - بیانات بعد از دستور آقای حیدری ۱۱ - تقدیم سؤال بوسیله آقای دکتر ملک منصور اسفندیاری ، از وزارت نیرو ۱۲ - ختم جلسه ۱۳ - پرسش‌های نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اردیبهشت ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۴۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : مهندس صائبی _ پارسا _ اخباری _ دکتر فروزین _ جلالیان ۳ - تصویب صورتجلسه های شماره ۴۱ و ۴۲ ۴ - تقدیم لایحه معافیت های مالیاتی مربوط به اجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ، بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به عهد نامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق ۶ - طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری عربی سوریه و ابلاغ بدولت ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری گابن و ابلاغ بدولت ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی سوئد و ابلاغ بدولت ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی نروژ و ابلاغ بدولت ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی دانمارک و ابلاغ بدولت ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما و ابلاغ بدولت ۱۳ - طرح سؤال آقای ابراهیم پردلی از وزارت نیرو و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۱۴ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اردیبهشت ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۴۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور : بانو ابتهاج سمیعی و آقایان : عطارد _ ابوالحسن عاملی _ دکتر مشیر _ میرزالو _ رحیم زاده خوئی _ محمد نوری _ عباسمیرزائی ۳ - تقدیم لایحه تبدیل قبوض اقساطی خرده مالکان مشمول شق تقسیم قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستأجر ، باوراق قرضه ، بوسیله آقای رهبری معاون وزارت تعاون و امور روستاها ۴ - تقدیم سؤال بوسیله آقای پردلی از وزارت پست و تلگراف و تلفن ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به کنوانسیون مربوط بوضع پناهندگان و پروتکل آن ۶ - تصویب صورتجلسه قبل ۷ - تقدیم سؤال بوسیله آقای اردلان از وزارت راه و ترابری ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون تعاون و امور روستاها راجع به تمدید مهلت مقرر در ماده ۵ قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستائی و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به ثبت احوال ۱۱ - تقدیم صورت تعهدات دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد در سال ۱۳۵۴ ( ۱۹۷۵ ) بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل انستیتوی علوم تغذیه و صنایع غذائی ایران ۱۳ - بیانات بعد از دستور بانو برومندو آقایان افتخاری – طغیانی ۱۴ - اعلام وصول ۳ لایحه از مجلس سنا ۱۵ – تقدیم سئوال بوسیله آقای مهدی آستانه‌ای از وزارت بازرگانی ۱۶ - ختم جلسه ۱۷ - پرسش‌های نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ خرداد ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۴۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : پیرزاده _ دلخوش فومنی _ میرلاشاری _ توکلی _ دکتر رئیسی _ دکتر قدرت اله واحدی ۳ - تصویب صورتجلسه قبل ۴ - تقدیم سؤال بوسیله آقای میرزالو از وزارت رفاه اجتماعی ۵ - تقدیم لایحه تمدید مدت تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۲۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب بیست و ششم آذرماه ۲۵۳۲ ، بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۶ - طـرح و تصویـب گزارش کمیسیـون نظام راجع به اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه داران و محصلین در نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ بدولت ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک آلمان ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه عضویت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در انجمن جهانی سازمانهای تحقیقات صنعتی و فنی و کمیته اروپائی بتون و عضویت آزمایشگاه و فنی و مکانیک خاک در کمیته مذکور ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به تبدیل قبوض اقساطی خرده مالکان مشمول شق تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستأجر ، باوراق قرضه ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به بیمه محصولات کشاورزی ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - اعلام وصول لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون تصفیه امور ورشکستگی و الحاق دو ماده بآن و اصلاح بعضی از مواد قانون تجارت و الحاق پنج تبصره بقانون مزبور از مجلس سنا ۱۳ - ختم جلسه ۱۴ - پرسش‌های نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ خرداد ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۴۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : پیرزاده _ دلخوش فومنی _ میرلاشاری _ توکلی _ دکتر رئیسی _ دکتر قدرت اله واحدی ۳ - تصویب صورتجلسه قبل ۴ - تقدیم سؤال بوسیله آقای میرزالو از وزارت رفاه اجتماعی ۵ - تقدیم لایحه تمدید مدت تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۲۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب بیست و ششم آذرماه ۲۵۳۲ ، بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۶ - طـرح و تصویـب گزارش کمیسیـون نظام راجع به اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه داران و محصلین در نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ بدولت ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک آلمان ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه عضویت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در انجمن جهانی سازمانهای تحقیقات صنعتی و فنی و کمیته اروپائی بتون و عضویت آزمایشگاه و فنی و مکانیک خاک در کمیته مذکور ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به تبدیل قبوض اقساطی خرده مالکان مشمول شق تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستأجر ، باوراق قرضه ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به بیمه محصولات کشاورزی ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - اعلام وصول لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون تصفیه امور ورشکستگی و الحاق دو ماده بآن و اصلاح بعضی از مواد قانون تجارت و الحاق پنج تبصره بقانون مزبور از مجلس سنا ۱۳ - ختم جلسه ۱۴ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۴۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : شهابی _ طباطبائی _ حجتی _ بانو نائینی طبا _ دانشی _ درودی ۳ - تصویب صورتجلسه قبل ۴ - تقدیم لایحه تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۵ - تقدیم لایحه تشکیل شرکت سهامی راه آهن ایران بوسیله آقای شریف رازی معاون وزارت راه و ترابری ۶ - تقدیم لایحه اجازه اجرای قرار داد اعطای وام بدولت جمهوری اسلامی پاکستان ، بوسیله آقای باطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۷ - استرداد دو لایحه مربوط به تصفیه فوری امور بازرگانان متوقف مورخ ۲ / ۸ / ۱۳۴۵ و لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون تصفیه امور ورشکستگی مورخ ۳۰ / ۸ / ۱۳۵۰ بوسیله آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به معافیت های مالیاتی مربوط به اجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانها اداری راجع به الحاق یک تبصره بماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح بند ب ماده ۱۱۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۱۲ - تصویب فوریت لایحه الحاق یک تبصره بماده ۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۳ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل سازمان نوآوری و نوسازی آموزشی و ارسال به مجلس سنا ۱۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذائی ایران و ارسال به مجلس سنا ۱۵ - طرح و گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری اقتصادی ، فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک آلمان ۱۶ - اعلام وصول دو لایحه از مجلس سنا ۱۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد _ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ خرداد ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۴۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : عباسمیرزائی _ سالار جاف _ فلاح مقدم _ نعمت الله قاضی ۳ - بیانات آقای دکتر خلعتبری ( وزیر امور خارجه ) راجع به تنظیم چند موافقتنامه و پروتکل های منضم بآن بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق ۴ - اعلام وصول پنج لایحه از مجلس سنا و تصویبب فوریت آنها ( ۱ ) لایحه قانون موافقتنامه مربوط به کلانتران مرز بین ایران وعراق ( ۲ ) لایحه موافقتنامه مربوط به مقررات کشتیرانی در شط العرب بین ایران و عراق ( ۳ ) لایحه موافقتنامه راجع به تعلیف احشام بین ایران و عراق ( ۴ ) لایحه موافقتنامه مربوط به استفاده از آب رودخانه های مرزی بین ایران و عراق ( ۵ ) لایحه راجع به حل و فصل جامعه و قطعی کلیه مسائل و دعاوی درحال تعلیق بین ایران و عراق ۵ - تقدیم دو آئین نامه بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۶ - تقدیم لایحه الحاق یک تبصره بماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک بوسیله آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری ۷ - تقدیم لایحه راجع به تعیین حقوق و مزایای دبیر کل شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور بوسیله آقای دکتر طوسی معاون وزارت علوم و آموزش عالی ۸ - تقدیم آئین نامه اجرائی قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود عبور و مرور در تهران بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری مربوط اصلاح ماده ۳ راجع بصلاحیت دیوان کیفر در محاکمه غیابی ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ۱۱ - اخذ رأی نهائی نسبت به لایحه تعیین میزان حقوق بازنشستگی ، مستمری و وظیفه مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ بدولت ۱۲ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ خرداد ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۴۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور : آقای محمد علی آموزگار _ بانو سلیلی و آقای هرمز پیشوائی _ نظمی _ دکتر دادفر ۳ - تقدیم سؤال بوسیله آقای نظمی از وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن ۴ – تصویب صورتجلسه های شماره ۴۷و۴۸ ۵ - طرح و تصویب گزارش بک فوریتی کمیسون امورخارجه راجع به موافقت نامه بین ایران و عراق راجع به مقررات کشتیرانی در شط العرب و ابلاغ بدولت ۶ – طرح وتصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون امورخارجه راجع به موافقتنامه بین ایران وعراق راجع به تعلیف احشام و ابلاغ بدولت ۷ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه بین ایران و عراق راجع به کلانتران مرز و ابلاغ بدولت ۸ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه مربوط به استفاده از آب رودخانه های مرزی بین ایران و عراق و ابلاغ بدولت ۹ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون امور خارجه راجع به حل و فصل جامع و قطعی کلیه مسائل ودعاوی در حال تعلیق بین ایران و عراق و ابلاغ بدولت ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به کنوانسیون مربوط بوضع پناهندگان و پروتکل آن و ابلاغ بدولت ۱۱ - طرح وتصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به الحاق یک تبصره بماده ۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به تبدیل قبوض اقساطی خرده مالکان مشمول شق تقسیم قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجازه به زارعین مستأجر، باوراق قرضه و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به تمدید مدت تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۲۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۶ آذر ماه ۱۳۵۲ ۱۴ - تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون کشور راجع به تمدید مدت تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۲۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۶ آذر ماه ۱۳۵۲ و ارسال به مجلس سنا ۱۵ - طرح گزاش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش مصوب ۱۳ / ۳ / ۱۳۴۳ ۱۶ - تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش مصوب ۱۳ / ۳ / ۱۳۴۳ و ارسال به مجلس سنا ۱۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به تمدید مهلت تقدیم دادخواست به هیئت سه نفری ۱۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به صدور چک ۱۹ - تقدیم سؤال بوسیله آقای قوامی از دولت ۲۰ - ختم جلسه ۲۱ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ تیر ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۵۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : پرویز فرهنگ _ هاشمی میاندوآب _ بانو پری اباصلتی و آقایان : رستم رفعتی _ دکتر شیروانی _ حیدری _ و بانو بابان ۳ - تصویب صورتجلسه قبل ۴ - تقدیم سؤال بوسیله آقای شریعت از وزارت نیرو ۵ - تقدیم لایحه الحاق ماده ۲۲۱ مکرر به قانون مجازات عمومی بوسیله آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری ۶ - تقدیم دو لایحه بوسیله آقای دکتر طوسی معاون وزارت علوم و آموزش عالی ۷ - تقدیم لایحه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به سیستم بین المللی بیمه مسئولیت مدنی وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۸ - تقدیم لایحه الحاق یک تبصره بماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری ، بوسیله آقای حشمتی معاون وزارت فرهنگ و هنر ۹ - تقدیم یه لایحه بوسیله آقای دکترشادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۱۰ - اعلام وصول لایحه تشکیل وزارت تندرستی و رفاه اجتماعی از مجلس سنا ۱۱ - تصویب فوریت لایحه تشکیل وزارت تندرستی و رفاه اجتماعی ۱۲ - وصول لایحه تشکیل انستیتوی علوم تغذیه و صنایع غذائی و لایحه ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدوده خدماتی پایتخت ، از مجلس سنا ۱۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به اجازه پرداخت فوق العاده به محصلین رسته موزیک نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ بدولت ۱۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم موافقت نامه روابط سینمائی بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت جمهوری فرانسه وابلاغ بدولت ۱۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن به شرکت ملی صنایع مس ایران وارسال به مجلس سنا ۱۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری اقتصادی ، فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک آلمان و ارسال به مجلس سنا ۱۷ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون محاسبات و بودجه راجع به تفریغ بودجه سال ۲۵۳۴ مجلس شورای ملی و ابلاغ بدولت و کارپردازی مجلس شورایملی ۱۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم بازرگانی راجع به بیمه محصولات کشاورزی و ارسال به مجلس سنا ۱۹ - تقدیم سؤال بوسیله آقای مظهری از وزارت آموزش و پرورش ۲۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امورخارجه راجع به الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند ۲۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اجرای احکام مدنی وارسال به مجلس سنا ۲۲ - طرح سؤال آقای اردلان از وزارت راه و ترابری و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سئوالات ۲۳ - بیانات بعداز دستور آقای درودی ۲۴ ـ ختم جلسه ۲۵ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ تیر ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۵۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : اعظمی باوند پور _ دکتر پرویز اربابی _ دکتر عبدالسمیع لیوانی _ کبیری علی بهنیا_ دکتر ستاری _ دکتر فرزان امیری _ دکتر درودی ۳ - تصویب صورتجلسه قبل ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه عضویت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در انجمن جهانی سازمانهای تحقیقات صنعتی و فنی و کمیته اروپائی بتون و عضویت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در کمیته مذکور و ارسال به مجلس سنا ۵ - تقدیم لایحه اصلاح تبصره های ۱۹ و ۶۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۶ - تصویب فوریت لایحه اصلاح تبصره های ۱۹ و ۶۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور ۷ - تقدیم دو لایحه بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۸ - طرح گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل انستیتوی علوم تغذیه و صنایع غذائی ایران ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری مربوط به اصلاح ماده ۳ راجع به صلاحیت دیوان کیفر در محاکمه غیابی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به قانون صدور چک و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - اعلام وصول دو لایحه از مجلس سنا ( ۱ ) لایحه اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن ( ۲ ) لایحه موافقت نامه ترانزیت کالا بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان ۱۲ - بیانات بعد از دستور آقایان : دکتر ستاری - پزشکپور ۱۳ - تعیین موقع و قرائت دستور جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ تیر ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۵۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : رئیسی اردکانی _ هرزندی _ ماحوزی _ دکتر سواد کوهی _ بهار _ دکتر مشیر ۳ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی و ارسال به مجلس سنا ۴ - طرح و تصویب لایحه یک شوری و یک فوریتی راجع به اصلاح تبصره های ۱۹ و ۶۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به ثبت احوال و ارسال به مجلس سنا ۶ - تعیین موقع و قرائت دستور جلسه آینده _ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ تیر ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۵۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور : آقای باقری _ بانو سلیلی _ آقای شریفی و آقای اسحقی نژاد ۳ - تقدیم سؤال بوسیله آقای اخلاق پور از دولت ۴ - اعلام وصول سه لایحه از مجلس سنا ( ۱ ) لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن شرکت بشرکت ملی صنایع مس ایران ( ۲ ) لایحه راجع به تشکیل سازمان پژوهش و نوسازی و آموزشی ( ۳ ) لایحه راجع به معافیتهای مالیاتی مربوط به اجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ۵ - تصویب صورتجلسه های شماره ۵۱ و ۵۲ ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن و ابلاغ بدولت ۷ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل انستیتوی علوم تغذیه و صنایع غذائی ایران و ابلاغ بدولت ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به الحاق ایران بکنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون تکمیلی کنوانسیون حمل و نقل مسافر و توشه بوسیله راه آهن و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک آلمان و ارسال به مجلس سنا ۱۱ – طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تمدید مهلت تقدیم دادخواست به هیئت سه نفری و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون تجارت گندم مورخ ۱۹۷۱ و پروتکلهای الحاقی مورخ ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل شرکت سهامی راه آهن ایران ۱۴ - طرح سؤال آقای میرزالو از وزارت بهداری ۱۵ - تقدیم اساسنامه نهائی شرکت ملی نفت ایران و لایحه مربوط به قرار داد فروش و خرید گاز طبیعی و استرداد فهرست اجازه پرداخت سهمیه ، حق عضویت وکمک دولت ایران بابت مخارج سازمـان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۱۶ - بیانات بعد از دستور آقایان : یزدی _ فرهنگ بیگوند ۱۷ - تعیین موقع و قرائت دستور جلسه آینده _ ختم جلسه ۱۸ -پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ تیر ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۵۴ - دربرگیرنده: ۱ ـ قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : نوری اسفندیاری ـ مظهری ـ دانشی ۳ - اعلام وصول سه لایحه از مجلس سنا (۱) لایحه راجع به اصلاح تبصره‌های ۱۹ و ۶۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور (۲) لایحه راجع به بیمه محصولات کشاورزی (۳) لایحه راجع به اصلاح مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تأسیس بانک توسعه کشاورزی ۴ـ تقدیم سه لایحه وسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۵ـ تقدیم سه لایحه وسیله تیمسار کاتوزیان معاون پارلمانی وزارت جنگ ۶ ـ طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن بشرکت ملی صنایع مس ایران و ابلاغ بدولت ۷ ـ طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی و ابلاغ بدولت ۸ ـ طرح سؤال آقایان آستانه‌ای ـ قاسمزاده عادلی ـ سلیمی ـ کبیری ـ حریری ـ و رضوی نژاد از وزارت بازرگانی و ارجاع سؤال به کمیسیون رسیدگی بسؤالات ۹ - طرح و تصویب لایحه معافیتهای مالیاتی مربوط به اجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و ابلاغ بدولت ۱۰ - طرح گزارش شور اول لایحه الحاق یک تبصره بمادة ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۱ ـ تعیین موقع و اعلام دستور جلسه آینده ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ تیر ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۵۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورتجلسه سه شنبه ۱۵ تیرماه ۲ - طرح و تصویب لایحه بیمه محصولات کشاورزی و ابلاغ بدولت ۳ - طرح و تصویب لایحه اصلاح مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تأسیس بانک توسعه کشاورزی ایران و ابلاغ بدولت ۴ - طرح و تصویب لایحه اصلاح تبصره های ۱۹ و ۶۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور و ابلاغ بدولت ۵ - بیانات بعد از دستور آقای قائمی ۶ - اعلام تعطیلات تابستانی ـ ختم جلسه ۷ - گزارش ماهانه کمیسیون‌ها • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ مهر ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۵۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورتجلسه های شمارة ۵۴ و ۵۵ مورخ ۱۷ تیرماه ۲۵۳۵ ۳ - بیانات آقای نایب رئیس بمناسبت افتتاح دوره اجلاسیه ۳۶ ـ ۲۵۳۵ قانونگزاری و انتخاب رئیس ۴ - بیانات آقای رئیس مبنی بر ابراز تشکر از انتخاب مجدد ایشان ۵ - انتخاب نواب رئیس ۶ - تعیین موقع ودستور جلسه آینده ـ ختم جلسه

