جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
انقلاب شاه و مردم سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی

درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

برنامه‌های عمرانی کشور
شیر و خورشید نمایانگر قدرت و روشنایی است.
Red Lion and Sun Society of Iran.gif
والاحضرت شاهدخت شمس پهلوی ریاست عالیه جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران

جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران

با پیوستن کشور شاهنشاهی ایران به جامعه ملل در سال ۱۳۰۸ خورشیدی به فرمان اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی محمدعلی فروغی نماینده نخست ایران و حسین علاء نماینده دوم ایران در جامعه ملل برگزیده شدند. نخستین نشست شورای جامعه ملل در روز ۱۳ شهریور ماه ۱۳۰۸ در ژنو برگزار شد. ریاست شورای جامعه ملل در این دوره با نماینده دولت شاهنشاهی ایران آقای محمدعلی فروغی بود. جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران در روز ۱۱ شهریور ماه ۱۳۰۸ برابر با ۲ سپتامبر ۱۹۲۹ با نشان شیر و خورشید سرخ در جامعه صلیب سرخ جهانی پذیرفته شد. از سال ۱۳۰۸ شیر و خورشید سرخ ایران به ریاست عالیه والاحضرت شاهدخت شمس پهلوی اداره می‌شد.

آرمان جمعیت

 1. امداد در مواقع بروز حوادث و سوانح ارضی و سماوی با تکمیل وسایل امدادی و تهیه بیمارستان‌های مجهز
 2. تربیت جوانان شیر و خورشید سرخ برای همکاری و اشتراک مساعی با یکدیگر در امور خیریه.
 3. تربیت پرستار برای بیمارستان‌ها و موسسات درمانی و تهیه خون و گذاردن آن به رایگان در دسترسی کسانی که بدان نیاز دارند.

سازمان‌های وابسته

 • الف - موسسه تاج پهلوی که مرکز پژوهش‌های علم و مبارزه با سرطان است و با بهترین موسسه‌های مشابه خود در کشورهای پیشرفته جهان برابر می‌کند و با همه سازمان‌های همانند در کشورهای بزرگ پیوند علمی دارد.
 • ب - مرکزهای انتقال خون در تهران و شهرستان‌ها،
 • ج - مرکز مبارزه با سل و بیماری‌های ریوی
 • د - بیمارستان امدادی تهران برای کمک بی درنگ به آسیب دیدگان و زخمی شدگان
 • ز - آموزشگاه پرستاری رضا شاه کبیر
 • س - پرورشگاه و آموزشگاه حرفه‌ای فرح پهلوی
 • ک - بخش مستقل دارویی
 • ل - خانه نمونه کودک
 • م - بیش از ۳۶۰ بیمارستان و درمانگاه و زایشگاه و پرورشگاه کودک و اندرزگاه در دورافتاده ترین جاهای کشور
 • ی - سازمان امداد شیر و خورشید سرخ که از سال ۱۳۳۵ خورشیدی به اجرا درآمد و شعبه‌های آن در همه شهرستان‌های کشور بنیاد شد.

سازمان امداد شیر و خورشید سرخ از پرکارترین و کارآمدترین سازمان‌های وابسته به شیر و خورشید سرخ ایران می‌باشد و وظیفه آن کمک تند و بی درنگ به آسیب دیدگان است. این سازمان می‌باید همزمان با کمک‌های اولیه، چگونگی جای آسیب دیده و نیازمندی‌های آن جا را برای کمک‌های مورد نیاز به آگاهی جمعیت مرکزی برساند. برای رسیدن به این آرمان شبکه بی سیم امدادی جمعیت در بیش از ۵۰ شهرستان برپا شده است و جمعیت مرکزی چند دقیقه پس از هر رویداد ناگوار از آن رخ داد و چگونگی آن آگاهی می‌یابند و کارهای کمکی آغاز می‌شود.

