پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت یازدهمین سالروز بنیاد نهادن سازمان دفاع غیرنظامی ۲۵ بهمن ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

سازمان دفاع غیر نظامی کشور


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت یازدهمین سالروز بنیاد نهادن سازمان دفاع غیرنظامی ۲۶ بهمن ماه ۱۳۴۷

به‌مناسبت یازدهمین سالروز تأسیس سازمان دفاع غیرنظامی کشور، مراتب خوشوقتی خویش را از اینکه جامعه ایرانی به موازات پیشرفت در شئون مختلف اجتماعی به اهمیت اصل ایمنی و حفاظت و آمادگی برای مقابله با سوانح و حوادث پی‌برده‌است، ابرازمی‌داریم.

بارها ضرورت این امر مهم را به اقتضای موقعیت‌هایی که پیش آمده، یادآور شده‌ایم و اینک بار دیگر تذکر می‌دهیم که دفاع غیرنظامی از عوامل و ارکان مهم دفاع ملی به شمار می‌رود.

هر فرد ایرانی بایستی خود را در حراست از کشور در موقع بروز هرگونه حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی سهیم بداند.

صرفنظر از سوانح و آثار ناشی از جنگهای جدید که حد و مرزی نمی‌شناسد و وجود یک دفاع غیرنظامی مؤثر و گسترده را ایجاب می‌نماید، ضرورت آمادگی ملی برای مقابله با سوانح و حوادث طبیعی نیز غیرقابل انکار است، همچنین برای حفظ و نگاهداری تأسیسات صنعتی و تولیدی وجود یک دفاع غیرنظامی وسیع و گسترده، بیش از پیش احساس می‌گردد.

در واقع سرمایه‌گذاری در پیشبرد هدفهای دفاع غیرنظامی، یک سرمایه‌گذاری زنده و سودآور است که نتیجه آن تأمین موجبات ادامه حیات ملی در هر وضع و پیش‌آمدی است.

با توجه به وظیفه سازمان دفاع غیرنظامی کشور که می‌بایستی با رعایت کامل اصل پیش‌بینی و پیشگیری و اتخاذ تدابیر مردم را برای مقابله با پیش‌آمدهای زمان اضطرار آماده‌سازد و واحدهای صنعتی و تأسیسات مختلف را برای تجهیز جهت ادامه فعالیت در موقع بروز هرگونه سانحه‌ای هدایت نماید، لازم است مردم و مؤسسات مختلف دولتی و ملی، صمیمانه با این سازمان همکاری نموده و این اشتراک مساعی را یک وظیفه ملی برای خود بدانند تا نیروی انسانی و تولیدات و منابع کشور در مقابل هر نوع سانحه و حادثه‌ای حفظ شود و میزان آسیب‌پذیری در سطح کشور به حداقل کاهش یابد.

باید دانست که با توسعه سلاحهای جدید و پیشرفت فنون نظامی، دفاع ملی و همگانی نیز تغییر یافته‌است و تنها استراتژی نظامی نمی‌تواند جوابگوی همه باشد، یعنی دفاع کلی کشور از دفاع غیرنظامی تفکیک ناپذیر است.

اجرای اصل دفاع غیرنظامی و به عبارت دیگر اجرای روشها و تدابیر لازم برای حفاظت جان و مال مردم و منابع ثروتهای ملی و سرمایه‌های عمومی در برابر سوانح و حوادث گوناگون، از ضروریات استحکام سازمان اجتماعی ما است، و بنابراین همکاری و تشریک مساعی عموم سازمانهای دولتی و ملی وابسته به دولت و شهرداریها و بخش خصوصی و به طور کلی مردم، با سازمان دفاع غیرنظامی کشور کمال ضرورت را دارد.