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آبان ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۵۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - قرائت تلگرام علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و تلگرام تبریک معروضه از طرف مجلس شورای ملی ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان پارسا ـ مهندس صائبی ـ پروفسور یغمائی ـ میرزالو ـ اسحقی نژاد و بانو هاشمی ۴ - تصویب صورتجلسه‌های شمارة ۵۷ و ۵۸ ۵ - تقدیم سوال بوسیله آقای ابراهیم پردلی از وزارت آموزش و پرورش ۶ ـ تقدیم سوآل بوسیله آقای دکتر حسین طبیب از وزارت راه و ترابری ۷ ـ تقدیم شش فقره طرح اعتبار سنوات آتی برای طرح در کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و در خواست تغییر نام طرح احداث کارخانه پشم شوئی در کرمانشاه به طرح حمایت از قالی بافان حاشیه کویر بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۸ ـ تقدیم دو لایحه بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۹ - تقدیم چهار لایحه بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به الحاق یک تبصره بمادة ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به سیستم بین المللی بیمه مسئولیت مدنی وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به الحاق یک تبصره بمادة ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری ۱۳ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های رسیده از دولت ۱۴ - بیانات بعد از دستور آقایان : دکترضیائی ـ پزشکپور ـ سالارجاف ۱۵ - ختم جلسه ۱۶ - پرسش‌های نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آبان ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۶۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : غلامرضا هاشمی میاندوآب ـ متولی ـ قاسمی ـ دکتر ستاری ۳ - تصویب صورتجلسه قبل ۴ - تقدیم سؤال بوسیله آقای پردلی ۵ - تقدیم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بوسیله آقای دکتر بهرون معاون وزارت مسکن و شهرسازی ۶ - طرح کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح ماده ۷ اساسنامه صندوقهای رفاه دانشجویان ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه تصویب قواعد مقررات فنی مربوط به کنوانسیون هواپیمائی کشوری بین المللی (کنوانسیون شیکاگو) ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به اصلاح مادة ۵ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی ۹ - بیانات بعد از دستور آقای کبیری ۱۰ - ختم جلسه ۱۱ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ آبان ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۶۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ ـ قرائت استعفانامه آقای منوچهر آزمون از نمایندگی مجلس شورای ملی ۳ ـ بیانات قبل از دستور آقایان : خداداد ریگی ـ حجتی ـ علی پاشا نوری اسفندیاری ـ حیدرزاده امین ـ دکتر طبیب ـ دکتر رئیسی ۴ ـ تصویب صورتجلسه قبل ۵ ـ بیانات آقای نخست وزیر و معرفی آقای دکتر جمشید آموزگار بسمت وزیر مشاور ، آقای منصور روحانی بسمت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی و سرپرست وزارت تعاون و امور روستاها ، آقای قاسم معینی بسمت وزیر کشور ، آقای غلامرضا کیانپور بسمت وزیر دادگستری ، آقای کریم پاشا بهادری بسمت وزیر اطلاعات و جهانگردی ، آقای منوچهر آزمون بسمت وزیر کار ، آقای ابراهیم فرح بخشیان بسمت وزیر راه و ترابری و آقای منوچهر گنجی بسمت وزیر آموزش و پرورش ۶ ـ طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به الحاق یک تبصره بمادة ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری و ارسال به مجلس سنا ۷ ـ طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح مادة ۷۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۸ ـ تقدیم لایحه اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی لوزان منعقده در سال ۱۹۷۴ بوسیلة آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف وتلفن ۹ ـ تقدیم لایحه تفریق بودجه سال ۲۵۳۱ کل کشور بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۱۰ ـ طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام وسازمانهای اداری راجع به اصلاح مواد ۲۵ و ۳۰ و ۴۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۱ ـ بیانات بعد از دستور آقای دکتر درودی ۱۲ ـ تقدیم لایحه اعتبار سنوات آتی (شاه لوله دوم گاز ایران) و فهرست اضافه اعتبارات مصوب هیئت وزیران برحسب دستگاه یا ردیف و برنامه (از محل درآمد عمومی) بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۱۳ ـ تقدیم دو لایحه بوسیله آقای دکترهمایونفر معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ۱۴ ـ بیانات بعد از دستور آقایان دکتر دادفر ـ متولی ۱۵ ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آبان ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۶۲ - دربرگیرنده: ۱ ـ قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ ـ بیانات قبل از دستور آقایان : ملکشاهی ـ دکتر واحدی ـ سالارجاف ـ قاسمزاده ـ عبدالله توکلی ۳ ـ تصویب صورتجلسه قبل ۴ ـ تقدیم سؤال بوسیله آقای دکتر عاملی تهرانی از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ۵ ـ طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه تصویب مقررات فنی و قواعد مربوط به کنوانسیون هواپیمائی کشوری بین المللی (کنوانسیون شیکاگو) و ارسال به مجلس سنا ۶ ـ طرح و گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بند یک مادة ۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و الحاق یک تبصره به آن ۷ ـ طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر در آمد ۸ ـ طرح گزارش شوراول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح تبصره ذیل فصل ۷۲ جدول تعرفه گمرکی منضم بقانون امور گمرکی ۹ - اعلام وصول دولایحه از مجلس سنا . (۱) قانون الحاق یک تبصره بمادة ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک (۲) قانون راجع برسیدگی به تخلفات انضباطی مستخدمین پشتیبانی نجات و امداد سازمان دفاع غیر نظامی کشور ۱۰ ـ ختم جلسه ۱۱ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آذر ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۶۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - قرائت تلگرام جوابیه از دفتر علیاحضرت شهبانوی ایران و تلگرام معروضه به پیشگاه مبارک والاحضرت همایون ولایتعهد بمناسبت میلاد مسعود معظم له ۳ ـ بیانات قبل از دستور آقایان: افتخار ـ طرفی ـ بانو سلیلی ـ و آقای سعید جوادی ۴ ـ تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای پزشکپور ۵ - تصویب صورتجلسه قبل ۶ ـ تقدیم لایحه پرداخت حقوق وظیفه بفرزندان مستخدمین متوفی ، بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح مادة ۷۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح مواد ۲۵ و ۳۰ و ۴۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا . رئیس ـ گزارش شور دوم اصلاح مواد ۲۵ و ۳۰ و ۴۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت میشود ۹ - طرح گزارش شور اول اصلاح بند الف مادة ۹ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به الحاق یک تبصره بمادة ۲ قانون الحاق موادی بقانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به ایجاد طبقه همافران مصوب سوم بهمن ماه ۲۵۲۷ شاهنشاهی ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح مادة ۷ اساسنامه صندوقهای رفاه دانشجویان و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصوبی گزارش شور دوم کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به اصلاح مادة ۵ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی وارسال به مجلس سنا ۱۳ - قرائت نامه دولت مبنی بر تأمین قسمتی از هزینه خرید ۱۲۰ واگن مسطح ۶ محوره و لوازم یدکی آن ۱۴ - بیانات بعد از دستور اقای پزشکپور ۱۵ - تقدیم سوال بوسیلة آقای دانشی از وزارت بازرگانی ۱۶ - ختم جلسه ۱۷ - پرسش‌های نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آذر ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۶۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : کبیری ـ نظمی ـ رفعتی ـ اخلاق پور ۳ - تقدیم سؤال بوسیله آقای نظمی ، از وزارت نیرو ۴ - تصویب صورتجلسه قبل ۵ - تقدیم لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه استفاده صلح جویانه از انرژی هسته‌ای، بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت پژوهش و تکنولوژی جمهوری فدرال آلمان، بوسیله آقای عصار معاون وزارت امور خارجه ۶ - تقدیم دولایحه ۱ـ لایحه اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیلهای سواری برای بهبود عبور و مرور در تهران . ۲ـ لایحه اجازه اعطای وام بدولت جمهوری تونس، بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح تبصره ذیل فصل ۷۲ جدول تعرفه گمرکی منضم بقانون امور گمرکی و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه به موافقت نامه ترانزیت کالا بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان ۱۰ - طرح گزارش شور اول از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به معافیت حق کسب و پیشه پرداختی برای اجرای طرح نوسازی اطراف حرم مطهر آستان قدس رضوی از مالیات بردرآمد ۱۱ - بیانات بعد از دستور آقایان: ادیب مجلسی ـ موسوی ماکوئی ـ قائمی ۱۲ - تقدیم سوال بوسیله آقای پرویز ظفری، از وزارت بهداری و بهزیستی ۱۳ - ختم جلسه ۱۴ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آذر ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۶۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور: آقایان تقی زاده منظری ـ شهباز شهبازی ـ سرهنگ خسروی دارانی ـ جوکارـ‌موسوی ماکوئی ۳ - تقدیم سؤال بوسیله آقای اخلاق پور ۴ - تصویب صورتجلسه قبل ۵ - تقدیم اصلاح بودجه شهربانی کشور برای بودجه مصوب سال ۲۵۳۵ بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۶ - تقدیم اساسنامه شرکت سهامی آب و برق استان سیستان و بلوچستان و اساسنامه شرکت سهامی آب و برق منطقه ای کرمان بوسیله آقای معقول معاون وزارت نیرو ۷ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به پرداخت حقوق وظیفه بفرزندان مستخدمین متوفی و ارسال به مجلس سنا ۸ - اخطار نظامنامه بوسیله آقای دکتر عاملی تهرانی ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به معافیت حق کسب و پیشه پرداختی برای اجرای طرح نوسازی اطراف حرم مطهر آستان قدس رضوی از مالیات بردرآمد و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون راه و ترابری راجع به تشکیل شرکت سهامی راه آهن ایران و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - بیانات بعد از دستور آقایان: سیفی و دکتر عاملی تهرانی ۱۲ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه ۱۳ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ آذر ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۶۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات آقای رئیس بمناسبت بیست و هشتمین سال تصویب اعلامیه حقوق بشر و واقعة تاریخی ۲۱ آذرماه سال ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ خورشیدی ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: محمد نوری ـ جواد افتخاری ـ سعید جوادی ـ علی بهنیا ـ اشرف حریری ۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مروردر تهران ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به روابط موجر و مستأجر ۶ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آذر ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۶۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : محمد خانلوی عشایری ـ قاضی ۳ - تصویب صورتجلسه های روز سه شنبه ۱۶ و پنجشنبه ۱۸ آذرماه ۲۵۳۵ ۴ - تقدیم سوال بوسیله آقای دکتر مرتضی مشیر ۵ - تقدیم لایحه تعمیرات اساسی ساختمانهای موسسات آموزشی بوسیله خانم دکتر طالقانی معاون وزارت آموزش و پرورش ۶ - تصویب فوریت لایحه تعمیرات اساسی ساختمانهای مؤسسات آموزشی ۷ - تقدیم لایحه الحاق سه تبصره بقانون امور گمرکی بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۸ - تقدیم لایحه مربوط به کنوانسیون بین المللی ارتباطات دور بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۹ - تقدیم اساسنامه نمونه شرکت سهامی تأمین و توزیع آب و تأسیسات فاضلاب و لایحه اصلاح مادة‌۱۷ اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای غرب بوسیله آقای مهندس معقول معاون وزارت نیرو ۱۰ - تقدیم ۹ لایحه بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۱۱ - ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به لایحه روابط موجر ومستأجر ۱۲ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه ۱۳ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آذر ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۶۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور بانو کمالی آزاد ۳ - تقدیم سؤال به وسیله آقای توتونچیان از وزارت بهداری و بهزیستی ۴ - ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به لایحه روابط موجر و مستأجر ۵ - تقدیم سؤال به وسیله آقای رحیمی لاریجانی از وزارت مسکن و شهرسازی ۶ - تقدیم لایحه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به پروتکل سومین تمدید کنوانسیون تجارت گندم ۱۹۷۱ به وسیله آقای عصار معاون وزارت امور خارجه ۷ - تقدیم لایحه اصلاح بودجه پیشنهادی ژاندارمری کشور شاهنشاهی برای بودجه مصوب سال ۲۵۳۵ به وسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست‌وزیر ۸ - تقدیم دو لایحه به وسیله آقای دکتر همایونفر معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ۹ - تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به قانون واگذاری امور مربوط به راهنمایی و رانندگی شهر تهران به شهرداری پایتخت، به وسیله آقای دکتر آگاه معاون وزارت کشور ۱۰ - ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به لایح روابط موجر و مستأجر ۱۱ - ختم جلسه ۱۲ - پرسش‌های نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آذر ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۶۹ دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : قاسم زاده ـ دکتر فیروز آبادی ۳ - تقدیم لایحه هزینه های پیش بینی نشده بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۴ - تقدیم دو لایحه بوسیله آقای زعیمی معاون وزارت بازرگانی ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به روابط موجر و مستأجر ۶ - تصویب صورتجلسه روز سه شنبه ۲۳ آذرماه ۲۵۳۵ ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیلهای سواری برای بهبود امر عبور و مرور درتهران و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون آموزش و پرورش راجع به تعمیرات کلی و ضروری ساختمانها مؤسسات آموزشی و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به کنوانسیون بین المللی ارتباطات دور ۱۰ - تصویب فوریت واصل گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به کنوانسیون بین المللی ارتباطات دور و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح تبصره ۲ ماده ۶ قانون خدمات اجتماعی زنان مصوب ۱۳۴۷/۴/۱۳ ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیود دادگستری راجع به الحاق یک تبصره بمادة ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد رسمی و املاک ۱۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به رسیدگی به تخلفات انضباطی مستخدمین پشتیبانی نجات و امداد سازمان دفاع غیر نظامی کشور ۱۴ - تقدیم لایحه اعتبار سنوات آتی طرح «کابلهای محلی و ارتباطی بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۱۵ - طرح سؤال آقای عزیزاله قوامی و پاسخ آقای دکتر شادمان (وزیر مشاور) ۱۶ - طرح سؤال آقای دکتر عاملی تهرانی از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و پاسخ آقای دکتر همایونفر (معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی) و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۱۷ - بیانات بعد از دستور آقای دکتر مشیر ۱۸ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۷۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : محمود شریفی ـ دکتر رئیسی ـ کهن ـ پرویزفرهنگ بیگوند ـ ابوالحسن عاملی ـ دکتر درودی ـ دکتر عادلی ۳ - تصویب صورتجلسه های روز پنجشنبه ۲۵ آذر و یکشنبه ۲۸ آذرماه ۲۵۳۵ ۴ - معرفی بانو هما روحی بسمت معاون پارلمانی وزارت صنایع و معادن بوسیله آقای فرخ نجم آبادی وزیر صنایع و معادن ۵ - تقدیم سه لایحه بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی لوزان منعقده در سال ۱۹۷۴ ۷ - طرح سؤال آقای پرویز ظفری از وزارت بهداری و بهزیستی ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه ترانزیت کالا بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و ابلاغ بدولت ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به رسیدگی به تخلفات انضباطی مستخدمین پشتیبانی نجات و امداد سازمان دفاع غیر نظامی کشور و ابلاغ بدولت ۱۰ - طرح سؤال آقای غلامحسین دانشی از وزارت بازرگانی و ارجاع آن بکمیسیون رسیدگی به سؤالات ۱۱ - طرح سؤال آقای اخلاق پور از وزارت بازرگانی و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۱۲ - طرح سؤال آقای نظمی از وزارت بازرگانی و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۱۳ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و ارسال به مجلس سنا ۱۴ - طرح سؤال آقای دکتر حسین طبیب از وزارت راه و ترابری و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۱۵ - طرح سؤال آقای محسن پزشکپور از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۱۶ - تقدیم لایحه اجازه تعهد برای سنوات آتی (طرح شاه لوله دوم گاز ایران) ، بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور ۱۷ - بیانات بعد از دستور آقای قائمی ۱۸ - اعلام تعطیلات زمستانی مجلس شورای ملی ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ دی ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۷۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : شریفی ـ صدری کیوان ـ پارسا ـ محمد صادق افتخار ـ دکتر رحمانی ـ دهقان نژاد ۳ - تصویب صورتجلسه قبل ۴ - معرفی آقای دکتر غلامعلی توسلی بسمت معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش بوسیله آقای دکتر گنجی وزیر آموزش و پرورش ۵ - تقدیم لایحه اعتبارات سنوات آتی طرح «تجهیزات تلفن» بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۶ - تقدیم لایحه اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره ۵۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۲ و بودجه سال ۲۵۳۳ کل کشور بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۷ - تقدیم لایحه تولید و ترویج و توسعه صنعت فرش بوسیله آقای زعیمی معاون وزارت بازرگانی ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح بند الف ماده ۹ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به الحاق یک تبصره بماده ۲ قانون الحاق موادی بقانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به ایجاد طبقه همافران مصوب سوم بهمن ماه ۲۵۲۷ شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بند یک ماده ۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و الحاق یک تبصره به آن و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - بیانات بعد از دستور آقایان آستانه‌ای ـ دکتر طبیب ۱۲ - تقدیم سوال بوسیله آقای محمد صادق فرمان از وزارت بازرگانی ۱۳ - اعلام وصول ۳ لایحه از مجلس سنا ۱۴ - قرائت نامه های رسیده از دولت ۱۵ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه ۱۶ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ بهمن ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۷۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : جعفر حیدری ـ محمد نوری ـ علی اوسط یگانه ـ دکتر موسوی و بانو ویدا داودی ۳ - تصویب صورتجلسه قبل ۴ - تقدیم لایحه اعتبار هزینه های پیش بینی نشده بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۵ - طرح و تصویب گزراش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به اصلاح قانون مربوط به اجازه پرداخت فوق العاده سختی خدمت افسران و کارمندان مأمور خدمت در آسایشگاههای مسلولین و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به اصلاح قانون اجازه پرداخت فوق العاده به محصلین رسته موزیک نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به قانون مربوط به برقراری حقوق وظیفه درباره آقای احد سیاه مو و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به الحاق یک تبصره بماده ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ابلاغ بدولت ۹ - اخذ رأی نهائی نسبت به لایحه پرداخت حقوق وظیفه بفرزندان مستخدمین متوفی و ابلاغ بدولت ۱۰ - بیانات بعد از دستور آقایان : دکتر صدیق اسفندیاری ـ سالار جاف ـ دانشی ـ عبدالطیف شیخ الاسلامی ۱۱ - اعلام وصول لایحه اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران ۱۲ ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ بهمن ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۷۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : هاشمی میاندوآب ـ بهنیا ـ اسداله محمد خانلوی عشایری ـ حسن صدر ـ دکتر سوادکوهی ـ صادقی ۳ - تصویب صورتجلسه قبل ۴ - تقدیم لایحه اصلاح مادة ۷ آئین نامه حق مرغوبیت موضوع بند ب مادة ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری بوسیله آقای دکتر آگاه معاون وزارت کشور ۵ - اعلام وصول لایحه اصلاح ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ۶ - طرح و تصویب فوریت لایحه اصلاح مادة ۱۵ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به الحاق یک تبصره بقانون واگذاری امور مربوط به راهمائی و رانندگی شهر تهران به شهرداری پایتخت ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به اصلاح ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی و الحاق ۲ تبصره به آن ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون بهداری و بهزیستی راجع به تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افزارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشور شاهنشاهی ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی ودارائی راجع به الحاق سه تبصره بقانون امور گمرکی ۱۱ - طرح سوال آقای توتونچیان از وزارت بهداری و بهزیستی ۱۲ - طرح سؤال آقای رحیمی از وزارت مسکن و شهرسازی ۱۳ - طرح سوال آقای علی نظمی از وزارت نیرو و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۱۴ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیلهای سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران و ابلاغ بدولت ۱۵ - بیانات بعد از دستور آقایان : دکتر صدر ـ تیمسار سرلشکر اسداله ایلخانی ـ قاسم زاده ۱۶ - تقدیم سؤال بوسیله آقای بنی احمد از وزارت آموزش و پرورش ۱۷ - اعلام وصول چهار لایحه از مجلس سنا ۱۸ - قرائت نامه رسیده از دولت ۱۹ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه ۲۰ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۷۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : محمد علی آموزگار ـ تیمسار سرلشگر ایلخانی ـ سرهنگ خسروی دارانی ـ دکتر ابوالهدی لنگرودی ـ رستم رفعتی ـ تیمسار سرتیپ بیات ۳ - تصویب صورتجلسه قبل ۴ - تقدیم سوال بوسیله آقای محمد علی آموزگار از وزارت راه و ترابری ۵ - تقدیم لایحه اعتبار سنوات آتی طرح «مکانیزاسیون پست بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۶ - گزارش آقای نصیر عصار معاون وزارت امور خارجه راجع به تشکیل مجمع سازمان عفو بین المللی در کشور هلند ۷ - تقدیم لایحه تعیین حق الزحمه متصدیان ایستگاههای اقلیم شناسی و باران سنجی بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۸ - تقدیم لایحه تبدیل وضع استخدامی آقای آناتاس زافیروپولوس بوسیله دکتر همایونفر معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ۹ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به کنوانسیون تکمیلی کنوانسیون حمل و نقل مسافر و توشه بوسیله راه آهن و اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بکنوانسیون مذکور وابلاغ بدولت ۱۰ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مادة ۳ راجع به صلاحیت دیوان کیفر در محاکمه غیابی و ابلاغ بدولت ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی لوزان منعقده در سال ۱۹۷۴ و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه دریافت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی ازمالیات بردرآمد و ابلاغ بدولت ۱۳ - تقدیم سوال بوسیله آقای اشرف حریری از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ۱۴ - قرائت دستور و تعیین وقت جلسه آینده ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۷۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان عباسمیرزائی ـ دکتر فروزین ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به الحاق یک تبصره به مادة ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری و ابلاغ بدولت ۴ - تقدیم دو لایحه بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۵ - تقدیم لایحه اساسنامه شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران بوسیله آقای زعیمی معاون وزارت بازرگانی ۶ - طرح و تصویب گزراش یک فوریتی کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مادة ۱۵ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و ابلاغ بدولت ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به جبران خسارات وارده از انفجار مرمیات یا مهمات نیروهای مسلح شاهنشاهی ۸ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۷۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : پارسا ـ دکتر بقائی یزدی ـ توتونچیان ۳ - تصویب صورتجلسه های روز یکشنبه ۱۷ و سه شنبه ۱۹ بهمن ماه ۲۵۳۵ ۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به پروتکل سومین تمدید کنوانسیون تجارت گندم ۱۹۷۱ ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده ها بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق بلغارستان ۶ - تقدیم لایحه الحاق سه تبصره به بند ۲۴ مادة ۵۵ قانون شهرداری بوسیله آقای امیر قاسم معینی وزیر کشور ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده ها بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی ۸ - طرح سؤال آقای مشیر از دولت ۹ - طرح سوال آقای مظهری از وزارت آموزش و پرورش و ارجاع به کمیسیون رسیدگی به سوالات ۱۰ - تقدیم سه فقره اصلاح بودجه بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۱۱ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اسفند ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۷۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور بانو قدس منیر جهانبانی و آقایان : سالار جاف ـ جعفر حیدری ـ دکتر فرزان امیری ـ عالمی ـ کبیری ۳ - تصویب صورت جلسه قبل ۴ - بیانات جناب آقای امیر عباس هویدا (نخست وزیر) و تقدیم لایحه بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور ۵ - تقدیم سوال بوسیله آقای مظهری از وزارت بهداری و بهزیستی ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون تحقیق دربارة انتخابات نفر اول حوزه انتخابیه بوشهر و نمایندگی آقای محمد صادق صفری پور ۷ - تقدیم لایحه آئین نامه رسته افسران ، درجه داران و افراد شهربانی کشور شاهنشاهی ، بوسیله آقای دکتر آگاه معاون وزارت کشور ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به الحاق یک تبصره بقانون امور گمرکی وارسال بمجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به جبران خسارات وارده از انفجار میرمیات یا مهمات نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون بهداری و بهزیستی راجع به تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افزارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشور شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح مادة ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی و الحاق دو تبصره به آن و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - تقدیم لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس ، بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۱۳ - قرائت نامه های رسیده از دولت ۱۴ - ختم جلسه ۱۵ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۷۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور بانو لطیفه وحیدی و آقایان اشرف حریری ـ جعفر جوادی ـ دکتر سوادکوهی ۳ - تصویب صورتجلسه قبل ۴ - تقدیم سؤال بوسیله آقای دکتر جواد افتخاری و آقای سلیمانی از وزارت پست و تلگراف و تلفن ۵ - تقدیم سؤال بوسیلة آقای بنی احمد از دولت ۶ - اجرای مراسم تحلیف بوسیله آقای محمد صادق صفری پور ۷ - تقدیم لایحه بودجه پیشنهادی وزارت بازرگانی برای بودجه سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۸ - تقدیم لایحه مربوط به تعیین وضع استخدامی افزارمندان ارتش شاهنشاهی و تبدیل عنوان افزارمند به کارمند فنی ، بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۹ - طرح و تصویب فوریت لایحه مربوط به تعیین وضع استخدامی افزارمندان ارتش شاهنشاهی و تبدیل عنوان