قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور - مصوب ۲ آبان ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۴ مهر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

‌ماده واحده - لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور که ارقام آن از حیث وصولی از محل درآمد عمومی بالغ بر نود و دو میلیارد و هفتصد و‌دوازده میلیون و پانصد و هشتاد و چهار هزار و چهارصد و شصت و هفت ریال و هشتاد و سه دینار (۹۲۷۱۲۵۸۴۴۶۷٫۸۳) و از حیث هزینه از محل‌درآمد مذکور بالغ بر نود و دو میلیارد و دویست و دو میلیون و یکصد و شصت و هفت هزار و هفتصد و شش ریال و سه دینار (۹۲۰۲۲۱۶۷۷۰۶٫۰۳)‌بوده و صحت آن به تأیید دیوان محاسبات رسیده است تصویب می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱٫۷.۲۴ در جلسه روز سه‌شنبه دوم‌آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد پنجم - ص. ۱۸۵۴