سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام گشایش پنجمین کنگره جهانی باستان شناسی و هنر ایران تالار رودکی ۲۲ فروردین ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران هنگام گشایش پنجمین کنگره جهانی باستان شناسی و هنر ایران در تالار رودکی ۲۲ فروردین ماه ۱۳۴۷

پنجمین کنگره جهانی باستان‌شناسی و هنر ایران را با کمال مسرت و خرسندی خاطر افتتاح می‌نماییم و به دانشمندانی که از سراسر گیتی برای شرکت در این انجمن بزرگ علمی در اینجا گردآمده‌اند، خوش‌آمد می‌گوییم. امیدواریم این اجتماع بزرگ علمی کار خود را با موفقیت آغازکند و به پایان برساند و از این، نتایج ارزنده‌ای در روشن‌ساختن هر چه بیشتر اصول و مبانی تمدن و فرهنگ جهانی ایران حاصل گردد.

ما اکنون در عصری زندگانی می‌کنیم که نیازمندی‌های مادی بشر موجب پیشرفتهای حیرت‌انگیزی در امور اقتصادی و صنعتی و اجتماعی شده‌است. این ترقیات شگرفت، نباید موجب گردد که فعالیتهای علمی درباره تمدن و فرهنگ جهانی که آن نیز به جای خود ارزش و اهمیت حیاتی دارد، متوقف گردد، بلکه به عکس در چنین زمانی لازم و ضروری است که کوشش عده‌ای از دانشمندان معطوف بر این باشد که همگام با پیشرفتهای تمدن مادی مردم گیتی را به معنویات وتوجه به آنچه گذشتگان برای آنها به یادگار گذاشته‌اند، جلب کنند. این بهترین وسیله‌ای است که می‌تواند آسان‌تر و سریع‌تر کشورها و ملتها را به یکدیگر نزدیک سازد و بشریت را به کمال مطلوب انسانیت برساند.

در میان تمدنهای گیتی، کشور ایران مظهر و وارث یکی از مدنیتهای باستانی چندین هزار ساله است و آثار و بقایای آن تمدن در پهنه این سرزمین در اثر فعالیت دانشمندان محقق هر روز بیشتر می‌گردد و پرده از روی نکات تاریک تمدن گذشته و پرافتخار آن بیشتر برداشته‌می‌شود. از همین جهت فعالیت مداوم شما دانشمندان که در این کنگره شرکت نموده‌اید و هر یک در رشته‌های مختلف باستان و هنر ایران سالیان دراز به بررسی و تفحص پرداخته‌اید، برای ما بسیار مغتنم است، زیرا بر شما دانشمندان پوشیده‌نیست که کشور ایران در بنیان‌گذاری تمدن امروزی جهان تا چه حد مؤثر بوده و چه سهم بزرگی داشته‌است.

ما به این میراث گرانبها و تمدن ارزنده کهنسال خود افتخارمی‌کنیم و میل وافر داریم که کاوشها و بررسیهای فرهنگی توسعه یابد و آثار باستانی ما به بهترین طرزی حفظ و نگهداری و به جهانیان معرفی گردد و در این خدمت علمی، همکاری شما دانشمندان که نمایندگان مراکز مهم فرهنگی دانشگاهها و مؤسسات علمی بزرگ جهان و دوستداران واقعی تمدن ایران هستید و عمر گرانبهای خود را صادقانه به این خدمت علمی وقف‌نموده‌اید، برای ما و مردم ایران بسیار گرانبها و مغتمن خواهدبود.

میل داریم این نکته را یادآورشویم که در گذشته نیز عده زیادی از دانشمندان در راه معرفی تمدن و فرهنگ باستانی ایران، کوششهای فراوان نموده و بنیان‌گذاران این مکتب معنوی بوده‌اند. آنها متأسفانه امروز در میان ما نیستند، ولی خدمات پر ارزش آنان هرگز فراموش نخواهدشد و ما همواره به آثار گرانبهایی که از خود به یادگار نهاده‌اند، با دیده احترام می‌نگریم و به روان آنها درودمی‌فرستیم.

امیدواریم در اثر کوشش و مطالعات و بررسیها و تحقیقات علمی شما دانشمندان، اطلاعات وسیع‌تری درباره گذشته این سرزمین مدون گردد و این مجمع مهم علمی که از خدمتگزاران واقعی تمدن و فرهنگ بشری است، به نتایج بسیار گرانبهایی نایل آید.