قانون مربوط به دعوت کارمندان از کار برکنار شده در دولت سابق به کار

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۳۹ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون مربوط به دعوت کارمندان از کار برکنار شده در دولت سابق به کار - مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۳۳

ماده واحده - کلیه کارمندان دولت اعم از اداری و قضایی و لشگری که در دوره نخست‌وزیری آقای دکتر مصدق به عنوان تصفیه یا بازنشستگی (‌ولوبه درخواست خودشان) از کار بر کنار شده یا تبدیل رتبه یافته‌اند به وضع استخدامی قبلی خود بازگشت داده می‌شوند. دولت مکلف است ظرف دو ماه‌از تاریخ تصویب این قانون اشخاص نامبرده را در صورت تقاضا به کار دعوت نماید مدلول این ماده مانع از آن نخواهد بود که چنانچه از مشمولین این قانون تخلفات و سوء رفتاری مشهود باشد طبق مقررات انتظامی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

تبصره ۱ - وزیر دادگستری به طور کلی حق دارد برای تشخیص صلاحیت قضاوت هر یا از قضات که لازم بداند از دادگاه عالی انتظامی تقاضای‌رسیدگی به صلاحیت آنان نموده دادگاه انتظامی مکلف است در اسرع اوقات در باب صلاحیت قضاوت و رتبه‌ای که متناسب بداند (‌اعم از اداری یاقضایی) نظر خود را اعلام دارند.

تبصره ۲ - بازنشستگانی که سنین خدمت و عمر آنان با مقررات قانون بازنشستگی مطابقت داشته مشمول این قانون نمی‌باشند.

تبصره ۳ - افسرانی که بدون تقاضای شخصی و یا قبل از احراز شرائط بازنشستگی از آغاز سال ۱۳۲۷ بازنشسته شده‌اند نیز مشمول این قانون بوده‌و وزارت جنگ می‌تواند در صورت احتیاج ظرف مدت دو ماه مقرر آنها را به خدمت احضار نماید.

تبصره ۴ - کسانی که صرفاً به علت تخلف ناشی از طرز تعقیب متهمین به داشتن مرام اشتراکی یا مخالفت با مقام سلطنت مشروطه در زمان‌حکومت سابق محکومیت انتظامی پیدا کرده‌اند و هیچ گونه سابقه محکومیت دیگری نداشته باشند به وضعیت استخدامی قبلی و حیثیت قضایی خودبر می‌گردند.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره‌است در جلسه پنجشنبه چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۷ آبان ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.