افزارمند به کارمند فنی ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق بلغارستان و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده ها بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به پروتکل سومین تمدید کنوانسیون تجارت گندم ۱۹۷۱ و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به اصلاح تبصرة ۱ مادة ۸ قانون خدمت وظیفه عمومی ۱۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به الحاق یک تبصره بقانون واگذاری امور مربوط به راهنمائی و رانندگی شهر تهران به شهرداری پایتخت و ارسال به مجلس سنا ۱۵ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به اضافه اعتبارات سال ۲۵۳۴ و ارسال بمجلس سنا ۱۶ - طرح و تصویب گزراش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به اضافه اعتبارات سال ۲۵۳۵ و ارسال به مجلس سنا ۱۷ - تقدیم اساسنامه سازمان مراکز وزرشهای زمستانی و تفریحی ایران بوسیله آقای دکتر سعادت معاون وزارت اطلاعات و جهانگردی ۱۸ - اعلام وصول لایحه تجدید مجازات موتوسیکلت سواران متخلف ۱۹ - قرائت نامه های رسیده از دولت ۲۰ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه ۲۱ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اسفند ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۷۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - معرفی آقای قاسم معتمدی به سمت وزیر علوم و آموزش عالی و آقای پرویز حکمت به سمت وزیر نیرو ، به وسیله آقای امیرعباس هویدا (نخست وزیر) ۳ - طرح گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور ۴ - تعیین موقع و دستور جلسه آینده ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اسفند ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۸۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - ادامه مذاکره در کلیات لایحه بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور ۳ - تشریف فرمائی علیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران به جلسه علنی مجلس شورای ملی و بیانات آقای دکتر خطیبی (نایب رئیس) ۴ - ادامه مذاکره در کلیات لایحه بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه آینده – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اسفند ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۸۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات آقای رئیس بمناسبت تشریف فرمایی علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران به جلسه علنی مجلس شورای ملی ۳ - ادامه مذاکره در کلیات لایحه بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور ۴ - تعیین موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اسفند ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۸۶ * 18 - 19* - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورت‌جلسه روز سه‌شنبه دهم اسفندماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی ۳ - طرح و تصویب لایحه بودجه سال ۲۵۳۶ كل كشور و ارسال به مجلس سنا ۴ - طرح گزارش شور اول كمیسیون امور اقتصادی و دارایی راجع‌به اصلاح تبصره یك ماده ۳ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب آذرماه ۲۵۳۳ ۵ - طرح و تصویب فوریت و اصل لایحه اصلاح تبصره یك ماده ۳ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب آذرماه ۲۵۲۳ و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح گزارش شور اول كمیسیون امور اقتصادی و دارایی راجع‌به اجازه فروش اتومبیل‌های فرسوده و اشیا اسقاط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ۷ - طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش اجازه فروش اتومبیل‌های فرسوده و اشیا اسقاط وزارتخانه و سازمان‌های دولتی و ارسال به مجلس سنا ۸ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اسفند ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۸۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: بنی‌احمد ـ دکتر درودی ـ آستانه‌ای ـ قاسم‌زاده ـ دکتر مشیر ۳ - تصویب صورت جلسه شماره ۷۹ مورخ ۱۲ اسفندماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی ۴ - تقدیم لایحه مربوط به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت متالی مکس Metalimex چکسلواکی به وسیله آقای طباطبایی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی ۵ - تقدیم لایحه بودجه سال ۲۵۳۶ مجلس شورای ملی به وسیله آقای منصوریان کارپرداز مجلس شورای ملی ۶ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون نظام راجع به تعیین وضع استخدامی افزارمندان ارتش شاهنشاهی و تبدیل عنوان افزارمند به کارمند فنی و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری راجع به تبدیل وضع استخدامی آقای آتاناس زافیروپولوس ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی راجع به واگذاری قسمتی از اراضی منابع ملی شده در استان خوزستان و استان اصفهان به شرکت ملی صنایع فولاد ایران ۹ - طرح گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به روابط و مستأجر و ارجاع مجدد آن به کمیسیون مربوط ۱۰ - اعلام وصول چهار لایحه از مجلس سنا (۱) ـ قانون معافیت حق کسب و بیشه پرداختی برای اجرای طرح نوسازی اطراف حرم مطهر آستان قدس رضوی از مالیات بردرآمد (۲) ـ قانون اصلاح قانون اجازه پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت افسران و کارمندان مأمور خدمت در آسایشگاه‌های مسلولین (۳) ـ قانون برقراری حقوق وظیفه درباره آقای احد سیاه مو (۴) ـ قانون تجدید سازمان کشاورزی کشور و تأسیس وزارت کشاورزی و عمران روستایی ۱۱ - طرح و تصویب فوریت لایحه قانون تجدید سازمان کشاورزی کشور و تأسیس وزارت کشاورزی و عمران روستایی ۱۲ - قرائت نامه رسیده از دولت ۱۳ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اسفند ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۸۸7 * - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: علی بهنیا - شیخ‌الاسلامی بانه - بانو قدس ایران عدیلی و آقایان کمیلی‌زاده - دکتر رفعت ۳ - تصویب صورت جلسه‌های شماره ۸۰ و ۸۱ مورخ روز پنجشنبه ۱۲ اسفند ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح تبصره ۲ ماده ۶ قانون خدمات اجتماعی زنان مصوب ۱۳/۴/۱۳۴۷ (۲۵۲۷ شاهنشاهی) و ارسال به مجلس سنا ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارایی راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۲۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارایی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۴ قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور ۷ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه معافیت حق کسب و پیشه پرداختی برای اجرای طرح نوسازی اطراف حرم مطهر آستان قدس رضوی از مالیات بردرآمد و ابلاغ به دولت ۸ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه برقراری حقوق وظیفه درباره آقای احد سیاه مو و ابلاغ به دولت ۹ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه اصلاح قانون اجازه پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت افسران و کارمندان مأمور خدمت در آسایشگاه‌های معلولین و ابلاغ به دولت ۱۰ - تقدیم سه لایحه به وسیله آقای طباطبایی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۱ - اعلام وصول ۲ لایحه از مجلس سنا - (۱) لایحه بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور و اصلاحی سال ۱۳۵۵ شمسی (۲۵۳۵ شاهنشاهی) (۲) لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۳ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب آذر ماه ۲۵۳۵ ۱۲ - تعیین موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اسفند ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۸۹5* - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: محمدعلی آموزگار (بازدید اعلحضرتین از جزیره لاوان) - نواب صفا - جعفر حیدری - محمدصادق افتخار - ابراهیم ماحوزی - دكتر خطیب ۳ - طرح و تصویب گزارش كمیسیون بودجه راجع‌ به بودجه سا ۲۵۳۶ كل كشور و ابلاغ دولت ۴ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه اصلاح تبصره یك ماده ۳ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب آذرماه ۲۵۴۳ و ابلاغ به دولت ۵ - طرح و تصویب گزارش یك شوری كمیسیون محاسبات و بودجه راجع به بودجه سال ۲۵۳۶ مجلس شورای ملی و ابلاغ به كارپردازی مجلس شورای ملی ۶ - تقدیم لایحه اصلاح بودجه پیشنهادی وزارت جنگ برای بودجه مصوب سال ۲۵۳۵ و اصلاح بودجه پیشنهادی وزارت مسكن و شهرسازی برای بودجه مصوب سال ۲۵۳۵، به وسیله آقای دكتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست‌وزیر ۷ - طرح گزارش شور اول كمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری راجع‌به اساسنامه شركت ملی نفت ایران ۸ - اعلام تعطیلات نوروزی - ختم جلسه

- سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ فروردین ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۹۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات آقای رئیس به مناسبت سالروز بیست و یکم فروردین ماه ۲۵۲۳ شاهنشاهی ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: شریفی - محمدعلی ادیب مجلسی - محمد پارسا - حجتی - دکتر فرزان امیری ۴ - تقدیم لایحه اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح شده صندوق بین‌المللی پول به وسیله آقای طباطبایی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی ۵ - تقدیم لایحه مربوط به موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم بلغارستان، به وسیله آقای نصیر عمار معاون وزارت امور خارجه ۶ - تصویب صورت جلسه‌های شماره ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶ ۷ - تقدیم سؤال به وسیله آقای شهرستانی از وزارت آموزش و پرورش ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری، راجع به اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۵۳۰ ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به شمول قوانین و مقررات کیفری و انضباطی ارتش شاهنشاهی در مورد کارگردانی که در ارتش شاهنشاهی خدمت می‌نمایند ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری راجع به تبدیل وضع استخدامی آقای آتاناس زافیروپولوس و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به تعیین حق‌الزحمه متصدیان ایستگاه‌های اقلیم‌شناسی و باران‌سنجی و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه عضویت دولت شاهنشاهی ایران در فدراسیون بین‌المللی شیر ۱۴ - تقدیم لایحه اعتبار سنوات آتی طرح مکانیزاسیون پست به وسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست‌وزیر ۱۵ - اعلام وصول لایحه اصلاح قانون اجازه پرداخت فوق‌العاده به محصلین رشته موزیک نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۶ - ختم جلسه ۱۷ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۹۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان قاسم زاده- سالارجاف- سید محمد جزایری- دکتر عاملی- دکتر رئیسی ۳ - تصویب صورت جلسه های شماره ۸۶و۸۷و۸۸و۹۰ مربوط به روزهای ۱۵و۱۹و۲۴ اسفند ماه اسفند ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی و روز یکشنبه ۲۱ فروردین ماه ۲۵۳۶ ۴ - تقدیم لایحه برقرار مستمری درباره آقای محمد حسین ریاضی آموزگار بازنشسته دبستانهای تهران به وسیلة آقای دکتر توسلی معاون وزارت آموزش و پرورش ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی و دولت جمهوری تونس ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۴ قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیر نظامی کشور و ارسال به مجلس سنا ۷ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه اجازه پرداخت فوق العاده به محصلین رسته موزیک نیروهای مسلح شاهنشاهی وابلاغ به دولت ۸ - طرح سؤال آقای ابرهیم پردلی از دولت و ارجاع به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۹ - بیانات بعد از دستور آقای قائمی ۱۰ - تقدیم لایحه انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن، به وسیله آقای دکترشادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۱۱ - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۹۳ - دربرگیرنده: ۱ - بیانات قبل از دستور آقایان:غلامرضا هاشمی - مجتبی نوری - اسحقی کاهکش - قریشی - دکتر ستوده - جوکار - آستانه‌ای - یزدی ۲ - تصویب صورت جلسه قبل ۳ - تقدیم سؤال به وسیله آقای قریشی از وزارت آموزش و پرورش ۴ - تقدیم سؤال به وسیله آقای مظهری ۵ - تقدیم سؤال به وسیله آقای خداداد ریگی از وزارت صنایع و معادن ۶ - تقدیم لایحه پرداخت سه میلیارد ریال برای عمران و نوسازی، در مناطق زلزله زده و کمک به سیل زدگان استانهای هرمزگان و آذربایجان غربی و چهارمحال بختیاری به وسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۷ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه پرداخت سه میلیارد ریال برای عمران و نوسازی، در مناطق زلزله زده و کمک به سیل زدگان استانهای هرمزگان و آذربایجان غربی و چهارمحال بختیاری ۸ - تقدیم لایحه اصلاح ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب تیر ماه ۲۵۲۸ شاهنشاهی به وسیله آقای دکتر همایونفر معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ۹ - تقدیم لایحه تأسیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان به وسیله آقای زعیمی معاون وزارت بازرگانی ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش و ابلاغ به دولت ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح تبصره یک ماده هشت قانون خدمت وظیفه عمومی و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به شمول قوانین و مقررات کیفری و انضباطی ارتش شاهنشاهی در مورد کارگرانی که در ارتش شاهنشاهی خدمت مینمایند و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه عضویت دولت شاهنشاهی ایران در فدراسیون بین المللی شیر و ارسال به مجلس سنا ۱۴ - اعلام وصول، لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک، از مجلس سنا ۱۵ - قرائت نامه های رسیده از دولت ۱۶ - ختم جلسه ۱۷ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اردیبهشت ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۹۴ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: حسین میرزالو- دکتر سوادکوهی- اخباری- غلامحسین دانشی ۳- تقدیم لایحه اصلاح ماده ۵۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبور مصوب ۲۵۳۴، به وسیله آقای دکتر آگاه معاون وزارت کشور ۴- تصویب صورت جلسه‌های شماره ۹۲ و۹۳ روز سه شنبه مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ ۵- طرح سؤال آقای محمد علی آموزگار از وزارت راه و ترابری و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۶- طرح و تصوی گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح موادی از قانون وظیفه عمومی مصوب ۲۵۳۰ و ارسال به مجلس سنا ۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به روابط موجر و مستأجر و ارسال به مجلس سنا ۸- تقدیم لایحه اعتبار سنوات آتی طرحهای (ساختمان سد جیرفت- ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سرخس- ساختمان سدهای طرق و کارده و هیدرولوژی رودخانه‌ها) به وسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه همکاری در زمینه استفاده صلحجویانه از انرژی هسته‌ای بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت پژوهش و تکنولوژی جمهوری فدرال آلمان ۱۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به الحاق سه تبصره به ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۱- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی راجع به اجازه فروش و اجاره تأسیسات و تجهیزات کشاورزی ودامپروری ۱۲- قرائت نامه‌های رسیده از دولت ۱۳- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اردیبهشت ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۹۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: حسن قرائی- پرفسورمسعود یغمائی- علی اکبر توتونچیان ۳ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و ارسال به مجلس سنا ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه همکاری و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس و ارسال به مجلس سنا ۵ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به پرداخت سه میلیارد ریال برای عمران و نوسازی، در مناطق زلزله زده و کمک به سیل زدگان استانهای هرمزگان و آذربایجان غربی و چهارمحال بختیاری و ارسال به مجلس سنا ۶ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۹۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان:عبدالطیف شیخ الاسلامی- تیمسار سرتیپ بیات- دکتر رحمانی-دکتر دادفر ۳ - تصویب صورت جلسه روز پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ ۴ - تقدیم دو لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۵ - اعلام وصول سه لایحه از مجلس سنا(۱) لایحه مربوط به خانه انصاف(۲) لایحه مربوط به شورای داوری (۳) لایحه اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امورخارجه راجع به موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم بلغارستان ۷ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک و ابلاغ به دولت ۸ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به برقراری مستمری دربارة آقای محمد حسین ریاضی آموزگار بازنشسته دبستانهای تهران و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی راجع به واگذاری قسمتی از اراضی ملی شده در استان خوزستان و استان اصفهان به شرکت ملی صنایع فولاد ایران و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امورخارجه راجع به اجازة پذیرفتن اساسنامه اصلاح شده صندوق بین المللی پول ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به تشدید مجازات موتوسیکلت سواران متخلف ۱۲ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اردیبهشت ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۹۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: محمد پارسا- ابوالحسن عاملی- محمد رضا کبیری- کاسمی- شهبازی- تیمسار سرتیپ بیات- مظهری ۳ - تصویب صورت جلسه های روز یکشنبه هیجدهم و سه شنبه بیستم اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ ۴ - تقدیم سؤال به وسیله آقای مظهری(از دولت) ۵ - تقدیم سؤال به وسیلة آقای دکتر شیروانی از وزارت بهداری و بهزیستی ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به شورای داوری ۷ - طرح سؤال آقای بنی احمد از وزارت آموزش و پرورش و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۸ - قرائت دستور و تعیین جلیه آینده- ختم جلسه ۹ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اردیبهشت ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۹۸ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: عباسمیرزائی- سید کریم کاظمی- منوچهر دهقان- حجتی ۳- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور ۴- طرح گزار شور اول کمیسیون دادگستری راجع به خانه انصاف ۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۶- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۹۹ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر اربابی اناری- سرهنگ تژده- چلاجور- دکتر مشیر ۳- تصویب صورت جلسه روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۴- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تجدید سازمان کشاورزی کشور و تأسیس وزارت کشاورزی و عمران روستائی و ارسال به مجلس سنا ۵- تقدیم لایحه تعیین تکلیف استخدامی مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان به وسیله آقای دکتر گنجی وزیر آموزش و پرورش ۶- اعلام وصول لایحه الحاق سه تبصره به قانون امور گمرکی از مجلس سنا ۷- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۰۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر تجدد (ضمناً دو سؤال تقدیم کردند) دهقان نژاد- دکتر سوادکوهی- سید کریم کاظمی- مظهری- حجتی- طرفی ۳ - تصویب صورت جلسه روز پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۴ - طرح سؤال آقای افتخاری و سلیمانی از وزارت پست و تلگراف وتلفن و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به الحاق یک تبصره به یک تبصره به ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم و الحاق یک بند به تبصره ۲۲ قانون متمم سال ۱۳۴۶(۲۵۲۶) و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح وتصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح شده صندوق بین المللی پول و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به سیستم بین المللی بیمه مسئولیت مدنی وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم بلغارستان و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح و گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تأسیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان ۱۰ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه ۱۱ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۰۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور: بانو نائینی طبا و آقایان: دکتر واحدی- رضی چلاجور- منوچهر یزدی (ضمناً یک سؤال از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تقدیم داشتند) ۳ - تصویب صورت جلسه روز یک شنبه اول خرداد ماه ۲۵۳۶ ۴ - تقدیم یک فقره پیشنهاد برای به جریان گذاشتن لایحه قانون استخدام کشوری و رسیدگی به آن به وسیله آقای دکتر طبیب ۵ - تقدیم اساسنامه شرکت سهامی واردات و توزیع فولاد به وسیله آقای زعیمی معاون وزارت بازرگانی ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به شورای داوری و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح گزارش شوراول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن ۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به الحاق سه تبصره به قانون امور گمرکی و ابلاغ به دولت ۹ - اعلام وصول دو لایحه از مجلس سنا ۱۰ - تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۲۵۳۵ مجلس شورای ملی به وسیله آقای منصوریان (کارپرداز) ۱۱ - ختم جلسه ۱۲ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۰۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور: محمد پارسا- دکتر رئیسی- تیمسار آزموده- جعفر حیدری- دکتر سید محمد جزایری- دکتر ستوده- کبیری- منصور صادقی- سعادت قدس نی ۳ - تصویب صورتجلسه‌های روز پنجم و هشتم خرداد ماه ۲۵۳۶ ۴ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه الحاق یک تبصره به قانون واگذاری امور به راهنمائی و رانندگی شهر تهران به شهرداری پایتخت ابلاغ به دولت ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به خانه انصاف و ارسال به مجلس سنا ۶ - تقدیم طرح تشدید مجازات مرتکبین ربودن اشخاص و هتک ناموس به عنف و یا جرح و قتل و سرقت، به وسیله آقای محمد علی آموزگار ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و ابلاغ به دولت ۹ - تقدیم لایحه آئین نامه اجرائی تبصره۱۹ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ و تبصره ۴۵ قانون بودجه سال۲۵۳۶ کل کشور، به وسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۱۰ - اعلام وصول لایحه تأسیس سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی از مجلس سنا ۱۱ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۰۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: محمد اسدی- دکتر حسین طبیب – معینی چاغروند- مهندس حسن صائبی- دکتر رحمانی- دکتر منتظری ۳ - تقدیم سؤال به وسیله آقای دهقان نژاد از دولت ۴ - تقدیم لایحه اجازه عضویت سازمان زمین و معادن به وسیله آقای دکتر نجم آبادی وزیر صنایع و معادن ۵ - تقدیم لایحه آئین نامه تعیین حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی به وسیله بانو دکتر معارفی معاون وزارت بهداری و بهزیستی ۶ - تقدیم لایحه اصلاح بندهای الف و د ماده واحده قانون مزایای هنر آموزان و فارغ التحصیلان آموزشگاه فنی الکترونیک، به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۷ - طرح و تصویب فوریت لایحه اصلاح بندهای الف و د ماده واحده قانون مزایای هنرآموزان و فارغ التحصیلان آموزشگاه فنی الکترونیک ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور و ارسال به مجلس سنا ۹ - تصویب صورت جلسه قبل ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون بازرگانی راجع به تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و ارسال به مجلس سنا ۱۱ -طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به ممنوعیت نگهداری و عبور دام در محدوده خدماتی پایتخت ۱۲ - بیانات بعد از دستور آقای دکتر صدری کیوان- دکتر فرزان امیری- متولی ۱۳ - اعلام وصول یک لایحه از مجلس سنا ۱۴ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه ۱۵ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۰۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان مجتبی نوری- دکترستوده- افتخار- توتونچیان- عبدالسمیع لیوانی ۳ - تقدیم لایحه اصلاح فصل نهم آئین نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی لایحه اصلاح موادی از قانون دادرسی و کیفر ارتش، به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۴ - تقدیم دولایحه، به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تشدید مجازات موتوسیکلت سواران متخلف و ابلاغ به دولت ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه همکاری در زمینه استفاده صلحجویانه از انرژی هسته‌ای بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت پژوهش و تکنولوژی جمهوری فدرال آلمان و ارسال به مجلس سنا ۷ -اعلام وصول دو لایحه از مجلس سنا ۸ - معرفی آقای مهابادی به سمت معاون پارلمانی وزارت نیرو، به وسیله آقای پرویز حکمت وزیر نیرو ۹ - تقدیم دو لایحه به وسیله آقای پرویز حکمت وزیر نیرو ۱۰ - قرائت نامه رسیده از دولت ۱۱ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۰۵ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستورآقایان: تقی زاده منظری- دلخوش فومنی- پرویز فرهنگ- محمد صادق افتخار- آستانه ای- هرمز پیشوائی- دکتر رئیسی ۳- تصویب صورت جلسه های روز یکشنبه ۲۲، و سه شنبه ۲۴ خردادماه ۲۵۳۶ ۴- تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ اساسنامه شرکت سهامی ساختمان سد و تأسیسات آبیاری(سابیر) مصوب ۷ تیر ماه ۲۵۳۵ به وسیله آقای مهابادی معاون وزارت نیرو ۵- تقدیم لایحه آئین نامه تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور به وسیله آقای گنجی وزیر آموزش و پرورش ۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن و ارسال به مجلس سنا ۷- تقدیم دو لایحه به وسیله آقای هدایتی وزیرمشاور و معاون اجرایی نخست وزیر(۱) لایحه موافقت نامه همکاریهای فنی بین دولت ایران و دولت بنگلادش (۲) لایحه موافقتنامه مربوط به مصونیتها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی ۸- معرفی خانم مهرانگیز حجازی به سمت معاون وزارت کار و امور اجتماعی به وسیلة آقای دکتر آزمون وزیر کار و امور اجتماعی ۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح موادی از قانون دادرسی ارتش و کیفر ۱۰- تقدیم آئین نامه اجرائی تبصره ۸ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور و لایحه تأمین اعتبار هزینه های پیش بینی نشده ردیف (۵۰۳۰۰۱) قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور به وسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۱۱- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به تأسیس سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۲- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان ۱۳- بیانات بعد از دستور بانو مشائی و آقای مجتبی عالمی ۱۴- اعلام وصول چهار لایحه از مجلس سنا۱- لایحه اصلاح ماده دوازده قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی ۲- لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم و الحاق یک بند به تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ (۲۵۲۶) ۳- لایحه تعیین حق الزحمه متصدیان ایستگاههای اقلیم شناسی و باران سنجی ۴- لایحه شمول قوانین دستورات کیفری و انضباطی ارتش شاهنشاهی در مورد کارگرانی که درارتش شاهنشاهی خدمت مینمایند ۱۵- تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ تیر ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۰۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستورآقایان: دکتر محمد ستاری- دکتر تجدد- محمد حسین کاشفی- غلامعلی قاسمی- عبدالطیف شیخ الاسلامی ۳ - تقدیم ۵ لایحه به وسیله تیسمار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۴ - طرح و تصویب فوریت لایحه شمول قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی (نیروهای مسلح شاهنشاهی) مصوب ۲۵۱۴ به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت جنگ ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاح بندهای الف و د ماده واحده قانون مزایای هنرآموزان و فارغ التحصیلات آموزشگاه فنی الکترونیک و ارسال به مجلس سنا ۶ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه برقراری مستمری دربارة آقای محمد حسین ریاضی آموزگار بازنشستة دبستانهای تهران و ابلاغ به دولت ۷ -اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم و الحاق یک بند به تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶(۲۵۲۶) و ابلاغ به دولت ۸ -اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه تعیین حق الزحمه متصدیان ایستگاههای اقلیم شناسی و باران سنجی و ابلاغ به دولت ۹ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون محاسبات و بودجه راجع به تفریغ بودجه سال ۲۵۳۵ مجلس شورای ملی، ابلاغ به دولت و کارپردازی مجلس شورای ملی ۱۰ - تقدیم لایحه فهرست اعتبارات سرمایه گذاری ثابت برنامه عمرانی پنجم کشور (تجدید نظر شده) به وسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر ۱۱ - قرائت نامه رسیده ۱۲ - قرائت و دستور و تعیین موقع جلسه آینده – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ تیر ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۰۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستورآقایان: غلامرضا هاشمی- بهنیا- اخلاق پور-(ضمناً سؤالی از دولت تقدیم داشتند) ناصرالدین باقری- دلخوش فومنی- قاسم زاده- محمد رحیم شیخ الاسلامی بانه ۳ - تصویب صورت جلسه روز سه شنبه ۳۱ خرداد ماه ۲۵۳۶ ۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه عضویت سازمان زمین شناسی کشور در کمیته جهانی تهیه نقشه زمین شناسی جهان و اتحادیه بین المللی علوم زمین شناسی ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تأسیس سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی و ابلاغ به دولت ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون بازرگانی راجع به تأسیس شرکت سهامی واردات و توزیع فولاد و ارجاع مجدد آن به کمیسیونهای مربوط ۷ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۰۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستورآقایان: ملک منصور اسفندیاری- دکتر طبیب- رستم رفعتی ۳ - تصویب صورت جلسه روز یکشنبه پنجم تیر ماه ۲۵۳۶ ۴ - تقدیم لایحه اجازه تشکیل شرکت سهامی و یا مشارکت با شرکتهای خصوصی به وزارت فرهنگ و هنر، بوسیله آقای حشمتی معاون وزارت فرهنگ و هنر ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به الحاق ۶ تبصره به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۶ - تقدیم طرح قانونی به وسیله آقای دکتر طبیب ۷ -اعلام وصول لایحه از مجلس سنا اصلاح بند الف ماده ۸۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۸ - طرح و تصویب فوریت لایحه اصلاح بند الف ماده ۸۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۹ - اعلام وصول لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون خدمت وظیفه عمومی از مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون خدمت وظیفه عمومی ۱۱ - اعلام وصول چهار لایحه از مجلس سنا ۱۲ - قرائت نامه دولت ۱۳ - تقدیم دو لایحه به وسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور ۱۴ - تقدیم لایحه حفظ مدیریت بانک فرهنگیان به وسیله آقای دکتر توسلی معاون وزارت آموزش و پرورش ۱۵ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ تیر ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۰۹ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل. ۲- بیانات قبل از دستورآقایان:دکتر تجدد- حیدری- ادیب مجلسی-دکتر کیان- دکتر فرزان امیری- دکتر صدر. ۳- تصویب صورت جلسه روز سه شنبه هفتم تیر ماه ۲۵۳۶ ۴- تقدیم لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۵ قانون معاملات زمین مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۲۵۳۴ و لایحه نحوه اداره بانک اعتبارات صنعتی و چگونگی استفاده از وجوه حاصله از فروش سهام، به وسیله آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۵- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به شمول قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی (نیروهای مسلح شاهنشاهی) مصوب ۲۵۱۴ به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت جنگ و ارسال به مجلس سنا ۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم دادگستری راجع به اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی و کیفر ارتش و ارسال به مجلس سنا ۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان و ارسال به مجلس سنا ۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک بین دولت شاهنشاهی ایران و مرکز بین المللی تحقیقات برای توسعه و ارجاع مجدد ان به کمیسیون ۹- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ تیر ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۱۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستورآقایان:میرزالو- دکتر جواد افتخاری- کبیری- بانو بابان و آقایان: دکتر ستوده – دکتر درود ۳ - تصویب صورت جلسه‌های روز نهم و دوازدهم تیر ماه ۲۵۳۶ ۴ - تقدیم سؤال به وسیله آقای پردلی از وزارت آموزش و پرورش ۵ - تقدیم سؤال به وسیله آقای دکتر عاملی تهرانی از وزارت نیرو ۶ - تقدیم لایحه صورت جزء قسمتی از سهمیه، حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات در سال ۲۵۳۶(۱۹۷۷) به وسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور ۷ - تقدیم لایحه پرداخت هزینه تحصیل به فرزندان پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی و مستخدمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در خارج کشور، به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان، معاون وزارت جنگ ۸ - طرح گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی راجع به اجازه فروش و اجازة تأسیسات و تجهیزات کشاورزی و دامپروری و ارجاع مجدد آن به کمیسیونهای مربوط ۹ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۵۳۰ و ابلاغ به دولت ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح مواد ۹۰ و ۹۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۱- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح مواد ۹۰ و ۹۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون نظام راجع به قانون الحاق یک تبصره به ماده۵۵ قانون خدمت وظیفه عمومی و ابلاغ به دولت ۱۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به مجازات تبلیغ تبعیض نژادی ۱۴ - تعیین موقع جلسه آینده – ختم جلسه ۱۵ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ تیر ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۱۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستورآقایان:محمد رحیم شیخ الاسلامی بانه- نورعلی شهابی- آستانه‌ای- پروفسور یغمائی – رستم رفعتی- غلامحسین دانشی- دکتر فروزین ۳ - تقدیم سؤال به وسیله آقای دکتر مشیر از وزارت آموزش و پرورش و دولت ۴ - تقدیم سؤال به وسیله آقای جعفر قاسم زاده از وزارت کشور ۵ - تقدیم لایحه مربوط به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی به وسیله آقای امیر قاسم معینی وزیر کشور ۶ - تقدیم لایحه آئین نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون معاملات زمین، به وسیله آقای دکتر بهرون معاون وزارت مسکن و شهرسازی ۷ - تقدیم لایحه افزایش سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول به وسیله آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون بازرگانی راجع به تأسیس شرکت سهامی واردات و توزیع فولاد ۹ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح بند الف ماده ۸۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به خدمت غیر تمام وقت بانوان ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به نحوة اداره بانک اعتبارات صنعتی و چگونگی استفاده از وجوه حاصل از فروش سهام ۱۲ - تقدیم لایحه فروش سهام بانکهای تخصصی به مردم به وسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور ۱۳ - طرح سؤال آقای قریشی از وزارت آموزش و پرورش وارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۱۴ - اعلام وصول چهار لایحه از مجلس سنا ۱۵ - تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه ۱۶ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ تیر ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۱۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستورآقایان:محمد پارسا- دکتر قدرت الله واحدی (ضمناً دو سؤال از وزارت نیرو و وزارت مسکن و شهرسازی تقدیم کردند.) سالارجاف- دکتر سوادکوهی- اسحقی نژاد ۳ - تصویب صورتجلسه روز یکشنبه نوزدهم و پنجشنبه بیست و سوم تیر ماه ۲۵۳۶ ۴ - تقدیم دو سؤال به وسیله آقای دکتر طبیب از وزارت بازرگانی و وزارت آموزش و پرورش ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم از کمیسیون کشور راجع به الحاق ۶تبصره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به شمول قوانین و مقررات کیفری و انضباطی ارتش شاهنشاهی در مورد کارگرانی که در ارتش شاهنشاهی خدمت می‌نمایند و ابلاغ به دولت ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون آموزش و پرورش راجع به اصلاح ماده ۴ قانون خدمات اجتماعی زنان ۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به مجازات تبلیغ تبعیض نژادی وابلاغ به دولت ۹ - قرائت گزارش کمیسیون عرایض به وسیله آقای پزشکپور ۱۰ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه ۱۱ - پرسش نمایندگان ۱۲ -گزارش ماهیانه کمیسیون‌ها


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ مرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۱۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به روابط موجر و مستأجر و ابلاغ به دولت ۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی ۴ - تقدیم سؤال به وسیله آقای پزشکپور از وزارت صنایع و معادن، وزارت نیرو و وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور و ابلاغ به دولت ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به نحوة ادارة بانک اعتبارات صنعتی و چگونگی استفاده از وجوه حاصل از فروش سهام و ارسال به مجلس سنا ۷ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه ۸ -پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ مرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۱۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون بازرگانی راجع به تأسیس شرکت سهامی واردات و توزیع فولاد و ارسال به مجلس سنا ۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اجازه اخذ دو درصد(۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی ۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح قانون اصلاح ماده ده الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۲۲/۲/۱۳۵۵(۲۵۳۵ شاهنشاهی) ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی وعمران روستائی راجع به اجازه فروش و اجازه تأسیسات و تجهیزات کشاورزی و دامپروری وارسال به مجلس سنا ۶ - تقدیم سؤال به وسیله آقای ظفری از دولت ۷ - ختم جلسه ۸ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ مرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۱۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تقدیم سؤال به وسیله آقایان پردلی و محمد پارسا ۳ - تقدیم سؤال به وسیله آقای مظهری از دولت ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی و ارسال به مجلس سنا ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدودة خدماتی پایتخت و ارسال به مجلس سنا برای تصویب مجدد ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به واگذاری هشتاد هکتار از اراضی منابع بملی شده چنارک شهرستان کرج به استانداری استان مرکزی ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک بین دولت شاهنشاهی ایران و مرکز بین المللی تحقیقات برای توسعه ۸ - تصویب صورت جلسه روزهای یکشنبه دوم و سه شنبه چهارم مرداد ماه ۲۵۳۶ ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به خدمت غیر تمام وقت بانوان و ابلاغ به دولت ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به اصلاح ماده ۴ قانون خدمات اجتماعی زنان و ابلاغ به دولت ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اجازه اخذ دو درصد(۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی و ابلاغ به دولت ۱۳ - ختم جلسه ۱۴ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ مرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۱۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورت جلسه قبل ۳ - تقدیم برنامه دولت به وسیله آقای جمشید آموزگار (نخست وزیر) و معرفی اعضای کابینه ۴ - قرائت استعفا نامه آقایان محمد حسین نوری و محمد صادق کاظمی از نمایندگی مجلس شورای ملی ۵ - تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه
نخست‌وزیر جمشید آموزگار - سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ شهریور ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۲۰ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲- ادامه بحث در برنامه دولت آقای جمشید آموزگار و ابراز اعتماد به دولت ۳- معرفی آقای علی نگهبان به سمت معاون پارلمانی وزارت کشور به وسیله آقای اسداله نصراصفهانی وزیر کشور ۴- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ شهریور ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۲۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - اجرای مراسم سوگند به وسیله آقای جلال پارسا مطلق ۳ - معرفی آقای منوچهر ظلی به سمت معاونت پارلمانی و سیاسی وزارت امور خارجه به وسیله آقای دکتر کاشفی وزیر مشاور در امور پارلمانی ۴ - اعلام وصول چهار لایحه از مجلس سنا ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی وابلاغ به دولت ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک بین دولت شاهنشاهی ایران و مرکز بین المللی تحقیقات برای توسعه و ابلاغ به دولت ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح قانون اصلاح مادة ده الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۲ (۲۵۳۵ شاهنشاهی) و ابلاغ به دولت ۸ - تصویب صورت جلسه روز پنجشنبه ۲۷ مرداد ماه ۲۵۳۶ ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به واگذاری هشتاد هکتار از اراضی منابع بملی شده چنارک شهرستان کرج به استانداری استان مرکزی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - قرائت نامه‌های رسیده از دولت ۱۱ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آیند- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ شهریور ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۲۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی و ابلاغ به دولت ۳ - تصویب صورت جلسه روز پنجشنبه سوم شهریور ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به نحوه ادارة بانک اعتبارات صنعتی و چگونگی استفاده از وجوه حاصل از فروش سهام و ابلاغ به دولت ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن و ابلاغ به دولت ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به الحاق ۶تبصره به ماده صد قانون شهرداری و ابلاغ به دولت ۷ - تقدیم سؤال (ازدولت) به وسیله آقای دانشی ۸ - اعلام پایان جلسات فوق العاده- ختم جلسه ۹ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ مهر ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۲۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورتجلسه‌های روز یکشنبه ۲۵۳۶/۵/۳۰ و سه شنبه اول یکشنبه ششم و سه شنبه هشتم شهریورماه ۲۵۳۶ ۳ - انتخاب رئیس ۴ - بیانات آقای رئیس بمناسبت افتتاح سومین اجلاسیه دورة بیست و چهارم مجلس شورای ملی و اظهار تشکر از انتخاب مجدد ایشان ۵ - انتخاب نواب رئیس ۶ ـ تعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ مهر ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۲۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - قرائت گزارش ادارة قوانین راجع به انتخاب هیئت رئیسه شعب، اعضای کمیسیونها و هیئت رئیسه و آنها ۳ - طرح گزارش شعبه چهارم راجه به صحت انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان جیرفت و تصویب نمایندگی آقای جلال پارسا مطلق ۴ - تعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ مهر ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۲۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسة قبل ۲ - اجرای مراسم تحلیف بوسیله آقای سعید محمد دشتکی ۳ - قرائت گزارش ادارة قوانین راجع به اسامی اعضای ده کمیسیون پارلمانی ۴ - تصویب صورتجلسه روزهای پنجشنبه چهاردهم شنبه شانزدهم و سه شنبه نوزدهم مهرماه ۲۵۳۶ ۵ - قرائت اسامی هیئت رئیسه ده کمیسیون پارلمانی ۶ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آبان ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۲۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - قرائت تلگرام جوابیه علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران و تلگرام معروضه بحضور معظم لها بوسیله آقای رئیس ۳ - بیانات آقای رئیس بمناسبت سالروز تأسیس سازمان ملل متحد ۴ - تقدیم سؤال بوسیله آقای اشرف حریری از وزارت راه و ترابری ۵ - تقدیم دو سؤال بوسیله آقای اردلان از وزارت راه و ترابری و وزارت کشور ۶ - تقدیم سؤال بوسیله آقای بنی احمد از وزارت بهداری و بهزیستی ۷ - بیانات قبل از دستور آقایان محمد پارسا ـ سیدی ـ عبدالحسین مانی ـ پرفسور یغمائی ـ ابوالحسن عاملی ـ رئیسی اردکانی ـ ماحوزی ۸ - تصویب صورتجلسه روز پنجشنبه ۲۱ مهر ماه ۲۵۳۶ ۹ - تقدیم سؤال بوسیله آقای علی اصغر مظهری از دولت و آقای دکتر حسین طبیب از وزارت کشاورزی و عمران روستائی ۱۰ - معرفی آقای کریم اهری بسمت معاون پارلمانی وزارت بازرگانی بوسیله آقای کاظم خسروشاهی وزیر بازرگانی ۱۱ - معرفی آقای عبدالله منصور بسمت معاون پارلمانی وزارت کشاورزی و عمران روستائی بوسیله آقای دکتر کاشفی وزیر مشاور در امور پارلمانی و تقدیم سه فقره لایحه ۱۲ - تقدیم پنج لایحه بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۱۳ - معرفی آقای فریبرز پاکزاد به سمت معاون پارلمانی وزارت راه و ترابری به وسیله آقای مرتضی صالحی وزیر راه و ترابری و تقدیم لایحه موافقت نامه همکاری درباره اتصال راه آهن ایران و عراق ۱۴ - تقدیم سه لایحه (۱) اصلاح تبصره ماده ۷۵ قانون مالیات های مستقیم (۲) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی (۳) اساسنامه شرکت ملی گاز ایران به وسیله آقای طباطبایی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۵ - تقدیم لایحه افزار و فروش املاک مشاع به وسیله آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری ۱۶ - تقدیم لایحه اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته موسسات عالی علمی دولتی به وسیله آقای دکتر توسلی معاون وزارت آموزش و پرورش و سرپرست وزارت علوم و آموزش عالی ۱۷ - تقدیم چهار لایحه به وسیله آقای دکتر سعادت معاون وزارت اطلاعات و جهانگردی ۱۸ - معرفی آقای فریدون کاووسی بسمت معاون پارلمانی وزارت کار و امور اجتماعی بوسیله آقای مهندس امیرقاسم معینی وزیر کار و امور اجتماعی ۱۹ - تقدیم چهار لایحه بوسیله آقای منصور معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی ۲۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به فروش سهام واحدهای تولیدی پتروشیمی به کارگران و کارکنان صنایع نفت و پتروشیمی و سایر مردم ۲۱ - تقدیم لایحه جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین بوسیله آقای فیروز توفیق وزیر مسکن و شهرسازی ۲۲ - طرح فوریت لایحه موافقت نامه تأسیس صندوق بین المللی توسعه کشاورزی ۲۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اجرای احکام مدنی و ابلاغ بدولت ۲۴ - بیانات بعد از دستور آقای دکتر ضیائی ـ تیمسار سرتیپ بیات ـ و آقایان: پزشکپور (ضمناً سؤالی از وزارت بهداری و بهزیستی تقدیم کردند) ـ دکتر فیروزآبادی ـ قاسمی ۲۵ - تقدیم لایحه انتقال قسمتی از وظایف وزارت کشاورزی و عمران روستائی بوسیله آقای منصور معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی ۲۶ - تقدیم لایحه موافقت نامه همکاری دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری هند در زمینه استفاده صلح جویانه از انرژی هسته‌ای و استرداد لایحه قبلی بوسیله آقای مهابادی معاون وزارت نیرو ۲۷ - قرائت نامه‌های رسیده از دولت ۲۸ - ختم جلسه ۲۹ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آبان ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۲۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان تقی زاده منظری ـ دکتر سوادکوهی ـ دکتر عادلی ـ سالار جاف ـ دکتر ستاری ۳ - تقدیم دو لایحه بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۴ - تقدیم لایحه موافقت نامه همکاری بین وزارت کشور شاهنشاهی ایران و وزارت کشور جمهوری عراق، بوسیله آقای نگهبان معاون وزارت کشور ۵ - طرح تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه عضویت سازمان زمین شناسی کشور در کمیته جهانی تهیه نقشه زمین شناسی جهان و اتحادیه بین المللی علوم زمین شناسی و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به فروش سهام بانک‌های تخصصی به مردم ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارئی راجع به افزایش سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول ۸ - تقدیم لایحه موفقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق بوسیله آقای منوچهر ظلی معاون وزارت امور خارجه ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به حفظ مدیریت شرکت‌های دولتی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ۱۰ - تقدیم سؤال بوسیله آقای نوذر صادقی از وزارت راه و ترابری ۱۱ - بیانات بعد از دستور آقای دکتر درودی ۱۲ - ختم جلسه ۱۳ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ آبان ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۲۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: جوکار ـ قوامی ـ دکتر واحدی (ضمناً سؤالی تقدیم کردند)ـ دانشی ـ دکتر طبیب ۳ - تصویب صورت جلسه روز اول آبان ماه ۲۵۳۶ ۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری هند در زمینه استفاده صلحجویانه از انرژی هسته‌ای ۵ - تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری هند در زمینه استفاده صلحجویانه از انرژی هسته‌ای و ارسال به مجلس سنا ۶ - تقدیم سؤال بوسیله آقای علی اصغر مظهری از دولت ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه تأسیس صندوق بین المللی توسعه کشاورزی ۸ - تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامة تأسیس صندوق بین المللی توسعه کشاورزی و ارسال به مجلس سنا ۹ - تقدیم دو لایحه بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به افزایش سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - تصویب اعتبارنامه آقای سعید محمدی دشتکی ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به