اجازه وصول مالیات وسایط نقلیه موتوری در سال‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ طبق آیین‌نامه سال ۱۳۲۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس دوره قانونگذاری شانزدهم


‌اجازه وصول مالیات وسائط نقلیه موتوری در سالهای ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ طبق آیین‌نامه سال ۱۳۲۹ - مصوب ۹ خرداد ماه ۱۳۳۰ (‌کمیسیون قوانین دارایی)

در اجرای ماده ۱۳ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ بنه به پیشنهاد اخیر وزارت دارایی به شماره ۶۰۹۵ مورخ۳۰٫۳.۶ کمیسیون قوانین دارایی موافقت کرد که نسبت به مالیات وسائط نقلیه موتوری آیین‌نامه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای سالهای ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ نیز بهمان میزان قابل اجرا باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قسمت ششم - لوایح قانونی که مراحل آن در مجلس سنا پایان نیافته‌است