پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت چهل و ششمین سالگرد بین‌المللی تعاونی ۳۰ تیر ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت چهل و ششمین سالگرد بین‌المللی تعاونی ۳۰ تیر ماه ۱۳۴۷


برگزاری مراسم چهل و ششمین سالگرد بین‌المللی تعاونی که در ماه جاری به صورت جهانی برگزارمی‌شود و طبعاً ایران نیز در این تجلیل بین‌المللی شریک است، مورد کمال خوشوقتی ما است.

ما به کرات تذکر داده‌ایم که اصول تعاونی اساس کار هر اجتماع مترقی در دنیای امروز است، زیرا با پیشرفت روزافزون جامعه بشری، و مخصوصاً با شرایط جدید ناشی از توسعه تکنولوژی و شرایط و مسایل تازه‌ای که از این راه در زندگانی ملل و در روابط طبقات و عناصر مختلف هر اجتماع پدید آمده‌است، دیگر در عصر ما دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی جوابگوی تأمین مصالح اجتماع نیست و تحقق دموکراسی اقتصادی نیز بیش از هر چیز مستلزم استقرار اصول تعاونی است، زیرا لازمه اقتصاد دموکراتیک این است که هیچگونه عامل استثماری، چه از طرف اشخاص یا دسته‌های خصوصی و چه از طرف دولتها در این اقتصاد دخالت نداشته‌باشد.

به همین جهت است که انقلاب اجتماعی ایران از آغاز، ایجاد و تقویت و گسترش تعاونی و بیمه‌های مختلف اجتماعی را اساس کار خود قرار داد و اعتقاد راسخ ما بر این است که در هر اجتماع دیگری نیز، با هر رژیم و هر سیستمی، همین مؤسسات تعاونی و بیمه‌های اجتماعی مهمترین جوابگوی احتیاجات حال و آینده آن اجتماع هستند و بنابراین می‌باید در همه رشته‌های کشاورزی و اقتصادی، اساس زندگی روزمره افراد و جوامع قرارگیرد.

رجاء واثق داریم که از این راه روزبه‌روز اصول اقتصاد دموکراتیک در جهان بیشتر استوار گردد و ارزشهای انسانی و تفاهم بین‌المللی بیش از پیش اساس اجتماع نوین جهانی قرارگیرند، تا از این راه جامعه بزرگ بشری به صورتی اطمینان‌بخش راه خود را به سوی تحقق عدالت اجتماعی که پایه اصلی هر اجتماع سالم و سعادتمندی است، دنبال کند.