الحاق مادة ۲۲۱ مکرر به قانون مجازات عمومی ۱۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت بنگلادش ۱۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به الحاق یک تبصره مادة ۶۹ و اصلاح مادة ۷۰ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح قانون پرداخت پاداش ماهانه سرهنگ‌های پزشک مصوب اردیبهشت ماه ۲۵۳۳ ۱۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به الحاق یک بند به مادة ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۷ - اعلام وصول دولایحه از مجلس سنا ۱۸ - قرائت نامه رسیده از دولت ۱۹ - ختم جلسه ۲۰ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آبان ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۳۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - قرائت تلگرام پیشکار علیاحضرت شهبانوی ایران و تلگرام معروضه مجلس شورایملی بمناسب میلاد فرخنده والاحضرت همایون ولایتعهد ۳ - بیانات قبل از دستور: آقای محمد پارسا ـ بانو پری اباصلتی و آقایان جلال پارسا مطلق ـ حجتی ـ ادیب مجلسی ـ اسحقی نژاد ـ عباس میرزائی ۴ - تصویب صورتجلسه‌های روز هشتم و پانزدهم آبانماه ۲۵۳۶ ۵ - تقدیم سؤال بوسیله آقای دکتر علی اکبر فیروزآبادی از وزارت کشور ۶ - تقدیم لایحه اصلاح مواد چهل و دوم و چهل و سوم قانون پستی مصوب سال ۱۲۹۴ (۲۴۷۴ شاهنشاهی) بوسیله آقای دکتر کاشفی وزیر مشاور در امور پارلمانی ۷ - تقدیم لایحه مزایا و معافیت‌های دفتر مشترک هماهنگی امور مربوط بشط العرب بوسیله آقای هدایتی معاون وزارت امور خارجه ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافت نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت بنگلادش و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تعیین وضع استخدامی درجه داران لیسانسه ارتش شاهنشاهی ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح بند الف مادة ۲ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۳۵۲/۲/۱۸ شمسی (۲۵۳۲ شاهنشاهی) ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح بند الف مادة ۲ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و درجه داران و افراد کادر ثابت و همردیفان ژاندارمری کشور شاهنشاهی و شهربانی کشور شاهنشاهی مصوب سوم تیرماه ۱۳۵۳ شمسی (۲۵۳۳ شاهنشاهی) ۱۲ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه اضافه اعتبارات سال ۱۳۵۴ شمسی (۲۵۳۴ شاهنشاهی) کل کشور و ابلاغ بدولت ۱۳ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه اضافه اعتبارات سال ۲۵۳۵ کل کشور و ابلاغ بدولت ۱۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین ۱۵ - قرائت نامه‌های رسیده از دولت ۱۶ - تعیین موقع و قرائت دستور جلسه آینده ـ ختم جلسه ۱۷ -پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آبان ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۳۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات آقای رئیس بمناسبت درگذشت شادروان رضا حکمت (سردار فاخر) و اعلام یک دقیقه سکوت ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: ادیب مجلسی ـ دکتر لیوانی ـ دکتر تجدد ـ دکتر فرزان امیری ـ تیمسار سرلشکر ایلخانی ـ آستانه‌ای ۴ - تقدیم لایحه اجازه استرداد تا پانصد مترمربع از منابع ملی شده به اشخاص بوسیله آقای منصور معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی ۵ - ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین ۶ - تعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آذر ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۳۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: شریفی ـ چلاجور ـ بانو جهانبانی و آقایان: هاشمی میاندوآب ـ موسوی ماکوئی ـ دکتر طبیب ۳ - تقدیم سؤال به وسیله آقای پردلی از وزارت نیرو ۴ - تصویب صورت‌جلسه روز سه‌شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۲۵۳۶ ۵ - ادامه مذاكره و طرح گزارش شور اول كمیسیون دادگستری راجع‌به جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین ۶ - تقدیم سه لایحه به وسیله آقای دكتر كاشفی وزیر مشاور در امور پارلمانی ۷ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه ۸ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ آذر ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۳۳ *5*- دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: دكتر الموتی - جوكار - ابوالحسن عاملی - سالارجاف - توتونچی افشار ۳ - ادامه مذاكره و طرح گزارش شور اول كمیسیون دادگستری راجع به جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین ۴ - تصویب صورت‌جلسه روز یكشنبه ۲۹ آبان‌ماه ۲۵۳۶ ۵ - طرح و تصویب گزارش یك شوری كمیسیون بودجه راجع به الحاق یك تبصره به ماده ۸۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش یك شوری كمیسیون بودجه راجع به پرداخت هزینه تحصیل فرزندان پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی و مستخدمات وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی در خارج كشور و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم كمیسیون دادگستری راجع به الحاق ماده ۲۲۱ مكرر به قانون مجازات عمومی و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم كمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری راجع به الحاق یك بند به ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم كمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری راجع به الحاق یك تبصره به ماده ۶۹ و اصلاح ماده ۷۰ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم كمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری راجع به اصلاح قانون پرداخت پاداش ماهانه سرهنگ‌های پزشك مصوب اردیبهشت‌ماه ۲۵۳۳ و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح گزارش شور اول كمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه میان دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق درباره اتصال راه‌آهن ایران و عراق ۱۲ - طرح گزارش شور اول كمیسیون امور اقتصادی و دارایی راجع به اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳ - طرح گزارش شور اول كمیسیون دادگستری راجع به ماده ۱۱ قانون تشكیل بانك تعاون كشاورزی ایران مصرب تیرماه ۲۵۲۸ شاهنشاهی ۱۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم كمیسیون امور اقتصادی و دارایی راجع به حفظ مدیریت شركت‌های دولتی مشمول قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی و ارسال به مجلس سنا ۱۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم كمیسیون امور اقتصادی و دارایی راجع به فروش سهام بانك‌های تخصصی به مردم و ارسال به مجلس سنا ۱۶ - اعلام وصول سه لایحه از مجلس سنا ۱۷ ـ قرائت نامه‌های دولت ۱۸ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ آذر ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۳۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - قرائت استعفانامه آقای هلاكو رامبد از سمت نمایندگی مجلس شورای ملی ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: غلامرضا اخلاق‌پور - حسن ملكشاهی - حسین میرزالو ۴ - بیانات آقای دكتر جمشید آموزگار (نخست‌وزیر) و معرفی آقای محمد یگانه به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی آقای محمود كاشفی به سمت وزیر مشاور در امور اجرایی آقای منوچهر آگاه به سمت وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و آقای هلاكو رامبد به سمت وزیر مشاور در امور پارلمانی و تقدیم لایحه مربوط به سال مالی شركت‌ها ۵ - تصویب صورت‌جلسه روز پنجشنبه سوم آذرماه ۲۵۳۶ ۶ - طرح گزارش شور اول كمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه همكاری در زمینه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی ۷ - تقدیم سؤال به وسیله آقای دكتر مشیر از وزارتخانه‌های بهداری و بهزیستی و آموزش و پرورش ۸ - طرح گزارش شور اول كمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه همكاری در زمینه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی ۹ - طرح گزارش شور اول كمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه همكاری‌های جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه ۱۰ - طرح گزارش شور اول كمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه همكاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق ۱۱ - طرح گزارش شور اول كمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه همكاری در زمینه كشاورزی و ماهیگیری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق ۱۲ - طرح گزارش شور اول كمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه همكاری در امر ماهیگیری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری كره ۱۳ - طرح گزارش شور اول كمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه همكاری ماهیگیری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مالدیو ۱۴ - طرح گزارش شور اول كمیسیون آموزش و پرورش راجع به حفظ مدیریت بانك فرهنگیان ۱۵ - طرح گزارش شور اول كمیسیون امور اقتصادی و دارایی راجع به معافیت انجمن سلطنتی اسب از پرداخت مالیات بر درآمد ۱۶ - گزارش شور اول كمیسیون امور اقتصادی و دارایی راجع به اصلاح تبصره یك ماده ۵ قانون معاملات زمین مصوب ۲۸/۲/۱۳۵۴ شمسی (۲۵۳۴ شاهنشاهی) ۱۷ - بیانات بعد از دستور بانو فریده هاشمی و آقایان: دكتر دادفر - پزشكپور ۱۸ - ختم جلسه ۱۹ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آذر ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۳۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات آقای رئیس بمناسبت سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر و واقعه تاریخی روز ۲۱ آذرماه ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: محمد پارسا – حجتی – قاسم زاده – کمال الدین عابدی – علی بهنیا – محمد خانلو عشایری – موسوی ماکوئی ۴ - تصویب صورتجلسه‌های روز ششم و سیزدهم آذرماه ۲۵۳۶ ۵ - تقدیم لایحه معافیت حقوق گمرکی شیشه جام بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۶ - تقدیم اصلاح بودجه پیشنهادی شهربانی کشور شاهنشاهی برای بودجه مصوب سال ۲۵۳۶ بوسیله آقای نگهبان معاون وزارت کشور ۷ - تقدیم لایحه ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به معافیت انجمن سلطنتی اسب از پرداخت مالیات بر درآمد مطرح است قرائت می‌شود ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به افراز و فروش املاک مشاع ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری بین وزارت کشور شاهنشاهی ایران و وزارت کشور جمهوری عراق ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تعیین وضع استخدام درجه داران لیسانسیه ارتش شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح بند الف ماده ۲ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و درجه داران و افراد کادر ثابت و همردیفان ژاندارمری کشور شاهنشاهی و شهربانی کشور شاهنشاهی مصوب سوم تیرماه ۱۳۵۳ شمسی (۲۵۳۳) شاهنشاهی و ارسا به مجلس سنا ۱۳ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح بند الف ماده ۲ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۸ / ۲/ ۵۲ شمسی (۲۵۳۲) شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۴ – بیانات قبل از دستور آقایان: فلاح مقدم – اشرف حریری – محمد علی آموزگار و بانو سلیلی و آقای خسروی دارانی ۱۵ - اعلام وصول یک لایحه از مجلس سنا ۱۶ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۳۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای سعید جوادی – بانو اما آقایان و آقایان جعفر حیدری – رستم رفعتی – پروفسور یغمائی – دکتر حسین طبیب ۳ - تصویب صورتجلسه روز یکشنبه بیستم آذر ماه ۲۵۳۶ ۴ - استرداد لایحه منطقه‌ای شدن دفاتر اسناد رسمی بوسیله آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح تبصره (۱) ماده ۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری در زمینه کشاورزی و ماهیگیری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری در زمینه کشاورزی و ماهیگیری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق و ارسال به مجلس سنا ۸ - تقدیم لایحه شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و لایحه اجازه فروش عرضه خانه‌ها و باغها در اراضی واقع در آبخور سد محمد رضا شاه پهلوی به کارگران کشاورزی و خوش نشینان بوسیله آقای منصور معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری در امر ماهیگیری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری کره و ارصال به مجلس سنا ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به معافیت حقوق گمرکی شیشه جام ۱۱ - طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به معافیت حقوق گمرکی شیشه جام و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجعه به اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقت نامه راجع به مصونیت‌ها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی ۱۳ - تقدیم سؤال بوسیله آقای محمد صادق افتخار از وزارت پست و تلگراف و تلفن ۱۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به سال مالی شرکت‌ها ۱۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به استقرار پایگاه نیروی دریائی شاهنشاهی در چاه بهار ۱۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های روهر گاز RUHRGAS و گاز دو فرانس و OMV ۱۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت متالی مکس (Metalimex) چکسلواکی ۱۸ - تقدیم سؤال بوسیله آقای علی اکبر توتونچیان از وزارت کشاورزی و عمران روستائی ۱۹ - ختم جلسه ۲۰ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ دی ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۳۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس حسن صائبی – مظفر جندقی – علی اوسط یگانه – دکتر محمد ستاری – سالار جاف – علی اصغر مظهری – دکتر نورالله ستوده ۳ - تصویب سورت جلسه روز یکشنبه ۲۷ آذرماه ۲۵۳۶ ۴ - طرح گزارش کمیسیون امور خارجه راجع بموافقتنامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری بلغارستان و ارجع مجدد آن به کمیسیون ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم اصلاح تبصره یک ماده ۵ قانون معاملات زمین و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم موافقت نامه همکاری در زمینه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم موافقت نامه همکاریهای جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم موافقت نامه همکاری در زمینه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم موافقت نامه میان دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق درباره اتصال راه آهن ایران و عراق و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم موافقت نامه همکاریهای بین وزارت کشور شاهنشاهی و وزارت کشور جمهوری عراق و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - بیانات بعد از دستور آقایان: دکتر سواد کوهی. رحیمی لاریجانی – اخلاقپور (ضمنا سؤالی هم تقدیم داشتند) ۱۳ - تقدیم لایحه اصلاح عوارض گذر نامه بوسیله آقای رامبد وزیر مشاور در امور پارلمانی ۱۴ - قرائت نامه دولت ۱۵ - ختم جلسه ۱۶ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ دی ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۳۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: محمد رضا کبیری – محمود تقی زاده منظری – عباس اخباری – رضی چلاجور – بانو عصمت مشائی ۳ - تصویب صورت جلسه روز یکشنبه ۴ دیماه ۲۵۳۶ ۴ - تقدیم دو لایحه ۱ – اصلاح تبصره ۳ ماده ۴۷ قانون تشکیل انجمنهای شهرستان و استان ۲- متن اصلاح بودجه سال ۲۵۳۶ سازمان دفاع غیر نظامی کشور بوسیله آقای علی نگهبان معاون وزارت کشور ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم سال مالی شرکتها و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم افراز و فروش املاک مشاع و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم قرارداد فروش خرید گاز طبیعی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت متالمکس (Metalimex) چکسلواکی و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح گزارش شور دوم جلوگیری از افزایش نا متناسب بهای زمین و ارجاع مجدد آن به کمیسیون ۹ - بیانات بعد از دستور آقای دکتر حسنعلی محققی ۱۰ - اعلام وصول دو لایحه از مجلس سنا ۱۱ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ دی ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۳۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای دکتر موسی درودی – بانوان میهن افشار جعفری – قدس ایران عدیلی – آقای دکتر لطف الله رئیسی – بانو ویدا داوردی – آقای دکتر تجدد ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به لایحه جلوگیری از افزایش نا متناسب بهای زمین و ارسال به مجلس سنا ۴ - تقدیم لایحه اصلاح پاره ای از مواد و تبصره های آئین نامه اجرائی قانون وصول مالیات از اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی جهت بهبود امر عبور و مرور در تهران بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی و ارجاع به کمیسیون ها ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم استقرار پایگاه نیروی دریائی شاهنشاهی در چاه بهار و ارسال آن به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم قانون حفظ مدیریت بانک فرهنگیان و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت های روهر گاز و گاز دو فرانس و O. M. V و ارسال به مجلس سنا ۸ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه الحاق یک تبصره بماده ۸۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ بدولت ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع بموافتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق ۱۰ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه پرداخت هزینه تحصیل فرزندان پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی و مستخدمان وزارتخانه ها و مؤسسات شرکتهای دولتی در خارج کشور و ابلاغ بدولت ۱۱ - قرائت نامه های دولت ۱۲ - بیانات بعد از دستور آقای سالار جاف ۱۳ - تقدیم سؤال بوسیله آقای دکتر قدرت الله واحدی از وزارت بهداری و بهزیستی ۱۴ - اعلام تعطیلات زمستانی مجلس شورای ملی – ختم جلسه ۱۵ - پرسش های نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ بهمن ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۴۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: محمد نوری – دکتر صدری کیوان – غلامرضا هاشمی – میاندوآب – منصور صادقی – غلامرضا اخلاق پور ۳ - تثویب صورت جلسه‌های روز یکشنبه ۱۱ دیماه و روز سه شنبه ۱۳ دیماه ۲۵۳۶ ۴ - تقدیم دو لایحه: (۱) اصلاح ماده ۱۰ تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی (۲) اصلاح قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن بدانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۵ - تقدیم لایحه اصلاح آئین نامه استفاده از اتومبیلهای دولتی موضوع تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ (۲۵۲۴) شاهنشاهی کل کشور بوسیله آقای علی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۶ - تقدیم لایحه ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم جواد طالب بوسیله آقای عبدالله منصور معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی ۷ - تقدیم دو سؤال: (۱) از وزارت کشاورزی عمران و روستائی بوسیله آقای خدادد ریگی (۲) از وزارت کشور بوسیله آقای دکتر چهرازی ۸ - طرح گزارش شور اول تعیین حقوق و مزایای دبیر کل شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور ۹ - طرح گزارش شور اول مزایا و معافیتهای دفتر مشترک هم آهنگی امور مربوط به شط العرب ۱۰ - طرح گزارش شور اول اصلاح مواد چهل و دوم و چهل سوم قانون پستی مصوب سال ۱۲۹۴ (۲۴۷۴ شاهنشاهی) ۱۱ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه استقرار پایگاه نیروی دریائی شاهنشاهی در چاه بهار و ابلاغ به دولت ۱۲ - طرح سؤال آقای حجت الله اردلان از وزارت راه و ترابری ۱۳ - طرح سؤال آقای نوذر صادقی از وزارت راه و ترابری ۱۴ - تقدیم سؤال بوسیله آقای محسن پزشکپور ۱۵ - طرح سؤال آقای اشرف حریری از وزارت راه و ترابری ۱۶ - بیانات بعد از دستور بان ویدا داودی و آقایان: دکتر فرزان امیری و دکتر حسین طبیب ۱۷ - اعلام وصول سه لایحه (۱) معافیت حقوق گمرکی شیشه جام (۲) موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه (۳) موافقتنامه همکاری اقتصادی و صنعتی و علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی ۱۸ - قرائت نامه‌های دولت ۱۹ - ختم جلسه ۲۰ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ بهمن ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۴۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای: محمد پارسا – بانو قدس منیر جهانبانی – آقایان: محمد صادق اافتخار – عنایت الله قائمی – سعادت قدس نیا (ضمنا دو سؤال تقدیم کردند) – حسین قربانی نسب ۳ - تصویب صورت جلسه روز یکشنبه (۲) بهمن ماه ۲۵۳۶ ۴ - تقدیم سؤال بوسیله آقای علی اصغر مظهری ۵ - تقدیم لایحه تأسیس دانشگاه علوم و فنون ارتش شاهنشاهی بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۶ - تقدیم سه لایحه بوسیله آقای علی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۷ - طرح سؤال آقای محسن پزشکپور از وزارت بهداری و بهزیستی و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۸ - اخذ رأی نهائی نسبت به لایحه معافیت حقوق گمرکی شیشه جام و ابلاغ به دولت ۹ - طرح گزارش کمیسیون امور راجع به موافقتنامه حمل و نقل بین الملل از طریق جاده‌ها بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق بلغارستان و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم اصلاح مواد ۴۲ و ۴۳ قانون پستی و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح گزارش شور اول اصلاح تبصره ۳ ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون تشکیل انجمنهای شهرستان و استان ۱۲ - تقدیم سؤال از وزارت راه و ترابری بوسیله آقای دکتر پرویزاربابی اناری ۱۳ - طرح سؤال آقای قدرت الله واحدی از وزارت کشاورزی و عمران روستائی و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۱۴ - طرح سؤال آقای علی اصغر مظهری از وزارت بازرگانی و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۱۵ - طرح گزارش شور اول عوارض خروج از کشور ۱۶ - تقدیم لایحه اصلاح قانون تأسیس وزارت نیرو بوسیله آقای تقی توکلی وزیر نیرو ۱۷ - اعلام وصول دو لایحه از مجلس سنا (۱): قانون مربوط بکنوانسیون راجع به جلوگیری از ارتکاب جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجمله مأمورین سیاسی (۲): قانون راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران دولت جمهوری مردم بنگلادش ۱۸ - قرائت نامه‌های دولت ۱۹ - ختم جلسه ۲۰ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۴۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - ادامه شور در لایحه عوارض خروج از کشور ۳ - تقدیم دو سؤال (۱) از وزارت نیرو (۲) از وزارت آموزش و پرورش بوسیله آقای پرویز اربابی اناری ۴ - قرائت دستور آینده و ختم جلسه ۵ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ بهمن ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۴۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر محمد فرزان امیری – محمد رضا کبیری – عبدالعزیز راشدی – فریدون سعادت قدس نیا – علی بهنیا ۳ - تقدیم لایحه اصلاح بودجه گارد بنادر و گمرکات بوسیله آقای علی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۴ - تقدیم لایحه یک شوری بودجه سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی کشور بوسیله آقای دکتر جمشید آموزگار نخست وزیر ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم مزایا و معافیتهای دفتر مشترک همآهنگی امور مربوط بشطالعرب و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم تعیین حقوق و مزایا دبیر کل شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح گزارش شور اول اجازه تشکیل شرکت سهامی و یا مشارکت با شرکتهای خصوصی به وزارت فرهنگ و هنر ۹ - طرح سؤال آقای غلامرضا اخلاق پور از وزارت مسکن و شهرسازی ۱۰ طرح سؤال آقای دکتر حسین طبیب از وزارت کشاورزی و عمران روستائی و ارجاع به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۱۱ – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ بهمن ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۴۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: غلامرضا اعظمی باوند پور – جعفر قاسم زاده – محمد دهقان نژاد ۳ - تقدیم لایحه الحاق ۲ تبصره به ماده ۱۳ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه بوسیله آقای اسماعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری ۴ - تقدیم لایحه «بودجه از محل درآمد اختصاصی سال ۲۵۳۶ وزارت کار و امور اجتماعی موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور» بوسیله آقای فریدون کاووسی معاون وزارت کار و امور اجتماعی ۵ - تقدیم سه سؤال بوسیله آقایان ابراهیم پردلی و خداداد ریگی ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم اصلاح قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی و ارسال به مجلس سنا ۷ - تقدیم لایحه اساسنامه سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان بوسیله آقای کریم اهری معاون وزارت بازرگانی ۸ - طرح گزارش شور اول موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند ۹ - طرح گزارش شور اول موافقت نامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت شاهنشاهی ایران و کشور سوسیالیستی چکسلواکی ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه مصونیت‌ها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح گزارش شور اول اصلاح ماده ۱۰ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۲ - طرح گزارش