پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پنجاه و نهمین سالروز مشروطیت ایران ۱۴ امرداد ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب مشروطه درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۳ خورشیدی تازی

برنامه عمرانی سوم


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پنجاه و نهمین سالروز مشروطیت ایران ۱۴ امرداد ۱۳۴۳


آغاز پنجاه و نهمین سال مشروطیت ایران را در شرایطی به عموم هم میهنان عزیز تبریک می‌گویم که خوشبختانه طبق اظهار امیدی که در سال گذشته به همین مناسبت کرده بودم تحول بی سابقه‌ای در بنیاد دموکراسی و حیات ملی ما پدید آمده است و این خود موجب نهایت مسرت خاطر من است.
من هنوز به تمام آرزوهایی که برای سعادت و رفاه شما ملت لایق و نجیب در دل می‌پرورانم نرسیده‌ام، ولی خوشحالم از اینکه احساس می‌کنم من و شما با تصمیم راسخ در راه تحقق آرزوهای ملی گام بر می‌داریم و امیدواریم به یاری خدای متعال هر چه زودتر مقامی را که تاریخ بارها شایستگی ما را برای داشتن آن تأیید کرده است در بین ملل راقیه جهان احراز کنیم.
اکنون مشروطیت ما دیگر آلت اغراض خصوصی طبقه خاصی نیست، بلکه انقلاب ششم بهمن ۱۳۴۱ آرمان‌های واقعی مشروطیت را از هر گزندی نجات داد و آن را تکمیل نمود، بطوری که اکنون حکومت اکثریت یعنی هدف و مفهوم واقعی دموکراسی در مملکت ما ریشه گرفته و ثمرات آن نظر تحسین و احترام کلیه ملل را نسبت به میهن ما جلب کرده است و این خود مایه سربلندی است.
در مجلس سنا و شورای ملی که حاصل انقلاب ششم بهمن یعنی انقلاب تکمیل مشروطیت هستند، نمایندگان طبقات مختلف جای خود را باز یافته‌اند و حضور نمایندگان کارگران، دهقانان، خرده مالکان، صاحبان صنایع و نمایندگان روشنفکران خصوصاً شرکت بانوان در مجلسین نشانه رشد اجتماعی و سیاسی است که در نتیجه اتخاذ تدابیر صحیح و اجرای سیاست خارجی و داخلی سالم و برقراری ثبات و آرامش نصیب ما شده است. امید و انتظار فراوان دارم که سال جدیدی که بر عمر مشروطیت ایران اضافه می‌شود سالی پرثمرتر باشد و بر اثر جدیت و فعالیت و همکاری و تعاون و هوشیاری و بیداری همه زنان و مردان ایران نهالی که اسلاف ما با خون خود آبیاری کردند و شما با انقلاب ششم بهمن ۱۳۴۱ آن را از گزند حوادث و تندبادهای زمان صیانت نمودید درختی تناور و سربلندتر بشود که در سایه آن آزادی و آبادی و پیشرفت و تعالی مورد آرزوی من و شما ملت نجیب و شرافتمند تأمین گردد.