پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به مناسبت مجمع عمومی جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۱۸ آبان ماه ۱۳۳۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۳ خورشیدی تازی

جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به مناسبت مجمع عمومی جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۱۸ آبان ماه ۱۳۳۳


تشکیل مجمع عمومی شیر و خورشید سرخ ایران فرصتی مناسب به دست می‌دهد که بار دیگر مراتب خشنودی خاطر خود را از کوشش‌ها و فعالیت مستمر آن جمعیت خیریه ابراز و اظهار داریم.

این مجمع که دو سال یک مرتبه تشکیل می‌شود، بهترین وسیله خواهدبود که همه متصدیان مسئول امور جمعیت خیریه شیر و خورشید سرخ از تمام نقاط کشور گرد هم جمع شوند و از نزدیک با یکدیگر آشنایی حاصل کنند و از طرز کار و فعالیت هم آگاه شوند، و بدیهی است که این آشنایی و پیوستگی موجب خواهدشد که شیر و خورشید سرخ ایران بتواند برنامه جامع و مناسبی برای پیشرفت مقاصد خیرخواهانه خود در سراسر کشور تنظیم کرده و آن را به همت افراد خیرخواه و نیکوکاری که در هیأت‌های مدیره مرکزی جمعیت شیر و خورشید قبول خدمت کرده‌اند، به موقع اجرا بگذارد.

خرسندیم که جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران طی دو سال اخیر توانسته‌است مؤسسات و شعب خود را در نقاط مختلف کشور تا آنجا که میسر بود، توسعه دهد و در حدود امکان دامنه فعالیت خویش را تا دورترین نواحی مملکت بکشد، و در این راه به قدر وسع و طاقت توفیق پیشرفت حاصل کند و وظیفه خود را نسبت به آسیب‌دیدگان حوادث به نحو شایسته‌ای انجام دهد.

خوشبختانه این جمعیت در نتیجه اقداماتی که طی سال‌های اخیر در زمینه پیشرفت وظایف اجتماعی خود مبذول داشته، توانسته‌است در مجامع بین‌المللی صلیب سرخ جهانی مقام بسیار شایسته‌ای احراز نماید و به عضویت هیأت اجرائیه اتحادیه بین‌المللی صلیب سرخ برای سومین بار انتخاب گردد، و بدین وسیله حس خیرخواهی و نوع‌دوستی ملت ایران را به بهترین وجه در انظار جهانیان جلوه‌گر سازد.

انتظار داریم هیأت مرکزی جدید بتواند بیش از پیش در راه انجام منویات خیرخواهانه ما و پیشرفت امور خیریه کشور توفیق خدمتگزاری حاصل کند، و البته در این راه اعضای جمعیت شیر و خورشید سرخ، چه در مرکز و چه در شهرستان‌ها همواره پس از تأییدات قادر متعال می‌توانند به پشتیبانی و عنایات کامله ما مستظهر و امیدوار باشند.