New Server

فرمان‌های رضا شاه پهلوی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
رضا شاه پهلوی - دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی

درگاه رضا شاه پهلوی

یک پارچگی کشور ایران از سوی رضا خان سردار سپه وزیرجنگ
  • ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ با فرمان اعلیحضرت رضا شاه پهلوی کاپیتولاسیون در ایران از میان برداشته شد.[۱]


  • ۲۶ امرداد ماه ۱۳۰۸ فرمان همایونی درباره برگزیدن آقایان فروغی به سمت نمایندگی اول ایران در جامعه ملل در ژنو و حسین علاء نمایندگی دوم ایران صادر شد و به آقایان ابلاغ شد.
  • ۶ مهر ماه ۱۳۰۸ پیشنهاد وزارت جنگ درباره فرا خواندن مشمولین سال ۱۲۸۸ که به دولت داده شده بود تصویب شد و فرمان همایونی به وزارت داخله فرستاده شد. فرمان همایونی "بر پایه پیشنهاد وزارت جنگ و تصویب هیات دولت به موجب این فرمان مقرر می‌داریم که مشمولین قانون خدمت نظام وظیفه مطابق ماده ۵ قانون مزبور به خدمت نظامی احضار شوند. وزارتین جنگ و داخله مامور اجرای این فرمان خواهند بود.

منبع