New Server

رضا شاه پهلوی - دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
رضا شاه پهلوی - ایران نوین اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی

درگاه رضا شاه پهلوی

سفرهای رسمی رضا شاه پهلوی
امان الله خان پادشاه افغانستان
ملک فیصل پادشاه عراق از ایران دیدن می کند
ولیعهد سوئد گوستاو آدولف ششم از ایران دیدار می کند
  • نماینده امپراتور ژاپن در کاخ گلستان به پیشگاه اعلیحضرت رضا شاه پهلوی شرفیاب شد و پیام دوستانه امپراتور ژاپن را تقدیم داشت.


  • ۱۶ خرداد ماه ۱۳۰۷ اعلیحضرت امان الله خان پادشاه افغانستان به همراهی ملکه ثریا با کشتی جنگی شوروی وارد بندر پهلوی شدند و از سوی وزیر دربار تیمورتاش مورد پیش باز قرارگرفتند. امان الله خان کوشش بسیار در مدرن کردن افغانستان دارد. روز شنبه ۱۹ خرداد ماه پادشاه افغانستان و همراهان از قزوین روانه تهران شدند. ۲۰ خرداد ماه اعلیحضرت امان الله خان و همراهان در کاخ سعدآباد با اعلیحضرت رضا شاه دیدار کردند و شام رسمی را با شاهنشاه ایران خوردند. روز پسین از سوی اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی یک قطعه نشان عالی درجه اول به پادشاه افغانستان پیشکش شد و در برابر پادشاه افغانستان نیز یک قطعه نشان درجه اول "المراءاعلی" را به شاهنشاه ایران پیشکش کردند. روز ۲۶ خرداد پادشاه افغانستان با تشریفات رسمی از راه خراسان راهی افغانستان شدند.  • روز ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ به دعوت اعلیحضرت رضا شاه پهلوی، اعلیحضرت ملک فیصل اول پادشاه عراق وارد ایران شد. محمدعلی فروغی وزیر خارجه هنگام ورود پادشاه عراق خیرمقدم گفت. در این سفر نوری سعید پاشا نخست‌وزیر عراق و نبوی سفیر ایران در بغداد و گروهی از سران کشور عراق با ملک فیصل همراه بودند. در باغ بلدیه (شهرداری) جشن با شکوهی به افتخار ورود پادشاه عراق برپا شد.


  • پرنس گوستاو آدولف ولیعهد سوئد به همراه همسر و دو فرزندش وارد تهران شدند. اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ آنها را در کاخ شاهنشاهی پذیرفتند. در جشنی که به افتخار پرنس گوستاو آدولف داده شد، نخست‌وزیر و سران و بزرگان کشوری و لشکری شرکت داشتند.