شور اول اصلاح قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۳ - تصویب صورت جلسه‌های روز سه شنبه (۱۱) بهمن ماه و پنجشنبه (۱۳) بهمن ماه ۲۵۳۶ ۱۴ - طرح و تصویب گزارش یک شوری ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم جواد طالب وارسال به مجلس سنا ۱۵ - طرح و تصویب گزارش یک شوری ترمیم حقوق وظیفه وراث قانونی نعمت الله خلیلی کارمند بازنشسته ژاندارمری کشور و ارسال به مجلس سنا ۱۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم الحاق سه تبصره بماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک و ارسال به مجلس سنا ۱۷ - قرائت نامه دولت ۱۸ - قرائت دستور جلسه آینده و ختم جلسه ۱۹ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ بهمن ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۴۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: حسن هرزندی – عبداللطیف شیخ الاسلامی – سید رضا حجتی – حسین میرزالو – محمد حسین عباسمیرزائی – فتاح تولائی زاده ۳ - تصویب صورت جلسه روز یکشنبه (۱۶) بهمن ماده ۲۵۳۶ ۴ - تقدیم لایحه تقاضای افزایش اعتبار بند ۱ فصل صنایع و معادن بوسیله خانم هما روحی معاون وزارت صنایع و معادن ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیونها راجع به طرح قانونی ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدوده خدماتی پایتخت و ابلاغ به دولت ۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیونها راجع به اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال و ارسال مجدد به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش یک شوری اضافه اعتبارات سال ۲۵۳۶ کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح گزارش شور اول موافقتنامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم لهستان ۹ - طرح سؤال آقای دکتر مرتضی مشیر از وزارت آموزش و پرورش ۱۰ - طرح سؤال آقای غلامرضا اخلاقپور از وزارت امور اقتصادی و دارائی ۱۱ - بیانات بعد از دستور آقای دکتر موسی درودی ۱۲ - اعلام وصول دو لایحه از مجلس سنا ۱۳ - قرائت نامه دولت ۱۴ - قرائت دستور جلسه آینده و ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۴۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: غلامرضا هاشمی میاندوآب – محمد پارسا – سعید جوادی – علی بهنیا – غلامحسین دانشی ۳ - تقدیم سؤال بوسیله آقای پردلی از وزارت نیرو ۴ - تصویب صورت جلسه روز سه شنبه (۲۵) بهمن ماه ۲۵۳۶ ۵ - تقدیم لایحه «حفظ و بهبود نژادهای اصیل اسب» بوسیله آقای عبدالله منصور معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی ۶ - تقدیم «آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان مصوب ۱۹ امرداد ماه ۲۵۳۶» بوسیله آقای غلامعلی توسلی معاون وزارت آموزش و پرورش ۷ - تقدیم لایحه مربوط به پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره ایجاد و بهره برداری از دو نیروگاه هسته‌ای بوسیله آقای غلامعلی مهابادی معاون وزارت نیرو ۸ - تقدیم لایحه الحاق یک تبصره بماده ۲۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به وسیله تیمسار سپهبد باقر کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۹ - اعلام وصول و تصویب فوریت لایحه قانون عفو محکومین بمناسبت یکصدمین سالگرد زاد روز اعلیحضرت رضا شاه کبیر سردودمان شاهنشاهی پهلوی از مجلس سنا ۱۰ - طرح دو سؤال آقای محسن پزشکپور از وزارت نیرو و ارجاع به کمیسیون رسیدگی به سئوالات ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم اصلاح ماده ۱۰ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم اصلاح قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن بدانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح گزارش شور اول موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه ۱۴ - طرح گزارش شور اول موافقتنامه همکاریهای اقتصادی و صنعتی و علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی ۱۵ - طرح گزارش شور اول اجازه استرداد تا پانصد متر مربع از منابع ملی شده به اشخاص ۱۶ اعلام وصول لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم از مجلس سنا ۱۷ - ختم جلسه ۱۸ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۴۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان – جعفر حیدری – سرتیپ حسینعلی بیات – جعفر قاسم زاده – رستم رفعتی – دکتر محمد ستاری ۳ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی عفو محکومین بمناسبت یکصدمین سالگرد زاد روز اعلیحضرت رضا شاه کبیر سردودمان شاهنشاهی پهلوی و ابلاغ به دولت ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم اصلاح تبصره ۳ ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون تشکیل انجمنهای شهرستان و استان و ارسال به مجلس سنا ۵ - طرح گزارش شور اول الحاق دو تبصره بماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ۶ - طرح گزارش شور اول اجازه فروش عرصه خانه‌ها و باغها در اراضی واقع در آبخور سد محمد رضا شاه پهلوی به کارگران کشاورزی و خوش نشینان ۷ - طرح گزارش شور اول انتقال قسمتی از وظایف وزارت کشاورزی و عمران روستائی ۸ - قرائت دستور جلسه آینده و ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۴۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غابین جلسه قبل ۲ - تقدیم لایحه «اعتبارات سالهای آینده طرح خانه‌های سازمانی گارد شاهنشاهی باستناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه کشور «بوسیله تیمسار سپهبد باقر کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۳ - تقدیم سه لایحه: (۱) اصلاح بودجه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارائی برای بودجه مصوب سال ۲۵۳۶. (۲) آئین نامه تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستأجر. (۳) هزینه‌های پیش بینی نشده سال جاری،؟ بوسیله آقای علی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ۴ - تقدیم لایحه «تعیین تکلیف کارکنان سازمان آب و رق خوزستان که به وزارت کشاورزی و عمران روستائی منتقل شده‌اند» بوسیله آقای عبدالله منصور معاون وزارت کشاورزی وعمران روستائی ۵ - تقدیم لایحه «اصلاح از مواد قانون ثبت احوالی مصوب تیرماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی» بوسیله آقای علی نگهبان معاون وزارت کشور ۶ - تصویب صورت جلسه‌های روز یکشنبه (۳۰) بهمن ماه و روز سه شنبه (۲) اسفند ماه ۲۵۳۶ ۷ - طرح گزارش یک شوری بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۵۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - دنباله بحث درکلیات لایحه بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور ۳ - تقدیم دولایحه: (۱) اصلاح بودجه سال ۲۵۳۶ پیشنهادی تربیت بدنی ایران (۲): قانون اصلاح بودجه سال ۲۵۳۶ (تربیت بدنی - نگهداری مجموعه ورزشی آریامهر) توسط آقای غلامعلی توسلی معاون وزارت آموزش و پرورش ۴ - تقدیم بودجه سال ۵۳۷ ۲ مجلس شورای ملی توسط آقای جعفر منصوریان کارپرداز ۵ - اعلام دستور جلسمه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۵۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: محمدعلی آموزگار- سالار جاف - ناصرالدین باقری - مهندس حسن صائبی - دکتر عبدالصمد رفعت - رستم رفعتی ۳ - تصویب صورت جلسه‌های روز یکشنبه ۷ اسفندهاه و صبح روز سه شنبه ۹ اسفندماه ۲۵۳۶ ۴ - اعلام وصول ۴ لایحه ازمجلس سنا ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم انتقال قسمتی از وظایف وزارت کشاورزی و عمران روستائی و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح گزارش شور اول الحاق یک تبصره بماده ۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۷ - طرح و تصویب فوریت و گزارش شورا اول تأسیس دانشگاه علوم و فنون ارتش شاهنشاهی وارسال به مجلس سنا ۸ - طرح گزارش شور اول اصلاح قانون تاسیس وزارت نیرو ۹ - طرح و تصویب از گزارش شور دوم اجازه تشکیل شرکت سهامی تهیه و توزیع فیلم به وزارت فرهنگ وهنر وارسال به مجلس سنا ۱۰ - اخذ رای نهائی نسبت به لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم و ابلاغ به دولت ۱۱ - تقدیم سوال بوسیله آقای محمد صادق افتخار از وزارت بهداری و بهزیستی ۱۲ - تقدیم اصلاح بودجه سال ۵۳۶ ۲ سازمان برنامه وبودجه بوسیله آقای علی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقنصادی و دارائی ۱۳ - بیانات بعد از دستور آقای سواک ساگینیان ۱۴ - قرائت دستورجلسه آینده و ختم جلسه ۱۵ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۵۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: محمدپارسا- دکتر حسن صدر- نصرت الله معززی - جعفر قاسم زاده- محمدحسن عباسمیرزائی - دکتر علی صدیق اسفندیاری ۳ - تصویب صورت جلسه‌های بعدازظهر روزسه شنبه (۹) اسفندماه بعدازظهر روزپنجشنبه (۱۱) اسفندماه ۲۵۳۶ ۴ - تقدیم استیضاح از دولت بوسیله آقای احمد بنی احمد ۵ - تقدیم لایحه (اصلاح بودجه پیشنهادی سازمان هواپیمائی کشوری برای بودجه سال ۲۵۳۶) توسط تیمسار سپهبد وزارت جنگ ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم اجازه استرداد تا پانصد متر مربع از ملی شده به اشخاص وارسال به مجلس به سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شوردوم موافقتنامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت شاهنشاعی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی وابلاغ به دولت ۸ - طرح وتصویب گزارش شوردوم موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند و ابلاغ به دولت ۹ - طرح و تصویب گزارش شوردوم موافقتنامه حمل و نقل بین المللی ازطریق جاده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری لهستان و ابلاغ به دولت ۱۰ - طرح گزارش شوراول موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم بنگلادش ۱۱ – اخذ رای نهائی نسبت به لایحه ترمیم حقوق وظیفه وراث قانونی نعمت الله خلیلی و ابلاغ به دولت ۱۲ - طرح و تصویب گزارش یک شوری بودجه سال ۲۵۳۷ مجلس شورای ملی وابلاغ به دولت و کارپردازی مجلس شورای ملی ۱۳ - بیانات بعدازدستور آقای ضیا ابطحی فهلیانی ۱۴ - اعلام وصول لایحه بودجه سال ۵۳۷ ۲ کل کشور ازمجلس سنا ۱۵ - قرائت نامه‌های دولت ۱۶ - قرائت دستور جلسه آینده و ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۵۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: علی پاشانوری اسفندیاری - موسی عبامی عطائی دکترکاظم رحمانی - محمدرضا کبیری - دکتر قدرت الله واحدی ۳ - قرائت متن استیضاح آقای احمد بنی احمد از دولت وابلاغ آن به دولت ۴ - تقدیم لایحه اصلاح بودجه پیشنهادی وزارت جنگ برای بودجه مصوب سال ۲۵۳۶ بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۵ - تقدیم لایحه فوق العاده سختی خدمت ماموران زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی بماموران شهربانی و مراقبان شاغل در کانونهای اصلاح و تربیت و دیگر موسسات اقدامات تأمینی توسط آقای اسماعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری ۶ - تقدیم اساسنامه شرکت ملی صنایع مس ایران به وسیله آقای هلاکو رامبد وزیر مشاور در امور پارلمانی ۷ - تقدیم لایحه اعتبار هزینه‌های پیش بینی نشده مدرسه عالی شمیران توسط آقای غلامعلی توسلی معاون وزارت آموزش و پرورش ۸ - طرح گزارش شور اول اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۲ و ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و تبصره‌های آن ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم اصلاح قانون تاسیس وزارت نیرو و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح وتصویب گزارش شور دوم الحاق یک تبصره به ماده ۲۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹ اردیبهشمت ماه ۱۳۱۰ (۲۴۹۰ شاهنشاعی) و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - اخذ رأی نهائی نسبت به گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به قانون اصلاح قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی و ابلاغ به دولت ۱۳ - اخذ رأی نهائی به گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور وابلاغ به دولت ۱۴ - اعلام دستور جلسه آینده وخنم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۵۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - اعلام آمادگی دولت برای پاسخ به استیضاح آقای بنی احمد توسط آقای اسدالله نصر اصفهانی وزیر کشور ۳ - بیانات بعداز دستور آقایان: دکتر محمد بقائی یزدی - یوسف کهن - امیرعلی سیفی - محمد دهقان نژاد ۴ - اعلام دستور و موقع جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۶۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورت جلسه روزهای سه‌شنبه نهم و صبح چهارشنبه دهم و سه‌شنبه شانزدهم و صبح پنج‌شنبه بیست و پنجم اسفند ماه ۲۵۳۶ ۳ - تقدیم لایحه انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی به وسیله آقای اسدالله نصر اصفهانی وزیر کشور ۴ - طرح استیضاح آقای بنی احمد و اخذ رای مثبت و اظهار اعتماد مجلس به دولت ۵ - تقدیم لایحه الحاق ماده ۱۴۸ مکرر به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۵۳۱ شاهنشاهی بوسیله آقای اسماعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری ۶ - بیانات بعد از دستور آقای غلامحسین دانشی ۷ - اعلام وصول لایحه اجازه عضویت سازمان تحقیقات زمین شناسی ومعدنی کشور در کمیسیون جهانی تهیه نقشه زمین شناسی جهان واتحادیه بین المللی علوم زمین شناسی ازمجلس سنا ۸ - اعلام تعطیلات نوروزی مجلس وختم جلسه

- سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ فروردین ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۶۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: محمد نوری - محمد پارسا - جعفرمنصوریان - حسین میرزالو - اسماعیل رحیمی لاریجانی - محمود شریفی ۳ - تصویب صورت جلسه روزهای چهارشنبه ۱۰ اسفند (۱۵۲ و ۱۵۳) و پنجشنبه ۱۱ اسفند (۱۵۴) و یکشنبه ۲۱ اسفند (۱۵۷) و پنجشنبه ۲۵ اسفند (۱۵۹) و یکشنبه ۲۸ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی (۱۶۰) ۴ - تقدیم سؤال از وزارت بازرگانی و کشاورزی و عمران روستایی به وسیله آقای جعفر قاسم‌زاده ۵ - تقدیم دو لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ (۱) الحاق یک تبصره به ماده ۳۶۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش (۲) لایحه اجازه استفاده از خدمات همافرانی که خدمت آنها پایان یافته ۶ - تقدیم لایحه تأمین اراضی مورد نیاز مؤسسات آموزشی به وسیله آقای دکتر غلامعلی توسلی معاون وزارت آموزش و پرورش ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم الحاق یک تبصره به ماده یک قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۲ و ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و تبصره‌های آن و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح گزارش شور اول قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین سیاسی ۱۰ - طرح گزارش شور اول شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ۱۱ - طرح گزارش شور اول اصلاح ماده ۱۱ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی ۱۲ - طرح سؤال آقای فریدون سعادت قدس‌نیا از وزارت راه و ترابری ۱۳ - اعلام وصول دو لایحه از مجلس سنا ۱۴ - پایان جلسه ۱۵ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اردیبهشت ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۶۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: محمد علی آموزگار – محمد حسین خسروی دارانی – سالارجاف – مهدی آستانه‌ای – محمد کاظم جزایری – نوذر صادقی ۳ - تصویب صورت جلسه وز یکشنبه (۲۷) فروردین ماه ۲۵۳۷ ۴ - معرفی آقای دکتر امیر شیلاتی فرد به عنوان معاون پارلمانی وزارت امور خارج توسط آای خلعتبری وزیر امور خارجه ۵ - تقدیم آئین نامه اجرائ استفاده از مانده اعتبارات موضوع تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور و اعتبارات موضوع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور توسط آقای هلاکو رامبد وزیر مشاور در امور پارلمانی ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه عضویت سازمان تحقیقات زمین شناس و معدنی کشور در کمیسیون جهانی تهیه نقشه زمین شناسی جهان و اتحادیه بین المللی علوم زمین شناسی و ابلاغ بدولت ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم موافقت نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه و ابلاغ بدولت ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی و علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیسی چکسلواک و ابلاغ بدولت ۹ - طرح گزارش شور اول پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره ایجاد و بهره برداری از دو نیروگاه هسته‌ای ۱۰ – طرح گزارش شور اول تعیین تکلیف کارکنان سازمان آب و برق خوزستان که بوزارت کشاورزی و عمران روستائی منتقل شده‌اند ۱۱ - طرح سوال آقای محمد صادق افتخار از وزارت پست و تلگراف و تلفن ۱۲ - طرح سوال آقای دکتر مرتضی مشیر از وزارت بهداری و بهزیستی و ارجاع به کمیسیون رسیدگی به سوالات ۱۳ - اخذ رای نهائی نسبت به لایحه اصلاح تبصره یک ماده قانون معاملات زمین و ابلاغ بدولت ۱۴ - تقدیم سوال از دولت بوسیله آقای محسن پزشکپور ۱۵ - اخذ رای نهائی نسبت به لایحه ترسیم حقوق وظیفه وارث مرحوم جواد طالب و ابلاغ آن بدولت ۱۶ - طرح گزارش شور اول مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر ۱۷ - پایان جلسه ۱۸ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اردیبهشت ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۶۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر عبدالصمد رفعت – محمد پارسا – رحیم پور بردباری – نعمت الله قاضی ۳ - تصویب صورت جلسه روز سه شنبه (۵) اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ ۴ - تقدیم سؤال از دولت بوسیله آقای غلامرضا اخلاقپور ۵ - تقدیم سوال از وزارت اطلاعات و جهانگردی بوسیله آقای احمد بنی احمد ۶ - طرح گزارش شور اول موافقتنامه تامین اجتماعی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری کره ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم بنگلادش و ابلاغ به دولت ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم اجازه فروش عرصه خانه‌ها و باغها در اراضی واقع در آبخور سد محمد رضا شاه پهلوی و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح گزارش شور اول الحاق ماده ۱۴۸ مکرر بقانون اصلاح ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۵۳۱ شاهنشاهی ۱۰ - طرح سؤال آقای علی اصغر مظهری از وزارت بازرگانی ۱۱ - بیانات بعد از دستور اقایان: محمد علی آموزگار – علی اصغر مظهری – دکتر محمد ستاری – محسن پزشکپور ۱۲ - قرائت نامه‌های دولت ۱۳ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده – پایان جلسه ۱۴ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اردیبهشت ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۶۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: پرویز فرهنگ بیگوند – دکتر کاظم رحمانی ۳ - تقدیم سه لایحه بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ (۱) آئین نامه فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی دریائی شاهنشاهی (۲) اصلاح ماده ۴ فصل پنجم و ماده ۱ فصل هفتم آئین نامه معاشهای نیروی مسلح شاهنشاهی (۳) اصلاح تبصره‌های مواد ۴۷ و ۴۸ قانون خدمت وظیفه عمومی ۴ - طرح سوال اقای محسن پزشکپور از دولت ۵ - طرح گزارش شور اول قانون الحاق یک تبصره بماده ۳۶۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش ۶ - طرح گزارش شور اول اجازه استفاده ازخدمات همافرانی که خدمت آنها پایه یافته ۷ - طرح گزارش شور اول شمول فوق العاده سختی خدمت ماموران زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی بمامورین شهربانی و مراقبان شاغل در کانونهای اصلاح و تربیت و دیگر موسسات اقدامات تامینی ۸ - طرح گزارش شور اول اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی مصوب ۲۸ دیماه ۱۳۴۳ (۲۵۲۳ شاهنشاهی) ۹ - بیانات بعد از دستور آقایان دکتر طهمورث فروزین ابراهیم بهره مند – حسن قرائی – غلامحسین دانشی – نوذر صادقی – سرتیپ حسینعلی بیات ۱۰ - تقدیم لایحه همکاری در زمینه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی و دولت جمهوری فدرال اتریش توسط دکتر فتح الله سعادت معاون وزارت اطلاعات و جهانگردی ۱۱ - پایان جلسه ۱۲ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اردیبهشت ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۶۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: رحمان‌قلی سیدی - محمداسماعیل ساری‌اصلانی - رستم رفعتی - دکتر حسین طبیب - دکتر جعفر عادلی‌رانکوهی - رضی چلاجور ۳ - تصویب صورت‌جلسه‌های روز سه‌شنبه (۱۲) و پنجشنبه (۱۴) اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۴ - تقدیم لاحیه اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به وسیله آقای علی‌اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی ۵ - تقدیم لایحه نحوه اجرای احکام مربوط به خلع ید یا تخلیه و قلع بنا و قطع درخت به وسیله آقای اسماعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری ۶ - تقدیم لایحه الحاق یک بند و یک تبصره به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان به وسیله آقای عبدالله منصور معاون وزارت کشاورزی و عمران روستایی ۷ - تقدیم دو لایحه (۱) لایحه کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده (۲) اجازه عضویت شرکت سهامی صندوق ضمانت صادرات ایران در اتحادیه بین‌المللی بیمه‌های صادراتی «برن‌یونیون» به وسیله آقای کریم اهری معاون وزارت بازرگانی ۸ - تقدیم لایحه افزایش سرمایه بانک رهنی ایران به وسیله آقای دکتر منوچهر بهرون معاون وزارت مسکن و شهرسازی ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم موافقت‌نامه تأمین اجتماعی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری کره و ابلاغ به دولت ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره ایجاد و بهره‌برداری از دو نیروگاه هسته‌ای و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم شمول فوق‌العاده سختی خدمت مأموران زندان‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی به مأموران شهربانی و مراقبان کانون‌های اصلاح و تربیت و دیگر مؤسسات اقدامات تأمینی و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح گزارش شور اول اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملکتی ۱۳ - اعلام وصول ۶ لایحه از مجلس سنا ۱۴ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - پایان جلسه ۱۵ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۶۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: محمد رضا کبیری – محمد فروزان امیری – دکترسید علی اکبر فیروز آبادی – ایرج قادری محمد دهقان نژاد - محمد حسن دلخوش فومنی – غلامحسین دانشی ۳ - تقدیم ‹‹ آئین نامه ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۵۳۷/۱۱/۳ شاهنشاهی ›› بوسیله آقای اسماعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری ۴ - اخطار نظامنامه‌ای بوسیله آقای غلامرضا اخلاق پور ۵ - تقدیم لایحه اصلاح ماده ۹ اساسنامه سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی بوسیله آقای دکتر فتح الله سعادت معاون وزارت اطلاعات و جهانگردی ۶ - تقدیم لایحه تأسیس صندوق تعاون و اعتبار کارگران بوسیله آقای فریدون کاووسی معاون وزارت کارو امور اجتماعی ۷ - تقدیم لایحه معافیت دارو و لوازم طبی سازمانهای دولتی از حقوق و عوارض گمرکی بوسیله خانم دکتر کوکب معارفی معاون وزارت بهداری و بهزیستی ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم اجازه استفاده از خدمات هما فرانی که خدمت آنها پایان یافته و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح سؤال آقای بنی احمد از وزارت بهداری و بهزیستی ۱۰ – طرح و تصویب گزارش شور دوم الحاق یک تبصره بماده ۳۶۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح سؤال آقای محمد صادق افتخار از وزارت بهداری و بهزیستی و ارجاع به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۱۳ – تقدیم سؤال از دولت بوسیله آقای محسن پزشکپور ۱۴ - طرح و تصویب گزارش شورد وم الحاق ماده ۱۴۸ مکرربقانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱ (۲۵۳۱ شاهنشاهی) و ارسال به مجلس سنا ۱۵ - طرح و تصویب گزارش شورد وم کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجمله مأمورین سیاسی و ابلاغ بدولت ۱۶ - طرح سؤال آقای عنایت الله قائمی از وزارت دادگستری ۱۷ - قرائت نامه‌های دولت ۱۸ - تقدیم سئوال بوسیله آقای احمد بنی احمد از وزارت دادگستری و وزارت کشور ۱۹ - بیانات بعد از دستور آقایان: دکتر داریوش شیروانی - منصور صادقی - قدرت الله واحدی ۲۰ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده – پایان جلسه ۲۱ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ اردیبهشت ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۶۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکترمحمد ستاری – مهدی آستانه‌ای – موسی درودی ۳ - تصویب صورتجلسه روزهای پنجشنبه ۲۱ و سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۴ - طرح وتصویب گزارش شور دوم اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی و ابلاغ بدولت ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم تعیین تکلیف کارکنان سازمان آب و برق خوزستان که به وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتقل شده‌اند و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح وتصویب گزارش شور دوم مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و ارسال به مجلس سنا ۷ - تقدیم لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل صندوق مشترک شهرداریها مصوب ۲۸ اردیبهشت ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی بوسیله آقای علی نگهبان معاون وزارت کشور ۸ - طرح سؤال آقای قدرت الله واحدی از وزارت بهداری و بهزیستی و ارجاع به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۹ - قرائت دستورو تعیین موقع جلسه آینده - پایان جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ خرداد ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۶۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل ازدستور آقایان فریدون سعادت قدس نیا – محمد حسین عباسمیرزائی - بانو قدس منیر جهانبانی – آقایان هرمز پیشوائی - دکتر داریوش شیروانی – طاهر جوکار – غلامحسین دانشی ۳ - تصویب صورت جلسه روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۴ - تقدیم لایحه اصلاح مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بوسیله آقای رامبد وزیر مشاور درامور پارلمانی ۵ - طرح و گزار ش شوراول موافقتنامه همکاری در زمینه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فئودال اتریش ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به حفظ مدیریت بانک فرهنگیان ایران و ابلاغ به دولت ۷ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری راجع به اصلاح قانون تأسیس وزارت نیرو و ابلاغ به دولت ۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون‌ها راجع به تثبیت نسبی بهای زمین و جلوگیری از افزایش نامتناسب آن و ابلاغ به دولت ۹ - اعلام وصول دو لایحه از مجلس سنا (۱) قانون معافیت انجمن سلطنتی اسب از پرداخت مالیات بردرآمد (۲) موافقت‌نامه همکاری‌های آموزشی و فرهنگی و علمی و تحقیقاتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال اتریش ۱۰ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - پایان جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ خرداد ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۶۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: محمد تقی‌زاد منظری - عبدالسمیع لیوانی - عبدالله قراگزلو شجاعی - سالارجاف - دکتر نورالله ستوده ۳ - تصویب صورت جلسه روز پنجشنبه ۴ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مربوط به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های روهرگاز و گاز دوفرانس و نفت معدنی اطریش و ابلاغ دولت ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم اصلاح ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب تیرماه ۲۵۳۸ شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح گزارش شور اول تأمین اراضی مورد نیاز مؤسسات آموزشی ۷ - طرح گزارش شور اول حفظ و بهبود نژادهای اصیل اسب ۸ - تقدیم سؤال از وزارت امور اقتصادی و دارایی به وسیله آقای منوچهر یزدی ۹ - اخذ رأی نهایی نسبت به لایحه معافیت انجمن سلطنتی اسب از پرداخت مالیات بر درآمد و ابلاغ دولت ۱۰ - طرح سؤال آقای دکتر پرویز اربابی از وزارت راه و ترابری و ارجاع به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۱۱ - طرح سؤال آقای دکتر پرویز اربابی از وزارت آموزش و پرورش ۱۲ - طرح سؤال آقای دکتر پرویز اربابی از وزارت نیرو و ارجاع به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۱۳ - بیانات بعد از دستور آقای دکتر قدرت‌الله واحدی ۱۴ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - پایان جلسه.


