مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با روزنامه‌نگاران هند ۲ دی ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با روزنامه‌نگاران هند ۲ دی ماه ۱۳۴۷


روابط نزدیک میان ایران و هند، هم به نفع هر یک از دو کشور است و هم به نفع منطقه.

نوسازی و قدرت صنعتی، پایه‌های محکم تأمین آینده قاره عظیم آسیا را تشکیل می‌دهد. ایران حاضر است در حد امکانات خود به کشاورزی هند کمکهای لازم را به صورت تهیه و ارسال کود شیمیایی و مواد پتروشیمی بکند، زیرا هند احتیاج به میلیونها تن کود شیمیایی دارد.

ایران و هند باید همکاری خود را افزایش دهند و نقش بزرگتری را در آسیا ایفانمایند. علاوه بر آسیا به افریقا هم باید کمک شود. ایران و هند باید هر دو به افریقا کمک فنی کنند، ولی ما در وهله اول باید به خانه خودمان، آسیا، بپردازیم و نظم را در آنجا برقرار سازیم.

ما باید مسئولیتهای بزرگتری را تقبل نماییم، خواه معنوی و خواه مادی، و قدرتهای بزرگ باید کمتر در کار ما دخالت نمایند.

ایران قطعنامه تشکیل لژیون خدمتگزاران بشر را در سازمان ملل به اتکای تجربیاتی که از انقلاب سفید اندوخته بود، مطرح کرد.

تاکنون ۱۲۰۰۰ ایرانی بین سنین ۱۸ تا ۷۰ سال برای خدمت در این لژیون نام‌نویسی کرده‌اند. مردان ما تجربیات لازم را دارند، آنها بیست سال تلاش را پشت سر گذاشته‌اند تا به پیشرفت امروزی نایل شده‌اند. من با اشتیاق در انتظار سفر هند هستم و می‌دانم که شما موفقیتهای زیادی کسب کرده‌اید و امیدوارم که باز هم موفقیتهای بیشتری به دست آورید و سطح زندگی مردم شما پیشرفت نماید.

من در سال ۱۹۵۶ به هند سفر کردم، ولی مطمئناً این بار ناظر ترقیات تازه‌ای در کشور شما خواهم بود. ما طرحهای مشترکی داریم که باید ببینیم تا چه حد می‌توانیم آنها را توسعه دهیم.