نامه چریک‌های فدایی خلق ایران به کنگره شانزدهم کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ۱۳۵۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نهضت آزادی ایران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی

سازمان‌های تروریستی برای براندازی حکومت مشروطه پارلمانی در ایران

جبهه ملی

نامه چریک‌های فدایی خلق ایران به کنگره شانزدهم کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ۱۳۵۳

رفقا!

درود گرم ما را بپذیرید. خلق ما به خاطر فعالیت‌های میهنی و جهانی شما و به خاطر سهم شما در ثبوت این حقیقت که توده‌های خلق ما در هر نقطه که باشند با استفاده از شرایط مشخص محل زندگی خود به مبارزه آشتی‌ناپذیر با امپریالیسم و ارتجاع دست می‌یازند خرسند است.

فعالیت‌های افشاگرانه کنفدراسیون همیشه باعث شده که اعمال جنایتکارانه رژیم و صدای حق‌طلبانه خلق ایران در سطح جهانی منعکس گردد. بخصوص در شرایط قبل از آغاز مبارزه مسلحانه که دشمن هرگونه فعالیت سیاسی و آزادیخواهانه را در نطفه خفه می‌کرد، در شرایط خفقان شدید پلیسی حاکم بر فضای کشور ما و در فقدان سازمان‌های انقلابی در داخل، کنفدراسیون با فعالیت‌های انقلابی و ارزنده توانست نقش مثبتی در حمایت از مبارزات خلق ایران و افشای هر چه بیشتر چهره ننگین رژیم پهلوی داشته باشد.

رفقا! شرایط ترور و خفقان در میهن ما بسیار وحشتناک است. برای کوچکترین حرکت، تدارکات طولانی و دشوار لازم است. ارتجاع ایران به سرکردگی شاه می‌کوشد جنبش مسلحانه خلق ما را در نطفه خفه سازد. اکنون که با رشد روزافزون جنبش نوین، خود را از سرکوب آن ناتوان می‌بیند، سعی می‌کند با اِعمال خشونت کامل و طرح‌های فاشیستی‌اش روحیه زندانیان مبارز را در هم شکسته و آنها را از ادامه مبارزه بازدارد. ولی رفقا کوه‌دلانه مقاومت و مبارزه می‌کنند.