سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در پاسخ شهردار لندن در میهمانی رسمی شهرداری ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۸

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۸ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۸


۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۸ بیانات شاهنشاه در پاسخ شهردار لندن (در ضیافت رسمی شهرداری لندن، به افتخار شاهنشاه)

آقای شهردار، از بیانات محبت‌آمیز شما و استقبال گرمی که به عنوان شهردار و شخص اول شهر بزرگ لندن از من نموده‌اید، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

ضیافت باشکوهی که امروز به خاطر من در این بنای تاریخی برپا کرده‌اید، موجب خوشوقتی من است و من با دقت و علاقه بسیار شاهد میهمان‌نوازی شما و مراسم تاریخی پرشکوهی که به حق به آن افتخار می‌کنید، هستم. ما از دیرباز در کشور خود برای میهمان‌نوازی اهمیت فراوانی قائل بوده‌ایم و به همین دلیل میهمان‌نوازی در نظر ایرانی ارزش و مفهوم مخصوصی دارد.

اینک که در این تالار تاریخی ایستاده‌ام، اصول بزرگ دموکراسی و آزادی را که همواره الهام‌دهنده ترقیات شما بوده‌است، یعنی اصولی را که اساس آزادی مردم و شناسایی ارزش انسانی است، با تحسین بسیار به یاد می‌آورم. شما در این کشور برای اولین‌بار تخم دموکراسی را که سرآغاز حکومت قانون و ارتقاءدهنده مقام فردی است، کاشتید و اصول دموکراسی امروزی توسط شما در میان کلیه دنیا منتشر شده‌است.

بین ملت من و مردم این کشور یک عامل مشترک وجود دارد و آن عشق به آزادی و تصمیم به دفاع از نحوه زندگی خود در هر گونه شرایطی است.

من کاملاً به اهمیت و ارزش این انجمن برجسته در قلب این شهر بزرگ واقفم و از این فرصت استفاده کرده، توسط شما و انجمن شهر لندن آرزوهای صمیمانه خود را برای رفاه و سعادت همیشگی مردم لندن ابراز می‌دارم.