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ خرداد ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۷۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: جعفر قاسم‌زاده - محمد اسحقی‌کاهکش ۳ - طرح گزارش شور اول لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی ۴ - تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقای علی‌اصغر مظهری ۵ - تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقای آستانه‌ای ۶ - تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقای علی نظمی ۷ - تقدیم سؤال به وسیله آقای دکتر مشیر از دولت ۸ - اعلام وصول ۴ لایحه از مجلس سنا ۹ - اعلام دستور و تعیین موقع جلسه آینده - پایان جلسه ۱۰ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ خرداد ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۷۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: پروفسور مسعود یغمائی - احمد صبوری‌یزدی - علی پاشانوری‌اسفندیاری - محمدعلی ادیب‌مجلسی - احمد بنی‌احمد ۳ - تقدیم سؤال از وزارت بهداری و بهزیستی توسط آقای علی‌اصغر مظهری ۴ - ادامه بحث در کلیات لایحه انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی ۵ - اخطار قانونی توسط آقای محسن پزشکپور ۶ - تصویب صورت جلسه روز سه‌شنبه ۹ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۷ - اخذ رأی نهایی نسبت به لایحه مزایا و معافیت‌های دفتر مشترک هماهنگی امور مربوط به شط‌العرب و ابلاغ به دولت ۸ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - پایان جلسه ۹ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۷۲ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲- بیانات آقای رئیس به مناسبت درگذشت شادروان ابراهیم کسرائی نماینده شهرستان نجف‌آباد و شادروان دکتر عزت‌الله نصیری نماینده شهرستان سمنان و اجرای یک دقیقه سکوت ۳- پایان جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۷۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور - آقایان: محمد پارسا - دکتر داریوش شیروانی - محمدحسین معینی‌قراگزلو - محمود شریفی - دکتر محمد ستاری - محمدحسین عباسمیرزایی ۳ - تصویب صورتجلسه روز پنجشنبه ۱۱ خردادماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۴ - تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقای غلامرضا اخلاق‌پور ۵ - تقدیم سه فقره سؤال از دولت به وسیله آقای علی‌اصغر مظهری ۶ - معرفی آقای سهراب فرزام به سمت معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط جناب آقای محمد یگانه، وزیر امور اقتصادی و دارایی ۷ - معرفی آقای فریدون ناصری به سمت معاونت وزارت کار و امور اجتماعی توسط جناب آقای هلاکو رامبد، وزیر مشاور در امور پارلمانی ۸ - تقدیم لایحه تجدید سازمان وزارت آموزش و پرورش و عدم تمرکز وظایف آن توسط جناب آقای منوچهر گنجی، وزیر آموزش و پرورش و سرپرست وزارت علوم و آموزش عالی ۹ - اعلام وصول یک لایحه از مجلس سنا ۱۰ - تقدیم لایحه بودجه از محل درآمد اختصاصی سال ۲۵۳۷ وزارت کار و امور اجتماعی توسط آقای فریدون ناصری، معاون وزارت کار و امور اجتماعی ۱۱ - ورود در شور مواد لایحه انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی ۱۲ - اعلام دستور و تعیین موقع جلسه آینده - پایان جلسه ۱۳ - پرسش های نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ خرداد ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۷۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر طهمورث فروزین - دکتر شمس‌الدین ابوالهدی لنگرودی - دکتر محمد ستاری - سالار جوف - محمد شهرستانی - دکتر نورالله ستوده ۳ - ادامه بحث در گزارش شور اول لایحه انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی ۴ - تقدیم سؤال از وزارت کشاورزی و عمران روستایی به وسیله آقای علی‌اصغر مظهری ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم موافقت‌نامه همکاری در زمینه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال اتریش و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح گزارش شور اول لایحه قانون کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده ۷ - طرح گزارش شور اول افزایش سرمایه بانک رهنی ایران ۸ - طرح گزارش شور اول معافیت دارو و لوازم پزشکی سازمان‌های دولتی از حقوق و عوارض گمرکی ۹ - طرح گزارش شور اول اصلاح تبصره‌های مواد ۴۷ و ۴۸ قانون خدمت وظیفه عمومی ۱۰ - طرح گزارش شور اول موافقت‌نامه بلند مدت توسعه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم لهستان ۱۱ - طرح سؤال آقای فریدون سعادت قدس‌نیا از وزارت نیرو ۱۲ - بیانات بعد از دستور آقای دانشی ۱۳ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - پایان جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۷۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: حسینعلی سلیمانی - دکتر داریوش شیروانی - غلامرضا اخلاقپور - ابراهیم‌خلیلی حیدرزاده‌امین - علی‌اصغر مظهری ۳ - تصویب صورت‌جلسه‌های یکشنبه ۱۴ خرداد ماه (۱۷۱) و پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه (۱۷۲ و ۱۷۳) ۲۵۳۷۴ شاهنشاهی ۴ - تقدیم سؤال از وزارت کشاورزی و عمران روستایی به وسیله آقای علی‌اصغر مظهری ۵ - تقدیم سؤال از وزارت علوم و آموزش عالی به وسیله آقای احمد بنی‌احمد ۶ - تقدیم سؤال از وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی و تعاون روستایی به وسله آقایان یدالله توتونچی‌افشار و علی نظمی ۷ - تقدیم لایحه قابل اجرا بودن مفاد موافقتنامه همکاری اقتصادی و صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک در مورد دولت دوک‌نشین لوگزامبورک به وسیله آقای امیر شیلاتی معاون وزارت امور خارجه ۸ - تقدیم لایحه تبدیل سازمان بنادر و کشتیرانی به شرکت سهامی به وسیله آقای فریبرز پاکزاد معاون وزارت راه و ترابری ۹ - تقدیم لایحه ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم حسین توکلی به وسیله آقای عبدالله منصور معاون وزارت کشاورزی و عمران روستایی ۱۰ - تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۲۵۳۶ مجلس شورای ملی به وسیله آقای احمد کمیلی‌زاده (کارپرداز) ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم حفظ و بهبود نژادهای اصیل اسیب و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح گزارش شور اول موافقتنامه همکاری‌های آموزشی و فرهنگی و علمی و تحقیقاتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اتریش ۱۳ - طرح گزارش شور اول اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل نیروی پایداری و الحاق دو تبصره به ماده ۹ و یک ماده به قانون مذکور ۱۴ - تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقای محسن پزشکپور ۱۵ - طرح گزارش شور اول معافیت دارو و لوازم پزشکی سازمان‌های دولتی از حقوق و عوارض گمرکی ۱۶ - طرح گزارش شور اول نحوه اجرای احکام مربوط به خلع ید یا تخلیه و قلع بنا و قطع درخت ۱۷ - طرح سؤال آقای علی‌اکبر توتونچیان از وزارت کشاورزی و عمران روستایی (ضمناً سؤالی هم از وزارت بهداری و بهزیستی تقدیم کردند) ۱۸ - بیانات بعد از دستور آقایان: دکتر علی صدیق‌اسفندیاری - مهندس پرویز ظفری - منوچهر یزدی - حسن متولی - فریدون سعادت‌قدس‌نیا - جعفر قاسم‌زاده - سالارجاف - نوذر صادقی ۱۹ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - پایان جلسه ۲۰ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ تیر ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۷۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: محمد پارسا - عبدالله قراگزلوشجاعی - محسن پزشکپور - مصطفی الموتی - دکترحسین تجدد - غلامحسین دانشی - رستم رفعتی ۳ - تصویب صورت‌جلسه روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی ۴ - اعلام وصول ۴ لایحه از مجلس سنا (۱) - موافقت‌نامه تأسیس و توسعه دانشگاه گیلان بین وزارت علوم و آموزش عالی ایران و وزارت امور خارجه آلمان فدرال (۲) - اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۲ و ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و تبصره‌های آن (۳) - اصلاح مواد ۴۲ و ۴۳ قانون پستی مصوب ۱۲۹۴ ۴ - موافقت‌نامه تشکیل کمیسیون مشترک وزیران ایران و عراق بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق ۵ - تقدیم سؤال از وزارت آموزش و پرورش و سرپرستی وزارت علوم به وسیله آقای ابراهیم بهره‌مند ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیته حمایت مصرف‌کننده و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم موافقت‌نامه بلندمدت توسعه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم لهستان و ابلاغ به دولت ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم افزایش سرمایه بانک رهنی ایران و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح گزارش شور اول عهدنامه ازمیر بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت جمهوری ترکیه ۱۰ - طرح گزارش شور اول پروتکل استقرار منطقه تجارت آزاد همکاری عمران منطقه‌ای بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت جمهوری ترکیه ۱۱ - طرح گزارش شور اول موافقت‌نامه وضع حقوقی سازمان همکامری عمران منطقه‌ای و نمایندگان ملی و کارکنان بین‌المللی آن بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت جمهوری ترکیه ۱۲ - طرح گزارش شور اول اجازه عضویت شرکت سهامی صندوق ضمانت صادرات ایران در اتحادیه بین‌المللی بیمه‌های صادراتی (برن یونیون) ۱۳ - طرح سؤال آقای اخلاق‌پور از وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارجاع به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۱۴ - پایان جلسه ۱۵ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ تیر ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۷۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: غلامرضا هاشمی میاندوآب - عبداللطیف شیخ‌الاسلامی - علی بهنیا - دکتر صدری کیوان - نعمت‌الله قاضی - محمدرضا کبیری - رحمان‌قلی سیدی ۳ - تصویب صورت جلسه‌های یکشنبه ۲۸ خرداد ماه (جلسه ۱۷۵) و پنجشنبه ۱ تیرماه ۲۵۳۷ (جلسه ۱۷۶) ۴ - اخطار نظامنامه‌ای به وسیله آقای محسن پزشک‌پور ۵ - اخطار نظامنامه‌ای به وسیله آقای احمد بنی‌احمد ۶ - تقدیم لایحه اضافه شدن نام چند کشور به فهرست آئین‌نامه اجرای تبصره یک ماده ۳۴ مقررات تشکیلاتی و استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه به وسیله آقای دکتر شیلاتی معاون وزارت امور خارجه ۷ - تقدیم لایحه اختیار دولت در اقدام برای جبران خسارات وارد به مردم کشور در معاملات بین‌المللی به وسیله آقای فرزام معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی ۸ - تقدیم لایحه اصلاح موادی از قانون دادرسی و کیفر ارتش توسط آقای رامبد وزیر مشاور در امور پارلمانی ۹ - تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقای منوچهر یزدی ۱۰ - طرح و تصویب پیشنهاد آغاز تعطیلات تابستانی مجلس شورای ملی - اخطار نظامنامه‌ای به وسیله آقای پزشک‌پور ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم عهدنامه ازمیر بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت جمهوری ترکیه و ابلاغ به دولت ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم موافقت‌نامه وضع حقوقی سازمان همکاری عمران منطقه‌ای و نمایندگان ملی و کارکنان بین‌المللی آن بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت جمهوری ترکیه و ابلاغ به دولت ۱۳ - طرح و تصویب گزارش شور دوم پروتکل استقرار منطقه تجارت آزاد همکاری عمران منطقه‌ای بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت جمهوری ترکیه و ابلاغ به دولت ۱۴ - طرح و تصویب گزارش یک شوری ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم حسین توکلی و ارسال به مجلس سنا ۱۵ - اخذ رأی نهایی نسبت به لایحه اصلاح مواد ۴۲ و ۴۳ قانون پستی مصوب سال ۱۲۹۴ (۲۴۷۴ شاهنشاهی) و ابلاغ به دولت ۱۶ - طرح سؤال آقای علی‌اکبر توتونچیان از وزارت بهداری و بهزیستی و ارجاع به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۱۷ - طرح سؤال آقایان دکتر کاظم رحمانی و حسن خلیل‌زاده شیرازی از وزارت پست و تلگراف و تلفن ۱۸ - طرح سؤال آقایان دکتر عادلی رانکوهی و مهدی آستانه‌ای از وزارت نیرو ۱۹ - قرائت نامه‌های دولت ۲۰ - اعلام آغاز تعطیلات تابستانی مجلس شورای ملی - پایان جلسه ۲۱ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ امرداد ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۷۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورت جلسه قبل ۳ - طرح پیشنهاد دولت در مورد برقراری یک ماه حکومت نظامی در اصفهان و موافقت با آن ۴ - اخطار نظامنامه‌ای به وسیله آقای غلام‌رضا اخلاق‌پور ۵ - تقدیم استیضاح از دولت به وسیله آقای بنی‌احمد ۶ - پایان جلسهنخست‌وزیر جعفر شریف امامی

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ شهریور ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۸۵ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲- طرح برنامه دولت آقای جعفر شریف‌امامی ۳- اخطار نظامنامه‌ای به وسیله آقای دکتر مرتضی مشیر ۴ـ اخطار نظامنامه‌ای به وسیله آقای محسن پزشک‌پور ۵ـ اخذ رأی اعتماد نسبت به دولت آقای جعفر شریف‌امامی ۶ـ تقدیم دو لایحه به وسیله آقای دکتر عزت‌الله یزدان‌پناه وزیر مشاور در امور پارلمانی (۱) احداث خانه‌های سازمانی شهربانی کشور شاهنشاهی (۲) صورت جزء قسمتی از سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات در سال ۲۵۳۷ «۱۹۷۸» ۷ـ قرائت پیشنهاد دولت در مورد برقراری حکومت نظامی در تهران و یازده شهر دیگر ۸ـ اعلام دستور و تعیین موقع جلسه آینده ـ پایان جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ شهریور ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۸۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - طرح پیشنهاد دولت درباره برقراری حكومت نظامی در تهران و یازده شهر دیگر ۳ - اخطار نظامنامه‌ای به وسیله آقای محسن پزشكپور ۴ - اخطار نظامنامه‌ای به وسیله آقای احمد بنی‌احمد ۵ - بیانات آقایان - جعفر منصوریان - ادیب‌مجلسی - مظهری - سوادكوهی - مهدی شیخ‌الاسلامی - محمود شریفی - محمد پارسا - نواب صفا - دكتر مشیر - نورعلی شهابی - محمدصادق افتخار - اعظمی باوندپور - دكتر حسین تجدد - خانم ملك‌تاج برومند - دكتر باهری (وزیر دادگستری) پیرامون پیشنهاد برقراری حكومت نظامی ۶ - اخذ رأی نسبت به پیشنهاد برقراری حكومت نظامی ۷ - تقدیم سؤال از وزارت كشور به وسیله آقای محمود شریفی ۸ - تقدیم سه سؤال از وزارت راه و ترابری و وزارت بهداری و بهزیستی و وزارت كار و امور اجتماعی به وسیله آقای اسحقی‌نژاد ۹ - پایان جلسه ۱۰ - پرسش های نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ مهر ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۸۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تقدیم دو سؤال از دولت به وسیله آقای دکتر مرتضی مشیر ۳ - تقدیم نامه‌ای به عنوان تذکر به دولت (۱) راجع به تقلیل بهای بنزین (۲) اعتراض به ضمیمه شدن شمیران و شهرری به شهرستان تهران به وسیله آقای دکتر سید علی‌اکبر فیروزآبادی ۴ - اخطار نظامنامه‌ای به وسیله آقای غلامرضا اخلاق‌پور ۵ - تقدیم دو سؤال از دولت به وسیله آقای غلام‌حسین دانشی ۶ - تقدیم اعلام جرم علیه آقای منصور روحانی وزیر اسبق کشاورزی به وسیله آقای کریم آصف ۷ - تقدیم دو لایحه به وسیله جناب آقای دکتر محمد باهری وزیر دادگستری (۱) الغاء قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی (۲) تأمین آزادی اجتماعات ۸ - تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقای دکتر داریوش شیروانی ۹ - اخطار نظامنامه‌ای به وسیله آقای محسن پزشک‌پور ۱۰ - اخطار نظامنامه‌ای به وسیله آقای دکتر داریوش شیروانی ۱۱ - تقاضای تشکیل جلسه خصوصی به وسیله آقای احمد جلالیان و عده‌ای دیگر از نمایندگان مجلس شورای مل ۱۲ - تقدیم لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (کاهش میزان مالیات حقوق دستمزدبگیران و کارمندان و کارگران و اصناف و صاحبان مشاغل) به وسیله جناب آقای محمد یگانه وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۳ - تقاضای سلب مصونیت از آقای منصور یاسینی نماینده مردم تهران به وسیله وزیر دادگستری ۱۴ - تقدیم یک فقره شکوائیه به وسیله آقای دکتر حبیب دادفر ۱۵ - پایان جلسه ۱۶ - پرسش نمایندگان • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ مهر ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۸۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تقدیم سوال نمایندگان مردم کرمانشاه ازدولت بوسیله آقای فرهنگ بیگوند ۳ - اخطار نظامنامه‌ای بوسیله آقای غلامرضا اخلاقپور ۴ - تذاکرات آقایان رحیمی لاریجانی و پزشکپور دکتر مشیر راجع به انتخاب رئیس ۵ - انتخاب رئیس ۶ - بیانات آقای رئیس بمناسبت آغاز اجلاسیه چهارم و ابراز تشکر از انتخاب ایشان ۷ - تقدیم سوال ازدولت بوسیله خانم پرویندخت سلیلی ۸ - تقدیم سوال ازوزارت کشور بوسیله آقای سالارجاف ۹ - بیانات آقای دکتر داریوش شیروانی پیرامون انتخاب رئیس ۱۰ – بیانات آقایان: مظهری - دکتراسفندیاری راجع به انتخاب نواب رئیس ۱۱ – انتخاب نواب رئیس ۱۲ - تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقای معینی چاغروند ۱۳ - اعلام دستور و تعیین موقع جلسه آینده - پایان جلسه ۱۴ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ مهر ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۸۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تقدیم سوال از وزارت کشاورزی و عمران روستائی بوسیله آقای رحمانقلی سیدی ۳ - تقدیم سوال از وزارت کشاورزی و عمران روستائی بوسیله آقای دکتر هرمز پیشوائی ۴ - بیانات آقایان دهقان نژاد - ادیب مجلسی - دکتر واحدی سالار جاف - معینی چاغروند - دکتر ستاری - دکتر اربابی اناری - منصوریان - فرهنگ بیگوند - دکتر لیوانی - دکتر دادفر پیرامون انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورای ملی ۵ - تقدیم سوال ازدولت بوسیله آقای علی اصغر مظهری ۶ - انتخاب کارپردازان مجلس شورای ملی ۷ - تقدیم سوال ازوزارت نیرو بوسیله آقای عباس اخباری ۸ - تقدیم سوال ازوزارت راه وترابری بوسیله آقای نورعلی شهابی ۹ - تقدیم سوال ازوزارت کشور بوسیله آقای علی اکبر توتونچیان ۱۰ - تقدیم سوال از وزارت راه و ترابری بوسیله آقای سالارجاف ۱۱ - تقدیم سوال ازدولت بوسیله آقای جعفر قاسم زاده ۱۲ - بیانات آقایان دکتر پیشوائی ودکتر منتظری پیرامون انتخاب منشی‌ها ۱۳ - انتخاب شش نفرمنشی مجلس شورای ملی ۱۴ - تقدیم سوال از دولت بوسیله تیمسار حسینعلی بیات ۱۵ - پایان جلسه ۱۶ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ مهر ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۹۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب ده صورت جلسه از شماره ۱۸۰ تا ۱۸۹ ۳ - تقدیم سوال از دولت به وسیله آقایان: دکتر سید مرتضی مشیر - محمد حسین اسحقی نژاد (دو سوال) - رستم رفعتی - سید مسلم قریشی (سه سوال) - معینی چاغروند - علی اصغر مظهری - دکتر محمد ستاری (تذکر) - سید رضا حجتی - محمدرضا کبیری - جعفر قاسم زاده (دو سوال) - متولی ۴ - تقدیم استیضاح در ۹ مورد ازدولت جناب آقای شریف امامی بوسیله آقای عباس اخباری ۵ - اخطار نظامنامه‌ای بوسیله آقای اخلاقپور ۶ - بیانات آقای رئیس ۷ - قرائت اسامی هیأت رئیسه شعب واعضاء کمیسیونها ۸ - قرائت اسامی اعضاء و هیئت رئیسه کمیسیون‌ها ۹ - پایان جلسه ۱۰ - پرسش‌های نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آبان ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۹۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - قرائت پاسخ تلگرام رئیس مجلس شورای ملی به حضورعلیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران ومتن تلگرام ۳ - تقدیم سوال ازدولت بوسیله آقایان غلامرضا هاشمی (دوسوال)ـ جعفرحیدری (۲سوال)ـ جلال پارسامطلق (سه سوال)ـ رحیمی لاریجانی (۴ سوال)ـ رحمان قلی سیدی (دوسوال)ـ پرویزظفری (دوسوال)ـکریم ‏آصف (دوسوال)ـمحمدرضاکبیری ـ دکترحسین طبیب ـ عبدالعزیزراشدی ـ مهدی شیخ الاسلامی ـ خانم بابان ـ دکترصدری کیوان (چهارسوال) - عبدالعباس طرفی (دوسوال)ـ دکترسوادکوهی ـ دکترواحدی ـ محمدرحیم شیخ الاسلامی بانه ـلطیف شیخ الاسلامی ـ شهبازشهبازی ـ دکترحسین تجدد (دوسوال)ـ حسن ملکشاهی ـ محمدصادق افتخار ـ علی پاشانوری ـ اسفندیاری ـ سرتیپ بیات ـ عزیزالله قوامی ـ دکتررفعت (۳سوال)(آقایان دکترپیشوایی ـ ومعینی چاغروند وتقوی ودکترجوادافتخاری هم بدولت تذکراتی تقدیم کردند) ۴ - بیانات رئیس به مناسبت سی وچهارمین سال تاسیس سازمان ملل متحد ۵ - تقدیم طرح بوسیله آقای دکترسیدمرتضی مشیر ۶ - بیانات قبل ازدستور آقایان محمدحسین اسحقی نژاد ـ محمداسحقی کاهکش ـ مهندس حسین هرزندی ـ حیدرزاده امین ـ تیمساربیات ۷ - اخطارنظامنامه‌ای وسیله آقای غلامرضا اخلاق پور ۸ - تصویب صورت جلسه روزسه شنبه (۲۵) مهرماه ۱۳۵۷ شمسی (جلسه ۱۹۰) ۹ - معرفی آقای جعفربوشهری بعنوان معاون پارلمانی وزارت کشور بوسیله آقای دکتریزدان پناه وزیرمشاور درامور پارلمانی وتقاضای استردادلایحه انتخابات مجلسین واصلاح پاره‌ای ازمواد قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی وتقدیم ۴ لایحه (۱)اصلاح بعضی ازموادقانون استخدام کشور (۲)اصلاح قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست (۳) الحاق یک تبصره به قانون اصلاح قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه به افسران ودرجه داران ارتش شاهنشاهی (۴)لایحه برقراری مستمری درمورد ستوانیکم سابق ارتش شاهنشاهی خانلرنصیری ۱۰ - تقدیم دولایحه بوسیله وزیرکارواموراجتماعی (۱) لایحه بازنشستگی قبل ازموعد کارگران کارخانه‌ها (۲) اصلاح قسمت اخیرماده ۱۵ قانون کار (افزایش تعطیلات رسمی) ومعرفی دکتررضاابوحسین بعنوان معاون پارلمانی وزارت کارواموراجتماعی ۱۱ - تقاضای استرداد دولایحه ازمجلس بوسیله آقای اسماعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری (۱)ـ آئین دادرسی کیفری (۲) لایحه طرزوصول سفته و ترتیب اجرای واخواست نامه ۱۲ - تقدیم اساسنامه سازمان خدمات مهندسی ومکانیک خاک بوسیله آقای فریبرز پاکزاد معاون وزارت راه وترابری ۱۳ - اعلام تشکیل فراکسیون وحدت ملی به بوسیله آقای دکتر الموتی ۱۴ - قرائت متن استیضاح ازدولت که بوسیله آقای عباس اخباری تقدیم شده است ۱۵ - طرح وتصویب گزارش کمیسیون اموراقتصادی ودارایی راجع به قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۲ وماده ۲۴ قانون امورگمرکی وتبصره‌های آن وابلاغ به دولت ۱۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل نیروی پایداری و الحاق دو تبصره به ماده ۹ و یک ماده به قانون مذکور و ابلاغ به دولت ۱۷ - قرائت سه طرح پیشنهادشده ازطرف عده‌ای ازنمایندگان ۱۸ - طرح سوال آقای اسحقی نژاد ازوزارت راه وترابری وارجاع به کمیسیون رسیدگی به سوالات ۱۹ - بیانات بعدازدستور آقایان :جعفر حیدری ـ دکترمحمودضیایی ـ حبیب بهار ـ حسن ملکشاهی ـ دکتر محمد ستاری ـ سیدرضاحجتی ـ دهقان نژاد ۲۰ - قرائت دستور وتعیین موقع جلسه آینده پایان جلسه ۲۱ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۹۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تقدیم سئوال ازدولت بوسیله آقایان :متولی ـ دکترفیروزآبادی ـ مهندس حسن هرزندی (۲سئوال)ـعلی اکبر توتونچیان (۳سئوال)ـ دکترفروزین ـ دکترکیان ـ مهندس پرویزظفری ـاسمعیل نواب صفا ـقاضی ـ دانشی ـسید عبدالله صدیق زاده (۲سئوال)(ضمنا آقایان دکتررشیدیاسمی ودکترشریعت ـ ظفری ـمعینی چاغروند هم تذکراتی را تقدیم کردند) ۳ - اخطارنظامنامه‌ای بوسیله آقای محمدتقی شریعت ۴ - بیانات قبل ازدستور آقایان :خداداد ریگی ـ احمددولتی ـ دکترحسین تجدد (اعلام تشکیل فراکسیون آرمان ایرانیان) عبدالحسین مانی ـ دلخوش فومنی ـ محسن پزشکپور (ضمنا طرحی را هم باقید یک فوریت تقدیم کردند) ـ دکترکاظم رحمانی ۵ - بیانات رئیس مجلس خطاب به دولت ۶ - بیانات نخست وزیر ومعرفی وزیربهداری وبهزیستی ووزیرعلوم وآموزش عالی ۷ - معرفی تیمسار سپهبدعبدالمجید معصومی بعنوان معاون وزارت جنگ بوسیله وزیرجنگ ۸ - معرفی آقای بیات ماکوبعنوان معاون وزارت راه وترابری بوسیله وزیرراه وترابری ۹ - معرفی آقای دکترحسنعلی آذرخش بعنوان معاون وزارت بهداری وبهزیستی بوسیله وزیربهداری وبهزیستی ۱۰ - تقدیم سه فقره اصلاح بودجه بوسیله آقای دکتریزدان پناه وزیرمشاور درامورپارلمانی ۱۱ - قرائت وتصویب فوریت طرح قانون اعاده حیثیت قضایی زندانیان سیاسی آزادشده واعاده دادرسی مابقی زندانیان سیاسی ۱۲ - تقدیم وارائه طرح راجع به حق بیمه ازطرف عده‌ای از نمایندگان ۱۳ - معرفی آقای مهندس فیروزعدل بعنوان معاون وزارت کشاورزی وعمران روستایی بوسیله وزیرکشاورزی وعمران روستایی ۱۴ - طرح وتصویب گزارش شوردوم اصلاح تبصره‌های مواد ۴۷ و۴۸ قانون خدمت وظیفه عمومی و ارسال به مجلس سنا ۱۵ - طرح گزارش شوراول اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران وارجاع مجدد به کمیسیون‌های مربوط ۱۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم اجازه عضویت شرکت سهامی صندوق ضمانت صادارات ایران در اتحادیه بین‌المللی بیمه‌های صادراتی (برن یونیون) و ارسال به مجلس سنا ۱۷ - اعلام وصول لایحه اضافه اعتبارات سال ۱۳۵۶ کل کشور از مجلس سنا ۱۸ - قرائت نامه‌های دولت ۱۹ - تقدیم دولایحه بوسیله آقای دکتریزدان پناه وزیرمشاوردرامورپارلمانی درموردهم آهنگ ساختن حقوق کارکنان دولت واستادان واعضای رسمی هیات علمی با افزایش هزینه زندگی ۲۰ - بیانات بعدازدستور آقایان :منوچهریزدی ـ صبوری یزدی ـ طغیانی دولت آبادی ـ علی نظمی ـ قراگزلوشجاعی ـ رضی چلاجور ـ حجت الله اردلان ۲۱ - اعلام دستور و تعیین موقع جلسه آینده ـ پایان جلسه ۲۲ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آبان ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۹۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تقدیم سوالات وتذکرات بوسله آقایان :دکتر مشیر(۲سوال)ـحسینعلی سلیمانی ـ میرزالو ـ سیف الدین اهری ـ حجت الله اردلان ـ غلامرضااخلاق پور ـ منوچهردهقان ـ مهدی شیخ الاسلامی و خانم بابان ـ دکتر تجدد ـ رضوی نژاد (۳سوال) ـ مهندس هرزندی ـ اسحقی نژاد ـ غلامعلی قاسمی ۳ - بیانات قبل ازدستور آقایان نورعلی شهابی ـ رضوی نژاد صومعه سرایی ـ ابراهیم بهره مند ـ رستم رفعتی ـ حسن ملکشاهی ـ محمدصادق افتخار ـمسلم قریشی ـ محمدنوری ـ غلامرضا اعظمی ـ باوندپور ۴ - تقدیم طرح ازطرف فراکسیون آزادبوسیله آقای علی نظمی ۵ - بیانات جناب نخست وزیر ومعرفی جنابان حسین نجفی بعنوان وزیردادگستری و مصطفی پایدار بعنوان وزیر مشاور در امور اجرایی بوسیله ایشان ۶ - اخطار نظامنامه‌ای بوسیله آقای نوذر صادقی ۷ - طرح استیضاح آقای عباس اخباری از دولت ۸ - اخذ رای اعتماد نسبت به دولت جناب شریف امامی ۹ - بیانات جناب وزیرآموزش و پرورش ۱۰ - بیانات آقای احمد بنی احمد راجع به اخذ رای اعتماد نسبت به دولت ۱۱ - تقدیم طرحهای قانونی ازطرف عده‌ای از نمایندگان ۱۲ - تقدیم دواصلاح بودجه بوسیله آقای دکتر یزدان پناه وزیر مشاور در امور پارلمانی (۱)- اصلاح بودجه سازمان ثبت احوال کشور (۲)ـ اصلاح بودجه وزارت صنایع و معادن ۱۳ - پایان جلسه ۱۴ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ آبان ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۹۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسات سه شنبه دوم آبان ماه (جلسه ۱۹۱)ویکشنبه هفتم آبان ماه ۱۳۵۷ شمسی (جلسه ۱۹۲) ۲ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۳ - بیانات آقای رئیس مجلس پیرامون پیام شاهنشاه آریامهرخطاب به ملت ایران ۴ - قرائت متن استعفای آقای احمدبنی احمد ازنمایندگی مردم تبریز درمجلس شورایملی ۵ - طرح وتصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تقاضای سلب مصونیت ازآقای منصوریاسینی نماینده تهران وابلاغ به دولت ۶ - تقدیم سئوال ازدولت بوسیله آقایان دکترحسین طبیب و محمدحسین اسحقی نژاد ۷ -اعلام دستور جلسه آینده ـپایان جلسه ۸ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آبان ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۹۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلس قبل ۲ - بیانات قبل ازدستور آقایان :محمدپارسا ـعبدالحسین تژده ـ دکترموسی درودی ـ دکترجعفرعادلی رانکوهی ـ مهدی آستانه‌ای (ضمناطرحی را هم تقدیم کردند) ـ محمدرضا کبیری ـ فریدون سعادت قدس نیا ۳ - تصویب صورت جلسات سه شنبه ۹ آبان ماه (جلسه ۱۹۳)وپنجشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۵۷ شمسی (جلسه ۱۹۴) ۴ - قرائت نامه آقای احمدبنی احمد درمورداسترداد تقاضای استعفایشان ازنمایندگی مجلس ۵ - اعلام عدم حضوراقلیت درجلسه علنی امروز مجلس شورای ملی ۶ - بیانات نخست وزیر (ارتشبدازهاری) و معرفی هیات دولت بوسیله ایشان ۷ - تذکر آقای دکترملک منصور اسفندیاری وپاسخ بایشان بوسیله جناب آقای نخست وزیر ۸ - اعلام وصول ۴ لایحه ازمجلس سنا (۱) موافقتنامه همکاری درزمینه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی (۲) تشدیدمجازات رشاوارتشا (۳)موافقتنامه بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال برزیل (۴)عهدنامه استرداد مجرمین بین ایران وایتالیا ۹ - قرائت پیشنهاد وزارت دادگستری راجع به سلب مصونیت ازآقای سالارجاف نماینده اورامانات (پاوه) ۱۰ - تقدیم و قرائت طرح پیشنهادی چند نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی و ارجاع به کمیسیون محاسبات ۱۱ - تذکر بدولت بوسیله آقای بسیج خلخالی ۱۲ - اعلام دستور و تعیین موقع جلسه آینده ـ پایان جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آبان ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۹۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تقدیم سوالات وتذکرات بوسیله آقایان :غلامرضا غضنفری لرستانی ـحسین کاشفی ـ فضل الله کاسمی ـ پرویز فرهنگ بیگوند ـ خسروی دارانی ۳ - طرح و بررسی برنامه دولت تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری ۴ - تقدیم دوطرح بوسیله آقای حسن قرائی (۱) راجع به ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری مراتع وجنگلها (۲) راجع به ماده ۱۲ قانون گسترش قطبهای کشاورزی ۵ - تعیین موقع جلسه آینده ـپایان جلسه ۶ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آبان ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۹۷ دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - دنباله بحث وبررسی راجع به برنامه دولت تیمسارارتشبد غلامرضا ازهاری ۳ - تقدیم تذکربه دولت راجع به تیراندازی درصحن حرم حضرت امام رضا (ع) بوسیله آقای عباس اخباری ۴ - تقدیم تذکر به دولت راجع به تیراندازی درصحن حرم مطهرامام رضا (ع) بوسیله آقای محمد شهرستانی ۵ - ختم جلسه ۶ - پرسش نمایندگان

نخست‌وزیر تیمسار ارتشبد غلام‌علی ازهاری

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آذر ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۹۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات نخست وزیر راجع به سوتفاهم درجلسه قبل ۳ - ادامه بحث درباره برنامه دولت تیمسارارتشبدغلامرضاازهاری ۴ - تقدیم سئوال ازدولت بوسیله آقای دکترحسین طبیب ۵ - طرح و تصویب پیشنهاد کفایت مذاکرات راجع به برنامه دولت ۶ - بیانات نخست وزیر ۷ - اخذرای اعتماد نسبت بدولت تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری ۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات راجع به طرح قانونی اصلاح ماده ۳ بودجه سال ۲۵۳۷ (۱۳۵۷) مجلس شورای ملی ۹ - قرائت چند طرح ۱۰ - پایان جلسه ۱۱ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آذر ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۹۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تقدیم تذکر وسئول ازدولت بوسیله آقایان :دکترتجدد ـطاهرجوکارـمجتبی عالمی ـ رحیمی لاریجانی ـ دکترقدرت الله واحدی ـ رحمان قلی سیدی ـتقی زاده منظری ـ ساری اصلانی ـخانلرقراچورلو ـ دکترمحمدی کوشکی ـ شادلو ۳ - بیانات قبل ازدستور آقایان: رضوی نژاد (ضمناطرحی هم تقدیم کردند) ایرج مهرزاد ـمهدی آستانه‌ای ـدکترفتح الله سلیمانی سوادکوهی ـ رستم رفعتی ـغلامحسین دانشی ـ جعفرمنصوریان ـنعمت الله قاضی (سوالی نیز تقدیم کردند) دکترفروزین ۴ - تقدیم سئوال بوسیله آقای دکترحسین طبیب ۵ - تقدیم دوطرح بوسیله آقای سیدعلی صائب ۶ - تقدیم تذکربوسیله آقای دکترپرویزاربابی ۷ - تقدیم ۲ طرح ازطرف فراکسیون آزادبوسیله آقای علی نظمی ۸ - تصویب صورت جلسات شنبه ۲۷ آبان ماه (جلسه ۱۹۵)و صبح سه شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۵۷ شمسی (جلسه ۱۹۶) ۹ - اخذ رای نسبت به گزارش کمیسیون محاسبات وتصویب تفریغ بودجه سال ۱۳۵۶ مجلس شورای مل ۱۰ - تقدیم اصلاح بودجه سال ۱۳۵۷ وزارت کار و امور اجتماعی بوسیله تیمسار باقر کاتوزیان ۱۱ - تقدیم لایحه نحوه وصول حقوق دولتی درامور مواردقهری واضطراری بقید دو فوریت بوسیله جناب حسنعلی مهران وزیرامور اقتصادی و دارایی ۱۲ - معرفی آقای محسن هادوی بوسیله وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان معاون وزارت اموراقتصادی و دارایی ۱۳ - طرح گزارش شوراول اصلاح قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون کار ۱۴ - تقدیم طرح بوسیله آقای کبیری ۱۵ - تقدیم سئوال از دولت بوسیله آقایان :دکترحبیب دادفر ـ بنی احمد ـ یزدی ـ فرمان ـ مظهری ـ هرزندی ـ جلال پارسامطلق ـ محسن پزشکپور ـ اخلاق پور ـ سیدمحمدجزایری ـ دکترعادلی رانکوهی ـ دکتر رحمانی ـنواب صفا ـ تقی زاده منظری ـ اسحقی نژاد ـ راشدی ـ قائمی ـ شهبازی ـ افتخار ـ دکتر مشیر ـ قاضی ـ دکترشیروانی ۱۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیونهاراجع به تغییر ضریب حقوق مستخدمین دولت و ارسال به مجلس سنا ۱۷ - قرائت چند طرح ۱۸ - بیانات آقای رئیس راجع به طرح‌های تقدیم نمایندگان ۱۹ - اعلام دستور و تعیین موقع جلسه آینده پایان جلسه ۲۰ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آذر ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۲۰۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل ازدستور آقایان :‌ناصرنوربخش دماوندی ـ‌محمدرضاکبیری ـ‌حسینعلی سلیمانی ـ‌دکترشمس الدین ابوالهدی لنگرودی ـ‌منوچهربهارلو ـ‌محمددهقان نژاد ۳ - تقدیم استیضاح ازدولت تیمسارارتشبدازهاری ازطرف گروه پان ایرانیست بوسیله آقای محسن پزشکپور ۴ - تقدیم استیضاح ازدولت تیمسارارتشبدازهاری بوسیله آقای احمدبنی احمد ۵ - تقدیم دوسئوال ازدولت بوسیله آقای دکترعلی صدیق اسفندیاری ۶ - تقدیم استیضاح ازدولت تیمسارارتشبدازهاری بوسیله آقای دکتر سیدمرتضی مشیر ۷ - اخطارنظامنامه ای بوسیله آقای علی احمد خورشید ۸ - تقدیم لایحه متمم بودجه کل کشور بوسیله وزیر امور اقتصادی و دارایی ۹ - معرفی معاون وزارت علوم وآموزش عالی بوسیله وزیرعلوم وآموزش عالی ۱۰ - طرح وتصویب موافقتنامه تشکیل کمیسیون مشترک وزیران ایران وعراق بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت جمهوری عراق وابلاغ به دولت ۱۱ - طرح وتصویب لایحه دوفوریتی نحوه وصول حقوق دولتی درموارد قهری و اضطراری و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - اخذرای نهایی نسبت به لایحه اضافه اعتبارات سال ۱۳۵۶ کل کشور ۱۳ - طرح گزارش شوراول قابل اجرا بودن مفاد موافقت نامه همکاری اقتصادی و صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک در مورد دولت دوک نشین لوکزامبورگ ۱۴ - قرائت طرح تقدیمی بوسیله آقای حسن قرایی ۱۵ - اعلام وصول چندلایحه ازمجلس سنا ۱۶ - قرائت نامه های دولت ۱۷ - تقدیم تذکربه دولت بوسیله آقای هادی تربتی ۱۸ - پایان جلسه ۱۹ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آذر ۱۳۵۷ نشست ۲۰۱ دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل ازدستور آقایان :محمدپارسا ـابراهیم ماحوزی ـمهندس حسن هرزندی ـسیدعبدالله صدیق زاده ـحسن قرائی ـ طاهرجوکار ۳ - تقدیم سئوال وتذکربوسیله آقایان :علی امیرعشایری ـ غلامرضاهاشمی (طرح)ـماحوزی ـ دکترتجدد ـمهندس حسن هرزندی ـغلامعلی قاسمی ـابراهیم بهره مند ـدکترعبدالصمد رفعت ـغلامرضااخلاق پور ۴ - تصویب صورت جلسات عصر سه شنبه ۳۰ آبان ماه (جلسه ۱۹۷)وروزچهارشنبه اول آذرماه ۱۳۵۷ شمسی (جلسه ۱۹۸) ۵ - تقدیم دولایحه بوسیله وزیردادگستری (۱) اصلاح ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده (۲)تعقیب وتوقیف وضبط اموال متهمان فراری بقیددوفوریت ۶ - طرح وتصویب دوفوریت لایحه تعقیب وتوقیف وضبط اموال متهمان فراری ۷ - تقدیم دولایحه بوسیله وزیربهداری وبهزیستی ۸ - تقدیم لایحه اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم بوسیله وزیراموراقتصادی ودارایی ۹ - تقدیم سه لایحه بوسیله وزیرکشاورزی وعمران روستایی ۱۰ - تقدیم لایحه لغوقانون خدمات اجتماعی زنان وابرازتاسف ازدرگذشت سناتوردکترصدیق اعلم بوسیله وزیراموزش وپرورش ۱۱ - تقدیم سه لایحه بوسیله معاون وزارت جنگ ۱۲ - معرفی آقای دکترموسی الرضا قنادیان بعنوان معاون وزارت بازرگانی بوسیله وزیربازرگانی ۱۳ - معرفی آقای فرامرز زعیمی بعنوان معاون وزارت اطلاعات وجهانگردی بوسیله وزیراطلاعات وجهانگردی ۱۴ - طرح وتصویب گزارش شوردوم اصلاح قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون کاروارسال به مجلس سنا ۱۵ - تقدیم طرح بوسیله آقای کیومرث وشمگیر ۱۶ - قرائت متن سه استیضاح ازدولت تیمسار ارتشبدازهاری ۱۷ - تقدیم دولایحه (۱)اصلاح قانون معاملات زمین (۲) الغای قانون تثبیت نسبی بهای زمین وجلوگیری از افزایش نامتناسب ان و معرفی آقای منصور مفیدی بعنوان معاون وزارت مسکن وشهرسازی بوسیله وزیرمسکن و شهرسازی ۱۸- طرح گزارش شوراول الغای قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی مصوب ۸ شهریور ماه ۱۳۵۶ (۲۵۳۶شاهنشاهی) ۱۹ - قرائت متن استعفای آقای مهدی آستانه‌ای از نمایندگی مردم لاهیجان در مجلس شورای ملی ۲۰ - قرائت چندطرح ۲۱ - بیانات بعدازدستور آقای محمدشهرستانی ۲۲ - تقدیم طرح بوسیله آقایان: سیف الدین اهری و سیف الله افشار ۲۳ - اعلام دستور وتعیین موقع جلسه آینده ـپایان جلسه ۲۴ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آذر ۱۳۵۷ نشست ۲۰۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل ازدستور آقایان :محمدصادق افتخار ـ شهبازشهبازی ـ علی اکبرتوتونچیان ـ دکترمحمدستاری ـ جعفر قاسم زاده ـ حیدرزاده امین ـدکترحبیب دادفر ۳ - تذکربه دولت بوسیله چندنفرازآقایان نمایندگان ۴ - سوال ازدولت بوسیله آقایان دکترعلی صدیق اسفندیاری ـدکترداریوش شیروانی ودکترکاظم رحمانی ـدکترحسین تجدد ـ دکتر طهمورث فروزین ـ رحمان قلی سیدی ۵ - اعلام جرم علیه دولت تیمسار ارتشبدغلامرضا ازهاری بوسیله آقای اسمعیل نواب صفا ۶ - تصویب صورت جلسه روزیکشنبه ۱۳ آذرماه ۱۳۵۷ شمسی (جلسه ۲۰۰) ۷ - بیانات آقای رئیس مجلس راجع بتشکیل کمیسیون رسیدگی به مسائل مملکتی در مجلس شورای ملی ۸ - تقدیم لایحه ترمیم فوق العاده درجه داران وافرادپیمانی شرکت کننده درنگهبانی کاخهای سلطنتی بوسیله تیمسار سپهبد عبدالمجید معصومی ۹ - اعلام آمادگی دولت برای پاسخگویی به سه فقره استیضاح بوسیله آقای احمدناظمی وزیرمشاور در امورپارلمانی ۱۰ - طرح گزارش دوفوریتی تعقیب وتوقیف وضبط اموال متهمان فراری وارجاع به کمیسیونهای مربوط ۱۱ - اعلام جرم علیه دولت تیمسار ارتشبدغلامرضا ازهاری بوسیله آقای احمدبنی احمد ۱۲ - پایان جلسه ۱۳ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آذر ۱۳۵۷ نشست ۲۰۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تقدیم سئوال از دولت بوسیله آقایان :‌محمدحسین اسحقی نژاد ـ‌غلامعلی قاسمی وتوتونچی افشار ـ‌دکترحسن صدر وعباسعلی نصیرزاده ـ‌مهندس حسن هرزندی (دوسوال)ـ‌دکتر داریوش شیروانی ـ‌دکترمحمدستاری ومحمود تقی زاده منظری ـ‌علی نظمی ـ نورالله قدمی ـ‌محمدصادق فرمان ـ‌مجتبی عالمی ـ علی اصغرمظهری ـ کاظم اسکویی ـ حسن متولی ـ‌جلال پارسامطلق ـ خانم ملکتاج برومندودکترحیدرقلی برومند ـ علی امیرعشایری ـ فریدون سعادت قدس نیا (۳ سوال)‌ـ‌محسن پزشکپور ـ‌شهبازشهبازی ـ‌دکترصدیق اسفندیاری وعده ای دیگراز نمایندگان ـ‌علی بهنیا ـ‌میرزالووسعید جوادی وفیروز لیقوانی ـ خانم عصمت مشایی و مجتبی نوری ـ‌ منوچهریزدی ـ‌ دکترفرزان امیری ۳ - تقدیم تذکر به دولت وسیله آقایان :‌محسن پزشکپور. دکترحسین طبیب. مهندس پرویزظفری. منوچهریزدی. سیدعبدالله صدیق زاده. سرهنگ محمدحسین خسروی دارانی. احمدبنی احمد. غلامحسین دانشی. امیرامان الله سترک دره شوری. دکترمجتبی جعفری. طاهرجوکار (دوتذکر)‌ـ‌دکترمحمدحسین اعتمادی ـ‌دکترغلامعلی محمدی کوشکی ـ‌خانم عصمت مشایی و دکتراکبربهادری ۴ - بیانات قبل ازدستور آقایان :‌علی اوسط یگانه ـ‌محمدرحیم شیخ الاسلامی بانه ـ‌محمدصادق فرمان ـ‌علی اصغرمظهری ـ عنایت الله قائمی ـ‌احمددولتی ـ‌جعفرقلی پیرزاده ـ‌حبیب بهار ـ‌حسن متولی ـ‌مهندس پرویزظفری ـ‌علی احمدخورشید ۵ - تصویب صورت جلسه روزپنجشنبه ۹ آذرماه ۱۳۵۷ شمسی (جلسه ۱۹۹) ۶ - تقدیم لایحه الغای قراردادها واستردادان قسمت ازاراضی زیرسدمحمدرضاه شاه پهلوی که تعهدات مربوط به ان انجام نشده توسط جناب آقای امیرپرویز وزیرکشاورزی و عمران روستایی ۷ - تقدیم لایحه معافیت ازمجازاتهای تبعی وتکمیلی پاره ای ازمحکومان کیفری ومعرفی آقای مهدی شیخ الاسلامی بعنوان معاون وزارت دادگستری توسط جناب آقای دکترحسین نجفی وزیردادگستری ۸ - تقدیم طرح بوسیله آقای دکترطهمورث فروزین ۹ - تقدیم لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۵۷ سازمان هواشناسی کشوربوسیله تیمسار سپهبدعبدالمجید معصومی معاون وزارت جنگ ۱۰ - تقدیم لایحه آئین نامه اجرایی تبصره (۴)‌ماده (۳)‌قانون اصلاح قانون تامین اعتبارات عمرانی وعمومی مصوب ۱۳۵۶/۱۲/۲۵ بوسیله آقای محسن هادوی معاون وزارت اموراقتصادی ودارایی ۱۱ - طرح گزارش شوراول اصلاح بعضی ازمواد قانون مالیاتهای مستقیم وتسهیل وصول مالیاتها ۱۲ - اعلام وصول لایحه تغییرضریب مستخدمین دولت و طرح و اخذ رای نهایی نسبت به ان و تصویب و ابلاغ به دولت ۱۳ – قرائت گزارش کمیسیون عرایض درخصوص اعلام جرم آقای کریم آصف علیه آقای منصورروحانی وزیراسبق کشاورزی وارسال به کمیسیون دادگستری ۱۴ - بیانات بعدازدستور آقایان :‌ پروفسور مسعود یغمایی ـ‌ دکتر پرویز اربابی ـ‌ ایرج مهرزاد ـ‌ دکتر بوذرجمهر مهر ـ‌ غلامحسین دانشی ـ‌ داود فلاح مقدم ـ‌ محمدشهرستانی ـ‌دکترعبدالسمیع لیوانی ـ‌دکترعلی صدیق اسفندیاری ـ دکتر نورالله ستوده ـ‌دکترحسین تجدد ـ‌علی بهنیا ۱۵ - بیانات آقای رئیس مجلس و تذکر به دولت ۱۶ - اعلام آغاز تعطیلات زمستانی مجلس شورای ملی ـ پایان جلسه ۱۷ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ دی ۱۳۵۷ نشست ۲۰۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورت جلسات پنجشنبه ۱۶ آذرماه (جلسه ۲۰۱)وپنجشنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۵۷ شمسی (جلسه ۲۰۲) ۳ - سوال ازدولت بوسیله آقایان : محمدحسین اسحقی نژاد ـ کریم آصف ۴ - تذکربه دولت بوسیله آقایان :دکترپرویزاربابی ـ دکترعبدالصمد رفعت ـ محمدصادق افتخار ـمحمدصادق فرمان ـ طاهر جوکار ـ عبدالعباس طرفی ـ لطیف شیخ الاسلامی ـ غلامرضاهاشمی ـ هادی تربتی ـ محسن اجاق ـ دکتر رشید یاسمی ـ علی اکبرمعتضدی ـرحمان قلی سیدی و ... ۵ - اعتراض به دولت آقای دکتر شاپور بختیار و خروج از جلسه علنی وسیله آقای دکتر سید مرتضی مشیر ۶ - اخطار نظامنامه‌ای بوسیله آقای رستم رفعتی ۷ - بیانات آقای محسن پزشکپور درباره جلسات خصوصی مجلس ۸ - بیانات آقای دکترشاپوربختیار (نخست وزیر)و معرفی وزرای دولت ایشان ۹ - اعلام دستوروتعیین موقع جلسه آینده ـپایان جلسه ۱۰ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۵۷ نشست ۲۰۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورت جلسه پنجشنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۵۷ شمسی (جلسه ۲۰۳) ۳ - تقدیم سئوال بوسیله آقایان : دکتر طهمورث فروزین و دکتر صدیق اسفندیاری (دوسئوال) ـ دکترعبدالسمیع لیوانی ـمجتبی عالمی ـ دکتر محمدستاری ـدکترفرزان امیری ـ دکترحسین طبیب ۴ - تقدیم تذکر نامه بوسیله خانم‌ها و آقایان :عصمت مشایی ـ فرخ لقابابان ـ مهندس پرویز ظفری ـ مهندس اردلان ـ زرگرزاده ـ دکتر فیروزآبادی ـ محمددهقان نژاد ـ جعفرحیدری ـ رحیمی لاریجانی ـ ولی الله پیر ـ نصیری زاده ـحیدرزاده ـ اسحقی کاهکش ـدکترسوادکوهی وناصرالدین باقری ـ میرعرب رضی ـ محمدصادق فرمان ـ اشرف حریری ـ قاسم زاده ـ مجتبایی ـ قرائی ـ علی بهنیا (دو تذکر)غلامرضا غضنفری ۵ - قرائت متن استعفای آقای محمد رحیم شیخ الاسلامی بانه از نمایندگی مردم سقز و بانه در مجلس شورای ملی ۶ - قرائت ماده ۱۹۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی برای استحضار تماشاچیان جلسه علنی مجلس ۷ - بیانات آقای رئیس مجلس خطاب به دولت ۸ - بحث راجع به برنامه دولت آقای دکتر شاپور بختیار بوسیله آقایان : دکتر جواد افتخاری ـ حسین قربانی نسب ـ احمد دولتی ـ محمد حسین اسحقی نژاد ـمحمد اسحقی کاهکش ـ عنایت الله قائمی ـ مهندس حسن هرزندی ـ لطیف شیخ اسلامی مریوانی ـ اشرف حریری ۹ - اعلام دستور و تعیین موقع جلسه آینده ـ پایان جلسه ۱۰ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۵۷ نشست ۲۰۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - دنباله بحث درباره برنامه دولت آقای دکترشاپوربختیار بوسیله آقایان :غلامرضااخلاق پور ـ دکترداریوش شیروانی (اخطارنظامنامه‌ای آقای دکترموسی درودی) دکترطهمورث فروزین ـ حسن علی سلیمانی ـمحمدحسین عباس میرزایی ـ حسن ملکشاهی ـدکترصدیق اسفندیاری ۳ - تقدیم تذکرنامه بوسیله آقایان :محمدشهرستانی. حبیب بهار. دکترضیایی. پروفسوریغمایی. احمدصبوری. یزدی. مهین افشارجعفری ۴ - اعلام دستوروتعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه

نخست‌وزیر شاپور بختیار


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ دی ۱۳۵۷ نشست ۲۰۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورت جلسه پنجشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۵۷ شمسی (جلسه ۲۰۴) ۳ - تقدیم طرح بوسیله آقای احمد دولتی ۴ - تقدیم سئوال وتذکربوسیله آقایان:فریدون سعادت ـ قدس نیا ـ ابراهیم ماحوزی ـنواب صفا (دوسوال)ـ غلامحسین دانشی ـ دکتررشیدیاسمی ـ محسن اجاق و... ـ حسین اسکندری (دوسوال)ـ رحمانقلی سیدی ـ هرزندی ـ جعفرحیدری ـ محمدستاری ـ علی امیرعشایری ـ سرهنگ زاده ـ لیوانی ـ تقی زاده منظری و خانم ابتهاج سمیعی ـحسن قرائی ـسیدعبدالله صدیق زاده ـ اسحقی کاهکش ـ سیدمسلم قریشی ـ جعفرقاسم زاده ـ خانم لطیفه وحیدی ـ شجاعی قراگزلو ـ دکترالموتی ـ و... ـ فرهنگ بیگوند ـ عبدالله توکلی ـ محسن اجاق ـ سعادت قدس نیا ۵ - ادامه بحث دربرنامه دولت وسیله آقایان ‍:غلامرضا هاشمی ـمحسن پزشکپور ـ جعفرحیدری ۶ - قرائت دوپیشنهاد کفایت مذاکرات وتصویب آن ۷ - بیانات نخست وزیر (دکترشاپوربختیار) و تقاضای رای اعتماد از نمایندگان مجلس ۸ - اخطار نظامنامه‌ای وسیله آقای محسن پزشکپور ۹ - اخذرای اعتماد نسبت به دولت آقای دکترشاپوربختیار ۱۰ - پایان جلسه ۱۱ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ بهمن ۱۳۵۷ نشست ۲۰۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - اعلام وصول سه لایحه ازمجلس سنا (۱) ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم حسین توکلی (۲) الحاق دو تبصره بماده ۱۲ قانون ثبت اسناد واملاک (۳) اعاده قضات بازنشسته ومستعفی بخدمت قضایی ۳ - بیانات آقای نخست وزیر (دکتر شاپور بختیار) ۴ - تقدیم سئوال و تذکر بوسیله نمایندگان ۵ - طرح لایحه انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن ۶ - طرح لایحه نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران و طرز تشکیل هیئت منصفه با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن ۷ - قرائت متن استعفانامه ۲۴ نفر از نمایندگی مردم در مجلس شورای ملی ۸ - پایان جلسه ۹ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ نشست ۲۰۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات آقای رئیس مجلس پیرامون بازگشت حضرت آیت الله العظمی خمینی به خاک وطن ۳ - معرفی آقای کورس سرهنگ زاده بعنوان معاون پارلمانی وزارت پست وتلگراف وتلفن وسیله آقای مهندس لطفعلی صمیمی ۴ - طرح وتصویب گزارش یک شوری نحوه تعقیب نخست وزیران ووزیران وطرزتشکیل هیئت منصفه وارسال به مجلس سنا ۵ - طرح وتصویب گزارش انحلال سازمان اطلاعات وامنیت کشوروارسال به مجلس سنا ۶ - بیانات نخست وزیر پیرامون مسائل روزمملکت ۷ - طرح وتصویب گزارش یک شوری متمم بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور وارسال به مجلس سنا ۸- طرح وتصویب گزارش الغای قانون اصلاح قانون تامین اعتبارات عمرانی وعمومی مصویب ۲۵ اسفند۱۳۵۶ باقید یک فوریت وارسال به مجلس سنا ۹ - طرح وتصویب اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم وتسهیل وصول مالیاتها و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح وتصویب گزارش یک شوری برقراری مستمری درموردستوان یکم سابق ارتش شاهنشاهی خانلرنصیری وارسال به مجلس سنا ۱۱ - اخذرای نهایی نسبت به ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم حسین توکلی وابلاغ به دولت ۱۲ - تقدیم تذکرنامه به دولت وسیله آقای سعادت قدس نیا ۱۳ - اعلام استرداداستعفانامه از نمایندگی مجلس وسیله آقای حسینعلی سلیمانی ۱۴ - قرائت متن چنداستعفانامه ازنمایندگی مردم درمجلس شورای ملی ۱۵ - پایان جلسه