پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت آغاز کار کلاس‌های مبارزه با بیسوادی استان مرکز ۴ بهمن ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت آغاز کار کلاس‌های مبارزه با بیسوادی استان مرکز ۴ بهمن ۱۳۴۴


از اینکه با آغاز کار کلاسهای پیکار با بی‌سوادی استان مرکز قدم تازه‌ای در راه تعمیم آموزش در کشور برداشته‌می‌شود، خوشوقتی خویش را ابراز می‌داریم.
خوشبختانه نهضت مبارزه با بی‌سوادی در کشور ما در حال پیشرفت است، و اکنون که مملکت ما از جانب سازمان یونسکو و سازمان ملل متحد به عنوان کشور پیشرو در امر مبارزه با بی‌سوادی شناخته شده‌است، وظیفه ما است که نه تنها برای از میان بردن هر چه سریع‌تر بی‌سوادی در کشور خود بکوشیم، بلکه بهترین تجارب خود را در این راه به سازمان یونسکو و به ملل دیگری که با مشکل بی‌سوادی مواجه هستند، عرضه داریم.
کمیته ملی پیکار جهانی با بی‌سوادی که برای تکمیل فعالیتهای سازمانهای آموزشی کشور و فعالیت تحسین‌آمیز سپاهیان دانش به‌وجود آمده‌است طبعاً در این راه کمال کوشش خود را به کار خواهدبرد و بدیهی است که عموم مردم نیز همکاری کامل با کلیه سازمان‌ها و مراجع آموزشی من‌جمله با این کمیته را در امر مبارزه با بی‌سوادی و تعمیم آموزش وظیفه بشری و ملی و اخلاقی خود خواهنددانست.