قانون اجازه استخدام ژرژ دو ولف تبعه بلژیک برای کارخانجات ذوب‌آهن: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه استخدام ژرژ دوولف تبعه بلژیک برای کارخانجات ذوب‌آهن مصوب ۹ خرداد...' ایجاد کرد)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
قانون
+
 
اجازه استخدام ژرژ دوولف تبعه بلژیک برای کارخانجات ذوب‌آهن
+
{{سرصفحه پروژه
مصوب ۹ خرداد ماه ۱۳۱۶
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم]]
 +
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم]] }}
 +
 
 +
'''قانون اجازه استخدام ژرژ دوولف تبعه بلژیک برای کارخانجات ذوب‌آهن''' - مصوب ۹ خرداد ماه ۱۳۱۶
  
 
ماده اول - اداره کل صناعت و معادن مجاز است آقای ژرژ دوولف تبعه بلژیک را برای
 
ماده اول - اداره کل صناعت و معادن مجاز است آقای ژرژ دوولف تبعه بلژیک را برای
سطر ۱۹: سطر ۲۶:
 
نواب ریاست مجلس شورای ملی
 
نواب ریاست مجلس شورای ملی
  
مرتضی بیات - دکتر طاهری
+
'''مرتضی بیات - دکتر طاهری'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دهم - ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۷

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم

قانون اجازه استخدام ژرژ دوولف تبعه بلژیک برای کارخانجات ذوب‌آهن - مصوب ۹ خرداد ماه ۱۳۱۶

ماده اول - اداره کل صناعت و معادن مجاز است آقای ژرژ دوولف تبعه بلژیک را برای کارخانجات ذوب آهن کشور با حقوق ماهی ۲۵۰ لیره‌انگلیسی که نصف آن به اسعار آزاد و نصف دیگر آن به ریال به نرخ روز پرداخته شود استخدام نماید.

ماده دوم - مدت استخدام متخصص مزبور از تاریخ حرکت از بلژیک تا دو سال خواهد بود.

ماده سوم - هزینه سفر مشارالیه که پنج هزار ریال برای آمدن به ایران و همین مبلغ برای هزینه مراجعت به اسعار آزاد پرداخته خواهد شد.

ماده چهارم - سایر شرایط مطابق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده‌است در جلسه نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نواب ریاست مجلس شورای ملی

مرتضی بیات - دکتر طاهری