پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت گشایش چهارمین دوره کنفرانس اتاق‌های بازرگانی کشور ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت گشایش چهارمین دوره کنفرانس اتاق‌های بازرگانی کشور ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


با تأییدات خداوند متعال و با ابراز خوشوقتی از تشکیل منظم کنفرانسهای سالانه بازرگانان و صاحبان صنایع، چهارمین کنفرانس اتاقهای بازرگانی کشور را می‌گشاییم.

جای خرسندی است که بر اثر افزایش میزان رشد اقتصادی و بالارفتن سطح درآمد ملی و توزیع عادلانه‌تر درآمد که بر قدرت خرید قشرهای وسیع جامعه افزوده، زمینه فعالیت پر دامنه بخش خصوصی بیش از پیش فراهم گردیده‌است و اجتماع نمایندگان این بخش در حالی که مسئولان اقتصادی بخش دولتی نیز در کنفرانس حضوردارند از یک طرف به ایجاد زمینه مساعد تفاهم بیشتر بین دو بخش و از طرف دیگر به همگامی و هماهنگی در داخل بخش خصوصی کمک می‌کند.

سال جاری که سال شروع برنامه عمرانی چهارم است، مبداء عظیمی در جهت گسترش صنایع و توسعه صادرات و به طور کلی فعالیتهای اقتصادی محسوب می‌شود. کاملاً به جا است که در این کنفرانس نقشی که بخش خصوصی باید در تحقق هدفهای برنامه چهارم ایفانماید دقیقاً روشن شود و خطوط اصلی تحول در نحوه فعالیت‌بخش خصوصی از طریق ایجاد سندیکاهای بزرگ صادراتی و وارداتی و اعمال مدیریت علمی و کنار گذاشتن روشهای کهنه و اتخاذ روشها و وسایل نوین در اداره امور بازرگانی و صنعتی ترمیم گردد.

سال گذشته هنگامی که اصل انقلاب اداری را بر اصول انقلاب سفید افزودیم اجرای کامل آن را در بخش خصوصی در نظر داشتیم تا در این بخش نیز همزمان با انقلابی که در سازمانهای دولتی صورت می‌گیرد تحولی عمیق از جهت اعمال اصول مدیریت و روشهای اداری به وجودآید.

لازم است یادآوری شود که سیاست مستقل ملی ایران در گسترش مناسبات بازرگانی با کشورهای مختلف جهان تأثیر کامل می‌گذارد. در چنین شرایطی که صاحبان صنایع و بازرگانان از هر جهت مورد تأیید قرارگرفته‌اند و دولت نیز در تدارک موجبات گسترش فعالیتهای بخش خصوصی مجدانه می‌کوشد، وظیفه شما است که با علاقه بیشتر و با توجه کامل به مقتضیات و مصالح عمومی جامعه ایرانی دامنه مساعی خود را گسترش دهید و با سرمایه‌گذاری بیشتر در رشته‌هایی از صنعت که ایجاد و اداره آن به بخش خصوصی واگذار شده‌است و توسعه صادرات و تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی و بالاخص صادرات کالاهای صنعتی و محدودکردن واردات به کالاهای سرمایه‌ای و ضروری، وظیفه ملی خویش را انجام دهید.

توفیق چهارمین کنفرانس اطاقهای بازرگانی را در طرح و بررسی مسایل و اخذ تصمیمات قاطع و انجام توصیه‌های مفید از خداوند خواستاریم.