پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به سمینار بررسی نگاهبانی و پرورش و تکثیر ماهی و گسترش بهره‌برداری و صنایع شیلات ۱۴ خرداد ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران به‌ مناسبت تشکیل سمینار بررسی مسایل حفظ و حمایت پرورش و تکثیر ماهی و گسترش بهره‌برداری و صنایع شیلات ۱۴ خرداد ماه ۱۳۴۷

از اینکه برای اولین بار سمیناری به منظور بررسی مسایل مربوط به حفظ و حمایت ماهی و سایر آبزیان و همچنین توسعه و بهره‌برداری و صنایع شیلات با همکاری وزارت منابع طبیعی و سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد و کارشناسان فن تشکیل می‌گردد، خوشوقتی خود را ابرازمی‌داریم.

بارها تذکر داده‌ایم که صنایع طبیعی کشور به عموم ملت تعلق دارد و نسل فعلی باید ضمن حفظ و حمایت و توسعه این منابع ملی به بهره‌برداری صحیح و معقول از آنها بپردازد.

هیچ کس اجازه و حق آن را نخواهدداشت که منابع سرشار ملی کشور را که ضامن و پشتوانه استقلال و حق حاکمیت ملی و سعادت و رفاه ملت ما است، به یغما برد و یا در اثر سهل‌انگاری و عدم توجه آنها را نابودکند.

آبهای خلیج فارس و دریای عمان که در طول دوهزار کیلومتر ساحل جنوبی کشور قرار گرفته‌است یکی از غنی‌ترین منابع و ذخایر دریایی است که باید با توسعه بهره‌برداری و بهبودی صید، به خصوص ایجاد بنادر مجهز و افزایش کشتیهای ماهی‌گیری قسمت عمده‌ای از موادغذایی مورد احتیاج کشور را تأمین نماید.

با اجرای دقیق قانون جلوگیری از صید غیرمجاز در دریای مازندران بایستی از بهره‌برداری بی‌رویه از این منبع ثروت ملی که محل پرورش بهترین ماهی خاویار و سایر انواع ماهی است، جلوگیری به عمل آورد و در عین حال با ایجاد مراکز پرورش و تکثیر، به ادامه و توسعه نسل آبزیان کمک کرد.

به پرورش و تکثیر ماهی در آبهای داخلی باید توجه به خصوص مبذول داشت و قسمتها مهمی از ماهی مورد نیاز روستاها را از این طریق تأمین نمود.

یکی از نکاتی که توجه عمیق دولت به آن ضرورت کامل دارد، ایجاد مراکز علمی و آموزشی برای تربیت متخصص ورزیده و صاحب‌نظر و همچنین انجام تحقیقات علمی درباره ذخایر و منابع دریایی و مسایل مربوط به آن، تکمیل و توسعه سردخانه‌ها و شبکه‌های منظم توزیع است.

امیدواریم شرکت‌کنندگان در این سمینار بتوانند با تبادل نظر و بررسی مسایل مربوط، راه‌حلهای صحیح و منطقی ارائه‌دهند تا این منبع ثروت ملی به بهترین نحوی مورد بهره‌برداری قرارگیرد و ضمن افزایش درآمد ملی کشور، موجبات تأمین مواد غذایی پروتئینی کافی فراهم گردد.