گاه شمار جمعیت

۲۶ فروردین ماه ۱۳۰۸ نخستین نشست شیر و خورشید نسوان بارفروش (بابل) زیر سرپرستی علیاحضرت ملکه پهلوی و ریاست عالیه والاحضرت شاهدخت شمس پهلوی در مدرسه دولتی "بنات" با بودن ۶۱ تن از بانوان برگزار شد. در آغاز شاهدخت شمس سخنرانی رسایی درباره اهمیت جمعیت شیر و خورشید سرخ و دلبستگی اعلیحضرت رضا شاه بزرگ و ملکه پهلوی به این جمعیت ایراد کردند و فراخواندگان را به یاری و همراهی این سازمان برانگیزاندند. سپس بانو ملوک کیا مدیره مدرسه که از سوی علیاحضرت ملکه مادر، دیگر بانوان را برای شرکت در نشست فراخوانده بود، نیز بیانات رسایی ایراد کرد و از اعلیحضرت رضا شاه بزرگ و علیاحضرت ملکه سپاسگزاری نمود. سپس دکتر امیر اعلم از تاریخچه و اهمیت صلیب سرخ جهانی و جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران بیان کرد. سپس گزینش هموندان انجمن آغاز شد. هفت تن اعضای عامله (هیات مدیره) به ریاست بانو ملوک کیا برگزیده شدند و در همان نشست بانوان نزدیک به ۵۰۰ تومان یاری (اعانه) به موسسه خیریه شیر و خورشید سرخ جمعیت نسوان نمودند.

۳ اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ گروهی از دارندگان گاراژ، نمایندگان کمپانی‌های اتومبیل و گرامافون آماده‌اند که هر ماه مبلغی اعانه رویهم بگذارند و به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران بپردازند.

۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ چون جای شیر و خورشید سرخ در مدرسه دارالفنون بود به پیشنهاد هیات امنا و تصویب مقامات عالیه بخشی از زمین‌های میدان سپه برای ساختمان به شیر و خورشید سرخ ایران پیشکش شد.

۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ شماری از محترمین، بازرگانان و پیشه‌وران و رییس‌های اداره‌های دولتی در اداره ایالتی گردآمدند و پس از گفتگو درباره کارهای سودمند جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، آغاز به برگزیدن هیات عامل جمعیت کردند. آقایان دکتر پورمند رییس، کاظمی نایب رییس و حاجی سید مجید منشی و احمد عجم تحویلدار برگزیده شدند. در این روز زلزله مهیبی در خراسان روی داد و جمعیت شیر و خورشید به یاری مردم آن دیار شتافتند.

۵ تیر ماه ۱۳۰۸ پس از زلزله دلخراش خراسان دکتر امیراعلم نایب رییس اول جمعیت شیر و خورشید سرخ مرکزی در سفری که به جاهای زلزله‌زده کرد، بنیان شعبه‌های جمعیت شیر و خورشید سرخ را در شیروان، کیفان، لطف‌آباد اعلام نمود و نام رییس، نایب رییس، منشی، محاسب، و تحویلدار هر شعبه را به آگاهی رساند.[۱]

۱۱ شهریور ماه ۱۳۰۸ برابر با ۲ سپتامبر ۱۹۲۹ در یادداشتی که از سوی نماینده ایران در ژنو به تهران رسید، آگاهی داده شد که در نشست کمیته بین‌المللی با بودن نمایندگان دولت‌هایی که هموند جمعیت‌های خیریه صلیب سرخ هستند، گفتگوهایی درباره نشان ویژه جمعیت انجام یافت. دیدگاه بیشتر نمایندگان این بود که همه دولت‌ها همان "نشان صلیب سرخ" را برگزینند. ولی دست‌آورد گفتگوها و روشن سازی‌های نماینده ایران آقای محمدعلی فروغی، تصویب "نشان شیر و خورشید سرخ" برای جمعیت خیریه شیر و خورشید سرخ ایران را به ارمغان آورد. نشان‌های پذیرفته شده جمعیت‌ها در همه دنیا صلیب سرخ، هلال احمر و شیر و خورشید سرخ می‌باشد.[۲] نمایندگان ایران در جامعه ملل آقایان فروغی و حسین علاء می‌باشند که با فرمان اعلیحضرت همایونی در روز ۲۶ امرداد ماه ۱۳۰۸ برگزیده شدند و به ژنو فرستاده شدند. آقای فروغی سفیر کبیر ایران و رییس کنونی شورای جامعه ملل می‌باشند. این نشست جامعه ملل با سخنان محمدعلی فروغی گشایش یافت.[۳]

قوانین

منبع

نگاه کنید به

وب‌گاه رسمی کمیته جهانی صلیب سرخ در ژنو